Batzordeak

Arautegietan zehaztutako batzordeak

Fakultateko Batzarrean onartuak 2017ko maiatzaren 15ean

Arautegietan zehaztu gabeko batzordeak

Art. 10.2.j Reglamento marco