Universidad del País Vasco / Euskal Herriko Unibertsitatea

EHUTSI

EHUTSI
Euskara hobetzen

ITEMEN ZERRENDA ALFABETIKOKI

250   Aditz aspektua, -TZEN vs -KO : “*Koldo? Egon pixka batean, oraintxe jartzen da telefonoan”
780   Aditz izenen forma, -TZEN vs -TEN : “*Pobrezia jasatzen ari dira Afrika osoan”
280   Aditz jokatu gabeen erabilera, JOATEN vs JOANEZ, JOANDA : “*Plazatik eskuinera joaten, eliza ikusiko duzu”
230   Aditz laguntzailearen forma okerrak : “*Zuk atzo ez zidazun azalpenik eman”
240   Aditz trinkoaren forma okerrak : “*Guk ez genekigun hori”
810   Aditza + AHAL vs AHAL + Aditza : “*Nork ahal du edaria erosi?”
270   Aditzen erabilera, N-Nk vs N-Ni-Nk : “*Nik igandean ez nizun ezagutu, orrazkera berria zenuen eta”
700   Adjektiboa + izena vs izena + adjektiboa; adjektiboa + izena vs izen elkartua : “*Burokratiko arazoak”
670   *Ake ..., *Si ..., *Asike ..., *Jake..., *Eske...:  “*Ake bai asmatu!”
060   Artikulua eta leku-izenak : “*Zuberotik Bizkaiara”
010   Artikulua ez jartzea : “*Nork nahi du txikle?”
030   Artikuluaren erabilera harridurazko perpaus batzuetan : “*Ze ´morro´ daukazun!”
070   -A-z amaitzen diren hitzen arazoa : “*Zalantzik gabe aitzaki merkea!”
880   BALIO IZAN aditzaren erabileraz : “*Zure apunteak ez zaizkit balio azterketa honetarako”
170   BAT eta BATZUK hitzen deklinabidea : “*Eskari-orria eta curriculum-a gutunazal batetan sartuko ditu ikasleak”
300   BEGIRATU aditzaren erabilera : “BEGIRATU DUT vs BEGIRATU DIOT”
730   BER- aurrizkiaren erabilera desegokia : “*Minutu baten ondoren konortea berreskuratu zuen”
210   BERA mugatzailearen erabilera : “Irakasle bera” vs “Irakaslea bera”
220   BERA vs BERDINA : “*Aurten eta datorren urtean irakasle berdinak emango digu eskola”
420   BEZALA gehiegi erabiltzea, predikatu osagarri batzuetan : “*Koldo atezain bezala ari da futbol talde batean”
990   BIDALI vs AGINDU : “Ebroko frontetik eskutitz bat agindu zion amari (le prometió)”
310   BIHURTU aditzaren erabileraz : “*Eta orduan printzea igelean bihurtu zen”
590   CON UN ... EN ... : “*Haur batekin alboan ikusi nuen”
190   Data testuan nola eman : “*Azterketa ekainak 10ean izango dugu”
900   DEI EGIN aditza txarto erabiltzea : “*Geroxeago dei egingo zaitut”
770   DIRELA vs DUELA denborazkoetan : “*Direla lau urte etorri zen”
200   ELKAR-en erabilera : “*Igandean elkar ikusiko gara”
550   EMAN aditza gehiegi : “*Arazo hori asko ematen da gaur egungo gizartean”
500   -(E)N, -(E)LAKO susmoa, seinalea vs -(E)NAREN, -(E)LAREN susmoa, seinalea : “*Ez dut galdu zu etorriko zarelaren esperantza”
890   ERAMAN aditza gaizki erabiltzea : “*Jon eta ni ez gara ongi eramaten”
440   ERE-ren erabileraz : “*Ere bai pentsatu dut nik hori”
820   Erlatibo ezezkoetako hitzen hurrenkera : “*Ez zaidan gustatu gazta ez zait gastatu”
490   Erlatiboa: -(E)LA vs -(E)NA : “*Badut lagun bat Olatz izena duela”
450   ETA GERO, izenaren ondoren : “*Bazkaria eta gero, nik siesta egiten dut”
470   EZIK, IZAN EZIK, EZ EZIK : “*Hau ezik, beste ariketa guztiak egin ditut”
560   - GATIK gehiegi erabiltzea : “*Merke erosi du: mila eurogatik”
710   GEHIEN vs GEHIAGO : “*Weber izan da arazo hau gehiago ikertu duena”
050   Generoaren erabilera okerrak : “*Unibertsitate publika da hau!”
690   GOGO pluralean : “*Ez dauzkat jateko gogoak”
640   *Guzti hau vs Hau guztia : “*Orain egin dudan azalpen guzti hau liburuan ere ikus dezakezue”
340   HEZI aditzaren erabileraz : “*Umeei ondo heziko badiegu, arreta eta denbora eskaini behar diegu”
610   Hilabeteen deklinabidea : “*Otsaila osoan ez genuen elurra ikusi”
720   Hitz eta esapide batzuen erabilera desegokia: ZENTZU, BERRI, BESTE EGUNEAN : “*Gaizki hartu dugu bidea. Non ote dugu zentzu aldaketa egiteko tokia?”
370   Hitzen ordena (aditza esaldiaren hasieran) : “*Egun on; naiz ikasle berri bat, zure gelakoa”
650   HOBE vs HOBETO/HOBEKI; HOBE vs *HOBEAGO : “*Ordenagailu hau hobeagoa da”
350   IKUSI aditzaren erabileraz (ikusi dizut vs zaitut) : “*Irakasleari kantatzen ikusi diot”
380   INOR vs INOR (ERE) EZ : “*Zer egin duzue? Ezer? Ez dizuet sinesten!”
600   Instrumentala eta Soziatiboa : “*Kafe hutsa nahi duzu edo esneaz?”
940   *IRAUNDU aditza : “*Lau urtez iraundu zuen Lehenengo Mundu Gerrak”
1000   IZANGO ZEN vs IZANGO LITZATEKE : “*Hori horrela balitz oso pozik joango nintzen”
080   Izen neurgarriak eta neurgaitzak : “*Ikasgela barruan bero asko dago”
570   Izena + -ARENA EGIN : “*Pailazoa egiten ibiltzen da beti”
980   JAIA EGIN vs JAI EGIN : “Ostiral horretan jaia egin nuen / Ostiral horretan jai egin nuen”
910   JASAN aditza gehiegi erabiltzea : “*Gasolinaren prezioak igoera handia jasan du”
540   JOLASTU vs JOKATU : “*Partida ederra jolastu zuen Athletic-ek igandean”
320   JOLASTU aditzaren erabileraz : “*Arratsalde guztian jolastu genuen, ez ginen gelditu”
860   KEZKATU, HARRITU aditzen erabilera desegokiak : “*Arazo horrek kezkatzen dit azken aldi honetan”
430   Konparatzeko molde batzuk, kalkatuak : “*Nik ez dut hainbeste urte zuk bezala”
330   KOSTA(TU) aditzaren erabileraz : “*Liburu horrek asko kostatuko digu, hobe dugu bion artean bat erosi”
480   -(E)LA vs ETA: Konpletiboak eta kausalak nahastea : “*Itxi ate hori, hotza sartzen dela!”
930   LUZATU aditzaren erabilerak : “*Zuzendariak eskerrak luzatu dizkio nire lagunari”
180   Maiztasuna adierazteko erak : “*Gabriela ere bi urtero joaten da bere herrira”
970   MEREZI aditza, *PENA MEREZI, *EZ DU PENA MEREZI : “*Pena merezi du lanean aritzeak, gauzak txukun egiteko”
660   Modu aditzondoak: *HARTUTAK, *EGINDAK : “*Egindak daude!”
020   Mugagabearen erabilera : “*Hainbeste gauzak ditut egiteko...!”
1020   NAHIZ ETA... ARREN, BA-... ERE : “*Nahiz eta dirurik ez daukadan arren, ondo bizi naiz”
100   Neurriak adierazteko prozedurak : “*Bi esne litro”
110   Neurriak eta ontziak : “*Garagardo lata bat edaten baduzu...”
750   NIRE AMA vs (GURE) AMA : “?Ni nire amarekin joaten naiz merkatura, eta zu zure aitarekin”
460   NOLA-rekin egindako esaldi kausal okerrak : “*Nola irakaslea ez da etorri, ni banoa”
120   NONGO kasuaren erabilera bereziak : “*4,5 kreditutako ikasgaia”
630   NORBERAK eta NOR(K) BERE : “*Norberak norberaren azterketa egin dezala”
130   NOREN vs NONGO kasuak : “*Athleticeko partida baino politagoa izan zen Osasunakoa”
840   NORI eskatzen duten aditz batzuk (ERASO, ITXOIN, BEGIRATU) : “*Begiratu ni begietara!”
160   NORK kasuaren erabilera : “*Ni egin dut ariketa hau”
400   Numero komunztadura aditzekin : “*Badakizkit apunteak hartzen”
950   OSPATU vs EGIN, IZAN... : “*Bilera hori gure herrian ospatuko da”
960   PAIRATU aditza : “*Porrota pairatu zuen”
680   Partidaren emaitza nola eman : “*Mundialeko finalean bi huts gelditu ziren Brasil eta Alemania”
740   PILO hitza zenbatzaile moduan erabiltzea : “*Arazo pilo izan genuen”
580   -REN ETXERA = -RENERA< /FONT > : “Igandeetan izeko Luisiren etxera joaten ginen bisita egitera”
410   -RIK partitiboarekin aditza pluralean : “*Hemen ez dira etxerik ikusten”
920   SUPOSATU aditza gehiegi erabiltzea : “*Erabaki horrek gure esperantzaren amaiera suposatu zuen”
040   -TA atzizkia pluralean : “*Irakasleak ez daude erretak!”
800   -TEAREN ARDURA vs -TEKO ARDURA : “*Lan hori egitearen ardura nirea da”
290   -TZEA aditz izena erabiltzea agintera jokatuaren ordez : “*Joatea ikasleak!”
850   UKATU, ESPLIKATU, AZALDU aditzen erabilera desegokiak : “*Hori eskatu zenidan, bai, baina ni ukatu nintzen hori egitera”
390   Ukazio bikoitza (ez ... ezer ere ez) : “*Honaino ez da iritsi inor ere ez”
360   USAINDU aditzaren erabileraz : “*Gazta horrek oso txarto usaintzen du”
870   UTZI, BALIO IZAN, DEI EGIN aditzen erabilera desegokiak : “*Umeei ezin zaie jostailurik gabe utzi”
260   X-en BURUA-ren erabilera : “*Botako naiz” vs “Neure burua botako dut”
530   Zehar galderari atzizkia eranstea : “*Jakin-min handia dut zer esango duzunari buruz”
140   ZEHAR posposizioaren erabilera : “*Bide honen zehar”
830   Zehargaldera gaizki (markarik gabe) : “*Ez dakit noiz etorri da”
790   Zenbait nominalizazio : “*Badakizu programa hori erabili? / erabiltzea?”
090   Zenbaki banatzaileak : “*Hogei milana euro!”
520   ZER EGINIK vs ZER EGITERIK : “*Berandu etorri gara, ez dago zer egiterik!”
1010   *ZEREN... +... (E)LAKO / ...-(E)NEZ : “*Zeren eguraldi ona egiten duenez gero, mendira joango gara”
150   ZERGATIK vs NORK kasuak : “*Harrigarria da bertso eder haiek eskolatu gabeko poetengatik eginak izatea”
760   *ZERGATIK BAI!, *ZERGATIK EZ! vs HARGATIK : “*Zergatik ez dudan egin? Zergatik ez!”
510   *ZERTAN + aditza + BEHAR : “*Ez duzu zertan botila osoa edan behar”
620   *Zure bezala eta *Zure bezalakoa : “*Txorien bezala kantatzen du”

 

Azken eguneratzea: 2008/10/30