info_ERASMUS_PRAKTIKAK_2023_2024

ERASMUS+ Praktikak 2023-2024 (Erasmus+ Internships for Students)

EZOHIKO DEIALDI BERRIA

SARRERA

 Universidad del País Vasco/Euskal Herriko Unibertsitateak (UPV/EHUk) curriculumetik kanpoko praktikaldiak deitzen ditu UPV/EHUn matrikulatutako ikasleentzat, atzerriko enpresa eta erakundeetan. Europako Batzordearen Erasmus+ mugikortasun-programen laguntza-deialdiaren barruan sartzen da programa hori.

Erasmus+ Praktikak programak UPV/EHUren asmo hauei erantzuten die: ikasleen lanbide-etorkizuna hobetzea, lan-merkatuan arrakastaz sartzen lagunduko dieten gaitasunak garatzearen bitartez, eta unibertsitate honetako ikasleen mugikortasunari bultzada irmo bat ematea.

BALDINTZAK

Hautagaiek, eskaera egiterakoan, baldintza hauek bete behar dituzte:

 • Baldintza orokorrei dagokienez, Europar Batasuneko estatu kide bateko herritarrak izatea, edo EBn sartzeko hautagai den herrialde batekoak (Albania, Bosnia eta Herzegovina, Moldavia, Montenegro, Ipar Mazedonia, Serbia, Turkia, Ukraina), edota Europako Esparru Ekonomikoko herrialde batekoak (Liechtenstein eta Norvegia). Horrez gainera, Espainiak ofizialki errefuxiatutzat, apatridatzat edo egoiliar iraunkortzat dituen pertsonek ere hartu ahal izango dute parte deialdi honetan. Azkenik, programan parte hartzen duten herrialdeetakoak ez diren pertsonek ere hartu ahal izango dute parte deialdian, baldin eta hirugarren herrialde bateko herritarrak badira eta praktikaldiak iraun bitartean Espainian bizitzeko bizileku-baimena badute.
 • Mugikortasuna hasi aurretik, 2023-2024 ikasturtean UPV/EHUn matrikulatuta egotea, titulu ofizial bat lortzeko ikasketetan (gradutik doktoretzara); eta, graduko ikasketetan, enpresetako praktikak egiteko behar diren kredituak (120) gaindituta edukitzea, UPV/EHUko Ikasleen Kanpoko Praktika Akademikoen Arautegiak ezartzen duenaren arabera.
 • Praktikak egingo dituzten enpresaren lan-hizkuntza behar adina ezagutzea. Enpresak hizkuntzaren ezagutza-maila jakin bat frogatzea eskatzen badu (Hizkuntzetarako Europako Erreferentzia Esparru Bateratua-HEEEBren arabera), eskatutako hizkuntzaren ziurtagiria aurkeztu beharko du ikasleak. Nolanahi ere, enpresaren ardura izango da ikasleak laneko hizkuntzan duen maila egiaztatzea.
 • EAEn erroldatutako pertsonak: izena emanda izatea Lanbide/ Euskal Enplegu Zerbitzuan enplegua eskatzeko (LANBIDEn alta UPV/EHUko Enplegu Guneetan egin daiteke, aurretik hitzordua eskatuta).
 • Dirulaguntzak edo laguntza publikoak jasotzea eragozten duen zehapen penal edo administratiborik ez izatea, edo horretarako desgaitzen duen lege-debekurik ez izatea, sexu-diskriminazioagatik gertatutakoak barne, 2005eko otsailaren 18ko Emakumeen eta Gizonen Berdintasunerako 4/2005 Legearen seigarren Azken Xedapenak ezartzen duenaren arabera.

DOKUMENTUAK

Web-orriko formularioarekin batera ondorengo dokumentazioa aurkeztu behar da PDF formatuan:

 1. NANaren, AIZren, pasaportearen edo bizileku-baimenaren kopia.
 2. Ikaskuntza Akordioa (Learning Agreement), bere datuekin eta sinadurarekin; harrerako erakundearen datuekin, sinadurarekin eta zigiluarekin, eta UPV/EHUren sinadurarekin eta zigiluarekin.
 3. Hizkuntza-ziurtagiria, baldin eta maila jakin bat egiaztatzeko betebeharra ezartzen badu enpresak.
 4. Erasmus+ Studies programako amaierako ziurtagiria (Erasmus+ Studies programa egiten ari bada).
 5. Europako Osasun Txartela.
 6. Hirugarren fitxa (Banku-kontua).
 7. IBILI-EHU asegurua edo Mediku-aseguru pribatua (hobe praktikak egingo dituela ziur dakienean).
 8. EAEn erroldatutako pertsonak: LANBIDEn alta egoera egiaztatzen duen agiria (EABA/DARDE). LANBIDEn alta UPV/EHUko Enplegu Guneetan egin daiteke (aurrena hitzordua eskatuta).
 9. Graduko ikasketak egiten diren zentroko nazioarteko mugikortasuneko arduradunaren baimena, Erasmus+ Praktikak deialdi honen arabera nazioarteko praktikak egiteko. Masterreko ikasketen kasuan, arduradunaren baimena behar da.

ESKARIAK AURKEZTEKO ERA

 Eskaerak aurkezteko epea deialdi hau argitaratu eta hurrengo egunean hasiko da, eta 2024ko maiatzaren 31n bukatuko da 2023/2024 ikasturtean zehar praktikak egingo dituzten pertsonentzat (praktikaldia 2024ko abuztuaren 31 baino geroago ezingo da luzatu). Hala ere, eskaerak aurkezteko epea lehenago bukatu daiteke programarako bideratutako aurrekontua amaitzen bada.

OSO GARRANTZITSUA: Formularioa bete eta eskaria igorri eta gero, eskatzaileak gordekina jasoko du eskaeran, jakinarazpenetarako zehaztu duen helbide elektronikoan. Mezu elektroniko hori behin jasota, igorri beharko da Ikasleen eta Enplegagarritasunaren arloko errektoreordetzara - Arabako Enplegu Gunea (U02000340) PDF formatuan, UPV/EHUko erregistro elektronikoaren bitartez aurkeztu beharko da, edo, bestela, Administrazio publikoen Administrazio Prozedura Erkideari buruzko urriaren 1eko 39/2015 legearen 16.4 artikuluari jarraiki (deialdiaren oinarrietan, informazio osoa).

Aurreko pasartean adierazitako bideetatik telematikoki bete, erregistratu eta Ikasleen eta Enplegagarritasunaren arloko errektoreordeari bidali ez zaizkion eskariak AURKEZTU GABETZAT JOKO DIRA, eta programatik kanpo geldituko dira.

Eskaera orria aurkeztuko da web-orriaren bidezko formularioan egitea lortu ezean.

EPEA

Eskaerak aurkezteko epea 2024ko maiatzaren 31n bukatuko da 2023/2024 ikasturtean zehar praktikak egingo dituzten pertsonentzat.

Hala ere, eskaerak aurkezteko epea lehenago bukatu daiteke programarako bideratutako aurrekontua amaitzen bada.

ESLEIPEN PROZESUA

 • Deialdiaren oinarrietan eskatzen diren agiriak aurkeztu beharko dituzte programako eskatzaileek. Akatsen bat badago, 10 egun baliodun izango dituzte beharrezko dokumentazioa aurkeztuz horiek konpontzeko. Hala egin ezean, eskaera ukatu egingo zaie, behin-behineko baztertze-erabakiaren bidez, 2015eko urriaren 1eko 39/2015 Legearen, Administrazio Publikoen Administrazio Prozedura Erkidearen, 68. artikuluan xedatutakoari jarraikiz.
 • Sarrera-erregistroko ordenaren arabera hautatuko dira programan parte hartzeko eta onartzeko eskaerak.
 • Hauek izango dira baztertzeko arrazoiak: a) deialdi honetan ezarritako epetik kanpo aurkeztea eskaerak eta b) erabaki honetako baldintzak ez betetzea.
 • Dokumentazioa egoki aurkeztu ostean, 10 egun balioduneko epean OLS (Online Linguistic Support) testa egiteko eta dirulaguntza-hitzarmena sinatzeko eskatuko zaie esleipendunei. Aurretik, baina, Praktiken, Prestakuntza Dualaren eta Enplegagarritasunaren arloko zuzendariak (UPV/EHUren Ikasleen eta Enplegagarritasunaren arloko errektoreordeak eskuordetutako sinadura bidez) sinatutako laguntzaren esleipen-jakinarazpena bidaliko zaio. Dokumentu hori sinatzea eta OLS testa egitea sine qua non baldintzak dira, gero laguntza jasotzeko.
 • Esleipendunek Erasmus+ mugikortasuna hasi aurretik egin beharko dute hizkuntza-mailaren proba. Hizkuntzaren ebaluazio egin ezean, ezingo da mugikortasunean parte hartu, eta ikasleari baja emango zaio Eramus+ programan. Ondorioz, ez du jasoko ez beka ez egindako mugikortasunari dagokion aintzatespen akademikoa.
 • Ikasleen eta Enplegagarritasunaren arloko errektoreordeak ez du beka behin betiko esleituko, harik eta hautatutako pertsonek laguntza onartu arte dirulaguntza-hitzarmena sinatuz.

 • Esleipendunak ikasle-izaerari eutsi beharko dio praktikaldi osoan. Gainera, Europako Osasun Txartela (EOT) eskuratu beharko du Gizarte Segurantzan, bai eta istripu- eta aberriratze-aseguru mediku osagarri bat ere, aurreikusitako aldi osoan gerta daitezkeen kontingentziak estaltzeko.

 • Ikasleen eta Enplegagarritasunaren arloko errektoreordearen erabaki bidez esleitu edo ezetsiko da, behin betiko, laguntza.

Informazio osoa, deialdiaren oinarrietan.

PRAKTIKAK BILATZEKO BALIABIDEAK

ARGIBIDE GEHIAGORAKO

Programari buruzko informazioa UPV/EHUn eskura daiteke ondorengo telefono zenbakietan:

 • Araba: 945 01 4436
 • Bizkaia: 946 01 7973, 946 01 3679
 • Gipuzkoa: 943 01 5946

Ondorengo emailetan: