en | es | eu
es

Búsquedas e índices

[ayuda]
Se pueden hacer búsquedas en los campos generales y en los índices o en los campos de texto de modo independiente, pero también se pueden combinar, de modo que los primeros restringen la búsqueda de los segundos.
La opción “en todo el contenido” permite acceso a las notas, regestas y aparato crítico, además de la transcripción en sí.
La disposición de los resultados se puede modificar al gusto del usuario. La opción por defecto de 250 carácteres de contexto incluye las regestas de cada documento, mientras que si se opta por una cifra inferior se produce un listado más compacto.
número del documento

p. ej.: "545", "734-737"...
folio

p. ej.: "234v", "123-145v", "40-41"...
fecha crítica

p. ej.: "1039", "923-1100"...
fecha códice

p. ej.: "1039", "923-1100"...
en todo el contenido

p. ej.: "falsificación", "Ed. Ledesma, p. 379"...
a partir de otras ediciones y versiones

 
 

p. ej.: "Pampilona", "Naiara", "Castella"...

p. ej.: "Pamplona", "Nájera", "Castilla"...

 

p. ej.: "Ranimirus", "Regimiro", "Rademiro"...

p. ej.: "Ramiro II", "Ramiro III"...
[ayuda]
Pueden buscarse palabras (localiza la forma introducida en el campo) o lemas (localiza la raíz introducida, cualquiera que sea su forma o su ortografía). También pueden buscarse cadenas de palabras o de lemas indicando la distancia (en palabras) máxima a que deben estar unas de otras en el texto del Becerro Galicano.
distancia:
distancia:


tamaño contexto (cars.):
orden:

Vista del cartulario folio a folio

Edición crítica

[listado secuencial | según fecha códice | según fecha crítica]
[anterior | siguiente] [listado]
- 42 - 971, diciembre, 10
Sancho Garcés II dona a San Millán las villas de Villagonzalo y Cordovín, con exención del pago de impuestos, y ordena a los habitantes de dichas poblaciones que sirvan al monasterio.

ASM, leg. 9, núm. 2.

Bec. Gal., fol. 20v - 21v.

Romero (Colec. Ming.), núm. 59.

Ed. Serrano, p. 65 - 67, núm. 56.

Ed. Ubieto, p. 102 - 103, núm. 88 (transcrito desde el diploma).

Ed. García Andreva, p. 230 - 231.

Cit. Martínez Díez, p. 38 (calificado como 'falso').

[cómo citar este documento]

Becerro Galicano Digital [doc. 42] (www.ehu.eus/galicano/id42 - consultado dd/mm/aaaa)

[bajar este documento en formato TEI]

[mostrar marcas de localización] [ocultar marcas de localización]
[ocultar notas y marcas de edición] [mostrar notas y marcas de edición]

XXXVIII. De Villa Gundissalvo et Cordovin. /

Sub nomine sancte et /24 individue Trinitatis. Ego humi- / -lis et omium servorum Dei ultimus et / tamen Dei gratia, Sancio rex, simulque frater /27 meus Ranimirus, et dompna Urraca regi- / -na, sicut parentes nostri concedimus et damus / ex toto corde, tota voluntate omnique af- /30 -fectu vel desiderio, ad atrium sancti Emiliani, / presbiteri et confessoris Christi, et tibi patr<i> / spirituali Luperco abbati, omnibusque tecum una- (fol. 21; col. A) -nimiter sub regula beati Benedicti / iugum Christi portantibus, presentibus ac /3 sucedentibus fratribus, pro remedio animarum / nostrarum, duas villas: una que dicitur / Villa Gundissalvo, in superurbio civi- /6 -tatis naiarensis, iuxta rivum Cardi- / -nes; et alia erga eam que dicitur vil- / -la de Cordovin, cum suis adiacenciis /9 terminis et spaciis, aquis, molinis, / vineis, terris et hominibus vel pertinentiis. / Sicut nobis servierunt, itaque obedientes sint /12 ad honorem Sancti Emiliani, id est, ut per / omni anno in ebdomada duobus dies servi- / -re precipimus, exceptis usuale rebus. Qui /15 servire contempserit, V<e> solidos reddat. /

Itaque tamen adfirmantes vobis eas ab / omni integr<i>tate, genuas absque fossato /18 et omicidio, ut nullus hominum, nec / nos nec nostri successores, pr<i>vilegii po- / -testatem vel dominandi dicionem habe- /21 -at in his, nisi tantum vos, qui in / ipsius sancti atrii almi confessoris prefati / sanctissimi Emiliani reliqu<i>as veneratis, et /24 ipsum sanctum locum cotidie omnique tempore / illustratis servientes Domino sub discipli- / -na et regulari vita sancte confessionis /27 amodo et in eternum. Qualiter vestris ora- / -cionibus adiuti, mereamur illam vocem / Domini audire: "venite, benedicti Patris /30 mei", et sequencia, lucraturi cum omi- / -bus sanctis simulque vobiscum florentia / regna, ubi Domini contemplatione feli- (col. B) -citer vivamus per eterna secula, amen. /

Si quis tamen ex nostris successoribus /3 vel quilibet hominum hec que nos / Deo contulimus ad honorem nominis / eius, et pro peregrinis et ospitibus ac servis /6 Dei humanitate inpercienda huic sancto / loco et vobis supradictis concessimus, sta- / -bilibimus, adfirmavimus, conatus fuerit /9 aut voluerit demere vel auferre, et ipso / sancto atrio calumpniam inferre, dematur / de terra vivencium, separetur a consor- /12 -cio patriarcharum omniquemque sanctorum, ca- / -reat in fronte utraque lucerna, sit alie- / -natus a cetu omnium christianorum, et ana- /15 -temate perculsus, cum Iuda traditore / in inferni voragine sit dimersus, et / cum demonibus eterno igni mancipa- /18 -tus. Insuper, a parte regali pariet ta- / -lenta auri; et retemtum, ad regula, du- / -platum.

Facta carta donationis in /21 era MVIIII<a>, IIII idus decembris.

Ego, / Sancio rex, qui hec fieri iussi, manu / mea signum (cruz) feci et confirmavi. /24 Ranimirus, prefati regis germanus, hic / interfui et subscr<i>psi et confirmavi. Domna / Urraca regina, confirmans; dompna Urraca, re- /27 -gis eiusdem germana, confirmans; Garsea, / ipsius regis filius, confirmans; Belasco episcopus, confirmans; / Benedictus episcopus, confirmans; Oriolus episcopus, confirmans; /30 Maurellus abba, confirmans; Ionti abba, confirmans; / Bivas abba, confirmans; Bassal presbiter, confirmans; For- / -tunio Galindonis dux, confirmans; sennor Eximino

(Documento añadido núm. 3*)

(fol. 21v; col. A) Sancionis, confirmans, Fortunio Garseanis, confirmans; / dompno Belisqu<i>, iudice in Naiera, confirmans; et /3 alii plures testes adfuerunt in Sancta Eolalia / de Arrezo.

-fol. 20v- | -fol. 21- | -fol. 21v-

1

illos solares rengalengos qui sunt in

1

anno quo mortuus fuit rex aragonen-

2

Villa Nova, cum omni hereditate regali

2

sis. Ego Ildefonsus, Dei gratia imperator

3

eiusdem ville; et in Pancorvo, ecclesia Sancti

3

Ispaniarum, una cum uxore mea, dompna

4

Micaelis de Foiolos, cum cimiterio et

4

Berengaria, hanc cartam confirmo et propr<i>am

5

solares et hereditates sibi pertinentes;

5

manum corroboro, tercia feria post diem

6

et in Cova de Gallegos, illam partem que

6

Pentecosten, in quo sumpsi primam coro-

7

est rengalenga. Preterea omnes heredi-

7

nam regni (cruz). Bernardus, seguntinus

8

tates vel possessiones sive donativa qu<e>

8

episcopus, testis; Sancius, naiarensis episcopus, testis; Ber-

9

predescessores nostri Ispaniarum reges dona-

9

trandus, oxomensis episcopus, testis; Lop Diaz, testis;

10

verunt Domino Deo et prefato monasterio

10

Sancius Diaz, testis; Garcia Furtunnioniz, testis;

11

Sancti Emiliani, liberas et ingenuas et francas

11

comes Rodericus Gonzalvez, testis; comes

12

esse iubemus, et simili modo, spontanea

12

Petrus Lopez, testis; comes Gomez Nunnez,

13

voluntate et corde sincero, fratris ibidem

13

testis; Gutier Peitrez la Orca, testis; Didaco Mon-

14

Deo servientibus presentibus et futuris

14

nioz, testis; Garcia Garciez, testis; Amalrricus,

15

donamus et concedimus, et presenti pagina

15

alferiz, testis; Lupus Lupi, maiordomus, testis; Me-

16

ut in perpetuum habeant sancimus. Sane,

16

lendus Bofini, testis; Hordonius Petrez, test;

17

si quis in posterum ex nostra sive ex alterius

17

Rodericus Gonzalvez de Olea, testis; Gotier Fer-

18

progenie hanc cartam donationis nostre vel

18

randez, testis; Rodericus Fernandez, testis; Ro-

19

corroborationis temerario ausu infrin-

19

dericus Nunnoz de Guzman, testis. Ego

20

gere violare vel disrumpere temptave-

20

Berengarius, archidiaconus et regis notarius,

21

rit, stigiales penas in inferno inferiori

21

hanc cartam, iussu domini mei regis, scr<i>psi.

22

cum Iuda proditore Domini sui luat,

22

XXXVIII. De Villa Gundissalvo et Cordovin.

23

et cum Datan et Abiron, quos terra vivos absor-

23

Sub nomine sancte et

24

buit, in baratri claustro perhenniter socius fiat.

24

individue Trinitatis. Ego humi-

25

Dono eciam aliam ecclesiam in Bal-

25

lis et omium servorum Dei ultimus et

26

lorchanos de Iuso, cum suo cimiterio.

26

tamen Dei gratia, Sancio rex, simulque frater

27

Dono eciam aliam sernam in Sancto Micha-

27

meus Ranimirus, et dompna Urraca regi-

28

ele de Petroso, que fuit vinea regis,

28

na, sicut parentes nostri concedimus et damus

29

cum suo orto. Facta carta era MC-

29

ex toto corde, tota voluntate omnique af-

30

LXXII<a>, quarto idus novembris, im-

30

fectu vel desiderio, ad atrium sancti Emiliani,

31

perante dompno Ildefonso in Toleto regia

31

presbiteri et confessoris Christi, et tibi patr<i>

32

urbe Legione et Castella et Naiera, in

32

spirituali Luperco abbati, omnibusque tecum una-

aumentar imagen: MAYUS. + | reducir imagen: MAYUS. -

large image
-fol. 20v- | -fol. 21- | -fol. 21v-
[colocando el cursor encima del icono se puede ver el formato original del topónimo]

[ver mapa más grande]

Villagonzalo
Cordovín
río Cárdenas
S Millán de la Cogolla
Nájera
Arezzo