en | es | eu
es

Búsquedas e índices

[ayuda]
Se pueden hacer búsquedas en los campos generales y en los índices o en los campos de texto de modo independiente, pero también se pueden combinar, de modo que los primeros restringen la búsqueda de los segundos.
La opción “en todo el contenido” permite acceso a las notas, regestas y aparato crítico, además de la transcripción en sí.
La disposición de los resultados se puede modificar al gusto del usuario. La opción por defecto de 250 carácteres de contexto incluye las regestas de cada documento, mientras que si se opta por una cifra inferior se produce un listado más compacto.
número del documento

p. ej.: "545", "734-737"...
folio

p. ej.: "234v", "123-145v", "40-41"...
fecha crítica

p. ej.: "1039", "923-1100"...
fecha códice

p. ej.: "1039", "923-1100"...
en todo el contenido

p. ej.: "falsificación", "Ed. Ledesma, p. 379"...
a partir de otras ediciones y versiones

 
 

p. ej.: "Pampilona", "Naiara", "Castella"...

p. ej.: "Pamplona", "Nájera", "Castilla"...

 

p. ej.: "Ranimirus", "Regimiro", "Rademiro"...

p. ej.: "Ramiro II", "Ramiro III"...
[ayuda]
Pueden buscarse palabras (localiza la forma introducida en el campo) o lemas (localiza la raíz introducida, cualquiera que sea su forma o su ortografía). También pueden buscarse cadenas de palabras o de lemas indicando la distancia (en palabras) máxima a que deben estar unas de otras en el texto del Becerro Galicano.
distancia:
distancia:


tamaño contexto (cars.):
orden:

Vista del cartulario folio a folio

Edición crítica

[listado secuencial | según fecha códice | según fecha crítica]
[anterior | siguiente] [listado]
- 471 - 1076
Alfonso VI restaura el antiguo fuero de Nájera y especifica los derechos y tributos que se debe pagar y las exenciones de las que goza.

Bec. Gal., fol. 151 - 151v.

Romero (Colec. Ming.), núm. 256.

Ed. Serrano, p. 233 - 234, núm. 226.

Ed. Ledesma, p. 7 - 8, núm. 1.

Ed. Gambra, p. 113 - 114, núm. 42.

Ed. Jimeno y Pescador, p. 282 - 284, núm. 84.

Ed. García Andreva, p. 819 - 820.

[cómo citar este documento]

Becerro Galicano Digital [doc. 471] (www.ehu.eus/galicano/id471 - consultado dd/mm/aaaa)

[bajar este documento en formato TEI]

[mostrar marcas de localización] [ocultar marcas de localización]
[ocultar notas y marcas de edición] [mostrar notas y marcas de edición]

De usuale et antiquo fuero in Na- /15 -gera et regione concesso et confirmato. /

Impiissima fraude interfecto rege / Sancio, Garsie strenuissimi regis /18 filio, ego Adefonsus, filius Fredi- / -landi regis, successi in regno. Cupi- / -ens ergo in pace subiugare mih<i> illius /21 regnum, salubre inveni consilium / ab omnibus obtimatibus meis, ut anti- / -qu<a>s leges et propr<i>a instituta revolverem /24 ac renovarem, quibus duros mores / regni predicti regis in habitantium / mitigarem, michique sic regnum subdere, /27 petentibus illis qui terram nagerensis / regionis inhabitant cum iuramento / meorum militum antiquas leges quas /30 habuerunt in diebus avi mei, regis San- / -cii Maioris et avunculi mei, Garsie / regis, reddidi, ut more illarum legum (col. B) antiqu<a>rum vivant et nichil michi / neque successoribus meis amplius /3 faciant. Mos erat tunc ut pro omi[ci]- / -dio C solidi persolverentur et non red- / -datur saionia. Et si aliquis fue- /6 -rit interfectus et omicida usque ad VII / diem fuerit inventus et redditus, / omicidium non requ<i>ratur. Et si in via pub- /9 -lica aliquis fuerit inventus occisus, / omicidium non requ<i>ratur. Et si aliqu<i>s / militum hominem occiderit et per fu- /12 -gam evaserit, omicidium ab interfec- / -tore requ<i>ratur, et nullomod<o> ab hominibus / ville illius exigatur. Non erat illis /15 mos veiculum in fossato dare, quem / veiculum nullus audeat <ab eis> exquirere. / Et miles civitatis illius nullum tr<i>butum /18 exsolvat, sed solummod<o> cum rege in exerci- / -tu pergat. Veniente rege ad illam ci- / -vitatem illa sola nocte, homines /21 illius civitatis dent paleam equ<i>tibus / regis. Et si rex ibi amplius moratus / fuerit, nec palea nec quicqu<a>m ab /24 hominibus civitatis illius requ<i>ratur. <Et maneria clericorum sive laicorum nullomod<o> requ<i>ratur.> / In pago ergo in quo fuerint, regis / vinee pr<i>mitus vindemientur et post /27 cetere vinee vindemientur. In pago / ver<o>, in quo rex vineas non habuerit, / vindemient vineas suas qu<a>ndo eis /30 placuerit. Nec quicqu<a>m operis in cas- / -tello faciant, nisi illud azore de fo- / -ris quod soliti facere erant. Nec (fol. 151v; col. A) quisqu<a>m ausus sit facere raptum / virginis vel vidue. Et hoc simi- /3 -liter statuimus de lignis ad necessa- / -ria domus de monte deportatis, / ut nullus sine precio audeat tolle- /6 -re. Et ba<r>rium Sancti Andree quod vo- / -catur Cornilior, super C<m> solidos quod / debet dare, nichil ab eo amplius /9 requ<i>ratur. Et barrium istud non / dent regi neque clavigerum neque / saionem.

Ego Aldefonsus rex hoc /12 statuo et affirmo vobis, laicis et / clericis naggarensibus, presentibus / meis obtimatibus, et interdictione /15 ne amplius a vobis requ<i>rat aliquis / de meis successoribus.

Dedi vobis / iuratores: comitem Petrum et co- /18 -mitem Gundissalvum, sennor / Didaco Alvarez et Martin Sanchez / et Vermudo Gutierrez.

Era MC- /21 -XIIII<a>.

-fol. 151- | -fol. 151v-

1

nostram donationem disrumpere

1

antiqu<a>rum vivant et nichil michi

2

voluerit, sit a Domino Ihesu Christo ex-

2

neque successoribus meis amplius

3

comunicatus et maledictus, et cum

3

faciant. Mos erat tunc ut pro omi[ci]-

4

Iuda et diabolis dampnatus, amen.

4

dio C solidi persolverentur et non red-

5

Et ad regis partem exsolvat tres

5

datur saionia. Et si aliquis fue-

6

libras auri; et duplum, ad regu-

6

rit interfectus et omicida usque ad VII

7

lam. Facta carta in era MCXIIII<a>,

7

diem fuerit inventus et redditus,

8

regnante Sancio rege in Pampilo-

8

omicidium non requ<i>ratur. Et si in via pub-

9

nia et Naiera et Ponticurvo. Nos

9

lica aliquis fuerit inventus occisus,

10

vero prescripti ad roborandum testes

10

omicidium non requ<i>ratur. Et si aliqu<i>s

11

tradimus: Iohannis Crespo, testis; domno Mi-

11

militum hominem occiderit et per fu-

12

cael, testis; Nunno Alvaroz, testis; Gonzal-

12

gam evaserit, omicidium ab interfec-

13

vo Ovecoz, testis; Alvaro Beilaz, testis.

13

tore requ<i>ratur, et nullomod<o> ab hominibus

14

De usuale et antiquo fuero in Na-

14

ville illius exigatur. Non erat illis

15

gera et regione concesso et confirmato.

15

mos veiculum in fossato dare, quem

16

Impiissima fraude interfecto rege

16

veiculum nullus audeat <ab eis> exquirere.

17

Sancio, Garsie strenuissimi regis

17

Et miles civitatis illius nullum tr<i>butum

18

filio, ego Adefonsus, filius Fredi-

18

exsolvat, sed solummod<o> cum rege in exerci-

19

landi regis, successi in regno. Cupi-

19

tu pergat. Veniente rege ad illam ci-

20

ens ergo in pace subiugare mih<i> illius

20

vitatem illa sola nocte, homines

21

regnum, salubre inveni consilium

21

illius civitatis dent paleam equ<i>tibus

22

ab omnibus obtimatibus meis, ut anti-

22

regis. Et si rex ibi amplius moratus

23

qu<a>s leges et propr<i>a instituta revolverem

23

fuerit, nec palea nec quicqu<a>m ab

24

ac renovarem, quibus duros mores

24

hominibus civitatis illius requ<i>ratur. <Et maneria clericorum sive laicorum nullomod<o> requ<i>ratur.>

25

regni predicti regis in habitantium

25

In pago ergo in quo fuerint, regis

26

mitigarem, michique sic regnum subdere,

26

vinee pr<i>mitus vindemientur et post

27

petentibus illis qui terram nagerensis

27

cetere vinee vindemientur. In pago

28

regionis inhabitant cum iuramento

28

ver<o>, in quo rex vineas non habuerit,

29

meorum militum antiquas leges quas

29

vindemient vineas suas qu<a>ndo eis

30

habuerunt in diebus avi mei, regis San-

30

placuerit. Nec quicqu<a>m operis in cas-

31

cii Maioris et avunculi mei, Garsie

31

tello faciant, nisi illud azore de fo-

32

regis, reddidi, ut more illarum legum

32

ris quod soliti facere erant. Nec

aumentar imagen: MAYUS. + | reducir imagen: MAYUS. -

large image
-fol. 151- | -fol. 151v-
[colocando el cursor encima del icono se puede ver el formato original del topónimo]

[ver mapa más grande]

Nájera