LABORATORIO DE ESPECTROSCOPIA MOLECULAR

ESPEKTROSKOPIA MOLEKULARREKO LABORATEGIA

LABORATORY OF MOLECULAR SPECTROSCOPY