en | es | eu
es

Búsquedas e índices

[ayuda]
Se pueden hacer búsquedas en los campos generales y en los índices o en los campos de texto de modo independiente, pero también se pueden combinar, de modo que los primeros restringen la búsqueda de los segundos.
La opción “en todo el contenido” permite acceso a las notas, regestas y aparato crítico, además de la transcripción en sí.
La disposición de los resultados se puede modificar al gusto del usuario. La opción por defecto de 250 carácteres de contexto incluye las regestas de cada documento, mientras que si se opta por una cifra inferior se produce un listado más compacto.
número del documento

p. ej.: "545", "734-737"...
folio

p. ej.: "234v", "123-145v", "40-41"...
fecha crítica

p. ej.: "1039", "923-1100"...
fecha códice

p. ej.: "1039", "923-1100"...
en todo el contenido

p. ej.: "falsificación", "Ed. Ledesma, p. 379"...
a partir de otras ediciones y versiones

 
 

p. ej.: "Pampilona", "Naiara", "Castella"...

p. ej.: "Pamplona", "Nájera", "Castilla"...

 

p. ej.: "Ranimirus", "Regimiro", "Rademiro"...

p. ej.: "Ramiro II", "Ramiro III"...
[ayuda]
Pueden buscarse palabras (localiza la forma introducida en el campo) o lemas (localiza la raíz introducida, cualquiera que sea su forma o su ortografía). También pueden buscarse cadenas de palabras o de lemas indicando la distancia (en palabras) máxima a que deben estar unas de otras en el texto del Becerro Galicano.
distancia:
distancia:


tamaño contexto (cars.):
orden:

Vista del cartulario folio a folio

Edición crítica

[listado secuencial | según fecha códice | según fecha crítica]
[anterior | siguiente] [listado]
- 427 - 1086
El monje Fernando funda la iglesia de Santa Cruz de Ribarredonda, consagrada por el arzobispo Bernardo de Toledo, y la dona a San Millán con todas sus heredades dependientes.

Bec. Gal., fol. 133 - 134v.

Romero (Colec. Ming.), núm. 311.

Ed. Serrano, p. 261 - 264, núm. 258.

Ed. Ledesma, p. 97 - 100, núm. 142.

Ed. García Andreva, p. 749 - 751.

[cómo citar este documento]

Becerro Galicano Digital [doc. 427] (www.ehu.eus/galicano/id427 - consultado dd/mm/aaaa)

[bajar este documento en formato TEI]

[mostrar marcas de localización] [ocultar marcas de localización]
[ocultar notas y marcas de edición] [mostrar notas y marcas de edición]

De hereditates et col- /27 -lazeos et divisas cum terminos com- / -paratas in multis locis. /

In nomine sancte et individue Trinita- /30 -tis, Patr<i>s et Filii et Spiritus Sancti, quod corde / credimus ore profitemur, Patrem in- / -genitum, Filium a Patre genitum, (col. B) Spiritum quoque sanctum ab utroque proceden- / -tem, cuius bonitate et miseratio- /3 -ne cuncta creata consistunt et gu- / -bernantur, cui eciam omnia regna terra- / -rum subiciuntur, et cuncta que in /6 celis et in t[er]ris sunt, genuflectentes / famulantur, qui in plenitudine tempo- / -rum, miseratus humano generi, pro /9 nostra salute et tocius mundi incar- / -nari voluit, et ex utero sanctissime / et illi Beate Virginis nasci et crucem /12 subire dignatus est, ut nos a po- / -testate diaboli liberaret et renatos / aqua et Spiritu Sancto, concessa remissio- /15 -nem peccatorum, heredes sui regni efficeret. / Cuius fidem ego, Fredinandus mo- / -nachus, integra mente et tota de- /18 -vocione mentis et corporis amplec- / -tentes, recordatus peccatorum meorum mul- / -titudinem, pro requ<i>e parentum meorum /21 et consolatione viventium, statui he- / -dificare ecclesiam in ipsa <Ripa> Retunda in / honore Sancte Crucis et domibus vel con- /24 -ventioribus officiis aptari in Dei ser- / -vitio, quam consecratam legaliter / a domno et venerabili Bernardo, tole- /27 -tane civitatis archiepiscopo, salubri il- / -lius consilio curavi ditare eam / possessionibus et hereditatibus, quod Deo /30 iuvante adquisivi, unde clericorum / et peregr<inorum vita sustentari debea- / -tur, qualiter adiutus a Deo remissio- (fol. 133v; col. A) -nem peccatorum meorum, intercedentibus sanctis / adquirere valeam, et regni celorum /3 particeps esse mereat cum Christo. / He itaque sunt possessiones predicte / ecclesie determinate notissimeque de- /6 -scripte:

In pr<i>mis, ecclesie Sancti Anto- / -nini, pr<i>ma radix, cum omnibus sibi per- / -tinentibus. In ipsa villa Sancte Marie, /9 quinque divisas inter comparationes / et ganancias, introitu et exitu, tam / in montibus qu<a>m in fontibus, pratis et /12 pascuis, cum omni pertinentia sua. / In Zoneta, solares et una divisa, et / de comparatione hereditates et ga- /15 -nantia, cum introitu et exitu, tam / in montibus qu<a>m in fontibus, in pratis, / pascuis et omni sua pertinentia. /18 In Fonte Fanone tres divisas et so- / -lares, et collazos et hereditates de / comparatione, cum ingressu et re- /21 -gressu, tam in montibus quam in / fontibus, pratis et pascuis et omnis / sua pertinentia. In Via de Valle- /24 -io, solares et una divisa, et una / defesa de monte, et hereditates / de comparatione, cum ingressu /27 et regressu, et in montibus et in fon- / -tibus, in pratis et pascuis, cum omni / pertinentia sua. In Valle de Rama, /30 in Sancto Bartolomeo, qu<i>nque divisas / et solares, et hereditates de compa- / -ratione et de ganantia, cum in- (col. B) -troitu et exitu, in montibus et / in fontibus, et omni sua pertinentia. /3 In Valle de Rama, in Barrio de Pla- / -no, solares et una divisa, et heredi- / -tates de ganantia, cum ingres- /6 -su et regressu, in montibus et fontibus, / in pratis, et omni sua pertinentia. / In Valle de Rama, in Sancta Eolalia, so- /9 -lares et una divisa, et hereditates / de comparatione, cum introitu et / exitu, in montibus et in fontibus, et pr<a>tis /12 et pascuis, et omni sua pertinentia. / In Valle de Rama, in Barrio de Petr<o> / Vermudez, solares et una divisa, /15 et hereditates de comparatione, cum / introitu et exitu, in montibus et / fontibus, pratis et pascuis, et omni /18 sua pertinentia. In illa Molina, so- / -lares et tres divisas, et hereditates / de comparatione et ganantia, cum /21 ingressu et regressu, in montibus / et fontibus, pr<a>tis et pascuis, et omni / sua pertinentia. In illas Vinuelas, /24 quinque divisas et solares, et collazos / et hereditates de comparatione et / de ganantia, cum introitibus et exitibus, /27 tam in montibus quam in fontibus, / in pratis, in pascuis, cum omni pertinen- / -tia sua. In Campo villa, solares et /30 tres divise, et hereditates de co[m]para- / -cione et de ganantia, cum ingressu / et regressu, tam in montibus quam (fol. 134; col. A) in fontibus, in pratis, in pascuis, cum / omni pertinentia sua. In Terroves, tres /3 partes de illa villa, ab omni integr<i>- / -tate quantum pertinet ad illam vil- / -lam, et hereditates de comparatione, /6 cum introitibus et exitibus, tam in mon- / -tibus quam in fontibus, in pratis, / in pascuis, cum omni pertinentia sua. /9 In Villalobin, medietas eiusdem vil- / -le, cum omni hereditate sua, ab omni / integritate de comparatione, cum /12 introitibus et exitibus, tam in montibus / qu<a>m in fontibus, in pratis, in pascuis, / cum omni pertinentia sua; et eiusdem /15 ville, carascose defense, medietas. / In Sancta Maria de Busto, medietas ip- / -sius ville, solares et hereditates; et /18 de illas Mirandellas, medietas de / comparatione, cum ingressu et re- / -gressu, tam in montibus quam in fon- /21 -tibus, in pr<a>tis, in pascuis, cum omni / pertinencia sua. In Barcina Sancte Eolalie, / solares et tres divise, et hereditates /24 de comparatione, cum introitu et / regressu, tam in montibus qu<a>m in fon- / -tibus, in pratis, in pascuis, cum omni /27 pertinentia sua. In Ciptatonga villa, / solares iuxta ecclesiam, et qu<i>nque divisas, / et hereditates de ganancia et de compa- /30 -ratione, cum introitibus et exitibus / tam in montibus qu<a>m in fontibus, in pr<a>tis / in pascuis, cum omni pertinentia sua. (col. B) In Coviella villa, solares et collazos, / et hereditates, et qu<i>nque divise de com- /3 -paratione et de ganantia, cum ingres- / -su et regressu, tam in montibus qu<a>m / in fontibus, in pratis, in pascuis, cum /6 omni pertinentia sua. In Montangana / de Suso, solares et una divisa, et here- / -ditates de comparatione, cum intro- /9 -itu et regressu, tam in montibus quam / in fontibus, in pratis, in pascuis, cum / omni pertinentia sua. In Rate villa, /12 solares et collazos, et due divise, / et hereditates de comparatione / et de ganantia, cum ingressu et /15 regressu, tam in montibus qu<a>m in fon- / -tibus, in pratis, in pascuis, cum omni / pertinentia sua et molendina et can- /18 -nales in Ibero flumine. In Tisuen- / -zo villa, solares et una divisa, et / hereditates de comparatione, cum /21 ingressu et regressu, tam in montibus / qu<a>m in fontibus, in pratis, in pascuis, / cum omni pertinentia sua. In Iunke- /24 -ruela villa, due divise et duo pa- / -lacia, et solares, et hereditates de com- / -paratione, cum introitu et regres- /27 -su tam in montibus qu<a>m in fontibus, / in pratis, in pascuis, cum omni / pertinentia sua. In Ventosa villa, /30 qu<i>nque divise et solare, et heredita- / -tes de ganancia et de comparatione, / cum introitibus et exitibus, tam in mon- (fol. 134v; col. A) -tibus quam in fontibus, in pratis, / in pascuis, cum omni pertinentia /3 sua. In Faiolas villa, una divisa / et unus solaris et hereditates de com- / -paratione, cum ingressu et regres- /6 -su, tam in montibus qu<a>m in fontibus, / in pratis, in pascuis, cum omni perti- / -nencia sua.

His presc<r>iptis posses- /9 -sionibus, quod usque odie adquisivi / vel deinceps cum Dei adiutorio in / diebus vite mee adqu<i>rere vel augmen- /12 -tare potuero, et omnibus rebus mo- / -bilibus et inmobilibus ditata eclesia / Sancte Crucis, commendo Deo et sanctissi- /15 -mo Emiliano iure perpetuo, amen. /

Si quis autem homo huius testamen- / -ti corruptor aut violator inven- /18 -tus fuerit, sit ab omni cetu christia- / -norum et a Sancta Matre Ecclesia anathe- / -matizatus et excomunicatus male- /21 -dictio Dei omnipotentis super eum, et / cum Iuda traditore perpetuas pe- / -nas luiturus, amen. Insuper, ad regibus /24 parte exsolvat decem talenta au- / -ri; et quod retemptu ad regula, / duplatum.

Bernardus, toletane ec- /27 -clesie episcopus, confirmans; Sancius, naiarense / episcopum, confirmans; Gomessanus, burgen- / -sis episcopus, confirmans; Furtunius, alavensis /30 episcopus, confirmans; Ismundus, astoricensis / episcopus, confirmans; Sabastianus, legionen- / -sis episcopus, confirmans; Raimundus, palen- (col. B) -tine episcopus, confirmans; Blasius, abba Sancti / Emiliani, confirmans; Ovecus, oniensis abba, /3 confirmans; Petrus, Caradigna abba, confirmans; / Vincencius, Sancti Petri Aslanze abba, confirmans; / Furtunius, siliensi abba, confirmans; Gar- /6 -sia, comes in Naiera, confirmans; Petro Iohannis, / procurator Castelle, confirmans; domna Sancia / cometissa, una cum filio suo, domno /9 Gomiz, confirmans. Omnes relique provincia- / -les, testes.

Facta scriptura testamenti era M- / -CXXIIII<a>, regnante domino impera- /12 -tore Adefonso in Spania.

-fol. 133- | -fol. 133v- | -fol. 134- | -fol. 134v-

1

sit dimersus, amen. Et a parte

1

Spiritum quoque sanctum ab utroque proceden-

2

regale exsolvat duo talenta auri;

2

tem, cuius bonitate et miseratio-

3

et quod retemptu ad regula, dupla-

3

ne cuncta creata consistunt et gu-

4

tum restituat. Facta carta in era M-

4

bernantur, cui eciam omnia regna terra-

5

LXLVI<a>, I<a> feria, kalendas marcias. Ego Fredinan-

5

rum subiciuntur, et cuncta que in

6

dus presbiter, qui hec scripta fieri ius-

6

celis et in t[er]ris sunt, genuflectentes

7

si, manu mea signum (cruz) feci. Ego

7

famulantur, qui in plenitudine tempo-

8

Sancius rex sub Christi gratia in Pampi-

8

rum, miseratus humano generi, pro

9

lona atque Naiera, simul in Ponticur-

9

nostra salute et tocius mundi incar-

10

vo, in hac scripta testes tradidi et

10

nari voluit, et ex utero sanctissime

11

roboravi: sennor Sancio Fortunio-

11

et illi Beate Virginis nasci et crucem

12

nes, dominatur Ponticurvo, confirmans; et

12

subire dignatus est, ut nos a po-

13

Garcia Fortunionis, dominatur Toveia;

13

testate diaboli liberaret et renatos

14

sennor Fortun Sanchez, confirmans; sen-

14

aqua et Spiritu Sancto, concessa remissio-

15

nor Azenari Garceiz, confirmans; Didaco

15

nem peccatorum, heredes sui regni efficeret.

16

Beilaz, testis; Didaco Braulio, confirmans; An-

16

Cuius fidem ego, Fredinandus mo-

17

naia Braulio, testis; Donno, testis; domno

17

nachus, integra mente et tota de-

18

Bellito, testis; Vermudo Didaz, testis; Mun-

18

vocione mentis et corporis amplec-

19

nio Galindez, testis; Beila Laginiz, testis;

19

tentes, recordatus peccatorum meorum mul-

20

Munnio Dolquitiz, testis. Hec supra scrip-

20

titudinem, pro requ<i>e parentum meorum

21

ta quod ego Fredinando presbiter

21

et consolatione viventium, statui he-

22

roboravi tamdiu erit vite mee

22

dificare ecclesiam in ipsa <Ripa> Retunda in

23

teneam illam, sub iussione abbati Sancti

23

honore Sancte Crucis et domibus vel con-

24

Emiliani, et post huius vite mee,

24

ventioribus officiis aptari in Dei ser-

25

sana et integra serviat in Sancti Emiliani

25

vitio, quam consecratam legaliter

26

semper, amen. De hereditates et col-

26

a domno et venerabili Bernardo, tole-

27

lazeos et divisas cum terminos com-

27

tane civitatis archiepiscopo, salubri il-

28

paratas in multis locis.

28

lius consilio curavi ditare eam

29

In nomine sancte et individue Trinita-

29

possessionibus et hereditatibus, quod Deo

30

tis, Patr<i>s et Filii et Spiritus Sancti, quod corde

30

iuvante adquisivi, unde clericorum

31

credimus ore profitemur, Patrem in-

31

et peregr<inorum vita sustentari debea-

32

genitum, Filium a Patre genitum,

32

tur, qualiter adiutus a Deo remissio-

aumentar imagen: MAYUS. + | reducir imagen: MAYUS. -

large image
-fol. 133- | -fol. 133v- | -fol. 134- | -fol. 134v-
[colocando el cursor encima del icono se puede ver el formato original del topónimo]

[ver mapa más grande]

Ribarredonda
Sª Cruz de Ribarredonda
Zuñeda
Fuente de Fannone
Vía de Vallejo
Valderrama
S Bartolomé de Valderrama
Molina Portillo
Troves
Busto Bureba
Barcina
Cubilla Valderrama
Montañana Miranda
Puentelarrá
Tijuenzo
Junqueruela
Ventosa Pancorbo
Ayuelas Miranda
Burgos
S Millán de la Cogolla
S Pedro de Cardeña
S Pedro de Arlanza
Nájera
S Domingo de Silos
Sª Olalla de Barcina