KEPA ERDOZIA

Hizkuntzalaritza eta Euskal Ikasketak
Centro de Investigación Micaela Portilla Ikergunea
Justo Vélez de Elorriaga , 1, 01006
Vitoria-Gasteiz Euskal Herria
Telefonoa: +34 945 01 3650
Faxa: +34 945 01 3200
e-mail: kepa.erdozia@ehu.eus

Ikertzaile, master eta graduko irakasle, eta Lingüística/Linguistics Doktorego programako batzorde akademikoko kidea naiz Euskal Herriko Unibertsitatean (EHU/UPV). Nire ikerketan, elebidun talde ezberdinen prozesamendu sintaktikoa aztertzen dut bi hizkuntzek burmuinean duten irudikapena ezagutu asmoz. 2006an, doktore maila lortu nuen hizkuntzalaritza teorikoaren zenbait alderdi nagusi neurozientzia kognitibotik ekarritako tekniken bidez aztertuz. Ondoren, lehenengo doktorego-ondoko kontratua jaso nuen Frantziako Cognitive Neuroimaging Unit (INSERM-U562) taldean lan egiteko 2006tik 2008ra. Bigarren doktorego ondoko kontratua EHU/UPVko elebilab taldean egin nuen. Bertan, elebidunen hitz hurrenkera prozesamendua ikertzeari ekin nion berriro neuroirudien tekniken bidez. (Klikatu hemen nire curriculum-aren pdf bertsio oso bat eskuratzeko).

Ikerlerroak

Argument Structure, Word Order, Artificial Language Processing

Language Processing: Comprehension, Sentences Reading Times

Neuroimage: Event Related Potentials, fMRI

Argitalpenak

2019: Yoza, N.; Erdocia, K. & Laka, I. Sentence processing in Andean and Peninsular Spanish: word order and animacy. Itziar Laka (Arg.) Hitzak Sarean, EHUko Argitalpen Zerbitzua, 213-239.

2018: Erdocia, K.; Laka, I. Negative Transfer Effects on L2 Word Order Processing. Frontiers in Psychology-Language Sciences. doi: 10.3389/fpsyg.2018.00337

2017: Santesteban, M.; Zawiszewski, A.; Erdocia, K.; Laka, I. On the Nature of Clitics and Their Sensitivity to Number Attraction Effects. Frontiers in Psychology.

2016: Azkoaga, J.; Erdozia, K. Euskal perpausen hurrenkeren prozesamendua kasusistemaren argitan. Uztaro 7, pp. 23-47.

2016: Díaz, B.; Erdocia, K.; de Menezes, RF.; Mueller, JL.; Sebastian-Galles, N. & Laka, I. Electrophysiological correlates of second-language syntactic processes are related to native and second language distance regardless of age of acquisition. Front. Psychol. 7:133. doi: 10.3389/fpsyg.2016.00133

2014: Erdocia, K.; Zawiszewski, A.; Laka I. Word order processing in a second language: from VO to OV. Journal of Psycholinguistic Research. 42 (6). 475-494. doi: 10.1007/s10936-013-9280-4.

2012:  Laka, I., Santesteban, M., Erdocia, K., & Zawiszewski, A. The Basque language in the minds of native and non-native bilinguals. In Pello Salaburu & Xabier Alberdi (Eds.) The Challenge of a Bilingual Society in the Basque Country. Current Research Series No. 9. Reno: University of Nevada. pp. 157-172. ISBN: 978-1-935709-30-5.

2012: Erdocia K., Laka I., and Rodríguez-Fornells A. Processing verb medial word orders in a verb final language. In M. Lamers and P. de Swart (eds.), Case, Word Order and Prominence: Interacting Cues in Language Production and Comprehension, Studies in Theoretical Psycholinguistics 40, Dordrecht/Berlin:Springer. Volume 40, pp. 217-138. (comments welcome)

2012: Laka, Itziar & Erdocia, Kepa. Linearization preferences given “free word order”; subject preferences given ergativity: a look at Basque. To appear in: Torrego E. (ed.). Festschrift for Professor Carlos Piera. Oxford: Oxford University Press. Prepinted version

2011: Diaz, Begona; Sebastian-Galles, Nuria; Erdocia, Kepa; Mueller, Jutta L.; Laka, Itziar. On the cross-linguistic validity of electrophysiological correlated of morphosyntactic processing: A study of case and agreement violations in Basque. Journal of Neurolinguistics. http://dx.doi.org/10.1016/j.jneuroling.2010.12.003

Erdocia, K. (2009). Euskal hitz hurrenkerak azterketa psikolinguistiko eta neurolinguistikoen bidez [Word order and ambiguous chains in Basque, behavioural and neurolinguistical evidences]. Basque Government and Basque Summer University. ISBN: 978-84-8438-231-7.

2010: Laka, Itziar; Erdozia, Kepa; Zawiszewski, Adam. Euskal gramatika prozesatzen: hastapenetako zenbait emaitza [Processing Basque Grammar: some fundamental results]. In Ricardo Etxepare, Ricardo Gomez, and Joseba Lakarra (eds.). A Festschrisft for Bernard Oyharçabal. University of the Basque Country Press. Preprinted version

2009 Erdozia, Kepa. Burmuineko aktibitate elektrikoa hizkuntz gaitasuna neurtzeko [Brain’s electric activity measuring the knowledge of language]. Ekaia: Euskal Herriko Unibertsitateko Zientzia eta Teknologia Aldizkaria. prepinted version

2009: Erdozia, Kepa; Laka, Itziar; Mestres-Misse, Anna; Rodriguez-Fornells, Antoni. Syntactic complexity and ambiguity resolution in a free word order language: behavioral and electrophysiological evidences from Basque. Brain and Language. prepinted version. Journal Version

2006: Erdozia, Kepa. Euskarazko hitz hurrenkera desberdinak prozesatzen [Processing different word orders in Basque]. In Beatriz Fernandez & Itziar Laka (eds.) Andolin gogoan. Essays in Honour of Professor Eguzkitza. University of the Basque Country Press, Bilbao. preprinted version in Basque

2006: Diaz, Begona; Kepa Erdozia; Jutta Mueller; Nuria Sebastian-Galles, Itziar Laka. “Individual Differences in Syntactic Processing of Second Langauge: Electrophysiological Evidence. Journal of Psychophysiology 20 (3): 288-288.

Irakaskuntza

2008an hasita, EHUko master programa ezberdinetan irakasten dut: Euskal Hizkuntzalaritza eta Filolgia Unibertsitate Masterrean, Hizkuntzalaritza Masterrean, eta Hizkuntza Politika eta Plangintza Unibertsitate Masterrean.

2013an, Filologia, Euskal Ikasketak, Ingeles Ikasketak, eta Itzulpengintza eta Interpretazioa graduetan irakasten hasi nintzen. Lehenengo Psikolinguistika, eta orain Linguistica

Doktore Tesia

ISBN: 978-84-8438-231-7 2006 Euskal hitz hurrenkeren prozesamendua: jokabidezko eta GLP ebidentzia, [Processing Word order in Basque: conductual and ERP evidence].

Hitzaldiak, konferentziak, kongresuetan eginiko aurkezpenak

2019: Erdocia, K.; Sanahuja, N. The Impact of Lexical Co-activation trhough Cognates on L2 Rule Learning. Crosslinguistic prespectives on processing and learning (X-PPL). University of Zurich. Zurich, Suiza. Azaroak 4.

2019: Zimnukhova, S.; Erdocia, K.  Subject and Object Pro-drop Sentence Processing in Bilinguals: An Eye-Tracking Study. IKER mintegia. IKER (UMR 5478, CNRS, UPPA & UBM) Baiona, Frantzia. Ekainak 25.

2019: “Delayed ambiguity resolution in L2”. Hitzaldia.  Authors: Erdocia, K.; Romo, A.; Martinez de la Hidalga, G.; Vela Plo, L.; Laka, I. XIV International Symposium of Psycholinguistics. Universitat Rovira i Virgili. Tarragona. Apirilak, 10-13.

2018: “Delayed disambiguation when L2 differs from L1 in argument alignment and word order.“. Author: Erdocia, Kepa,  (UPV/EHU); Martinez de la Hidalga, Gillen (UPV/EHU); Vela Plo, Laura (UPV/EHU); Laka, Itziar (UPV/EHU). Invited talk in the  CoNSALL: Cognitive Neuroscience of Second and Artificial Language LearningBangor University. Irailak, 21-23.

2012: “Processing freedom: free word order language as revealed by bilinguals“. Author: Erdocia, Kepa (UPV/EHU). Invited talk in the Research Seminars of the ESRC Centre for Research on Bilingualism.

2011: “Processing freedom: fMRI study on Basque word order”. Authors: Erdocia, Kepa (UPV/EHU); San Juán, Ana (UJI); Ventura, Noelia (UJI); Laka, Itziar (UPV/EHU); Ávila, Cesar (UJI). Oral presentation in 4th Brainglot Workshop. 24-25 November. Vitoria-Gasteiz.

2011: “Placing heads in phrases: when bilingual parameters clash”. Authors: Erdocia, Kepa (UPV/EHU); Zawiszewski, Adam (UPV/EHU); Laka, Itziar (UPV/EHU). Poster in 3rd Annual Neurobiology of Language Conference. 10-11 November. Annapolis, Maryland.

2011: “Are case markers like postpositions? The brain can tell the difference”. Authors: Zawiszewski, Adam (UPV/EHU); Erdocia, Kepa (UPV/EHU); Santesteban, Mikel (UPV/EHU); Laka, Itziar (UPV/EHU). Oral presentation in 17th meeting fo the European Society for Cognitive Psychology (ESCOP). September 29 – October 2. Donostia-San Sebastián.

2011: “Case or postposition? The brain can tell the difference. An ERP study on morphological processing in natives and near-natives”. Authors: Zawiszewski, Adam (UPV/EHU); Erdocia, Kepa (UPV/EHU); Santesteban, Mikel (UPV/EHU); Laka, Itziar (UPV/EHU). Oral presentation in Neurobilingualism. Neurolinguistic and Psycholinguistic Perspectives. 12-14 of September. Aix-en-Provence, France.

2011: “Number attraction effects in object-clitic agreement in Spanish: Behavioral and ERP evidence”. Authors: Santesteban, Mikel (UPV/EHU); Zawiszewski, Adam (UPV/EHU); Erdocia, Kepa (UPV/EHU); Laka, Itziar (UPV/EHU). Poster in 17th Annual Conference on Architectures and Mechanisms for Language Processing (AMLAP). August 31-September 2, Paris, France.

2011: “Number attraction effects in object-clitic agreement in Spanish: Behavioral and Electrophysiological evidence”. Authors: Santesteban, Mikel (UPV/EHU); Zawiszewski, Adam (UPV/EHU); Erdocia, Kepa (UPV/EHU); Laka, Itziar (UPV/EHU). Oral presentation in 32nd Annual Meeting, Department of Linguistics – Aristotele University of Thessaloniki. 6-8 of May, Thessaloniki, Greece.

2011: “Basque object relative clause advantage in proficient non-native bilinguals”. Laka, Itziar (UPV/EHU); Erdocia, Kepa (UPV/EHU); Duñabeitia, Jon Andoni (BCBL); Molinaro, Nicola (BCBL); Carreiras, Manuel (BCBL, Ikerbasque). Oral presentation in 10th International Symposium of Psycholinguistics. April 13th-16th, Donostia-San Sebastian.

2011: “Number attraction effects in object-clitic agreement in Spanish: Behavioral and Electrophysiological evidence”. Authors: Santesteban, Mikel (UPV/EHU); Zawiszewski, Adam (UPV/EHU); Erdocia, Kepa (UPV/EHU); Laka, Itziar (UPV/EHU). Oral presentation in 10th International Symposium of Psycholinguistics. April 13th-16th, Donostia-San Sebastian.

2011: “Lingusitic distance and second language processing: electrophysiological evidence from Spanish/Basque bilinguals”. Authors: Zawiszewski, Adam (UPV/EHU); Erdocia, Kepa (UPV/EHU); Laka, Itziar (UPV/EHU). Poster in 10th International Symposium of Psycholinguistics. April 13th-16th, Donostia-San Sebastian.

2011: “Licensing of negative polarity items in Basque: An ERP study”. Authors: Pablos, Leticia (University of Leiden); Shirley, Elizabeth (Reading University); Erdocia, Kepa (UPV/EHU); Laka, Itziar (UPV/EHU); Williams, Nitin (University of Reading); Saddy, Douglas (University of Reading). Poster in 10th International Symposium of Psycholinguistics. April 13th-16th, Donostia-San Sebastian.

2011: “Complex syntactic processin in very proficient non-natives elecits N400”. Laka, Itziar (UPV/EHU); Erdocia, Kepa (UPV/EHU); Duñabeitia, Jon Andoni (BCBL); Molinaro, Nicola (BCBL); Carreiras, Manuel (BCBL, Ikerbasque). Oral presentation in 18thAnnual Meeting of the Cognitive Neuroscience Society (CNS). April 2nd-5th, San Francisco, CA.”

2011: “Number attraction effects in object-clitic agreement in Spanish: Behavioral and Electrophysiological evidence”. Authors: Santesteban, Mikel (UPV/EHU); Zawiszewski, Adam (UPV/EHU); Erdocia, Kepa (UPV/EHU); Laka, Itziar (UPV/EHU). Poster in 18th Annual Meeting of the Cognitive Neuroscience Society (CNS). April 2nd-5th, San Francisco, CA.”

2011: “Lingusitic distance and second language processing: electrophysiological evidence from Spanish/Basque bilinguals”. Authors: Zawiszewski, Adam (UPV/EHU); Erdocia, Kepa (UPV/EHU); Laka, Itziar (UPV/EHU). Poster in 18th Annual Meeting of the Cognitive Neuroscience Society (CNS). April 2nd-5th, San Francisco, CA.”

2011: “2011: “Number attraction effects in object-clitic agreement in Spanish: Behavioral and ERP evidence”. Authors: Santesteban, Mikel (UPV/EHU); Zawiszewski, Adam (UPV/EHU); Erdocia, Kepa (UPV/EHU); Laka, Itziar (UPV/EHU). Poster in CUNY2011. Conference on Human Sentence Processing. March 24th-26th, Stanford University, Stanford CA.”

2011: “2011: “Lingusitic distance and L2 processing: ERP evidence from Spanish/Basque bilinguals”. Authors: Zawiszewski, Adam (UPV/EHU); Erdocia, Kepa (UPV/EHU); Laka, Itziar (UPV/EHU). Poster in CUNY2011. Conference on Human Sentence Processing. March 24th-26th, Stanford University, Stanford CA.”

2010: “Gogo elebiduna” [The Bilingual Mind]. Science Popularization Weekof the University of the Basque Country. 11st of November, Vitoria-Gasteiz.

2010: “Bilingual Freedom: on word order processing“. Authors: Erdocia, Kepa; Zawiszewski, Adam; Laka, Itziar. Poster presented in Donostia Workshop on Neurobilingualism. September 30th – October 2nd, Donostia-San Sebastián.

2010: “Bilinguals processing case morphology: an ERP study“. Authors: Zawiszewski, Adam; Erdocia, Kepa; Laka, Itziar. Poster presented in Donostia Workshop on Neurobilingualism. September 30th – October 2nd, Donostia-San Sebastián.

2009: “Subject-first strategy is language-dependent”. Presented by Itziar Laka. Authors: Itziar Laka and Kepa Erdozia. Poster in 15th Annual Conference on Architectures and Mechanisms for Language Processing (AMLaP). 2009, September 7th-9th, Barcelona.

2009: “Complex Grammar Learning: Prosodic Facilitation”. Artificial Grammar Workshop. 6th of April, Reading University. Reading, England.

2009: “ERP Evidences in Word Order Processing by Basque-Spanish Bilinguals”. Cognitive Neuroscience Society Annual Meeting 2009. 21th-24th of March. San Francisco, CA.

2008: “Processing Canonical and Derived Word Orders in Basque: evidence from native and non-native bilinguals.” I Brainglot Workshop. 27th-28th of November, Barcelona.

2008: “Lenguaje, Cerebro y Bilingüismo” [Language, Brain, and Bilingualism]. Presented with Andrej Tarlowski (UPV) and Ibon Manterola (UPV). Science Popularization Week of the University of the Basque Country. 13th-15th of November, Vitoria-Gasteiz.

2008: “Ergative System of Basque: evidences from language processing”. Seminar on Ergativity. CELIA (CNRS). Paris, France.

2008: “Complex Grammar Learning: Is possible to learn a complex grammar only by means of transitional probabilities?”. With Christophe Pallier (CNRS, INSERM-CEA U562). Workshop “Etudes et Réflexions sur l’Acquisition de la Syntaxe” Université de Genève.

2007: “Word order and ambiguity resolution in Basque: behavioral and electrophysiological evidences”. With Itziar Laka (U. of the Basque Country), Antoni Rodriguez-Fornells (UB, ICREA) and Anna Mestres (UB). Workshop ‘Case, Word Order and Prominence in Argument Structure’, Nijmegen, The Netherlands.

2007: “Diferencias individuales en la competencia de una segunda lengua y edad de adquisición: evidencia electrofisiológica”. Presented by Begona Diaz. Authors: Begoña Díaz, Núria Sebastián-Gallés, Kepa Erdozia, Jutta L. Mueller, Itziar Laka. VIII Simposio de Psicolingüística. (Organizacio de Congresos Fundacio General de la Universitat de les Illes Ballears). Palma de Mallorca.

2006 “Word Order and Syntactic Complexity”. With Itziar Laka (U. of the Basque Country), Antoni Rodriguez-Fornells (UB, ICREA) and Anna Mestres (UB). The Architecture of Language: from Cognitive Modelling to Brain Mapping and Back, Pisa (Italy). Satellite activity of the 12th Organization for Human Brain Mapping Meeting.

2006: “Individual Differences in Syntactic Processing of a Second Language: Electrophysiological Evidence”. Presented by Begona Diaz. Authors: Begoña Díaz, Kepa Erdozia, Jutta L. Mueller, Núria Sebastián-Gallés, Itziar Laka. 5th Congress of the Spanish Society of Psychophysiology. Granada, Spain.

2005 “Syntactic complexity of different Basque word orders: evidence from neuroimage (ERP)”. Joing meeting of The Hispanic Linguistics Symposium & The Conference on the Acquisition of Spanish and Portuguese as First and Second Languages. Workshop on language processing, Penn State (USA) abstract. presentation in ppt

2005 “Processing of word order and ambiguous chains in Basque: ERP and behavioral evidences”. XIV Conference of the European Society for Cognitive Psychology (ESCOP), Leiden (Netherlands). abstract. presentation in pdf

2005 “Procesamiento de órden de palabras y cadenas ambiguas en euskera: evidencia de potenciales evocados (ERP)”. VII Simposio de Psicolingüística, Valencia. abstract. presentation in pdf

2004 “Word Order Ambiguities in Basque” 2nd Worksohp on Syntax and Semantics, Barcelona. presentation in pdf

Eskuizkribuak

2004 Euskarazko hitz hurrenkera anbiguoak prozesatzen, ERP ikerketa. Only in Basque

Besteak

McGurk

Comments are closed.