Egilearen xehetasunak

DOI: 10.1387/ekaia.17705, DOI: 10.1387/ekaia.17705