tasas

Tasak

2022-2023 ikasturteko prezio publikoak  2022ko uztailaren 1eko EHAAn argitaratu dira. 2022ko ekainaren 10eko aginduak arautzen ditu prezio horiek. 

  • Unibertsitatera sartzeko gaitsun-probak:
    • Arrunta: 86,33 €
    • Familia ugari orokorra: 43,17 €
    • Familia ugari berezia; terrorismoaren biktimak eta haien senideak; desgaitasuna duen pertsonaren bat daukan familiaK; genero-indarkeriaren biktimak eta asilo-eskatzaileak, nazioarteko onuradunak eta aberrigabeak: 0 €

Agindu honetan araututako unibertsitate-zerbitzu akademikoengatiko prezio publikoen salbuespen eta murrizketen onuradun izateko, interesdunek egoera jakin horretan egon beharko dute ikasturtearen hasieran, eta kasu bakoitzean beharrezkoak diren agiriak eman beharko dituzte. Data horretan egoeraren aitorpena izapidetzen ari bada, aitorpen- edo berrikuspen-eskaeraren kopia konpultsatua emanez egiaztatuko da.

Horrez gainera, agindu honetan ezarritako kasuetan, interesdunek 2022ko urtarrilaren 1eko administrazio-egoitzaren ziurtagiria edo errolda-ziurtagiria eman beharko dute. Hala badagokio, errolda-ziurtagiriak etxebizitza berean bizi diren pertsona guztien zerrenda jasoko du.