Erabiltzaile Tresnak


morf:5:11

Kasutegia

Garbitu

 • erakusleak
  • erakusle arruntak
  • hau
  • hori
  • hura
  • erakusle indartuak
  • hauxe
  • horixe
  • huraxe
  • bera
  • berau
  • berori
 • zenbatzaileak
  • zenbatzaile zehaztuak
  • bat
  • hiru
  • lau
  • bost
  • sei
  • hamar
  • hamaika
  • hogei
  • ehun
  • zenbatzaile zehaztugabeak
  • zenbait
  • hainbat
  • ugari
  • asko
  • nahiko
  • anitz
  • gutxi
  • hainbeste
  • franko
 • galdetzaileak
  • galdetzaileak
  • nor
  • zer
  • zein
  • galdetzaile eratorriak
  • norbait
  • edonor
  • inor
  • nornahi
  • norbera
  • nehor
  • zerbait
  • edozer
  • ezer
  • zertxobait
  • zernahi
  • edozein
  • zeinahi
  • ezein
 • izenkiak
  •   
  • ama
  • senar
  • zuhaitz
  • sagu
  • izen bereziak
   • leku izen bereziak
   •   
   • Bizkaia
   • Donostia
   • Legazpi
   • Paris
    • pertsona izen bereziak
    •   
    • Karmele
    • Miren
    • pertsona izenordainak
     • ni
     • hi
     • zu
     • gu
     • zuek
    oinarri hitza
    +
     
    •    
    • -a
    +
    •  
    • -k
    +

    • kasu markak
     • Nor Absolutiboa
     • Nor Partitiboa
     • Nork Ergatiboa
     • Nori Datiboa
     • Noren Genitiboa -en
    • postposizioak
     • Zerez/Zertaz Instrumentala
     • Norekin Soziatiboa
     • Norengatik Motibatiboa
     • Norentzat Destinatiboa
     • Nongo Genitiboa -ko
     • Norako/ Norenganako Destinatiboa
     • Non/ Norengan Inesiboa
     • Nondik/ Norengandik Ablatiboa
     • Norantz/ Norenganantz Hurbiltze adlatiboa
     • Nora/ Norengana Adlatiboa
     • Noraino/ Norenganaino Muga adlatiboa
     • Norako Destinatiboa
     • Non Inesiboa
     • Nondik Ablatiboa
     • Norantz Hurbiltze adlatiboa
     • Nora Adlatiboa
     • Noraino Muga adlatiboa
     • Norenganako Destinatiboa
     • Norengan Inesiboa
     • Norengandik Ablatiboa
     • Norenganantz Hurbiltze adlatiboa
     • Norengana Adlatiboa
     • Norenganaino Muga adlatiboa
    • Ø
    • -ik
    • -k
    • -i
    • -en
    • -z
    • -ekin
    • -gatik
    • -ntzat
    • -ko
    • -rako
    • -engan
    • -engandik
    • -enganantz
    • -engana
    • -enganaino
    • -ko
    • -rako
    • -n
    • -tik
    • -rantz
    • -ra
    • -raino
    • -ko
    • -rako
    • -n
    • -tik
    • -rantz
    • -ra
    • -raino
    kasu marka edo postposizioa

    lanaren aipamena nola egin...

    Euskara Institutua, EHU, "Kasutegia", Sareko Euskal Gramatika (SEG), www.ehu.eus/seg
    ISBN: 978-84-693-9891-3