KONGRESUAK

2018   2017  2016   2015   2014   2013   2012   2011   2010   2009   2008  

.2019

Erdocia, K.; Sanahuja, N. The Impact of Lexical Co-activation trhough Cognates on L2 Rule Learning. Crosslinguistic prespectives on processing and learning (X-PPL). University of Zurich. Zurich, Suiza. Azaroak 4, 2019.

López-Sancio, S.; Ros, I. & Laka, I. Antilocality effects in main clauses: Evidence from Basque. Poster at AMLaP 2019. Mosku, Errusia. Irailak, 6–8, 2019.

López-Sancio, S. & Laka, I. Locality in unbounded and local dependencies in Spanish. Poster. AMLaP 2019. Mosku, Errusia. Irailak 6–8, 2019.

Martinez de la Hidalga, G.; Zawiszewski,A. & Laka, I. Unaccusatives versus unergatives: ERP evidence from L1/L2 speakers of Basque. Poster. AMLaP 2019. Mosku, Errusia. Irailak 6–8, 2019.

Zimnukhova, S.; Erdocia, K.  Subject and Object Pro-drop Sentence Processing in Bilinguals: An Eye-Tracking Study. IKER mintegia. IKER (UMR 5478, CNRS, UPPA & UBM) Baiona, Frantzia. Ekainak 25, 2019.

Martinez de la Hidalga, G. Garunaren elektrofisiologia eta euskara. Hitzaldia. Bi hizkuntza garun bakarrean: Euskal psikohizkuntzalaritzaren ekarpenak eta erronkak. Udako Euskal Unibertsitatea (UEU), Eibar. Ekainak, 4-5, 2019.

Erdocia, K.; Romo, A.; Martinez de la Hidalga, G.; Vela Plo, L.; Laka, I. Delayed ambiguity resolution in L2. Hitzaldia.  XIV International Symposium of Psycholinguistics. Universitat Rovira i Virgili. Tarragona. Apirilak, 10-13, 2019.

Odria, A. (2019). Datiboen izaera sintaktikoa Bigarren Mailako Predikazioaren eta Pertsona Kasuaren Murriztapenaren argitan. FLV, 50 urte. Martxoak, 6-7, Iruñea.

Berro, A. & Fernández, B. (2019) Aditzik gabeko aplikatiboak. Islandieratik euskarara, euskaratik giza hizkuntzara. FLV, 50 urte. Martxoak, 6-7, Iruñea.

López-Sancio, S. & Laka, I. (2019). Dependency type modulates island effects: Evidence from Spanish. Comunicación oral en el 93rd Annual Meeting of the Linguistic Society of America, Nueva York, EEUU. Urtarrilak 3–6, 2019.

Comments are closed.