en | es | eu
es

Búsquedas e índices

[ayuda]
Se pueden hacer búsquedas en los campos generales y en los índices o en los campos de texto de modo independiente, pero también se pueden combinar, de modo que los primeros restringen la búsqueda de los segundos.
La opción “en todo el contenido” permite acceso a las notas, regestas y aparato crítico, además de la transcripción en sí.
La disposición de los resultados se puede modificar al gusto del usuario. La opción por defecto de 250 carácteres de contexto incluye las regestas de cada documento, mientras que si se opta por una cifra inferior se produce un listado más compacto.
número del documento

p. ej.: "545", "734-737"...
folio

p. ej.: "234v", "123-145v", "40-41"...
fecha crítica

p. ej.: "1039", "923-1100"...
fecha códice

p. ej.: "1039", "923-1100"...
en todo el contenido

p. ej.: "falsificación", "Ed. Ledesma, p. 379"...
a partir de otras ediciones y versiones

 
 

p. ej.: "Pampilona", "Naiara", "Castella"...

p. ej.: "Pamplona", "Nájera", "Castilla"...

 

p. ej.: "Ranimirus", "Regimiro", "Rademiro"...

p. ej.: "Ramiro II", "Ramiro III"...
[ayuda]
Pueden buscarse palabras (localiza la forma introducida en el campo) o lemas (localiza la raíz introducida, cualquiera que sea su forma o su ortografía). También pueden buscarse cadenas de palabras o de lemas indicando la distancia (en palabras) máxima a que deben estar unas de otras en el texto del Becerro Galicano.
distancia:
distancia:


tamaño contexto (cars.):
orden:

Vista del cartulario folio a folio

Edición crítica

[listado secuencial | según fecha códice | según fecha crítica]
[anterior | siguiente] [listado]
- 300 - 1049
García III el de Nájera agrega a San Millán el monasterio de San Miguel de Pedroso y la villa de Pauleja, con todas sus dependencias, y vende al cenobio el tributo de madera que pagaban anualmente los pobladores de Villagonzalo, Cordovín, Terrero, Villajúniz y Ventosa al palacio real de Nájera.

Bec. Gal., fol. 85 - 85v.

Romero (Colec. Ming.), núm. 142.

Ed. Serrano, p. 148 - 149, núm. 139.

Ed. Ubieto, p. 248 - 250, núm. 256.

Ed. García Andreva, p. 554 - 555.

[cómo citar este documento]

Becerro Galicano Digital [doc. 300] (www.ehu.eus/galicano/id300 - consultado dd/mm/aaaa)

[bajar este documento en formato TEI]

[mostrar marcas de localización] [ocultar marcas de localización]
[ocultar notas y marcas de edición] [mostrar notas y marcas de edición]

CLVII. De monasterio Sancti Micael de / Petroso et de villa Paduleia. /27

Sub nomine sancte et individue Tr<i>ni- / -tatis. Hec est carta donationis / quam facio ego Garsea, gratia Dei rex, pari- /30 -ter cum coniuge mea Stephania regina, / vobiscum domno Garsea et domno Gomessa- / -no episcopis, simulque cum omnibus vestris fratri- (col. B) -bus in cenobio sanctissimi Emiliani sub re- / -gula beati Benedicti degentibus /3 Deoque ibi militantibus, promto corde / sinceraque mente, pro nostrorum scelerum ex- / -piatione, placuit nobis et donamus /6 atque concedimus vobis in honore bea- / -tissimi Emiliani unum monasterium / quod nuncupant Sancti Michaelis, qu<i> /9 est situm in suburbio de Petroso, / iuxta quodam flumine nomine Ti- / -rone, cum suos exitos et introitos, et /12 cum tota sua pertinentia, ad integr<i>tatem, / monasteria regulas, villas, divisas, / sicut erunt nominandi, terras, vineas, /15 pomifera, ortos, linares, molinos, qu<a>n- / -tum constat in sua subsistere dicio- / -ne, ad integrum sit concessum in vestra /18 potestate. Siveque et concedimus adhuc / Deo et sancto Emiliano et vobis predictis fra- / -tribus unam villulam qu<a>m vocitant /21 Padulellam, que est sita iuxta fluvi- / -um Tirone, cum tota sua pertinencia, / domibus, hominibus, rivulis, moli- /24 -nis, padulibus, exitus atque introitus, / terris, vineis, ortis, pomaribus, linares, / pratis, totum cum genuitate deser- /27 -viat ad integr<i>tate in Sancto Emiliano.

Simi- / -liter namque vendi<vi>mus vobis ipsa paria / quam dicunt guardia, qu<a>m debebant /30 nobis villas et ipsa matera quod por- / -tabant ad palacios de Naiera vestras / villas in LXXX<a> baccas, et DC carneros (fol. 85v; col. A) et C porcos, ut omnino ingenuas perma- / -neant in vestra potestate, sicut fuerunt tem- /3 -poribus regum a quibus concesse noscun- / -tur deserviendas in Sancto Emiliano, per secula, / amen. Istas sunt villas pernominatas /6 Villa Gundissalvo, Cordovin, Terrero, / Villa Iuniz et Ventosa. Omnia autem, / ut diximus, ad integrum sint conces- /9 -sa vobis presentibus et futuris qui in predic- / -to monasterio venerantissimi Emiliani / Deo servientes per seculum, amen. Insuper /12 talem, concedo potestatem ad condo- / -natum monasterium ut quicqu<i>d super / hoc pro vivis ac mortuis, vel de vestris /15 co[m]parationibus potueritis habere et in eo- / -dem loco populare, liberum et firmum / possideatis per omnia secula, amen.

Si qu<i>s tamen /18 quod absit, ex nostris propinqu<i>s vel extra- / -neis, hunc nostrum pretextum ausus fue- / -rit violare vel disrumpere, sit a Domino Deo /21 maledictus et a limine Sancte Matris Ecclesie / extraneatus, et a Christi corpus et sangu<i>ne / excomunicatus, et a christianis segregatus, /24 cum Iuda traditore et cum diabolo pe- / -nas eternas sustineat luiturus, amen. / Insuper secularia damna afflictus, post par- /27 -te regale inferat qu<i>nque talenta auri; / et quod retemtatum, duplatum ad regu- / -la.

Facta carta sub era MLXXXVII<a>, /30 regnante Domino nostro Ihesu Christo, et sub eius / presidio ego Garsea rex in Pampilona / et in Alava et in Castella Vetula; Fredi- (col. B) -nandus rex in Burgus et in Leone; illorum / frater, Ranimirus rex, in Aragone et in /3 Suprarvi.

Ego Garsea rex, qui hanc car- / -ta fieri iussi, manu mea hanc (cruz) inieci / et confirmavi. Ego vero Stefania regina /6 similiter (cruz) inieci et confirmavi coram / testes presentes et confirmantes: San- / -cius, episcopus pampilonensis, confirmans; Garsea, /9 episcopus alavensis, confirmans; Gomessanus, episcopus na- / -iarensis, confirmans; sennor Fortun Sanchiz, / dominator Naiera, confirmans; sennor Furtun Oxo- /12 -riz, dominatur Vicaria, confirmans; sennor Azena- / -ri Furtunionis, <dominatur> Uarth, confirmans; sennor San- / -cio Furtunionis, dominatur Ponticurbo, confirmans; /15 sennor Furtun Lopiz, dominatur Tetelia, testis; / sennor <Azenari> Sanchiz, dominatur Petra Lata et Mones- / -terio; sennor Garcia Sanchiz, dominatur /18 Besica, confirmans; sennor Garcia Azenariz, domina- / -tur Auca, testis; sennor Sancio Fortunionis, / dominatur Calagurra, testis; sennor Simeon /21 Furtunionis, dominatur Arneto, testis; sennor / Sancio Furtunionis, dominatur Funes, testis; / sennor Furtun Sanchiz, armiger regis, /24 testis.

Sonna presbiter, scriptor et testes. /

-fol. 85- | -fol. 85v-

1

voluerit, sit ab omnipotenti Deo confusus et

1

-bus in cenobio sanctissimi Emiliani sub re-

2

maledictus, et a cetu tocius christianitatis

2

gula beati Benedicti degentibus

3

separatus, et post cum Iuda Domini tradito-

3

Deoque ibi militantibus, promto corde

4

re in inferni baratro per cuncta secula di-

4

sinceraque mente, pro nostrorum scelerum ex-

5

mersus, amen. Insuper, ad partem comitis

5

piatione, placuit nobis et donamus

6

terre persolvat octo auri talenta; et duplum

6

atque concedimus vobis in honore bea-

7

ad monasterium. Facta carta testamenti

7

tissimi Emiliani unum monasterium

8

in era octuagies dena ac dua et ter te<r>na

8

quod nuncupant Sancti Michaelis, qu<i>

9

centena, era DCCCCLXXXII<a>. Ego Fredi-

9

est situm in suburbio de Petroso,

10

nando, comes nutu Dei, cum uxore

10

iuxta quodam flumine nomine Ti-

11

mea Sancia cometissa, qui hoc fieri vo-

11

rone, cum suos exitos et introitos, et

12

lu[i]mus, testes ad roborandum tradimus:

12

cum tota sua pertinentia, ad integr<i>tatem,

13

Vincencius episcopus aukensis, confirmans; Munnio

13

monasteria regulas, villas, divisas,

14

Assuriz abba, confirmans; Oveconi, presbiteri Cara-

14

sicut erunt nominandi, terras, vineas,

15

digne, confirmans; Sisebutus, presbiter et scriba

15

pomifera, ortos, linares, molinos, qu<a>n-

16

regis, confirmans; Gundissalvo Fernandez, confirmans;

16

tum constat in sua subsistere dicio-

17

Sancio Fernandez, confirmans; Garcia Fernandez,

17

ne, ad integrum sit concessum in vestra

18

confirmans; Didaco Sarraziniz, confirmans; Alvaro Sar-

18

potestate. Siveque et concedimus adhuc

19

razinez, confirmans; Didaco Scemenoz, confirmans; Gu-

19

Deo et sancto Emiliano et vobis predictis fra-

20

tier Gomiz, armiger comitis, confirmans; Gon-

20

tribus unam villulam qu<a>m vocitant

21

zalvo Arderiz, confirmans; Beila Dolquitiz, confirmans;

21

Padulellam, que est sita iuxta fluvi-

22

Sarrazini Alvaroz, confirmans; Munnio Gudesti-

22

um Tirone, cum tota sua pertinencia,

23

oz, confirmans; et omni creatione comitis, una

23

domibus, hominibus, rivulis, moli-

24

cum filiis suis, testes et confirmantes.

24

nis, padulibus, exitus atque introitus,

25

CLVII. De monasterio Sancti Micael de

25

terris, vineis, ortis, pomaribus, linares,

26

Petroso et de villa Paduleia.

26

pratis, totum cum genuitate deser-

27

Sub nomine sancte et individue Tr<i>ni-

27

viat ad integr<i>tate in Sancto Emiliano. Simi-

28

tatis. Hec est carta donationis

28

liter namque vendi<vi>mus vobis ipsa paria

29

quam facio ego Garsea, gratia Dei rex, pari-

29

quam dicunt guardia, qu<a>m debebant

30

ter cum coniuge mea Stephania regina,

30

nobis villas et ipsa matera quod por-

31

vobiscum domno Garsea et domno Gomessa-

31

tabant ad palacios de Naiera vestras

32

no episcopis, simulque cum omnibus vestris fratri-

32

villas in LXXX<a> baccas, et DC carneros

aumentar imagen: MAYUS. + | reducir imagen: MAYUS. -

large image
-fol. 85- | -fol. 85v-
[colocando el cursor encima del icono se puede ver el formato original del topónimo]

[ver mapa más grande]

S Miguel de Pedroso
Pedroso Belorado
Pauleja Casalarreina
S Millán de la Cogolla
Nájera
Villagonzalo
Cordovín
Terrero
Villajúniz
Ventosa Rioja
Pamplona
Burgos
Viguera
Huarte tenencia
Pancorbo
Tedeja
Petralata Oña
Monasterio
Las Vesgas
Oca
Calahorra
Arnedo
Funes