Aurkezpena

Ongi etorri Gizarte Psikologia eta Portaera Zientzien Metodologia sailera. Sailak irakaskuntzaz eta ikerkuntzaz arduratzen dira.

Sail honek jakintza arlo bi bereganatzen ditu, bere izenak jasotzen duen legez, Gizarte Psikologiarena eta Portaera Zientzien Metodologiarena. Graduetan bere alorreko irakasgaiak lantzeaz gain, Master eta Doktorego programak lantzen ditu. Sailaren ikerketa-ildo nagusiak honako hauek dira: jarrerak, motibazioa, igurikapen soziala, ikerketa diseinuak, psikometria eta datu-analisia. UPV/EHUk dituen hiru Campusetako Eskola eta Fakultateetan jarduten du, geroago aipatu ikasketetan. Egoitza nagusia, hau da, idazkari administratiboa aurkitzen dena, Donostiako Campusean dago, Psikologia Fakultatean hain zuzen. Sailak parte hartzen du: Graduko 7 ikasketetan; 7 Lizentziaturatan; 5 Diplomaturatan; Graduondoko 3 parte hartzen duspan>