UPV/EHUko zigilu elektronikoa

Ondokoa da gailu seguruko ziurtagiri elektronikoan bildutako informazioa:

 

Zigilu elektronikoaren identifikazioa:

CN=UNIVERSIDAD DEL PAIS VASCO / EUSKAL HERRIKO UNIBERSITATEA,
SERIALNUMBER=Q4818001B
OU=SELLO ELECTRONICO
ORGANIZATIONIDENTIFIER=VATES-Q4818001B
O=UNIVERSIDAD DEL PAIS VASCO / EUSKAL HERRIKO UNIBERSITATEA
C=ES

Identifikaziorako kode bakarra:

  • Serie-zenbakia: 0x027978

 

Zigiluaren balio epearen hasiera eta amaiera:

  • Baliotasun-hasiera: 2018/09/27 10:45:00 +02'00'
  • Baliotasun-amaiera: 2021/09/27 10:45:00 +02'00'

 

Ziurtagiriaren hatz marka digitala:

  • 1d 45 0e ee 94 76 6d e3 ab 03 b7 7b 63 8b b7 a9 ad 6e bd f5

 

Erabakia, 2019ko uztailaren 1ekoa, Idazkari Nagusiarena, Universidad del País Vasco/Euskal Herriko Unibertsitatearen (UPV/EHU) zigilu elektronikoa sortzeko