en | es | eu
es

Búsquedas e índices

[ayuda]
Se pueden hacer búsquedas en los campos generales y en los índices o en los campos de texto de modo independiente, pero también se pueden combinar, de modo que los primeros restringen la búsqueda de los segundos.
La opción “en todo el contenido” permite acceso a las notas, regestas y aparato crítico, además de la transcripción en sí.
La disposición de los resultados se puede modificar al gusto del usuario. La opción por defecto de 250 carácteres de contexto incluye las regestas de cada documento, mientras que si se opta por una cifra inferior se produce un listado más compacto.
número del documento

p. ej.: "545", "734-737"...
folio

p. ej.: "234v", "123-145v", "40-41"...
fecha crítica

p. ej.: "1039", "923-1100"...
fecha códice

p. ej.: "1039", "923-1100"...
en todo el contenido

p. ej.: "falsificación", "Ed. Ledesma, p. 379"...
a partir de otras ediciones y versiones

 
 

p. ej.: "Pampilona", "Naiara", "Castella"...

p. ej.: "Pamplona", "Nájera", "Castilla"...

 

p. ej.: "Ranimirus", "Regimiro", "Rademiro"...

p. ej.: "Ramiro II", "Ramiro III"...
[ayuda]
Pueden buscarse palabras (localiza la forma introducida en el campo) o lemas (localiza la raíz introducida, cualquiera que sea su forma o su ortografía). También pueden buscarse cadenas de palabras o de lemas indicando la distancia (en palabras) máxima a que deben estar unas de otras en el texto del Becerro Galicano.
distancia:
distancia:


tamaño contexto (cars.):
orden:

Vista del cartulario folio a folio

Edición crítica

[listado secuencial | según fecha códice | según fecha crítica]
[anterior | siguiente] [listado]
- 552 - 800, septiembre, 15
El abad Vitulo y el presbítero Ervigio fundan y dotan la basílica de San Emeterio y San Celedonio de Taranco, y le agregan las iglesias, también edificadas por ellos, de San Martín de Area Patriniani y San Esteban de Burceña, con todas sus posesiones.

Bec. Gal., fol. 179 - 180.

Romero (Colec. Ming.), núm. 2.

Ed. Serrano, pp. 2 - 4, núm. 2

Ed. Ubieto, p. 10 - 12, núm. 2.

Ed. García Andreva, p. 931 - 933.

Cit. Martínez Díez, p. 21 (calificado como 'apócrifo').

[cómo citar este documento]

Becerro Galicano Digital [doc. 552] (www.ehu.eus/galicano/id552 - consultado dd/mm/aaaa)

[bajar este documento en formato TEI]

[mostrar marcas de localización] [ocultar marcas de localización]
[ocultar notas y marcas de edición] [mostrar notas y marcas de edición]

De incoatione monasterii Sancti /3 Emeterii et Celedoni cum suis terminis. /

In nomine Domini. Ego Vitulus abba, / qu<a>mvis indignus omnium servorum /6 Dei servus, una cum congermano / meo Erbigio presbitero, cum domnos / et patronos meos sancti Emeteri et Celedo- /9 -ni, cuius baselica extirpe manibus / nostris construximus, ego Vitulus abba, / et frater meus Erbigius, in loco qui /12 dicitur Taranco, in territorio Mene, et / Sancti Martini, quem sub dicionem mani- / -bus nostris fundavimus ipsam baselicam /15 in civitate de Area Patriniani, in territo- / -rio Castelle; et Sancti Stephani, cuius baseli- / -cam manibus nostris fundavimus in loco /18 qui dicitur Burcenia, in territorio ma- / -inense, quem sub Dei tuicionem sub / presentibus parentes nostri, Levatus et Mo- /21 -madonna, in religione reliquerunt / Dei, comunes et leti et de nostra infan- / -cia nichil formidantes.

Nos vero /24 audivimus scr<i>ptura dicente: "date terre- / -na et adquirite celestia". Domine, nos / que de manu tua accepimus, dabi- /27 -mus tibi et offerimus hic sacros sanctos / altarios Sancti Emeteri et Celedoni, et Sancti / Martini et Sancti Stephani levite, et sic /30 tradimus hic atque concedimus vel con- / -firmamus, per hanc scriptura testamenti, / animas et corpora nostra atque eciam omnibus (col. B) rebus nostris, cum omnia que ganavi- / -mus vel augmentare potuimus. /3 Id est: cavallos, equas, boves, baccis, / iumenta, oves, capras, porcis, lec- / -tuaria, vestimenta, casullas, libris, /6 calicis, patenas, cruces, vasa argen- / -tea, et erea, <et> lignea, et omnes nostras presu- / -ras quam sub sedis Dei auxilio accepi- /9 -mus, et sernas. Ibi plantavimus / extirpe ipsas baselicas predictas, fecimus / culturas, plantavimus, hedeficavimus /12 ibi domicilia, cellarios, orreos, tor- / -cularibus, cortinis, ortos, molinis, / mazanares, vineis seu ceteraque ar- /15 -busta pomifera; et sicut supradictum / est, fecimus presuras ubi culturas nostras / extendimus in Taranco. Id est: de termi- /18 -nos de illo valle de illo agro Mau- / -renti usque sumo Tauzo; et vadit / ad sumas fauzes, et ad suma Cotiella. /21 Deinde ad Elhain, et pergit ad illo cam- / -po iuxta via que vadit de Taranco / ad Orcelione. Deinde ad Fonte Tabu- /24 -lata, et vadit ad illas calles de Latre- / -to. Deinde ad illos Navalios, et va- / -dit ad illo pino. Deinde ad colina, /27 et vadit ad Via Angustina et via / que discurrit ad Illicino. Deinde ad / illa valleciella qui est Ripa de Ziella. /30 Deinde ad prato de Sofoze, et vadit / ad campo iuxta via cum agro Mau- / -renti, et revertit ad predictum terminum (fol. 179v; col. A) ubi incipimus.

Et illa serna ubi di- / -citur Aqua Novi, iuxta calzata qui /3 discu<r>rit ad Sala. Et alia serna ad / illa ponte, iuxta ipsa calzata qui / discurrit ad Sala, et in loco qui di- /6 -citur Agro Maiore, in campos de / Taranco. De illa faza de Zeza usque / ad semitario qui discurrit ad pra- /9 -to; et ad vado de Laco Maximo, et / usque ad illa ripiella de agro Mau- / -renti, in loco qui dicitur ad illa Spi- /12 -na. Et ipsa ripa de illa via qui dis- / -currit ad Ilicino, et ad illa via qui / discurrit ad illa vallicella, tradimus /15 omnia que prediximus ad ecclesia Sancti Eme- / -teri et Celedoni de Taranco.

Et in Area / Patriniani ad Sancti Martini inveni- /18 -mus ipsa civitate ex ruina desola- / -ta, et fabricavimus ipsa ecclesia Sancti Mar- / -tini, et fecimus culturas et laborem, /21 et cum illa omnia hereditate quem / cludit muro in circuitu de ipsa ci- / -vitate; et in rivo Notone, in caput /24 aqua, iuxta penniella, fabricavi- / -mus molinos cum omnibus suis in- / -tramentis, et tradimus ad ecclesia Sanct<i> /27 Emeteri in loco qui dicitur Bur- / -zenia, in territorio Mene.

Ego, Vi- / -tulus abba, et Erbigius presbiter, he- /30 -dificavimus baselica Sancti Stephani, / et accepimus presuras, de illa ponte / ad illas Lamellas, iuxta ipso arro- (col. B) -gio qui ibi discurrit; et a toto ter- / -mino usque ad summa Ripa Acuta, /3 et vadit inter ambas ripas ad / illa Conliola, et iuxta ipso arrogio / de inter ambas ripas, et exiit ad /6 illas ripiellas, ad termino de Coma- / -sio, cognomento Gomazi, ad illa for- / -ca; deinde ad termino cum illo pra- /9 -to ad illa ponte; et ipsa serna iux- / -ta rivo Burcenia, de termino Sancti Ro- / -mani usque ad illa via qui vadit /12 ad vado de Linares.

Ita tradimus / et confirmamus per hanc scriptura omnem / nostram facultatem hic supra notatas, /15 et ipsas baselicas Sancti Martini et Sancti / Stephani ad ecclesia Sancti Emeteri et Ce- / -ledoni de Taranco, ut sint in auxili- /18 -um servis Dei et peregrinorum vel os- / -pitum qui hic viverint comuniter / cum illis vivant. Tale constitui- /21 -mus tenorem, ut omni anno tribus / vicibus non desistant missas canta- / -re pro his qui hereditatibus posuerunt, /24 ut notum sit officium ab omnibus. /

Quod si aliquis homo de quacumque / parte, contra hanc testamentum, pro /27 aliquis rebus de quanto que hic su- / -perius resonat ad parte ecclesie Sancti Eme- / -teri et Celedoni contemtor fuerit vel /30 adversarius extiterit, prius sit a Domino / Deo maledictus et confusus; et ad par- / -te rex pariet talenta auri; et ad regula (fol. 180; col. A) et / ad regula parte, tres libras auri, qu<i> /3 hunc nostrum testamentum disrumpere / voluerit.

Facta scr<i>ptura in era DCCC- / -XXXVIII<a>, die XVII kalendas octobris, reg- /6 -nante pr<i>ncipe Adefonso in Oveto. /

[E]go Vitulus, cum fratre meo Erbigio / legente, audivimus, manus nostras /9 signos (dos cruces) fecimus et presentibus testes / hic roboraverunt: Iauncti, testis; Azanus, / testis; Munnio, testis; Iermandus, testis; Han- /12 -daliscus, testis,

Loepinus presbiter, scr<i>psit. /

-fol. 179- | -fol. 179v- | -fol. 180-

1

-lamoz merinos, testes et confirman-

1

rebus nostris, cum omnia que ganavi-

2

tes. De incoatione monasterii Sancti

2

mus vel augmentare potuimus.

3

Emeterii et Celedoni cum suis terminis.

3

Id est: cavallos, equas, boves, baccis,

4

In nomine Domini. Ego Vitulus abba,

4

iumenta, oves, capras, porcis, lec-

5

qu<a>mvis indignus omnium servorum

5

tuaria, vestimenta, casullas, libris,

6

Dei servus, una cum congermano

6

calicis, patenas, cruces, vasa argen-

7

meo Erbigio presbitero, cum domnos

7

tea, et erea, <et> lignea, et omnes nostras presu-

8

et patronos meos sancti Emeteri et Celedo-

8

ras quam sub sedis Dei auxilio accepi-

9

ni, cuius baselica extirpe manibus

9

mus, et sernas. Ibi plantavimus

10

nostris construximus, ego Vitulus abba,

10

extirpe ipsas baselicas predictas, fecimus

11

et frater meus Erbigius, in loco qui

11

culturas, plantavimus, hedeficavimus

12

dicitur Taranco, in territorio Mene, et

12

ibi domicilia, cellarios, orreos, tor-

13

Sancti Martini, quem sub dicionem mani-

13

cularibus, cortinis, ortos, molinis,

14

bus nostris fundavimus ipsam baselicam

14

mazanares, vineis seu ceteraque ar-

15

in civitate de Area Patriniani, in territo-

15

busta pomifera; et sicut supradictum

16

rio Castelle; et Sancti Stephani, cuius baseli-

16

est, fecimus presuras ubi culturas nostras

17

cam manibus nostris fundavimus in loco

17

extendimus in Taranco. Id est: de termi-

18

qui dicitur Burcenia, in territorio ma-

18

nos de illo valle de illo agro Mau-

19

inense, quem sub Dei tuicionem sub

19

renti usque sumo Tauzo; et vadit

20

presentibus parentes nostri, Levatus et Mo-

20

ad sumas fauzes, et ad suma Cotiella.

21

madonna, in religione reliquerunt

21

Deinde ad Elhain, et pergit ad illo cam-

22

Dei, comunes et leti et de nostra infan-

22

po iuxta via que vadit de Taranco

23

cia nichil formidantes. Nos vero

23

ad Orcelione. Deinde ad Fonte Tabu-

24

audivimus scr<i>ptura dicente: "date terre-

24

lata, et vadit ad illas calles de Latre-

25

na et adquirite celestia". Domine, nos

25

to. Deinde ad illos Navalios, et va-

26

que de manu tua accepimus, dabi-

26

dit ad illo pino. Deinde ad colina,

27

mus tibi et offerimus hic sacros sanctos

27

et vadit ad Via Angustina et via

28

altarios Sancti Emeteri et Celedoni, et Sancti

28

que discurrit ad Illicino. Deinde ad

29

Martini et Sancti Stephani levite, et sic

29

illa valleciella qui est Ripa de Ziella.

30

tradimus hic atque concedimus vel con-

30

Deinde ad prato de Sofoze, et vadit

31

firmamus, per hanc scriptura testamenti,

31

ad campo iuxta via cum agro Mau-

32

animas et corpora nostra atque eciam omnibus

32

renti, et revertit ad predictum terminum

aumentar imagen: MAYUS. + | reducir imagen: MAYUS. -

large image
-fol. 179- | -fol. 179v- | -fol. 180-
[colocando el cursor encima del icono se puede ver el formato original del topónimo]

[ver mapa más grande]

Taranco
Mena
S Martín de Noceco
Area Patriniani
Burceña
Agro Maurenti
Elhain
Ordejón de Mena
Vía Angustina
Leciñana Mena
Prado de Sofoze
Aqua novi
Spina Mena
Notone
Lamellas
Laco Maximo