en | es | eu
es

Búsquedas e índices

[ayuda]
Se pueden hacer búsquedas en los campos generales y en los índices o en los campos de texto de modo independiente, pero también se pueden combinar, de modo que los primeros restringen la búsqueda de los segundos.
La opción “en todo el contenido” permite acceso a las notas, regestas y aparato crítico, además de la transcripción en sí.
La disposición de los resultados se puede modificar al gusto del usuario. La opción por defecto de 250 carácteres de contexto incluye las regestas de cada documento, mientras que si se opta por una cifra inferior se produce un listado más compacto.
número del documento

p. ej.: "545", "734-737"...
folio

p. ej.: "234v", "123-145v", "40-41"...
fecha crítica

p. ej.: "1039", "923-1100"...
fecha códice

p. ej.: "1039", "923-1100"...
en todo el contenido

p. ej.: "falsificación", "Ed. Ledesma, p. 379"...
a partir de otras ediciones y versiones

 
 

p. ej.: "Pampilona", "Naiara", "Castella"...

p. ej.: "Pamplona", "Nájera", "Castilla"...

 

p. ej.: "Ranimirus", "Regimiro", "Rademiro"...

p. ej.: "Ramiro II", "Ramiro III"...
[ayuda]
Pueden buscarse palabras (localiza la forma introducida en el campo) o lemas (localiza la raíz introducida, cualquiera que sea su forma o su ortografía). También pueden buscarse cadenas de palabras o de lemas indicando la distancia (en palabras) máxima a que deben estar unas de otras en el texto del Becerro Galicano.
distancia:
distancia:


tamaño contexto (cars.):
orden:

Vista del cartulario folio a folio

Edición crítica

[listado secuencial | según fecha códice | según fecha crítica]
[ | ] [listado]
- 414 - [1067, enero, 18]     [notas] La fecha que aparece en el Becerro, 1067, es compatible con la situación geopolítica descrita, y sin embargo, desde Romero se viene datando el texto en 1070, aunque éste coloca un asterisco después del año, supondremos que para indicar que se trata de una fecha hipotética. El problema quizás radica en que los días de la semana y del mes citados (feria II, XV kalendas februarii = lunes, 18 de enero) coinciden en 1070 pero no en 1067. No obstante, si hubiera que contemplar una modificación para hacer coincidir el año con el día, otra posibilidad es que un hipotético ‘feria u’ hubiese sido mal leido como ‘feria ii’, pues el 18 de enero de 1067 efectivamente cayo en jueves. Esta solución nos parece más factible que una errata en el año, donde haría falta eliminar tres unidades para convertir el postulado 1070 en el 1067 que se observa en el códice. Ante la duda, nos parece más prudente mantener el año que aparece en el Becerro.
Sancho II de Castilla dona a San Millán la iglesia de San Sebastián de Altable, exenta de cualquier tributo real, y con licencia para poblar, construir, roturar y plantar.

Bec. Gal., fol. 128v - 129.

Romero (Colec. Ming.), núm. 209 (fechado en 1070).

Ed. Serrano, p. 204 - 205, núm. 197 (fechado en 1070).

Ed. Ledesma, p. 403 - 405, núm. 376 bis (fechado en 1070).

Ed. García Andreva, p. 732 - 733 (fechado en 1067).

Cit. Martínez Díez, p. 46 (calificado como 'auténtico').

[cómo citar este documento]

Becerro Galicano Digital [doc. 414] (www.ehu.eus/galicano/id414 - consultado dd/mm/aaaa)

[bajar este documento en formato TEI]

[mostrar marcas de localización] [ocultar marcas de localización]
[ocultar notas y marcas de edición] [mostrar notas y marcas de edición]

CCIII. De monas- /12 -terio Sancti Sebastiani de Artable. /

In nomine sancte et individue Trini- / -tatis, Patris videlicet et Filii /15 et Spiritus Sancti, qui est unus Deus / in tr<i>nitate et trinus in unitate. / Ego humillimus et omnium servorum /18 Dei ultimus, ipso tamen Deo / disponentie burgensis dominans, / tocius Castelle rex, nomine Sancius, /21 ob multitudinem criminum meorum / terribile Dei metuens iudicium, / Deo aliquod decrevi dare obsequ<i>- /24 -um, ut si culpis meis exigen- / -tibus deputatus fuero inferorum / flaminis ultricibus, te Domine in- /27 -dulgente, pro sanctorum intercessionibus / tuorum eruar a Tartari ignibus, / collocercius im polorum sedibus; /30 ad hoc impetrandum elegi Christe / confessorem tuum Emilianum, / de mea possessione eius offerens (col. B) altari aliqu<a>ntulum, ut eius inter- / -ventu, ablatis mearum noxarum /3 culpis, a te in tuo regno hec accipiam / centuplum.

Ego itaque Sancius / rex offero tibi, Domino et redemptori /6 nostro Ihesu Christo, tibique, Blasio abbati, omni- / -busque consociis tuis monachis qui / in hoc cenobio Beati Emiliani regu- /9 -larem vitam auxiliante Deo duci- / -tis, offero in quam vobis ecclesiam / quandam in honore beati Sebastia- /12 -ni martiris constructam loco qui di- / -citur Artable, et in circuitu LXX<a> et / duos passus pro dextris suis. Pre- /15 -terea iussione regia precipio vobis, / in circuitu eius ecclesie, rusticos ad populan- / -dum aggregare, domos hedifica- /18 -re, vineas et arbores vel ortos plan- / -tare, exitus et regressus habere, pre- / -suras habere cum suis vicinis, /21 et esse absque fornicio et homicidio, / liberam in Dei nomine habeatis / potestatem. Omnia vero que ad ec- /24 -clesiam supra scriptam pertinent, / ubi potueritis invenire, ab hodier- / -no die et tempore a regali iure et dominio /27 sint abrasa et vestro dominio tradita et / regali concessione confirmata.

Si / quis tamen, quod fieri non credo, /30 hanc donationem meam infrin- / -gere vel violare ausu temerario / et diabolico instinctu conatus fuerit, (fol. 129; col. A) quisquis ille erit, cuiuslibet gene- / -ris, cuiuslibet dignitatis, cuiuslibet /3 ordinis, cuiuslibet, veniat super eum / ira Dei et ignea rumphea celi, ca- / -reatque duobus a fronte luminibus, /6 et cum Iuda Domini proditore luat pena<s> / in eterna dampnatione. Et ne secularia / dampna se evadisse gaudeat, ad /9 partem monasterii Beati Emiliani qu<a>n- / -tum aufferre voluerit, de suo tri- / -pliciter componat. Insuper, auri ta- /12 -lentum exsolvat, regioque fisco bis- / -quina auri talenta componat. Et hoc / meum regium factum ratum /15 et firmum semper maneat, amen. /

Facta carta huius series testa- / -menti donationis et confirmatio- /18 -nis in era MCV<a>, feria II<a>, XV kalendas / februarii, regnante Domino nostro Ihesu Christo, / et sub eius clementia me, Santio re- /21 -ge regnante in Castella.

Ego igitur / Sancius rex hanc donationem quam / feci testamenti subscriptione confirma- /24 -vi, et manibus roboravi signum / crucis impressi (cruz), testesque ad ro- / -borandum subscripsi: domna Urra- /27 -ca, soror regis, confirmat; domna El- / -vira, soror regis, confirmat; Eximinus, episcopus / burgensis, confirmat; Oveco, abbas onien- /30 -sis, confirmat; Bermut Gutierrez, confirmat; senior / Lope Sanchez, confirmat; Fernant Gonzal- / -vez, confirmat; Gonzalvo Salvadorez, confirmat; (col. B) Alvaro Salvadorez, confirmat; Bermut / Vermudez, confirmat; sennor Didaco Al- /3 -varez, confirmat; Iulian Alketine, confirmat; / Garcia Ordoniez, confirmat, dominante Pon- / -ticurvo.

-fol. 128v- | -fol. 129-

1

Ferrandi et Gonzalvus Ferrandi,

1

altari aliqu<a>ntulum, ut eius inter-

2

filii mei, testes; Garsias Alvari,

2

ventu, ablatis mearum noxarum

3

testis; Lupus Sancii, testis. De Sagga in-

3

culpis, a te in tuo regno hec accipiam

4

feriori: Fortunius Sancii, testis; Petrus

4

centuplum. Ego itaque Sancius

5

Sancii, testis; Garsias Petri, testis; Ama-

5

rex offero tibi, Domino et redemptori

6

rus presbiter, testis; Lupus Enneci, testis;

6

nostro Ihesu Christo, tibique, Blasio abbati, omni-

7

Didacus Garsie, testis; Lupus Garsie

7

busque consociis tuis monachis qui

8

de Castaniares, testis. Facta carta in

8

in hoc cenobio Beati Emiliani regu-

9

era MCLXLV<a>, regnante rege

9

larem vitam auxiliante Deo duci-

10

Sancio in Ispania; comite Lupo,

10

tis, offero in quam vobis ecclesiam

11

dominante Naiare. CCIII. De monas-

11

quandam in honore beati Sebastia-

12

terio Sancti Sebastiani de Artable.

12

ni martiris constructam loco qui di-

13

In nomine sancte et individue Trini-

13

citur Artable, et in circuitu LXX<a> et

14

tatis, Patris videlicet et Filii

14

duos passus pro dextris suis. Pre-

15

et Spiritus Sancti, qui est unus Deus

15

terea iussione regia precipio vobis,

16

in tr<i>nitate et trinus in unitate.

16

in circuitu eius ecclesie, rusticos ad populan-

17

Ego humillimus et omnium servorum

17

dum aggregare, domos hedifica-

18

Dei ultimus, ipso tamen Deo

18

re, vineas et arbores vel ortos plan-

19

disponentie burgensis dominans,

19

tare, exitus et regressus habere, pre-

20

tocius Castelle rex, nomine Sancius,

20

suras habere cum suis vicinis,

21

ob multitudinem criminum meorum

21

et esse absque fornicio et homicidio,

22

terribile Dei metuens iudicium,

22

liberam in Dei nomine habeatis

23

Deo aliquod decrevi dare obsequ<i>-

23

potestatem. Omnia vero que ad ec-

24

um, ut si culpis meis exigen-

24

clesiam supra scriptam pertinent,

25

tibus deputatus fuero inferorum

25

ubi potueritis invenire, ab hodier-

26

flaminis ultricibus, te Domine in-

26

no die et tempore a regali iure et dominio

27

dulgente, pro sanctorum intercessionibus

27

sint abrasa et vestro dominio tradita et

28

tuorum eruar a Tartari ignibus,

28

regali concessione confirmata. Si

29

collocercius im polorum sedibus;

29

quis tamen, quod fieri non credo,

30

ad hoc impetrandum elegi Christe

30

hanc donationem meam infrin-

31

confessorem tuum Emilianum,

31

gere vel violare ausu temerario

32

de mea possessione eius offerens

32

et diabolico instinctu conatus fuerit,

aumentar imagen: MAYUS. + | reducir imagen: MAYUS. -

large image
-fol. 128v- | -fol. 129-
[colocando el cursor encima del icono se puede ver el formato original del topónimo]

[ver mapa más grande]

Altable
Oña
Pancorbo
S Millán de la Cogolla