en | es | eu
es

Búsquedas e índices

[ayuda]
Se pueden hacer búsquedas en los campos generales y en los índices o en los campos de texto de modo independiente, pero también se pueden combinar, de modo que los primeros restringen la búsqueda de los segundos.
La opción “en todo el contenido” permite acceso a las notas, regestas y aparato crítico, además de la transcripción en sí.
La disposición de los resultados se puede modificar al gusto del usuario. La opción por defecto de 250 carácteres de contexto incluye las regestas de cada documento, mientras que si se opta por una cifra inferior se produce un listado más compacto.
número del documento

p. ej.: "545", "734-737"...
folio

p. ej.: "234v", "123-145v", "40-41"...
fecha crítica

p. ej.: "1039", "923-1100"...
fecha códice

p. ej.: "1039", "923-1100"...
en todo el contenido

p. ej.: "falsificación", "Ed. Ledesma, p. 379"...
a partir de otras ediciones y versiones

 
 

p. ej.: "Pampilona", "Naiara", "Castella"...

p. ej.: "Pamplona", "Nájera", "Castilla"...

 

p. ej.: "Ranimirus", "Regimiro", "Rademiro"...

p. ej.: "Ramiro II", "Ramiro III"...
[ayuda]
Pueden buscarse palabras (localiza la forma introducida en el campo) o lemas (localiza la raíz introducida, cualquiera que sea su forma o su ortografía). También pueden buscarse cadenas de palabras o de lemas indicando la distancia (en palabras) máxima a que deben estar unas de otras en el texto del Becerro Galicano.
distancia:
distancia:


tamaño contexto (cars.):
orden:

Vista del cartulario folio a folio

Edición crítica

[listado secuencial | según fecha códice | según fecha crítica]
[anterior | siguiente] [listado]
- 63 - 1076
Íñigo López, conde de Vizcaya, ofrece a San Millán la villa de Camprovín, con todos sus términos, y San Millán de Deyo, con los suyos.

Bec. Gal., fol. 28 - 28v.

Romero (Colec. Ming.), núm. 257.

Ed. Serrano, p. 234 - 236, núm. 227.

Ed. Ledesma, p. 8 - 10, núm. 2.

Ed. García Andreva, p. 263 - 264.

[cómo citar este documento]

Becerro Galicano Digital [doc. 63] (www.ehu.eus/galicano/id63 - consultado dd/mm/aaaa)

[bajar este documento en formato TEI]

[mostrar marcas de localización] [ocultar marcas de localización]
[ocultar notas y marcas de edición] [mostrar notas y marcas de edición]

LVI. De villa Camprovin. /27

Sub Christi nomine / redemptoris nostri. Hoc pr<i>vilegium con- / -cessionis et offertionis seu confirmationis /30 quod ego senior Enneco Lopez, gratia Dei tocius / Bizcahie comes, divina succensus flagracio- / -ne facio monasterio sancti Emiliani, presbiteri et (col. B) confessoris Christi, et tibi, Blasio abbati, et omni / collegio monachorum ibi Deo serviencium, /3 pro anima uxoris mee domne Tote et pro meorum peccatorum / remissione. Offero igitur ad monasterium / predicti confessoris Dei Emiliani villam pernomi- /6 -natam Camprovin ad integram donationem, / sicut ego a Sancio rege illam comparavi, simul / cum illa paria quam solebat ad Naieram /9 pectare, cum suo exitu et introitu, cum mon- / -tibus, vallibus, pratis, pascuis, fontibus et palu- / -dibus sive molendinis.

Similiter eciam, /12 concedo sicut Sancius rex, dominus meus, mich<i> in compara- / -cione mea concessit Sanctum Emilianum de Deo / cum tota sua pertinencia, terris, vineis, possessio- /15 -nibus, pratis, pascuis, molendinis, cum / libera ingenuitate ad conparandas posse- / -siones, sicut ego habui ita et vos habeatis, /18 et hec omnia libera et ingenua usque in perpe- / -tuum iure quieto possideatis.

Si vero / aliquis hominum in villa illa habitancium /21 vos dimittere voluerit et ad alium domnum se / comutare voluerit, ibi dimittat casas / et omnes hereditates quas habuerit et sine /24 illis quocumque voluerit vadat.

Hanc ergo / villam cum omnibus his que pernominata / sunt confirmo et corroboro monasterio Sancti /27 Emiliani in perpetuum cum suis terminis, id est, / de illa ferrera latus soto ad sursum; de dex- / -tera parte, ad Vallem de Invidia, latus /30 vineas de Camprovin et Balloria, cum / malleolo de Azenar Sanchiz; deinde, ad illam / terram Didaci de Camprovin, cum ipsis terris (fol. 28v; col. A), et ad valleziello de Munnio Guendulle; / deinde per summum lumbum usque ad terminum /3 de Letesma, et ad vadiello de Scangarran, / qui est inter Bannos et Camprovin, ad bo- / -ca de Castreion; et de alia parte, de Valle /6 Mediana inter Camprovin et Mahabe ad / malleolum de confratres, usque ad bacarizuelam / et ad illas vineas de Rate, et ad illam terram /9 quam comparaverunt illi de Casteion, et ad / illa Capeza qu<a>m dicunt de dompno Sancio, / et ad terram de Fassas usque ad sotiello de /12 dompna Vita, latus terras de Qu<i>rame de Vil- / -la Fotez, et ad illam terram de Monnio / Orbita, et semita vadit per medium ad Balles, /15 et per viam de Medias de Lielle, latus de / sinistro, termino de Valles usque ad illam / Guardiam; deinde, per viam mercateram /18 usque ad terminum de Letesma.

Si quis autem / hominum, regum, potestatum, filiorum / meorum, propinquorum aut extraneorum hanc /21 meam donationem invadere vel au- / -ferre aut retemptare ausus fuerit, / sit a Domino Deo maledictus et confusus /24 et cum Iuda Domini traditore in inferni / tormentis perhenniter dampnatus, amen. / Insuper, ad partem regis exsolvat talenta /27 auri, et duplum ad regulam.

Facta car- / -ta in era MCXIIII<a>, regnante rege Ade- / -fonso in omni Ispania.

Ego igitur seni- /30 -or Enneco Lopez, qui hanc cartam fieri / iussi, propria manu signum (cruz) inieci et / testes ad roborandum tradidi: Munnius (col. B) episcopus, confirmans; comes Gundissalvus, confirmans; senior / Didaco Alvarez, confirmans; senior Simeon Fortuniones, /3 confirmans; senior Martino Sanchiz, confirmans; senior Petro / Moriellez, maiordomus, confirmans; senior Enneco / Azenarez, merinus, confirmans; Garsea et Galin- /6 -do, fratres mei, et domna Mencia, soror mea, / dando et confirmando, sunt testes.

-fol. 28- | -fol. 28v-

1

et Scemeno Fortune; et de Matrice, Sempro-

1

confessoris Christi, et tibi, Blasio abbati, et omni

2

nio Telluz et Enneco, cellerario de palacio.

2

collegio monachorum ibi Deo serviencium,

3

Isti omnes probaverunt et testificaverunt quod

3

pro anima uxoris mee domne Tote et pro meorum peccatorum

4

Colia barrio erat de Tuvia, et in solo homi-

4

remissione. Offero igitur ad monasterium

5

cidio debebant dare cum illis, et guar-

5

predicti confessoris Dei Emiliani villam pernomi-

6

dia tenebant cum illis, et similiter com-

6

natam Camprovin ad integram donationem,

7

mune habere in defesa et in erbas et termi-

7

sicut ego a Sancio rege illam comparavi, simul

8

nos pascere et iacere cum illis. Deinde

8

cum illa paria quam solebat ad Naieram

9

in alio die aplicuerunt totas ipsas plebes et

9

pectare, cum suo exitu et introitu, cum mon-

10

miserunt illos in qu<i>nnone de solo homi-

10

tibus, vallibus, pratis, pascuis, fontibus et palu-

11

cidio et guardia tenere in Tuvia. In ipso

11

dibus sive molendinis. Similiter eciam,

12

die qu<a>ndo hoc fuit statutum, ibi fuerunt

12

concedo sicut Sancius rex, dominus meus, mich<i> in compara-

13

pernominatos qui tunc erant in obedienciis

13

cione mea concessit Sanctum Emilianum de Deo

14

Sancti Emiliani: dompnus Sancius prepositus ibi fuit,

14

cum tota sua pertinencia, terris, vineis, possessio-

15

dompnus Gomessanus cellararius ibi fuit, domp-

15

nibus, pratis, pascuis, molendinis, cum

16

nus Blasius, maior opere ecclesie, ibi fuit. In

16

libera ingenuitate ad conparandas posse-

17

merinitate de Petro Iohannis et in abbatia de

17

siones, sicut ego habui ita et vos habeatis,

18

dompno Alvaro comederunt illos de Tuvia una

18

et hec omnia libera et ingenua usque in perpe-

19

vacca de Cogga et peictaverunt la bacca el

19

tuum iure quieto possideatis. Si vero

20

captal et XX<ti> argentos por calonia; et alia ora

20

aliquis hominum in villa illa habitancium

21

comeder unum porcum illos de Tuvia,

21

vos dimittere voluerit et ad alium domnum se

22

de Cogga, et pectaverunt porcu captalem et XX<ti>

22

comutare voluerit, ibi dimittat casas

23

argenzos por calonia. Dompno Gomessano

23

et omnes hereditates quas habuerit et sine

24

et Sancho Garceiz acceperunt istum pectum

24

illis quocumque voluerit vadat. Hanc ergo

25

de Cogga por provamentum de Peitro Iohannis

25

villam cum omnibus his que pernominata

26

et de veraciter. Era MCXXVII<a>. LVI. De villa Camprovin.

26

sunt confirmo et corroboro monasterio Sancti

27

Sub Christi nomine

27

Emiliani in perpetuum cum suis terminis, id est,

28

redemptoris nostri. Hoc pr<i>vilegium con-

28

de illa ferrera latus soto ad sursum; de dex-

29

cessionis et offertionis seu confirmationis

29

tera parte, ad Vallem de Invidia, latus

30

quod ego senior Enneco Lopez, gratia Dei tocius

30

vineas de Camprovin et Balloria, cum

31

Bizcahie comes, divina succensus flagracio-

31

malleolo de Azenar Sanchiz; deinde, ad illam

32

ne facio monasterio sancti Emiliani, presbiteri et

32

terram Didaci de Camprovin, cum ipsis terris

aumentar imagen: MAYUS. + | reducir imagen: MAYUS. -

large image
-fol. 28- | -fol. 28v-
[colocando el cursor encima del icono se puede ver el formato original del topónimo]

[ver mapa más grande]

Camprovín
Nájera
S Millán de Deyo
S Millán de la Cogolla
Valoria Camprovín
Ledesma
Scangarran
Baños Tobía
Castrejón Camprovín
Mahave
Valdemediana Camprovín