en | es | eu
es

Búsquedas e índices

[ayuda]
Se pueden hacer búsquedas en los campos generales y en los índices o en los campos de texto de modo independiente, pero también se pueden combinar, de modo que los primeros restringen la búsqueda de los segundos.
La opción “en todo el contenido” permite acceso a las notas, regestas y aparato crítico, además de la transcripción en sí.
La disposición de los resultados se puede modificar al gusto del usuario. La opción por defecto de 250 carácteres de contexto incluye las regestas de cada documento, mientras que si se opta por una cifra inferior se produce un listado más compacto.
número del documento

p. ej.: "545", "734-737"...
folio

p. ej.: "234v", "123-145v", "40-41"...
fecha crítica

p. ej.: "1039", "923-1100"...
fecha códice

p. ej.: "1039", "923-1100"...
en todo el contenido

p. ej.: "falsificación", "Ed. Ledesma, p. 379"...
a partir de otras ediciones y versiones

 
 

p. ej.: "Pampilona", "Naiara", "Castella"...

p. ej.: "Pamplona", "Nájera", "Castilla"...

 

p. ej.: "Ranimirus", "Regimiro", "Rademiro"...

p. ej.: "Ramiro II", "Ramiro III"...
[ayuda]
Pueden buscarse palabras (localiza la forma introducida en el campo) o lemas (localiza la raíz introducida, cualquiera que sea su forma o su ortografía). También pueden buscarse cadenas de palabras o de lemas indicando la distancia (en palabras) máxima a que deben estar unas de otras en el texto del Becerro Galicano.
distancia:
distancia:


tamaño contexto (cars.):
orden:

Vista del cartulario folio a folio

Edición crítica

[listado secuencial | según fecha códice | según fecha crítica]
[ | ] [listado]
- 233 - 945     [notas] Romero hace referencia a una copia en pergamino suelto con fecha de 948 en el archivo del monasterio que no estaba cuando Ubieto hizo su edición de esta documentación y tampoco está hoy. Esta copia podría ser la que el Ministerio de Cultura adquirió hacia 1996 y que hoy está en la Biblioteca Nacional pero que resultó ser una falsificación. Sobre la adquisición cf. F. J. García Turza, “El Monasterio de San Millan de la Cogolla en la Alta Edad Media: Aproximacion Historica”, BERCEO 133 (1997), p. 21, n. 60.
El conde Fernán González de Castilla entrega a San Millán el monasterio de San Martín de Grañón, con comunidad de pastos y leña con los habitantes de Grañón, y con exención de tributos reales y señoriales.

Bec. Gal., fol. 73 - 73v.

AHN, carp. 1048.

Romero (Colec. Ming.), núm. 46 (fechado en 948).

Ed. Serrano, p. 53 - 54, núm. 44 (fechado en 948).

Ed. Ubieto, p. 53 - 54, núm. 38.

Ed. Zabalza, p. 269 - 270, núm. 28 (fechado en 948, calificado como 'falso').

Ed. García Andreva, p. 478 - 479.

Cit. Martínez Díez, p. 31 - 32 (calificado como 'falso').

[cómo citar este documento]

Becerro Galicano Digital [doc. 233] (www.ehu.eus/galicano/id233 - consultado dd/mm/aaaa)

[bajar este documento en formato TEI]

[mostrar marcas de localización] [ocultar marcas de localización]
[ocultar notas y marcas de edición] [mostrar notas y marcas de edición]

CXLVI. De Sancti Martini de Gr<a>nnione. /

In Christi nomine redemptoris nostri. Ego /15 quidem gratia Dei, Fredinando tocius Cas- / -telle comes, amore divino conpunctus, / ac scelerum meorum numerositate recordatus, /18 sic facio donationem pro remedio ani- / -me mee, ad atrium sanctissimi patronis / Emiliani, et tibi, patri spirituali Furtunioni /21 abbati, necnon et omnibus tibi subiec- / -tis clericis in ibidem die noctuque Christ<o> / famulatum. Idcirco, concedo et con- /24 -firmo ad atrium predicti confessori / monasterium unum in villa vulgo / vocitata Granione, reliqu<i>as sancti Marti- /27 -ni ferens, cum omnibus ad se pertinen- / -tibus, terris, vineis, ortis, molendinis, / cum exitu et regressu, et cum aquarum /30 productilibus; et comunem habens pas- / -tum et ligna cedenda et omnia sua cum / habitatoribus illius ville, sed liberum (fol. 73v; col. A) et ingenuum ab omni servicio regali vel / senioris, et non cum illis pariet in ho- /3 -micidio, neque pro fornicio, neque pro aliqu<o> / scelere subiaceat illius ville potestati. / Insuperque talem concedo potestatem ut /6 quicqu<i>d super hoc pro vivis ac mortuis vel / de vestris comparationibus potueritis habere, / liberum et firmum possideatis, per omnia /9 secula, amen.

Si quis autem meorum filio- / -rum seu nepotum, propinquorum aut ex- / -traneorum, regum aut pr<i>ncipum, aut /12 aliquorum hominum, hanc nostram dona- / -cionem et confirmationem mutare vel / inrumpere voluerit, sit a Domino dominorum ma- /15 -ledictus, et a consorcio christianorum separatus, / et demum cum Iuda traditore in infer- / -ni baratro per cuncta secula submersus. /18 Et insuper temporali iudicio constrictus, / quinque talenta auri a parte regis nosca- / -tur soluturus; et quod retemtu ad /21 regula, duplum.

Facta carta in era DCC- / -CCLXXXIII<a>.

Ego Fredinando, nutu Dei / comes, qui hoc testamentum, simul cum /24 filiis meis fieri volui, et relegendo cog- / -novi, manibus propriis signum (cruz) feci et / testes ad testificandum convocavi: /27 Gundissalvus Fredinandez, confirmans; Sancio / Fredinandez, confirmans; Gundissalvo Arderi- / -ce, confirmans; Oroibo Zahagelli, confirmans; domno Vin- /30 -cencio episcopo, confirmans; Belasco episcopo, confirmans; Oriolus / episcopus, confirmans; Benedictus episcopus, confirmans; Oveco As- / -surez, confirmans; Didaco Fredinandez, confirmans; Al- (col. B) -varo Sarrazinez, confirmans; Gutier Gomiz, confirmans; / Oveco Nunneç, confirmans; Beila Alvaroz, confirmans; /3 Hane Godestioz, confirmans; Gomessano scriptor, / confirmans.

-fol. 73- | -fol. 73v-

1

-niz, cuius domus roboratur, testis. CXLV.

1

in inferno habeat portionem, amen.

2

De palacium cum hereditate in Villa Avenazar.

2

Et a parte regali exsolvat quatuor libras

3

Sub Christi nomine redem-

3

auri; et quod retemtatum ad regulam,

4

toris nostri. Ego igitur senior Ga-

4

duplatum. Facta carta in era MCXIII<a>,

5

lindo Sanchiz, et uxor mea dompna Go-

5

regnante Sancio rex in Pampilona. Ego

6

to, divino amore succensi ac peccatorum nostrorum

6

igitur senior Galindo Sanchiz et uxor

7

recordati, pro remedium animarum nostrarum,

7

domna Goto, qui hanc scripta iussimus,

8

concedimus et confirmamus ad atrium

8

testes tradimus: sennor Alvaro Lopez,

9

sancti Emiliani presbiteri et tibi, Blasconi ab-

9

confirmans; sennor Garcia Lopez, confirmans; sennor

10

bati, cum ceteris fratribus ibi Deo servi-

10

Galindo Ennecones, confirmans; sennor Sancho

11

entibus, in Villa Abnazar nostrum pala-

11

Beilaz, confirmans; et senior domno et illas filias

12

cium, cum cellero et duas tenias, cum

12

de domna Tota et domna Gontroda, confirmantes et testes.

13

divisa in omnibus locis ad eam villam

13

CXLVI. De Sancti Martini de Gr<a>nnione.

14

pertinentibus ab omni integritate. Et

14

In Christi nomine redemptoris nostri. Ego

15

uno orreum troliare, I cupa, I tina,

15

quidem gratia Dei, Fredinando tocius Cas-

16

I scamnum, I leitica, I ferragine,

16

telle comes, amore divino conpunctus,

17

translans palacio. Alia ferragine iux-

17

ac scelerum meorum numerositate recordatus,

18

ta era; I terra ad illum perale, iuxta carre-

18

sic facio donationem pro remedio ani-

19

ra que vadit ad Qu<i>ntaniella. Alia terra

19

me mee, ad atrium sanctissimi patronis

20

de illu cereso, iuxta via que vadit

20

Emiliani, et tibi, patri spirituali Furtunioni

21

ad Granione. Alia terra de sinistro. Alia

21

abbati, necnon et omnibus tibi subiec-

22

terra inter ambas vias. Et una vinea

22

tis clericis in ibidem die noctuque Christ<o>

23

in padule, iuxta via que vadit ad Qu<i>n-

23

famulatum. Idcirco, concedo et con-

24

taniella. Alia vinea in Corporales, in lo-

24

firmo ad atrium predicti confessori

25

co qui dicitur Plano. Alia vinea in Pi-

25

monasterium unum in villa vulgo

26

no, in loco qui dicitur Otero de Aqu<i>la.

26

vocitata Granione, reliqu<i>as sancti Marti-

27

Isti ab omni integritate serviant in Sancti

27

ni ferens, cum omnibus ad se pertinen-

28

Emiliani semper. Si quis vero ex nostris pro-

28

tibus, terris, vineis, ortis, molendinis,

29

pinquis aut extraneis hanc nostram do-

29

cum exitu et regressu, et cum aquarum

30

nationem in aliquo disrumpere volue-

30

productilibus; et comunem habens pas-

31

rit, sit a Deo omnipotentis maledictus

31

tum et ligna cedenda et omnia sua cum

32

et confusus, et cum Iudas traditore

32

habitatoribus illius ville, sed liberum

aumentar imagen: MAYUS. + | reducir imagen: MAYUS. -

large image
-fol. 73- | -fol. 73v-
[colocando el cursor encima del icono se puede ver el formato original del topónimo]

[ver mapa más grande]

S Martín de Grañón
Grañón