en | es | eu
es

Búsquedas e índices

[ayuda]
Se pueden hacer búsquedas en los campos generales y en los índices o en los campos de texto de modo independiente, pero también se pueden combinar, de modo que los primeros restringen la búsqueda de los segundos.
La opción “en todo el contenido” permite acceso a las notas, regestas y aparato crítico, además de la transcripción en sí.
La disposición de los resultados se puede modificar al gusto del usuario. La opción por defecto de 250 carácteres de contexto incluye las regestas de cada documento, mientras que si se opta por una cifra inferior se produce un listado más compacto.
número del documento

p. ej.: "545", "734-737"...
folio

p. ej.: "234v", "123-145v", "40-41"...
fecha crítica

p. ej.: "1039", "923-1100"...
fecha códice

p. ej.: "1039", "923-1100"...
en todo el contenido

p. ej.: "falsificación", "Ed. Ledesma, p. 379"...
a partir de otras ediciones y versiones

 
 

p. ej.: "Pampilona", "Naiara", "Castella"...

p. ej.: "Pamplona", "Nájera", "Castilla"...

 

p. ej.: "Ranimirus", "Regimiro", "Rademiro"...

p. ej.: "Ramiro II", "Ramiro III"...
[ayuda]
Pueden buscarse palabras (localiza la forma introducida en el campo) o lemas (localiza la raíz introducida, cualquiera que sea su forma o su ortografía). También pueden buscarse cadenas de palabras o de lemas indicando la distancia (en palabras) máxima a que deben estar unas de otras en el texto del Becerro Galicano.
distancia:
distancia:


tamaño contexto (cars.):
orden:

Vista del cartulario folio a folio

Edición crítica

[listado secuencial | según fecha códice | según fecha crítica]
[anterior | siguiente] [listado]
- 316 - 1006, noviembre, 12
Momadoña se entrega al monasterio de San Miguel de Pedroso en la hora de su muerte y confirma las heredades por ella donadas.

Bec. Gal., fol. 92v - 93 (y fol. 222v, #696).

Romero (Colec. Ming.), núm. 74.

Ed. Serrano, p. 81 - 82, núm. 72.

Ed. Ubieto, p. 131 - 132, núm. 129.

Ed. García Andreva, p. 579 - 580.

[cómo citar este documento]

Becerro Galicano Digital [doc. 316] (www.ehu.eus/galicano/id316 - consultado dd/mm/aaaa)

[bajar este documento en formato TEI]

[mostrar marcas de localización] [ocultar marcas de localización]
[ocultar notas y marcas de edición] [mostrar notas y marcas de edición]

De hereditate in Ventosa de Tolsanctos. /6

In Dei nomine. Ego quidem, / humillima omnium Christi ancillarum / Mamadonna, ob meorum remissionem /9 scelerum, licet in angustie mortis / hora sistens, tamen sincera volunta- / -te et spontanea actione, trado corpus /12 et animam meam ad atrium beatissi- / -mi summi archangeli Micaelis et ad / honorem sanctorum apostolorum Petri et Pauli /15 et sancti Pelagii, quemadmodum in pr<i>mordio / mee ingressionis monasterii per manus / domne mee abbatisse Gelbire condonavi co- /18 -ram Deo et reliquiis predictis et sororibus / presentibus, ita nunc coram omnibus / sororibus et ceteris mee infirmitatis /21 obsequ<i>o assistentibus, ad honorem sanctorum / sub quorum adnotatione vita mea huc- / -usque Deo condonante perducta est, fa- /24 -cio confirmationem et corroborationem / ex omnibus que per secularem sollerciam mih<i> ad / inventa esse noscuntur. Id est: sunt in /27 Ventosa XI<m> casatos; et in Rivulo Sicco, / octo casatos; in Cucurullus, terciam / parte; et meum palatium in Ventosa, /30 cum terris et ferragines, et cum aqua / qua solent rigari ille ferragines, hoc / est in die iovis in nocte, et in die vene- (fol. 93; col. A) -ris per totum diem, usque ad diem sa- / -bbatum, et cum pomariis, cum in- /3 -gressu et regressu, in ecclesiis, in omnibus / montibus et fontibus, in padulibus, et / quicqu<i>d ex mea pertinentia inventum /6 ubique fuerit post ad partem monas- / -terii, cum omni integr<i>tate deserviat / ad atr<i>um Sancti Michaelis, iure perpetuo. /9

Si quis vero ex meis propinqu<i>s, consangu<i>- / -neis seu extraneis, hunc meum do- / -nativum violare voluerit vel disrum- /12 -pere, sit a Domino Ihesu Christo condempnatus / ac maledictus, et a cetu omnium christia- / -norum segregatus, demumque cum diabo- /15 -lo et cum Iuda traditore eternas penas / sustineat luiturus, per infinita seculorum secula, / amen. Insuper, ad partem regis VII aure- /18 -as persolvat libras; et ad regulam, du- / -platum eo quod retemptavit.

Facta con- / -scriptio donationis et confirmatio[n]is /21 sub era MXLIIII<a>, die V<a> feria, II idus no- / -vembris, regnantibus rege Aldefonso / in Legione, et comite Sancio in Castella, /24 in regnis suis.

Ego enim Momadonna / abbatissa, que hanc donationem et con- / -firmationem feci, et relegentem audi- /27 -vi, manu mea signum impressi(cruz), et / testes ad roborandum conscripsi: Petrus / episcopus, confirmat; Ferrando Eilaz, confirmat; Oveco /30 Alvarez, confirmat; Rodrico Gutierrez, confirmat; / Beila Alvaret, confirmat; don Lezeno, merino / de Cereso, confirmat; Blasco Ovecoz, confirmat; Mun- (col. B) -nio Ferrandez de Tolsanctos, confirmat; omnes / sorores que tunc presentes fuerunt, /3 confirmant.

-fol. 92v- | -fol. 93-

1

sunt in locis pernominatis: una serna,

1

-ravi et testes tradidi: Gundissalvo

2

intrans defesam; et alia serna in Rivuo

2

Fredinandez, testis; Gundissalvo Mon-

3

Sicco; et alia terra iuxta limitem de ser-

3

nioz, testis; Iohannis Paterne, testis; Tellu Blascoz,

4

na de rege, in Portiello; et de alia par-

4

testis; don Dolquite, testis; Annaia de Vale-

5

te sunt vinee de Villa Oria; et illud

5

ria, testis. De hereditate in Ventosa de Tolsanctos.

6

carrascal, qui est subtus de Fraxenia;

6

In Dei nomine. Ego quidem,

7

et unum molendinum in Qu<i>ntaniel-

7

humillima omnium Christi ancillarum

8

la de Olleros; et sunt alie tres terre

8

Mamadonna, ob meorum remissionem

9

in arroio de Espinosa, de tras Sancta Ma-

9

scelerum, licet in angustie mortis

10

ria; et alia serna que est in Farrazo;

10

hora sistens, tamen sincera volunta-

11

et una vinea que est in Valle de Ra-

11

te et spontanea actione, trado corpus

12

diziella. Et ibi sunt mazanares; et

12

et animam meam ad atrium beatissi-

13

terre et linares, tras palatium de senior

13

mi summi archangeli Micaelis et ad

14

Gundissalvo Fredinandez, quod est

14

honorem sanctorum apostolorum Petri et Pauli

15

inter Fraxenia et Sautum. Et iste here-

15

et sancti Pelagii, quemadmodum in pr<i>mordio

16

ditates que in ista pagina resonant,

16

mee ingressionis monasterii per manus

17

sint confirmate Sancto Michaeli usque in

17

domne mee abbatisse Gelbire condonavi co-

18

perpetuum, amen. Si quis autem ex meis

18

ram Deo et reliquiis predictis et sororibus

19

propinquis vel extraneis, vel quislibet

19

presentibus, ita nunc coram omnibus

20

homo, hanc meam donationem in

20

sororibus et ceteris mee infirmitatis

21

aliquo disrumpere vel auferre volue-

21

obsequ<i>o assistentibus, ad honorem sanctorum

22

rit, sit a Domino Ihesu Christo maledictus

22

sub quorum adnotatione vita mea huc-

23

et excomunicatus, et oratio eius fiat

23

usque Deo condonante perducta est, fa-

24

in peccatum, demumque cum Iuda et

24

cio confirmationem et corroborationem

25

diabolo in inferno submersus, amen.

25

ex omnibus que per secularem sollerciam mih<i> ad

26

Insuper, ad partem regis persolvat D

26

inventa esse noscuntur. Id est: sunt in

27

solidos de argento; et duplum, ad re-

27

Ventosa XI<m> casatos; et in Rivulo Sicco,

28

gulam. Facta carta in era MLXVI<a>,

28

octo casatos; in Cucurullus, terciam

29

regnante Sancio rege in Castella et in

29

parte; et meum palatium in Ventosa,

30

Pampilona et in Aragona. Ego igitur

30

cum terris et ferragines, et cum aqua

31

domna Eximina, que hanc cartam fie-

31

qua solent rigari ille ferragines, hoc

32

ri iussi, in altari Sancti Michaelis robo-

32

est in die iovis in nocte, et in die vene-

aumentar imagen: MAYUS. + | reducir imagen: MAYUS. -

large image
-fol. 92v- | -fol. 93-
[colocando el cursor encima del icono se puede ver el formato original del topónimo]

[ver mapa más grande]

Ventosa Tosantos
Roseco
S Miguel de Pedroso
Cerezo de río Tirón
Tosantos