en | es | eu
es

Búsquedas e índices

[ayuda]
Se pueden hacer búsquedas en los campos generales y en los índices o en los campos de texto de modo independiente, pero también se pueden combinar, de modo que los primeros restringen la búsqueda de los segundos.
La opción “en todo el contenido” permite acceso a las notas, regestas y aparato crítico, además de la transcripción en sí.
La disposición de los resultados se puede modificar al gusto del usuario. La opción por defecto de 250 carácteres de contexto incluye las regestas de cada documento, mientras que si se opta por una cifra inferior se produce un listado más compacto.
número del documento

p. ej.: "545", "734-737"...
folio

p. ej.: "234v", "123-145v", "40-41"...
fecha crítica

p. ej.: "1039", "923-1100"...
fecha códice

p. ej.: "1039", "923-1100"...
en todo el contenido

p. ej.: "falsificación", "Ed. Ledesma, p. 379"...
a partir de otras ediciones y versiones

 
 

p. ej.: "Pampilona", "Naiara", "Castella"...

p. ej.: "Pamplona", "Nájera", "Castilla"...

 

p. ej.: "Ranimirus", "Regimiro", "Rademiro"...

p. ej.: "Ramiro II", "Ramiro III"...
[ayuda]
Pueden buscarse palabras (localiza la forma introducida en el campo) o lemas (localiza la raíz introducida, cualquiera que sea su forma o su ortografía). También pueden buscarse cadenas de palabras o de lemas indicando la distancia (en palabras) máxima a que deben estar unas de otras en el texto del Becerro Galicano.
distancia:
distancia:


tamaño contexto (cars.):
orden:

Vista del cartulario folio a folio

Edición crítica

[listado secuencial | según fecha códice | según fecha crítica]
[ | ] [listado]
- 646 - 1074, junio, 16
Alfonso VI confirma a San Millán las donaciones realizadas por sus antecesores y cualquier otra persona al monasterio, y da licencia para que sus ganados puedan pastar libremente por todo el reino.

Bec. Gal., fol. 207v - 208.

Romero (Colec. Ming.), núm. 238.

Ed. Serrano, p. 219 - 220, núm. 213 (incompleto).

Ed. Ubieto, p. 390 - 391, núm. 416.

Ed. Gambra, p. 44 - 45 , núm. 22.

Ed. García Andreva, p. 1050 - 1051.

[cómo citar este documento]

Becerro Galicano Digital [doc. 646] (www.ehu.eus/galicano/id646 - consultado dd/mm/aaaa)

[bajar este documento en formato TEI]

[mostrar marcas de localización] [ocultar marcas de localización]
[ocultar notas y marcas de edición] [mostrar notas y marcas de edición]

CCCXXI. De pascuis vil- / -lis de Castelle. /12

In nomine div<i>ne et individue Patris / et Filii simulque ex ambobus procedenti<s> / Spiritus Sancti. Ego humilis et omnium anteces- /15 -sorum meorum infimus ac tamen gratia Dei / Alfonsus rex, superni regis nutu, cum / proprio mentis affectu inspirante, placens /18 mih<i> animoque delectans, ob Sancti Spiritus revelatio- / -nem, toto corde, spontanea voluntate, / omnique desiderio, ad atr<i>um beati Emilia- /21 -ni presbiteri et sublimis confessoris Dei, / presenti venerabili patri Blasconi abbati, / omnibus tecum unanimiter sub regu- /24 -la beati Benedicti iugum Christi decenter / portantibus, presentibus ac succedentibus / fratribus, pro adipiscenda predicti confessoris /27 Dei magnitudinis gratia necnon pro mee / anime remedio, munus offerens Deo, quate- / -nus ea que ab antecessoribus meis regibus, /30 comitibus, potestatibus, viris ac mulieribus / vel populis omnibus hinc Dei confessori / et atr<i>o eius promissa et offerta noscuntur, (col. B) cum omni integr<i>tate, absque ullo inpedi- / -mento, perpetualiter sic manere manda- /3 -mus. Insuper et ab hinc sufficienter li- / -centiam damus ut, tam monas- / -terialibus ipsius decanis qu<a>m ex villis omni- /6 -bus, quod nunc et in ante extiterint / eius dicioni, bestie eorum, iumenta ac peco- / -ra, per omne circuitu regni nostri et infra /9 quisque in suo manente termino ubicumque / pastum potuerint inveniri absque ul- / -la refrenatione pascantur per diem. Et iterum /12 veniente nocte, liberi redeant ad propri- / -um terminum vel cubile. Et hec omnia, / ut diximus, cum propria subscr<i>ptione /15 stabiliendo firmamus per infinita omnia / secula, amen.

Si quis tamen meorum suc- / -cessorum, regum, comitum vel quilibet /18 hominum, hanc genuitatem qu<a>m ego, / pro meorum flagitiorum remissione et parentum / meorum requ<i>e, pro Dei amore in beati Emiliani /21 honore concessi stabilivi, affirmavi, co- / -natus fuerit aut voluerit demere in- / -fringi violari vel auferre, et ipso sancto atr<i>o /24 decorando calumpniam inferre, dematur / de terra viventium, separetur a consortio / angelorum, arcangelorum, patr<i>archarum, pro- /27 -phetarum, apostolorum, euvangelistarum, omniumque / sanctorum Dei, et anathemate perculsus cum / Iuda traditore inferni voragine man- /30 -sione, et cum demonibus obtineat portio- / -nem per numqu<a>m finienda secula seculorum, / amen. Et damno constrictus temporali, (fol. 208; col. A) a parte regali exsolvat LX libras auri; / et quod retemptu, duplatu.

Facta carta /3 genuitatis sub era MCXII<a>, XVI kalendas iulias, / feria II<a>.

Ego igitur Alfonsus rex, qui hec / fieri iussi, manu mea signum hoc (cruz) in- /6 -ieci et confirmavi, et testes ad roboran- / -dum subscripsi: Agnes regina, confirmans; / Urraca et Gilvira infantes, confirmantes; Eximinus /9 episcopus, confirmans; Munius episcopus, confirmans; Munnio co- / -mes, confirmans; Gondissalvus comes, confirmans; sen- / -nor Didaco Alvarez, confirmans; sennor Eximi- /12 -no Furtuniones, confirmans; sennor Alvaro / Gondissalvoz, confirmans; sennor Bermudi Ber- / -mudiz, confirmans; sennor Fredinando Rodriz, /15 confirmans; sennor Gondissalvo Alvarez, confirmans; / sennor Rudrico Didaz, confirmans; sennor Garcia / Ordonioz, confirmans.

-fol. 207v- | -fol. 208-

1

de Nagera, et christiani, et mauri, et iudei,

1

cum omni integr<i>tate, absque ullo inpedi-

2

testes; Munnio Gutierez, testis; Fernandus

2

mento, perpetualiter sic manere manda-

3

Garciez, testis; Petrus Dominicus, testis; sennor

3

mus. Insuper et ab hinc sufficienter li-

4

Garsea Garciez de Alesanco, merino in

4

centiam damus ut, tam monas-

5

Nagera, confirmans. Fernandus Petriz, notarius

5

terialibus ipsius decanis qu<a>m ex villis omni-

6

de illa regina, quod scr<i>psit, confirmans. Regina exi-

6

bus, quod nunc et in ante extiterint

7

vit cum suo exercitu per a Cesaragustam

7

eius dicioni, bestie eorum, iumenta ac peco-

8

medio agusto. Omnes congregati in

8

ra, per omne circuitu regni nostri et infra

9

Nagera roboraverunt istam cartam.

9

quisque in suo manente termino ubicumque

10

Era M<a> C<a> XL<a> VIII<a>. CCCXXI. De pascuis vil-

10

pastum potuerint inveniri absque ul-

11

lis de Castelle.

11

la refrenatione pascantur per diem. Et iterum

12

In nomine div<i>ne et individue Patris

12

veniente nocte, liberi redeant ad propri-

13

et Filii simulque ex ambobus procedenti<s>

13

um terminum vel cubile. Et hec omnia,

14

Spiritus Sancti. Ego humilis et omnium anteces-

14

ut diximus, cum propria subscr<i>ptione

15

sorum meorum infimus ac tamen gratia Dei

15

stabiliendo firmamus per infinita omnia

16

Alfonsus rex, superni regis nutu, cum

16

secula, amen. Si quis tamen meorum suc-

17

proprio mentis affectu inspirante, placens

17

cessorum, regum, comitum vel quilibet

18

mih<i> animoque delectans, ob Sancti Spiritus revelatio-

18

hominum, hanc genuitatem qu<a>m ego,

19

nem, toto corde, spontanea voluntate,

19

pro meorum flagitiorum remissione et parentum

20

omnique desiderio, ad atr<i>um beati Emilia-

20

meorum requ<i>e, pro Dei amore in beati Emiliani

21

ni presbiteri et sublimis confessoris Dei,

21

honore concessi stabilivi, affirmavi, co-

22

presenti venerabili patri Blasconi abbati,

22

natus fuerit aut voluerit demere in-

23

omnibus tecum unanimiter sub regu-

23

fringi violari vel auferre, et ipso sancto atr<i>o

24

la beati Benedicti iugum Christi decenter

24

decorando calumpniam inferre, dematur

25

portantibus, presentibus ac succedentibus

25

de terra viventium, separetur a consortio

26

fratribus, pro adipiscenda predicti confessoris

26

angelorum, arcangelorum, patr<i>archarum, pro-

27

Dei magnitudinis gratia necnon pro mee

27

phetarum, apostolorum, euvangelistarum, omniumque

28

anime remedio, munus offerens Deo, quate-

28

sanctorum Dei, et anathemate perculsus cum

29

nus ea que ab antecessoribus meis regibus,

29

Iuda traditore inferni voragine man-

30

comitibus, potestatibus, viris ac mulieribus

30

sione, et cum demonibus obtineat portio-

31

vel populis omnibus hinc Dei confessori

31

nem per numqu<a>m finienda secula seculorum,

32

et atr<i>o eius promissa et offerta noscuntur,

32

amen. Et damno constrictus temporali,

aumentar imagen: MAYUS. + | reducir imagen: MAYUS. -

large image
-fol. 207v- | -fol. 208-
[colocando el cursor encima del icono se puede ver el formato original del topónimo]

[ver mapa más grande]