Erabiltzaile Tresnak


morf:5:20:7:2:3:3:2:3

-tu ahala, -tu arau

Bi forma hauek antzeko esanahia dute: oro har, gertakari bat bestearen ‘neurrian’ edo ‘heinean’ gertatzen dela adierazten dute. Hala ere, perpausak ñabardura bat baino gehiago izan ditzake, ‘neurri’ hori denborari dagokionean: 'aldiberekotasun errepikatuarena' ez ezik, 'aldiberekotasun estua' eta hemen aztertzen ari garen 'iraupena' adieraz ditzake.

-tu ahala

Ikus ditzagun –tu ahala formaren adibide hauek:

  • An ezagun zan Birjiña Amak / zenbat on, zenbat mirari / egin oi zitun semeen-alde / eskatu-ala Berari. (Arantzazu, Mitxelena, S.)
  • Elizaldia bukatu-âla, mordoka doaz zelaira. ("Euskaldunak", "Orixe")
  • Langilleek lana eten-bearrez arriturik, nagusia inguratzen zuten etorri-ala. (Mireio, "Orixe")

Esanahi hauek dituzte hiru perpaus horietako -tu ahala formek:

-tu arau

–tu arau formak ere beste hainbat adiera izan ditzake:

Eta ikus orain -tu arau forma horien esanahia:

-tu arabera

-tu arabera aldaera ere badago testuinguru honetan:

lanaren aipamena nola egin...

Euskara Institutua, EHU, "-tu ahala, -tu arau", Sareko Euskal Gramatika (SEG), www.ehu.eus/seg
ISBN: 978-84-693-9891-3