Bilaketa aurreratua

Ogi apurrak

Egungo Euskararen Hiztegia (EEH)

Hasiera:

pa pa iz musua.
pabana pabana (orobat pavana; Hiztegi Batuan pabana agertzen da) iz antzinako dantza, geldia eta zeremoniazkoa, XVI. eta XVII. mendeetan boladan egon zena; dantza horren musika.
pabesa pabesa iz adreilu-modukoa.
pabetar pabetar izlag/iz Pabekoa, Paberi dagokiona; Pabeko biztanlea.
pabilioi pabilioi ik pabiloi.
pabillun pabillun ik pabiloi.
pabiloi pabiloi ( orobat pabilioi eta pabillun g.er.; Hiztegi Batuan pabiloi agertzen da) 1 iz eraikin berezia, eraikuntza handiago baten edo eraikuntza-multzo egituratu baten zatia dena.
  2 (izenondo eta izenlagunekin)
  3 (hitz elkartuetan lehen osagai gisa)
  4 parke, lorategi edo kideetako eraikuntza arina, babesgarritzat erabiltzen dena.
padel padel iz tenisaren antzeko arauak dituen kirola, zurezko erraketarekin jokatzen dena albo paretek isten duten esparru batean.
padera padera iz zartagina.
padre padre 1 iz (mugagabean) aita.
  2 erlijiozko zenbait ordenatan, aita.
  3 ik madre 2.
padura padura 1 iz itsasertzeko edo bokaleko zingira.
  2 (hitz elkartuetan)
paduratsu paduratsu izond padura asko dagoena.
paela paela ik paella.
paella paella (orobat paela g.er.; Hiztegi Batuan paella agertzen da) 1 iz arrozez, okelaz, arrainez eta abarrez prestatzen den jakia, jatorriz Valentziakoa.
  2 (hitz elkartuetan lehen osagai gisa)
pafa pafa
  1 pafa-pafa adlag bafadaka pipatzen. ik pafaka.
  2 pafa-pafaka adlag
pafada pafada ik bafada.
pafaka pafaka 1 adlag bafadaka pipatzen. ik pafa.
  2 iz pipatzean, bafada.
  3 pafa-pafaka adlag
paga paga 1 iz lansaria, saria.
  2 (izenondo eta izenlagunekin)
  3 (hitz elkartuetan)
  4 paga-buru ik pagaburu.
pagaburu pagaburu (orobat paga-buru) 1 iz besteren gehiegikeriak edo hutsak pagatzen dituena.
  2 (hitz elkartuetan)
pagadi pagadi (orobat pagodi g.er.) 1 iz pago oihana, pago basoa.
  2 (hitz elkartuetan)
pagaizun pagaizun ik pagakizun.
pagakizun pagakizun (orobat pagaizun) iz ordainkizuna.
pagaleku pagaleku iz ordainlekua.
pagamendu pagamendu 1 iz pagatzea, ordainketa.
  2 (hitz elkartuetan)
paganismo paganismo iz paganoa izateko nolakotasuna; paganoen erlijioa.
pagano pagano 1 izond kristautasunaz kanpoko erlijio batean sinesten duena. ik jentil.
  2 (izen gisa)
  3 (izen baten ezkerrean)
  4 paganismoarena, paganismoari dagokiona.
paganotu paganotu, pagano(tu), paganotzen 1 da/u ad pagano bihurtu.
  2 (era burutua izenondo gisa)
pagantza pagantza iz pagatzea, pagamendua.
pagarazi pagarazi (orobat paga(-)arazi g.er.), pagaraz, pagarazten du ad pagatzera behartu.
pagatoki pagatoki iz pagateko tokia.
pagatu pagatu ( orobat pakatu g.er.) paga, pagatzen 1 du ad ordaindu. (diru eta kidekoetan)
  2 (bestela)
  3 (adizlagun eta kidekoen eskuinean)
  4 pagatzeke adlag pagatu gabe.
pagatxa pagatxa (corpusean pahatxa soilik) iz pagoaren fruitua, pago ezkurra.
pagatzaile pagatzaile izond pagatzen duena. ik ordaintzaile.
pagatze pagatze iz ordaintzea.
pagatzeke pagatzeke ik pagatu 4.
pagauso pagauso 1 iz uso handi basatia, burua, bizkarra eta isatsa gris urdinxkak, sabelaldea zurixka eta hankak moreak dituena, habia zuhaitz garaietan eta landetan egiten duena (Columba palumbus).
  2 (hitz elkartuetan)
page page ik paje.
pago pago 1 iz basoko zuhaitza, handia, enborra zuzena, azala leuna eta iluna, eta zura zuria, arina eta sendoa dituena (Fagus sylvatica).
  2 (izenondoekin)
  3 (hitz elkartuetan lehen osagai gisa)
  4 pago-lizar (orobat pagolizar g.er.)
pagoda pagoda iz Sortalde Urruneko herrietako tenplua.
pagodi pagodi ik pagadi.
pagolar pagolar izlag/iz Pagolakoa, Pagolari dagokiona; Pagolako biztanlea.
pagolizar pagolizar ik pago 4.
pagope pagope iz pagoaren azpialdea.
pagotxa pagotxa (orobat pagotx g.er. eta pagoxa g.er.) 1 iz hirusta lore-gorria, bazka landare gisa lantzen dena eta abereek berdetan jaten dutena (Trifolium incarnatum).
  2 (hitz elkartuetan)
  3 mauka, aukera ona.
  4 (izenondo gisa)
pagoxa pagoxa ik pagotxa.
pagu pagu iz ordaina, saria; pagatzea, ordainketa.
pahatxa pahatxa ik pagatxa.
paia paia (orobat paja) iz orrialdea.
paiaso paiaso ik pailazo.
paidofilia paidofilia iz umeenganako maitsauna. ik pedofilia.
pailaka pailaka iz fereka. ik pailaku.
pailakatu pailakatu, pailaka(tu), pailakatzen du ad ferekatu.
pailaku pailaku iz fereka. ik pailaka.
pailarda pailarda iz prostituta.
pailardiza pailardiza iz haragizko bekatua. ik haragikeria.
pailaso pailaso ik pailazo.
pailasokeria pailasokeria ik pailazokeria.
pailazo pailazo (orobat pailaso g.er. eta paiaso g.er.) 1 iz
  2 (izenondoekin)
  3 irud/hed
  4 (hitz elkartuetan lehen osagai gisa)
  5 (adizlagun gisa)
pailazokeria pailazokeria (orobat pailasokeria g.er.) iz pailazoari dagokion egintza, gaitzesgarritzat markatua.
pailazokume pailazokume iz adkor pailazoa.
pailesia pailesia ik paralisi.
pailot pailot iz portu barruan edo kostaldean itsasontzien maniobrak gidatzen dituen pilotua.
painal painal ik pañal.
painelu painelu (orobat painolu g.er., painuelo, painuelu eta painulu g.er.) 1 iz musuzapia, mukizapia. ik mokanes.
  2 (hitz elkartuetan)
painelutxo painelutxo (orobat painuelotxo) iz painelu txikia.
painolu painolu ik painelu.
painu painu iz oihala, zapia.
painuelo painuelo ik painelu.
painuelotxo painuelotxo ik painelutxo.
painuelu painuelu ik painelu.
painulu painulu ik painelu.
paio paio izond/iz ijitoentzat, ijitoa ez dena.
pairaezin pairaezin 1 izond ezin pairatuzkoa. ik eramanezin; jasanezin. (gauzak)
  2 (pertsonak)
pairagaitz pairagaitz izond pairatzen zaila dena, ia pairaezina. ik eramangaitz; jasangaitz.
pairagarri pairagarri izond paira daitekeena, pairatzeko modukoa.
pairakor pairakor izond eraman handikoa dena. ik jasankor.
pairakortasun pairakortasun iz pairakorra denaren nolakotasuna.
pairamen pairamen 1 iz pairatzea; pairakortasuna.
  2 (izenondo eta izenlagunekin)
  3 (hitz elkartuetan)
pairamendu pairamendu iz pairamena.
pairarazi pairarazi, pairaraz, pairarazten du ad pairatzera behartu.
pairatsu pairatsu izond pairakorra.
pairatu pairatu, paira, pairatzen 1 du ad ezbeharra, kaltea edo gogoko ez duguna amor eman gabe edo etsi gabe eraman. ik jasan 3; nozitu.
  2 (adizlagun batekin)
  3 (era burutua izenondo gisa)
  4 ezin pairatuzko izlag
pairatzaile pairatzaile iz pairatzen duen pertsona.
pairatze pairatze iz ezbeharra, kaltea edo gogoko ez duguna amor eman gabe edo etsi gabe eramatea.
pairu pairu iz pairatzea, pairakortasuna, jasankortasuna. ik pairamen; eroapen.
pairugabetasun pairugabetasun iz pairurik eza.
paisa paisa iz moneta baten zatikia, gehienetan errupiaren ehunekoa.
paisai paisai ik paisaia.
paisaia paisaia ( orobat paisaje , eta paisai g.er.; Hiztegi Batuan paisaia agertzen da) 1 iz behatzailearen aurrean agertzen den landa zatia, landa ikuspegia.
  2 (izenondo eta izenlagunekin)
  3 irud/hed
  4 (hitz elkartuetan lehen osagai gisa)
  5 (hitz elkartuetan bigarren osagai gisa)
  6 paisaia bat erakusten duen margolana edo kidekoa.
paisaiagintza paisaiagintza (corpusean paisajegintza soilik) iz
paisaialari paisaialari iz paisaje-margolaria. ik paisajista.
paisaje paisaje ik paisaia.
paisajegintza paisajegintza ik paisaiagintza.
paisajismo paisajismo iz paisaiak margotzea.
paisajista paisajista 1 iz paisaje-margolaria. ik paisaialari.
  2 parke eta lorategietako paisaiaren disenatzailea.
paisajistiko paisajistiko izond paisaiarena, paisaiari dagokiona.
paisajistikoki paisajistikoki adlag paisaiaren aldetik.
paisano paisano iz 1 herrikidea, herritarra.
  2 paisanoz militarrez eta poliziez mintzatuz, kaleko jantzian.
  3 paisanozko1 izond
  4 paisanozko2 izond/iz poliziez mintzatuz, paisanoz jantzirikoa.
paisibleki paisibleki adlag lasai.
paisol paisol ik parasol.
paita paita iz ahatea.
paja paja1 1 iz adkor masturbatzea.
  2 (egin aditzarekin) masturbatu.
paja paja2 ik paia.
pajaro pajaro iz adkor pertsonez mintzatuz axeria, alea, birigarroa.
pajatxo pajatxo iz adkor paja, masturbatzea.
paje paje (orobat page g.er.) iz jaun baten morroia edo mutila.
pakana pakana iz tamaina handiko zuhaitza, intxaurraren antzeko fruituak ematen dituena.
pakante pakante iz soila.
pakatu pakatu ik pagatu.
pake pake ik bake.
pakebote pakebote iz posta eta bidaiariak garraiatzeko itsasontzia.
pakeoso pakeoso izond adkor baketsua.
pakeoxo pakeoxo izond adkor baketsua.
paket paket ik pakete.
paketa paketa ik pakete.
paketaia paketaia iz ipar pusken multzoa.
paketaņo paketaño iz ipar paketetxoa.
paketatu paketatu, paketa, paketazen 1 du ad pakete batean bildu.
  2 irud/hed
  3 (era burutua izenondo gisa)
paketatze paketatze iz pakete batean biltzea.
paketaxo paketaxo ik paketetxo.
pakete pakete (orobat paketa eta paket g.er.; Hiztegi Batuan pakete agertzen da) 1 iz batera biltzen eta lotzen diren gauzen multzoa; hobeki babesteko edo garraiatzeko biltzen eta lotzen den gauzakia.
  2 (izenondoekin)
  3 (edukia adieraziz; ik beherago 6)
  4 irud/hed
  5 (hitz elkartuetan lehen osagai gisa)
  6 (hitz elkartuetan bigarren osagai gisa)
  7 kartoizko kaxa txikia, 20 zigarreta dauzkana.
  8 adkor gizonezkoen ernal organoak.
  9 triste paketa ipar zorigaiztokoa.
paketedun paketedun izlag paketea duena.
paketeetaratze paketeetaratze iz paketeetan biltzea.
paketegintza paketegintza iz paketeak egitea.
paketetxo paketetxo (orobat paketaxo g.er.) 1 iz pakete txikia.
  2 (hitz elkartuetan)
paketetzar paketetzar 1 iz adkor pakete handia.
  2 (hitz elkartuetan)
paketta paketta iz ipar adkor paketetxoa.
pakeurruti pakeurruti izond
pakidermo pakidermo izond/iz ugaztun arkiodaktiloez mintzatuz, oso azal lodia eta gogorra duena; horrelako ugaztunak biltzen zituen taxon zoologiko ohia.
pakistanar pakistanar ik pakistandar.
pakistandar pakistandar (orobat pakiztandar g.er. eta pakistanar g.er.; Hiztegi Batuan pakistandar agertzen da) 1 izlag Pakistangoa, Pakistani dagokiona.
  2 iz Pakistaneko herritarra.
pakiztandar pakiztandar ik pakistandar.
paktatu paktatu, pakta, paktatzen du ad itundu, ituna egin.
paktismo paktismo iz paktuen aldeko jarrera.
paktista paktista 1 izond paktismoarena, paktismoari dagokiona.
  2 paktismoaren aldekoa.
pakto pakto ik paktu.
paktu paktu (orobat pakto g.er.) 1 iz hitzarmena, ituna.
  2 (izenondo eta izenlagunekin)
pala pala 1 iz gider bati loturiko zurezko edo metalezko xafla zabal batez osaturiko lanabesa.
  2 (hitz elkartuetan lehen osagai gisa)
  3 (hitz elkartuetan bigarren osagai gisa)
  4 hainbat tresnak dituzten atal lau eta zabaletako bakoitza.
  5 pilotan jokatzeko tresna, heldulekuaren muturrean mehea eta bestean aski zabala den zurezko atal batez osatua. ik paleta 5.
  6 pala erabiltzen den pilota-jokoa.
  7 (izenondoekin)
  8 (hitz elkartuetan lehen osagai gisa)
  9 (arraunarena)
  10 (bestelakoak)
  11 pala-korta ik palakorta.
palada palada iz arraun palaren higidura.
paladin paladin (orobat paladino g.er.) 1 iz borondatezko zalduna, gerran bere egitandiengatik nabarmentzen zena.
  2 Karlomagnoren jarraileriako zalduna.
  3 (adizlagun gisa)
  4 norbaiten edo zerbaiten defendatzaile sutsua.
paladino paladino ik paladin.
paladun paladun izond pala duena; palak dituena.
palafernero palafernero ik palafrenero.
palafrenero palafrenero (orobat palafernero) iz zaldizaina.
palaka palaka adlag palarekin, palekin.
palakada palakada 1 iz pala betearen edukia.
  2 (neurri gisa)
  3 irud/hed
  4 (hitz elkartuetan)
  5 pilota-jokoan, pala-ukaldia.
palakatu palakatu, palaka, palakatzen du ad palaz jaso edo mugitu.
palakorta palakorta (orobat pala korta) iz pilota-joko mota, pala motzean egiten dena.
palangana palangana ik palankana.
palanka palanka 1 iz puntu batean bermatzen eta horri buruz biratzen den burdin barra, gauza pisuak jasotzeko edo higitzeko erabiltzen dena.
  2 (hitz elkartuetan lehen osagai gisa)
  3 irud/hed
  4 makina edo tresna bat erabiltzeko osagaia, palanka baten betekizuna edo forma duena.
  5 (hitz elkartuetan bigarren osagai gisa)
  6 palanka egin zerbait palanka gisa erabili.
palankana palankana (orobat palangana; Hiztegi Batuan palankana agertzen da) 1 iz garbiontzi biribila, ez oso sakona, garbitzeko erabiltzen dena.
  2 (neurri gisa)
palankari palankari iz palanka jokoan aritzen den kirolaria.
palankatxo palankatxo iz palanka txikia.
palankin palankin iz andetan eramaten den bi hagen gaineko aulki modukoa, batez ere ekialdean pertsona garrantzizkoak garraiatzeko erabiltzen dena.
palantatu palantatu ik plantatu.
palantxa palantxa 1 iz ipar pilota jokoko pala mota bat, zabala.
  2 (hitz elkartuetan lehen osagai gisa)
palantxari palantxari (orobat palantxalari) iz ipar palantxan aritzen den pelotaria.
palasta palasta (orobat palast) 1 iz palastada.
  2 irud/hed
  3 (hitz elkartuetan lehen osagai gisa)
  4 palasta egin
  5 palasta eragin
palastada palastada iz ontziaren gainetik isurtzen den edo uhin gisa higitzen den ura. ik palasta.
palastaka palastaka adlag palasta eginez.
palastatu palastatu, palasta(tu), palastatzen da ad palastaka joan.
palatal palatal 1 izond/iz ahotsez mintzatuz, sabaikaria. ik busti.
  2 ez-palatal izond
palatalizatu palatalizatu, palataliza, palatalizatzen da/du ad palatal bihurtu.
palatalizatzaile palatalizatzaile izond palatalizatzen duena.
palatalizazio palatalizazio iz palatalizatzea.
palataltasun palataltasun iz palatala izateko nolakotasuna.
palatara palatara (orobat palatrada) iz ipar palakada.
palatoalveoar palatoalveoar izond hotsez mintzatuz, hobikarien eta sabaikarien artekoa dena.
palatrada palatrada ik palatara.
palatxo palatxo iz pala txikia.
palazaratu palazaratu ik plazaratu.
palazio palazio 1 iz jauregia.
  2 irud/hed
  3 (izenondo eta izenlagunekin)
  4 (hitz elkartuetan)
  5 tamaina handiko eraikina, ekitaldi publikoetarako prestatua.
palaziotsu palaziotsu izond palazio asko dagoena.
palaziotxo palaziotxo iz palazio moduko eraikin txikia.
paldo paldo 1 iz zutoina.
  2 paldoan sartu ik paldotu.
paldotu paldotu, paldo(tu), paldotzen du ad pertsona edo animalia bati, uzkitik sartzen zaion paldo bat alderik alde pasatu.
paldotze paldotze iz pertsona edo animalia bati, uzkitik sartzen zaion paldo bat alderik alde pasatzea.
pale pale ik palet.
palekada palekada iz pala baten edukia.
palenke palenke iz lur sail bat ixten duen zurezko hesia; horrela itxiriko lur saila.
palentziar palentziar izlag/iz Palentziakoa, Palentziari dagokiona; Palentziako biztanlea.
paleo paleo
  1 paleo-kristau ik paleokristau.
paleoantropologo paleoantropologo iz lehen gizakiak fosilen bidez aztertzen duen antropologoa.
paleoeslabo paleoeslabo ik paleoeslaviera.
paleoeslaviera paleoeslaviera (corpusean paleoeslabo, paleoslabo eta paleoslaviera soilik) iz lehen eslaviera.
paleoeuskaldun paleoeuskaldun iz antzinako euskalduna.
paleografia paleografia 1 iz idazkera zaharren azterketa.
  2 (hitz elkartuetan lehen osagai gisa) ik paleografiko.
paleografiko paleografiko izond paleografiarena, paleografiari dagokiona. ik paleografia 2.
paleoklimatika paleoklimatika iz aurreko aro geologikoen azterketa.
paleokristau paleokristau (corpusean paleo-kristau soilik; Hiztegi Batuan paleokristau agertzen da) izond arteaz mintzatuz, lehen kristauena.
paleolitiko paleolitiko 1 izond harri landuaren aroari dagokiona.
  2 (izen gisa) ik paleolito.
  3 (beste izen baten ezkerrean)
  4 Goi Paleolitiko ik paleolito 3.
paleolito paleolito 1 iz paleolitikoa.
  2 (hitz elkartuetan)
  3 Goi Paleolito ik paleolitiko 4.
paleontologia paleontologia 1 iz historiaurreko izaki organikoen azterketa, haien fosilen bidez egiten dena.
  2 (hitz elkartuetan lehen osagai gisa) ik paleontologiko.
  3 irud/hed
paleontologiko paleontologiko izond paleontologiarena, paleontologiari dagokiona. ik paleontologia 2.
paleontologo paleontologo 1 iz paleontologian aritzen den pertsona.
  2 (hitz elkartuetan)
paleoslabo paleoslabo ik paleoeslaviera.
paleoslaviera paleoslaviera ik paleoeslaviera.
paleozeno paleozeno iz hirugarren aroko lehen zatia.
palermotar palermotar izlag/iz Palermokoa, Palermori dagokiona; Palermoko biztanlea.
palestinar palestinar (orobat palestindar paleztinar g.er. eta paleztindar g.er.) 1 izlag Palestinakoa, Palestinari dagokiona.
  2 iz Palestinako herritarra.
palestindar palestindar ik palestinar.
palestino palestino 1 izlag/iz palestindarra.
  2 iz palestinar zapia, marrazki geometrikoa duen lepoko zapi mota bat.
palestra palestra 1 iz antzinatean, borroka-jokorako gunea.
  2 irud/hed
palet palet (orobat pale; Hiztegi Batuan palet agertzen da) iz jasogailu mugikorretan erabiltzen den garraio plataforma zurezkoa, salgai pisuak jasan ditzakeena.
paleta paleta 1 iz ohol txiki zuloduna, margolariak erpurua zulotik pasatuz eusten diona, koloreak jartzeko eta nahasteko erabiltzen duena.
  2 margolari batek erabiltzen dituen koloreen multzoa.
  3 irud/hed
  4 igeltseroaren lanabesa, triangelu formako metalezko xafla eskulekuduna. ik plaunkai; palote.
  5 pilota jokoko pala mota.
  6 zenbait tresnen pala. ik pala 4.
  7 pala txiki baten formako lanabesa.
paletalari paletalari iz paletan jokatzen duen pilotaria.
paleztinar paleztinar ik palestinar.
paleztindar paleztindar ik palestinar.
paliakate paliakate iz Mexikoko Veracruzen erabiltzen den lepoko zapia.
paliatibo paliatibo izond/iz aringarria, leungarria.
palimpesto palimpesto ik palinpesto.
palindromatu palindromatu, palindroma, palindromatzen du ad palindromoak osatu.
palindromiko palindromiko izond palindromo bat osatzen duena.
palindromo palindromo iz eskuinetik ezkerrera eta ezkerretik berdin irakurtzen den hitza edo esaldia.
palingenesia palingenesia (orobat palingenesi g.er.) iz berpizkundea edo birsortzea.
palinodia palinodia iz iritzi aldaketa baten adierazpen publikoa.
palinpsesto palinpsesto (orobat palimpsesto) iz gainean berriro idazteko, testua ezabatzen zaion pergaminoa.
palio palio 1 iz ehun bikaineko sabai modukoa, lau hagak eusten diotena, kalean euskaristia, erlijiozko irudi bat edo prelatu edo kideko bat estaltzeko erabiltzen dena.
  2 irud/hed
  3 (hitz elkartuetan)
palisandro palisandro iz kolore gorri iluneko zura, zain beltzekikoa, ebanisterian oso aintzat hartua, zenbait zuhaitz tropikaletatik ateratzen dena.
palista palista izond/iz palan jokatzen duena.
paliza paliza iz jipoia.
palka palka iz hesi ohola.
palko palko (orobat palku g.er.; Hiztegi Batuan palko agertzen da) 1 iz antzokietan, balkoi modukoa, zenbait eserleku dauzkana.
  2 (hitz elkartuetan)
  3 (zezen plazetan eta kidekoetan)
  4 desfile eta kidekoetan jendea jartzen den taulada edo oholtza jasoa.
palku palku ik palko.
palladium palladium iz babestokia, gotorlekua.
palma palma 1 iz palmondoaren adarra edo hostoa.
  2 palmondoa.
  3 palma-adar (orobat palmadar; Hiztegi Batuan palma-adar agertzen da) palmondo adarra.
  4 palma-hosto palmondo hostoa.
  5 palma-orri (corpusean palmorri soilik)
  6 (Cannesko zinemaldiko sari gisa)
palmadar palmadar ik palma 3.
palmares palmares 1 iz lorturiko garaipen edo sarien multzoa.
  2 lehiaketa edo kidekoez mintzatuz, sarituen zerrenda.
palmatu palmatu izond behatzez mintzatuz, mintz batez elkarri lotuak daudenak.
palmer palmer iz diametro edo lodiera oso txikiak neurtzen dituen gailua.
palmera palmera 1 iz palmondoa.
  2 (hitz elkartuetan)
palmeradun palmeradun izond palmera duena; palmerak dituena.
palmito palmito iz zurtoin motzeko palmera mota, hostoak haizemaile itxuran dituena, apaingarri gisa erabiltzen dena (Chamaerops humilis etab.).
palmondo palmondo 1 iz eskualde beroetako zuhaitza, enbor luze, latz eta soilekoa, enborraren buruan hosto handiz osaturiko adaburua duena eta loreak mordoetan dituena, fruitutzat datilak ematen dituena (Phoenix dactylifera etab.). ik beherago 5.
  2 (izenondoekin)
  3 (hitz elkartuetan lehen osagai gisa)
  4 (Valentziako Mostrako sari gisa)
  5 datil palmondoa (Phoenix dactylifera).
  6 palmondo adar ik palma 3.
palmorri palmorri ik palma 5.
palo palo1 iz flamenkoa osatzen duten aldaeretako bakoitza.
palo palo2
  1 palo-palo
palomita palomita 1 iz artale txigortua.
  2 (hitz elkartuetan)
palote palote iz ipar plaunkaia. ik paleta 4.
paloteado paloteado iz San Juan egunez Tuteran egin ohi den ikuskizuna.
palpitazio palpitazio iz pilpira, taupada.
palto palto iz ipar berokia, soi gainekoa.
paludiko paludiko iz paludismoarena, paludismoari dagokiona.
paludismo paludismo iz malaria.
pamela pamela iz emakumezkoen kapela malgu hegal-zabala.
pammixia pammixia iz populazio batean zernahi gizabanakakok beste sexuko edozein banakorekin gurutatzeko probabilitate berbera duenean gertazen den egoera.
pan pan
  1 Pan flauta luzera desberdineko zenbait kanaberarekin eginiko haize musika-tresna.
pan pan2 ik pun 3.
pana pana1 iz belus ildaskatuko ehuna.
pana pana2 1 iz ipar matxura.
  2 (hitz elkartuetan)
panaderia panaderia iz okindegia.
panadero panadero iz okina.
panafrikar panafrikar izond afrikar herrien multzoari dagokiona.
panamar panamar izlag/iz Panamakoa, Panamari dagokiona; Panamako herritarra.
panamerikar panamerikar izlag amerikar herrien multzoari dagokiona.
panarabiar panarabiar izlag arabiar herrien multzoari dagokiona.
panarabiartasun panarabiartasun iz arabiar herrien batasunaren eta elkartasunaren alde egiten duen doktrina. ik panarabismo.
panarabismo panarabismo iz arabiar herrien batasunaren eta elkartasunaren alde egiten duen doktrina. ik panarabiartasun.
panazea panazea 1 iz gaitz guztiak sendatzeko balio duen sendagaia.
  2 oker guztiak zuzentzeko balio duen konponbidea.
panbokalismo panbokalismo iz hitz batean bokal guztiak bat bera izatea.
panda panda 1 iz haragijaleen ordenako ugaztuna, hartzaren antzeko itxura duena, ilea zuria eta gorputz adarrak, belarriak, buztana eta begien ingurua beltzak dituena, Txinako oihanetan bizi dena, panda hartza ere esaten zaiona (Ailuropoda melanoleucus). ik beherago 2.
  2 panda hartza (Ailuropoda melanoleucus).
pandemia pandemia 1 iz eskualde bat edo Lurreko eremu zabalak hartzen dituen gaitz epidemikoa.
  2 irud/hed
  3 (hitz elkartuetan)
pandemonium pandemonium (orobat pandemoniun) iz zarata eta nahasmendu handia dagoen lekua.
pandemoniun pandemoniun ik pandemonium.
pandereta pandereta iz pandero txikia.
panderista panderista iz panderu-jotzailea.
pandero pandero (orobat panderu g.er.) 1 iz zurezko uztaia, larru tenkatu batez hornitua eta txintxinez inguratua.
  2 (soinuaren lagungarri erabiltzen dena)
  3 (hitz elkartuetan)
  4 pandero-jotzailea.
  5 pandero-jole ( orobat panderojole ) pandero-jotzailea.
  6 pandero-jotzaile ( orobat panderojotzaile g.er.; Hiztegi Batuan pandero-jotzaile agertzen da) iz panderoa jotzen duen musikaria.
panderojole panderojole ik pandero 5.
panderojotzaile panderojotzaile ik pandero 6.
panderu panderu ik pandero.
pandila pandila iz elkarrekin ibiltzen den lagun multzoa.
pandotu pandotu, pando, pandotzen du ad sartu.
panegipziako panegipziako izond egiptoar guztiak hartzen dituena.
panegiriko panegiriko 1 iz laudoriozko hitzaldia, bereziki santu bati eskainirikoa.
  2 irud/hed
  · 3 izond laudoriozkoa dena.
panegirista panegirista iz panegirikoa egiten duen pertsona.
panel panel 1 iz espazio bat zatitzeko erabiltzen den holtz edo trenkada handia.
  2 ate, pareta edo kideko batean mugatzen den zatietako bakoitza.
  3 xafla laukizuzena.
  4 etengailuak, adierazgailuak edo kidekoak dituen pieza laua.
  5 argibide edo iragarkiak dauden taula modukoa.
  6 (hitz elkartuetan bigarren osagai gisa)
panenteista panenteista izond Jainkoa unibertsoaren sortzaile, energia-emaile eta lege naturalaren iturritzat hartzen duena. ik panteista.
paneslaviar paneslaviar izond eslaviar herri guztiak hartzen dituena.
paneslavismo paneslavismo iz eslaviar herrien batasunaren eta elkartasunaren alde egiten duen doktrina.
panespermia panespermia iz
paneuropar paneuropar izond europar herrien multzoarena.
panfiliar panfiliar izlag/iz Asia Txikiko antzinako Panfiliakoa, Panfiliari dagokiona; Panfiliako herritarra.
Pan flauta Pan flauta ik pan 4.
panfletario panfletario izond panfleto kutsua duena.
panfletarismo panfletarismo iz panfletoarekiko joera.
panfletero panfletero izond panfletoetakoa.
panfleto panfleto (orobat panfletu g.er.) 1 iz idazki laburra, izaera politikokoa, norbaiti edo zerbaiti gogor erasotzen diona.
  2 irud/hed
  3 (hitz elkartuetan lehen osagai gisa)
  4 (hitz elkartuetan bigarren osagai gisa)
panfletotxo panfletotxo iz adkor panfletoa.
panfletu panfletu ik panfleto.
panga panga iz Erdi Amerikan, bidaiari eta zamentzat erabiltzen den ibaiontzia.
pangrama pangrama iz alfabetoko letra guztiak erabiltzen dituen testua.
panheleniko panheleniko izond herri heleniko guztiak hartzen dituena.
panhispanismo panhispanismo iz espainolez mintzatzen diren herrien batasunaren eta elkartasunaren alde egiten duen doktrina.
panhispanista panhispanista izond panhispanismoarena, panhispanismoari dagokiona.
panikatu panikatu, panika, panikatzen da/du ad panikoak jo.
paniko paniko 1 iz bat-bateko eta muturreko izua, askotan kolektiboa. ik izialdura; laborri; laztura.
  2 (hitz elkartuetan)
  3 (izenondo gisa)
panitaliar panitaliar izond italiar herri guztiak hartzen dituena.
pankarta pankarta (orobat plankarta g.er.) 1 iz toki baten jartzen den edo manifestazio eta kidekoetan eramaten den afixa edo idazkuna, kexu, ongi etorri edo eskaera bat adierazten duena.
  2 plaka edo panel batean dagoen afixa.
  3 (hitz elkartuetan)
pankartadun pankartadun iz pankarta bat daraman pertsona.
pankartatzar pankartatzar iz
pankomunista pankomunista izond herri komunista guztak harzen dituena.
pankrea pankrea (orobat pankreas g.er.) 1 iz digestio aparatuko guruina, urdailaren atzealdean dagoena eta urina eta hormonak isurtzen dituena.
  2 (hitz elkartuetan lehen osagai gisa) ik pankreatiko.
pankreas pankreas ik pankrea.
pankreatiko pankreatiko izond pankrearena, pankreari dagokiona. ik pankrea 2.
pankronia pankronia iz sinkronien azterketa diakronikoa.
pankroniko pankroniko izond hizkuntza gertakariez mintzatuz, denbora luzean aldaketarik izan ez duena.
pano pano 1 iz ipar panela.
  2 (hitz elkartuetan)
panoplia panoplia 1 iz ohol apaingarria, armak jartzen direna; arma-bilduma.
  2 irud/hed
panorama panorama 1 iz zerumugaren ikuspegi zabala. ik panoramika.
  2 egoera (osorik hartua).
panoramika panoramika 1 iz panorama.
  2 irud/hed
  3 kamera ardatz bati buruz biraraziz hartzen den ikuspegia.
  4 egoera (osorik hartua). ik panorama 2.
panoramiko panoramiko 1 izond ikuspegi eta kidekoez mintzatuz, eremu zabala hartzen duena.
  2 irud/hed
panormitar panormitar iz Palermoko biztanlea.
panortodoxia panortodoxia iz eliza ortodoxoen batasunaren eta elkartasunaren alde egiten duen doktrina.
panortodoxo panortodoxo izond eliza ortodoxo guztiak hartzen dituena.
panpa panpa1 1 iz Hego Amerikako eremu zabal zuhaitzik gabea.
  2 (P larriz)
  3 (hitz elkartuetan)
panpa panpa2 1 adlag kolpearen edo elkar jotzearen onomatopeia.
  2 iz kolpea.
panpaka panpaka adlag ipar kolpeka.
panpakada panpakada iz panpa, kolpea.
panpalahara panpalahara adlag ahuspez luze-luze. ik hedailo.
panpalaharatu panpalaharatu, panpalahara, panpalaharatzen 1 da/du ad ahuspez luze-luze erori.
  2 irud/hed
panpalina panpalina iz pl adkor barrabilak.
panpandoja panpandoja 1 iz neska ikusgarria.
  2 irud/hed pl titiak.
panpano panpano iz platanoa.
panparroi panparroi 1 izond handiustea, ahoberoa.
  2 (adizlagun gisa)
panparroikeria panparroikeria iz handiustekeria, ahoberokeria.
panparrotu panparrotu izond panparroi bihurtua.
panpatu panpatu, panpa(tu), panpatzen du ad jo, kolpekatu.
panpin panpin ik panpina.
panpina panpina (orobat panpiña g.er. eta panpin g.er.; Hiztegi Batuan panpin baztertzen da eta panpina erabili behar dela adierazten) 1 iz gizaki bat, batez ere haur bat, irudikatzen duen jostailua. ik andere; andrakila.
  2 (izenondo eta izenlagunekin)
  3 (erkaketetan)
  4 (emakume bat adierazten)
  5 irud/hed
  6 (aposizioan)
  7 (hitz elkartuetan lehen osagai gisa)
  8 (hitz elkartuetan bigarren osagai gisa)
  9 (izenondo gisa)
panpinatu panpinatu (orobat panpindu g.er.; Hiztegi Batuan panpinatu agertzen da), panpina(tu), panpinatzen 1 da/du ad apaindu, dotoretu.
  2 panpina bihurtu.
panpinatxo panpinatxo (orobat panpintxo g.er.) 1 iz tamaina txikiko panpina.
  2 adkor panpina.
panpindu panpindu ik panpinatu.
panpintxo panpintxo ik panpinatxo.
panpiņa panpiña ik panpina.
panpox panpox 1 izond/iz polita, ederki apaindua dena.
  2 irud/hed
  3 (adizlagun gisa)
panpoxa panpoxa 1 izond (emakumeentzat markatua) ik panpox.
  2 irud/hed
  3 panpoxa-panpoxa
pansexual pansexual izond pansexualitatearen aldekoa.
pansexualista pansexualista izond jarduera psikiko osoaren oinarritzat sexu grina hartzen duena.
pansexualitate pansexualitate iz beste pertsona bat bere sexua gorabehera maitatzeko ahalmena.
pantaila pantaila (orobat pantalla g.er.) 1 iz irudiak proiektatzen diren azalera.
  2 (izenondoekin)
  3 irud/hed
  4 (-ko atzizkiaren eskuinean)
  5 (-en atzizkiaren eskuinean)
  6 (hitz elkartuetan lehen osagai gisa)
  7 (hitz elkartuetan bigarren osagai gisa)
  8 argi gune baten inguruan ezartzen den azalera edo gauzakia.
  9 zerbait ezkutatzeko ezartzen den azalera edo gauzakia.
pantailadun pantailadun (orobat pantalladun) izlag/iz pantaila duena; pantailak dituena.
pantailaratu pantailaratu, pantailara(tu), pantailaratzen da/du ad pantailan eman, pantailara eraman.
pantailatxo pantailatxo iz tamaina txikiko pantaila.
pantailaxka pantailaxka iz pantailatxoa.
pantalan pantalan iz piloteen gaineko kai edo ontziraleku txikia.
pantalla pantalla ik pantaila.
pantaloi pantaloi iz pl galtza.
pantasi pantasi 1 iz ameskeria, irudipena. ik fantasia 2.
  2 (jantziez eta kidekoez) apeta, gutizia.
  3 irud/hed
pantasios pantasios izond pantasiaz betea.
panteismo panteismo iz Jainkoa eta unibertsoa gauza bera direla aldarrikatzen duen doktrina filosofikoa.
panteista panteista 1 izond panteismoarena, panteismoari dagokiona.
  · 2 iz panteismoaren aldeko pertsona.
panteoi panteoi 1 iz zenbait hilobi dauzkan eraikina.
  2 erlijio eta herri politeista bateko jainkoen multzoa.
  3 irud/hed
  4 Antzinako Erroma eta, jainko guztiei eskainiriko tenplua.
pantera pantera ( ) 1 iz ugaztun haragijale handia, larrua gorrixka orbaduna duena (Panthera pardus). ik lehoinabar.
  2 (erkaketetan)
  4 (beste izen baten eskuinean)
  3 Pantera Beltz pl
panterakume panterakume iz panteraren kumea.
pantocrator pantocrator iz Kristoren irudia, tronuan eseria, eskuineko eskua bedeinkatzen eta ezkerrekoa ebanjelioei eusten adierazia.
pantomima pantomima 1 iz hitzik gabeko antzezpena, mimika bidez antzezten dena.
  2 (hitz elkartuetan)
pantomimatsu pantomimatsu adlag pantomimaz.
pantufla pantufla iz orpo gabeko txapina.
pantumaca pantumaca iz tomatetan igurtziriko ogia, Katalunian ogitartekoak egiteko erabiltzen dena.
pantza pantza iz tripa, gilborra.
pantzoil pantzoil iz ipar tripa, gilborra.
panzer panzer iz alemaniar gudu orga. ik tanke.
paņal pañal (orobat painal) 1 iz pixoihala.
  2 pl
papagai papagai (orobat papagaio) 1 iz hegazti igokaria, behatz oratzaileak, moko handi sendoa eta oso kakotua, eta kolore biziko lumak dituena, giza ahotsa antzeratzeko gai dena (Psittacula sp.). ik loro.
  2 (hitz elkartuetan)
papagaio papagaio ik papagai.
papagaitxo papagaitxo iz papagaiaren antzeko hegazti txikia, berdea, Hego Ameriketakoa, oihu zoliak egiten dituena eta erraz bezatzen dena (Melopsittacus undulatus)
papagorri papagorri ik papogorri.
papagorriņo papagorriño ik papogorriño.
papaia papaia 1 iz Carica papaya zuhaitz tropikalaren fruitua, meloiaren forma eta tamaina, eta antzeko mamia dituena.
  2 (hitz elkartuetan)
papalerdo papalerdo iz
papamobile papamobile (orobat papamovil) iz aita santua jendartean eramateko ibilgailu blindatua.
papamovil papamovil ik papamobile.
papao papao izond tentela, memeloa.
papar papar 1 iz giza bularraren goialdea. ik papo.
  2 (izenondoekin)
  3 (emakumeen bularra adieraziz)
  4 (hegaztiena-eta) ik papo 2.
  5 (janzkietan)
  6 (bestelakoetan)
  7 (hitz elkartuetan lehen osagai gisa )
  8 (hitz elkartuetan lehen osagai gisa, elkarketak izenondo balioa duela)
  9 (hitz elkartuetan bigarren osagai gisa)
  10 papar hegal jaka eta kidekoetan, aurreladeko goialdeetako bakoitza, kanporantz tolesten dena.
  11 paparpean
  12 papar bistan paparra agerian.
  13 paparreko orratz ik paparreko.
paparazzi paparazzi iz berriemaile grafikoa, pertsona famadunen argazki nabarmenak ateratzen saiatzen dena.
paparda paparda iz paparra.
papardo papardo iz itsas arrain hezurduna, haragijalea, gorputza zapala, muturra oso motza eta larru antzeko azal lodi gris iluna dituena, jateko ona (Brama brama). ik papalardo.
papardun papardun izond paparra duena.
paparo paparo 1 iz hegaztien hestegorriaren zabalgune malgua, non janariak gordetzen batitu biguntzeko.
  2 paparra, papoa.
paparralde paparralde ( orobat papar alde ) 1 iz paparraren aldea.
  2 (janzkiena)
paparreko paparreko 1 iz parrapean, jartzen den apaingarria. ik papar 13
  2 paparrean jartzen den adierazgarria.
  3 alkandora batzuen paparreko pieza.
papartxo papartxo iz adkor paparra.
papartza papartza iz jardun hutsala.
papel papel ik paper.
papelatxo papelatxo 1 iz koka dosi bat gordetzen duen paper poltsatxoa.
  2 (hitz elkartuetan)
papeleo papeleo 1 iz paperekin aritzea.
  2 zerbaitetarako behar diren paperak.
papelera papelera iz paper fabrika.
papelero papelero iz papergilea.
papeleta papeleta iz txartela.
paper paper (orobat papel g.er.) 1 iz landare zuntzezko orea hedatuz eta lehortuz egiten den gaia, orri mehe-mehen itxura ematen zaiona.
  2 irud/hed
  3 (hitz elkartuetan lehen osagai gisa)
  4 (hitz elkartuetan bigarren osagai gisa)
  5 paperezko orria edo puska.
  6 (izenondoekin)
  7 (hitz elkartuetan lehen osagai gisa)
  8 (hitz elkartuetan bigarren osagai gisa)
  9 paper idatzi edo inprimatua.
  10 (dokumentu edo agiriren bati dagokiona)
  11 (hitz elkartuetan lehen osagai gisa)
  12 (hitz elkartuetan bigarren osagai gisa)
  13 (bestelakoak)
  14 antzezlan edo film batean, pertsonaia baten partea. ik rol 5.
  15 irud/hed
  16 betekizuna. ik rol. (norbaitena)
  17 (norbaitena hitz elkartuetan bigarren osagai gisa)
  18 (zerbaitena)
  19 (zerbaitena jokatu aditzarekin)
  20 (zerbaitena hitz elkartuetan)
  21 bertso-paper ik bertso.
  22 diru paper ik diru 25.
  23 komuneko paper ik komun 7.
  24 paper denda (orobat paperdenda) papera, idazteko gauzak eta kidekoak saltzen den denda. ik papertegi.
  25 paper-ebakitzeko iz papera ebakitzkeo tresna.
  26 paper fabrika orobat paperfabrika g.er.)
  27 paper kontu (orobat papekontu g.er.)
  28 paper lantegi paper fabrika.
  29 paper-latz paper sendoa, alde batean hondar edo beiraki pikor itsatsiak dituena, zura edo metalak leuntzeko erabiltzen dena. ik lixa.
  30 paper mutur
  31 paper ola ( orobat paperola) paper fabrika.
  32 paper ontzi ik paperontzi.
  33 paper orri paperezko orria.
  34 paper zorro paperak eta kidekoak gordetzeko zorroa.
  35 tipula-paper oso paper fina eta arina, ikatz paperekin kopiak egiteko erabiltzen zena.
paperdenda paperdenda ik paper 24.
paperdun paperdun izond paperak dituena.
papereratu papereratu, paperera(tu), papereratzen du ad paperera eraman.
papereratze papereratze iz paperera eramatea.
papereria papereria (orobat paperreria g.er.) iz paper sorta.
papereztatu papereztatu, paperezta, papereztatzen 1 du ad paretak eta kidekoak paper margotuz estali.
  2 irud/hed
papereztatzaile papereztatzaile 1 iz papereztatzen duen pertsona.
  2 (hitz elkartuetan)
paperfabrika paperfabrika ik paper 26.
papergabe papergabe (orobat paper gabe) iz dagoen lurraldean egoteko beharrezko paperak ez dituen etorkina edo kidekoa.
papergabetu papergabetu izond paperik gabe gelditu dena.
papergabezia papergabezia iz paperik eza.
papergile papergile iz papera egiten duen pertsona edo enpresa. ik papelero.
papergintza papergintza 1 iz papera egitea, paper industria.
  2 (hitz elkartuetan lehen osagai gisa)
paperjale paperjale izond/iz adkor asko irakurtzen duena.
paperkeria paperkeria (orobat paperkeri ) iz zerbait bideratzeko behar den paper sorta, gaitzesgarritzat hartua. ik burokrazia.
paperketa paperketa iz paper piloa.
paperki paperki iz paper zatia.
paperkontu paperkontu ik paper 27.
papermutur papermutur ik paper 30.
paperņo paperño iz papertxoa.
paperola paperola ik paper 31.
paperontzi paperontzi (orobat paper ontzi g.er.) iz paperak botazeko ontzia.
papertegi papertegi 1 iz paper denda. ik paper 24.
  2 papera, idazteko gauzak eta kidekoak.
papertxo papertxo iz tamaina txikiko papera.
papertzar papertzar iz adkor tamaina handiko paper zatia.
paperzale paperzale iz adkor irakurzalea.
papiamento papiamento iz nederlandar Antilletako kreolera.
papiar papiar izond Papiniano jurista erromatarrak II. mende inguruan emandako legeei dagokiena.
papila papila1 1 iz epidermisean eta muki ehunetan eratzen den goragune konikoa.
  2 dastamen papila
papila papila2 iz ahia.
papilloma papilloma ik papiloma.
papiloma papiloma (orobat papilloma) iz epidermiseko edo muki ehunetako papilen hipertrofia patologikoa.
papilote papilote iz paper gurineztatua.
papiro papiro 1 iz Nilo aldeko landarea, hosto luzeak eta estuak eta bizpahiru metroko zurtoin leuna eta soila dituena (Cyperus papyrus).
  2 landare horren zurtoinetik ateratzen den xafla, antzinakoek idazteko erabiltzen zutena.
  3 papiro idatzia.
  4 (hitz elkartuetan)
  5 adkor billetea.
papirus papirus iz papiro idatzia.
papista papista izond/iz higanotentzat, katolikoa.
papo papo1 1 iz paparra, bularraren goialdea; bularra.
  2 (hegaztietan-eta) ik papar 4.
  3 (hitz elkartuetan lehen osagai gisa, elkarketak izenondo balioa duela)
  4 paparoa.
  5 masaila.
papo papo2 interj haur aski, bukata da.
papoalde papoalde (orobat papo alde) iz paparraldea. ik papondo.
papogabe papogabe izond paporik gabea.
papogorri papogorri (orobat papagorri; Hiztegi Batuan papogorri azaltzen da) iz txantxangorria.
papogorriņo papogorriño (corpusean papagorriño soilik) iz adkor papogorria.
papondo papondo iz papoaldea.
paporatu paporatu, papora(tu), paporatzen du ad papora eraman.
papua papua izond/iz Papua eta Ginea Berrikoa, Papua eta Ginea Berriari dagokiona; Papua eta Ginea Berriko herritarra.
papur papur 1 iz apurra.
  2 (hitz elkartuetan lehen osagai gisa)
  3 irud/hed
  4 (izenondo gisa)
par par ik pare.
parabellum parabellum iz kalibre handiko metrailadore modeloa, alemaniar jatorrikoa.
parabiso parabiso ik paradisu.
parabisu parabisu ik paradisu.
parabola parabola1 1 iz puntu finko bati eta lerro zuzen finko bati buruz distantzia berera dauden puntuek osatzen duten lerro makotu irekia.
  2 irud/hed ik paraboliko 3.
parabola parabola2 iz alegiazko gertaera baten kontakizuna, irakaspen bat gordetzen duena.
parabolika parabolika iz antena parabolikoa.
paraboliko paraboliko 1 izond parabolari dagokiona, parabolaren formaren araberakoa dena.
  2 irud/hed
  3 antena paraboliko
parabris parabris (orobat parabrisa) 1 iz automobil batean, aurrealdeko beira. ik haizetako.
  2 parabris garbigailu
  3 parabris ikuzgailu
parada parada1 1 iz aukera, egokiera.
  2 (-tzeko atzizkiaren ezkerrean)
  3 (-tzeko atzizkiaren eskuinean)
  4 (hitz elkartuetan)
parada parada2 (orobat parade g.er.) iz pertsona ilara bat jendaurrean igarotzea, bereziki soldadu talde bat agintarien aurrean. ik desfile.
parada parada3 iz geralekua.
paradatxo paradatxo iz geldialditxoa.
parade parade ik parada.
paradero paradero iz bilakabide baten amaiera.
paradigma paradigma 1 iz gramatikan, izen edo aditz joko baten arautzat ematen den eredua; hizkuntzalaritzan, testuinguru jakin batean koka daitezkeen hitzen multzoa.
  2 (hitz elkartuetan)
  3 zientzia-komunitate batek ikerketa-esparru gisa partekatzen duen eredu teoriko eta lan eredu zehatza.
  4 irud/hed
  5 (hitz elkartuetan lehen osagai gisa)
  6 zerbaiten adibidea edo eredua.
paradigmatiko paradigmatiko izond paradigmarena, paradigmari dagokiona.
paradisiako paradisiako izond
paradiso paradiso ik paradisu.
paradisu paradisu ( orobat paradiso g.er., parabisu parabiso g.er. eta paraiso g.er.; Hiztegi Batuan paradisu agertzen da) 1 iz zintzoen arimek betiereko dohatsutasunaz gozatzen duten lekua. ik zeru; ik beherago 12.
  2 Bibliaren arabera lehen gizona eta lehen emakumea bizi izan ziren leku atsegingarria. ik beherago 7.
  3 leku guztiz ederra eta atsegingarria.
  4 (izenondo eta izenlagunekin)
  5 irud/hed
  6 (hitz elkartuetan lehen osagai gisa)
  7 lurreko paradisu ik beherago 2.
  8 irud/hed
  9 paradisu fiskal atzerritar zergak erarkatzen dituen lurraldea.
  10 paradisu galdu
  11 paradisuko hegazti
  12 zeruko paradisu
paradisutar paradisutar izond paradisuaren ezaugarriak dituena.
paradoja paradoja ik paradoxa.
paradojiko paradojiko ik paradoxiko.
paradojikoki paradojikoki ik paradoxikoki.
paradore paradore iz eraikin historikoa, goi mailako hotel gisa erabiltzen dena.
paradoxa paradoxa (orobat paradoja g.er.) 1 iz irudiz zentzugabea edo bere buruaren kontrakoa izanik, egia den edo izan daitekeen esaldia; batera egiazkoa eta gezurrezkoa den perpausa, beti gezurra esaten dut bezalakoa.
  2 (izenondo eta izenlagunekin)
  3 paradoxaz adlag ik paradoxikoki.
  4 paradoxazko izlag ik paradoxiko.
paradoxal paradoxal izond paradoxikoa. ik paradoxa 4.
paradoxalki paradoxalki adlag paradoxikoki. ik paradoxa 3.
paradoxiko paradoxiko (orobat paradojiko g.er.) izond ik paradoxa 4.
paradoxikoki paradoxikoki (orobat paradojikoki g.er.) adlag modu paradoxikoan. ik paradoxa 3.
parafernalia parafernalia iz zeremonia edo ikuskizun baten inguruko bitartekoen erakuskeria.
parafina parafina 1 iz gai solidoa, zuria, usaingabea, 50 eta 60° C-ren artean urtzen dena, hidrokarburo nahastura batek osatua, kandelak egiteko eta papera irazgaitz bihurtzeko erabiltzen dena.
  2 (hitza elkartuetan)
parafraseatu parafraseatu, parafrasea, parefraseatzen du ad testu baten parafrasia egin.
parafraseatzaile parafraseatzaile iz parafraseatzen duen pertsona.
parafrasi parafrasi iz testu bati, argitzeko, eransten zaion azalpena; testu baten itzulpen askea; esaldi edo hitz baten edukia gordez baina forma aldatuz taxutzen den esaldia.
parafrastiko parafrastiko izond parafrasien bidezkoa.
paragoge paragoge iz hitz baten amaieran hots bat edo gehiago eranstea; hitz baten amaieran hots bat edo gehiago erantsiz sortzen den figura erretorikoa.
paragrafo paragrafo 1 iz prosazko testuetan, letra larriz hasi eta puntu eta bereiz batez bukatzen den atal bakoitza.
  2 (izenondoekin)
paraguaitar paraguaitar izlag/iz Paraguaikoa, Paraguairi dagokiona; Paraguaiko herritarra.
parahelio parahelio iz gertakari optikoa, eguzkiaren eskuinean edo ezkerrean agertzen diren orban distiratsuetan datzana eta hodeietan izotz zatiki kopuru handia metatzen denean jazoten dena.
parainstituzional parainstituzional izond erakundeen ordezko gertatzen dena.
paraiso paraiso ik paradisu.
paraje paraje 1 iz aire zabaleko lekua edo alderdia, bereziki landakoa. ik aurkintza.
  2 (izenondo eta izenlagunekin)
  3 (hitz elkartuetan bigarren osagai gisa)
parakaidista parakaidista iz paraxutista.
parakera parakera iz jarrera.
parakimiko parakimiko iz kimikoaren ordezkoa gertatzen dena.
paraklito paraklito iz Espiritu Santua.
paralaxia paralaxia iz gorputz baten kokapenaren itxurazko lekualdatzea, behatzailearen kokapenaren aldaketak eragina.
paralela paralela iz
paralelepipedo paralelepipedo 1 iz aurpegiak paralelogramoak diren eta aurrez aurreko aurpegiak berdinak eta paraleloak dituen hexaedroa.
  · 2 paralelepipedoari dagokiona; paralelepidedoaren forma duena.
paralelismo paralelismo iz kidekotasuna, antzekotasuna. ik paralelotasun.
paralelo paralelo 1 izond lerroez, planoez edo kidekoez mintzatuz, distantzia bera atxikitzen dutenak. (geometrian)
  2 (bestelakoetan)
  3 (adizlagun edo predikatu gisa)
  4 beste gauza batekin kidetasuna duena.
  · 5 iz beste batekiko paraleloa den lerroa.
  6 Lurreko edo zeruko esferan, ekuatorearekiko paraleloa den zirkulua.
  7 berdintasun edo kidetasun erlazioa.
  8 paraleloan1 adlag denbora berean eta modu berean.
  9 (-ekin edo -en atzizkien eskuinean)
  10 paraleloan2 adlag buru positiboak edo kidekoak alde batetik eta negatiboak edo kidekoak bestetik elkarrekin lotuz. ik serie 7.
paralelogramo paralelogramo iz aurrez aurreko aldeak berdinak eta paraleloak dituen laukia.
paraleloki paraleloki adlag paraleloan, modu paraleloan.
paralelotasun paralelotasun iz paraleloa izateko nolakotasuna; kidetasuna, antzekotasuna. ik paralelismo.
paralesia paralesia ik paralisi.
paralesiatu paralesiatu ik paralizatu.
paralienar paralienar izlag/iz Atikako Paraliakoa; Paraliako biztanlea.
paralinguistiko paralinguistiko iz komunikazio bide natural ez-linguistikoei dagokiena.
paralinpiada paralinpiada iz elbarritasun motaren bat duten kirolariek jokatzen duten olinpiada.
paralinpiar paralinpiar (orobar paraolinpiar g.er. eta paraolimpiar g.er.) 1 izlag paralinpiadetakoa, paralinpiadei dagokiena.
  2 (izenondo gisa)
  3 iz paralinpiar kirolaria.
  4 iz pl paralinpiar jokoak.
paralinpiko paralinpiko iz paralinpiar kirolaria.
paralisatu paralisatu ik paralizatu.
paralisatzaile paralisatzaile ik paralizatzaile.
paralisi paralisi (orobat paralisis g.er., paralesia eta pailesia g.er.) 1 iz higitzeko ahalmenaren galera. ik elbarritasun.
  2 irud/hed ik geldialdi.
  3 (hitz elkartuetan lehen osagai gisa)
  4 (hitz elkartuetan bigarren osagai gisa)
paralisiatu paralisiatu ik paralizatu.
paralisis paralisis ik paralisi.
paraliteratura paraliteratura iz denbora-pasako literatura, adituek literaturatzat hartzen ez duena.
paralitiko paralitiko (orobat paralitiku g.er.) 1 izond/iz paralisiak jota dagoena. ik elbarri.
  2 (izenondoekin)
paralitiku paralitiku ik paralitiko.
paralizatu paralizatu (orobat paralisatu g.er., paralisiatu g.er., paralesiatu g.er.) 1 da/du ad paralisiak joa gertatu; paralisiak jo. ik elbarritu.
  2 higitu ezinik gelditu; higitu ezinik utzi.
  3 irud/hed
  4 (era burutua izenondo gisa)
paralizatze paralizatze iz paralisiak joa gertatzea; higitu ezinik gelditzea.
paralizazio paralizazio iz paralizatzea.
paralogismo paralogismo iz fede onez eginiko arrazoibide faltsua.
paramakular paramakular izond
paramentu paramentu (orobat paramenta) iz hormaren azala; horma.
paramera paramera iz paramo asko dagoen eremua.
parametro parametro 1 iz kopuru aldagaitza, nahierara finkatzen dena eta aldagai askezko funtzio baten forma zehazten duena; kalkulu bateko elementu konstantea.
  2 irud/hed ik faktor.
  3 (hitz elkartuetan bigarren osagai gisa)
paramilitar paramilitar 1 izond armada baten egitura eta diziplinaren arabera antolatua dena.
  2 hed
  3 iz talde paramilitar bateko kidea.
paramilitarismo paramilitarismo iz jarduera paramilitarra.
paraninfa paraninfa iz ninfa modukoa.
paraninfo paraninfo iz unibertsitateetan, ospakizunak egiteko erabiltzen den gela berezia, ospakizun aretoa.
paranoia paranoia 1 iz buru nahasmendua, pentsamendu logikoari eragiten ez dion delirio kronikoan edo ideia bakar bati eustean datzana.
  2 (hitz elkartuetan lehen osagai gisa)
paranoiatxo paranoiatxo iz adkor paranoia.
paranoide paranoide 1 izond paranoiaren antzekoa.
  2 izond/iz jokaera paranoideek joa dena.
paranoidetxo paranoidetxo izond adkor paranoidea.
paranoiko paranoiko 1 izond paranoiari dagokiona; paranoiak joa.
  2 (izen gisa)
paranormal paranormal izond gertakariez mintzatuz, azalpen zientifikorik ez duena.
paraofizial paraofizial izond ofiziala izan ez baina ofizialtzat hartzen dena.
paraolimpiar paraolimpiar ik paralinpiar.
paraolinpiar paraolinpiar ik paralinpiar.
parapatetiko parapatetiko izond
parapente parapente iz kirol paraxut laukizuzena.
parapentezale parapentezale izond parapentearen zale dena.
parapetatu parapetatu, parapeta, parapetazen da/du ad zerbaiten atzean babestu.
parapeto parapeto 1 iz tiroetatik-eta babesteko pareta, ezponda edo kidekoa.
  2 erokikoetatik babesteko hesia.
paraplasmo paraplasmo iz
paraplegiko paraplegiko (orobat paraplejiko; Hiztegi Batuan paraplegia agertzen da) izond/iz gorputz atal simetrikoetako (bereziki bi zangoetako) paralisia duena.
paraplejiko paraplejiko ik paraplegiko.
parapolizial parapolizial 1 izond taldeez-eta mintzatuz, poliziatik at, eta itxuraz poliziari laguntzeko, indarkeria erabiltzen duena.
  2 talde parapolizialena, talde parapolizialei dagokinena.
  3 (izen gisa)
parapsikologia parapsikologia iz oraindik ongi ezagutzen ez diren gertakari psikikoen azterketa.
parapsikologo parapsikologo iz parapsikologian espezialista den medikua.
parasitatu parasitatu, parasita, parasitatzen du ad norbaiten bizkarroi gisa bizi. · irud/hed
parasitismo parasitismo iz norbaiten bizkarroi gisa bizi denaren egoera. · irud/hed
parasito parasito 1 izond/iz animaliez edo landareez mintzatuz, izaki bizi baten gorputzean, haren bizkarretik eta hari kalte eraginez bizi dena. ik bizkarroi.
  2 irud/hed
parasitosi parasitosi iz parasitoek eragindako eritasuna.
parasoil parasoil ik parasol.
parasola parasola (orobat parasol, paisol eta parasoil g.er.; Hiztegi Batuan parasola agertzen da) 1 iz ipar aterkia. ik guardasol.
  2 eguzkitakoa.
  3 eguzki parasola
parasta parasta ik parrasta.
parataktiko parataktiko izond gramatikan, koordinazioari dagokiona.
paratestu paratestu iz testu baten inguruan agertzen diren testuen multzoa.
paratestual paratestual izond paratestuarena, paratestuari dagokiona.
paratu paratu (orobat parau g.er.), para, paratzen 1 du ad jarri.
  2 (adizlagun eta kidekoen eskuinean)
  3 (bertsoak eta kidekoak)
  4 prestatu.
  · 5 da ad jarri.
paratxoke paratxoke iz kolpe-leungailua. ik kolpe 13.
paratxut paratxut ik paraxut.
paratxutista paratxutista ik paraxutista.
paratzaile paratzaile 1 iz paratzen duen pertsona. ik jartzaile.
  2 (hitz elkartuetan)
paratze paratze 1 iz jartzea.
  2 (hitz elkartuetan)
parau parau ik paratu.
paraxut paraxut (orobat paratxut g.er.) 1 iz hegazkinetatik jauzi egiten duten pertsonen edo botatzen diren gauzen abiadura gutxitzeko erabiltzen den gailua, airean zabaltzen denean aterki handi baten itxura hartzen duena. ik jausgailu.
  2 irud/hed
paraxutatu paraxutatu izond paraxut baten bidez jaurtia.
paraxutista paraxutista (orobat paratxutista g.er.) iz paraxutarekin jauzi egiteko prestatu den pertsona.
parazetamol parazetamol iz analgesiko gisa eta orobat sukarraren kontra erabiltzen den sendagaia.
parazientzia parazientzia iz zientziaren ordezkoa egiten duen jarduera.
parazientzialari parazientzialari iz parazientzian aritzen den pertsona.
pardel pardel ik fardel.
pardeltxo pardeltxo ik fardeltxo.
pardeltzar pardeltzar ik fardeltzar.
pardo pardo izond arrea.
pare pare (orobat par g.er.) iz 1 batera doazen kideko bi izaki edo gauzaren multzoa. ik biko.
  2 (hitz elkartuen bigarren osagai gisa)
  3 balio berdintasuna.
  4 pl musean, balio bereko bi karta. ik pareko 7.
  5 frantziar feudalismoan, erregearen maila bereko noblea.
  6 -en pare
  7 parean adlag ondoan, alboan.
  8 (hitz elkarkuetan bigarren osagai gisa)
  9 (-en atzizkiaren eskuinean)
  10 pareko ik pareko.
  11 parera adlag ondora, albora.
  12 (hitz elkarkuetan bigarren osagai gisa)
  13 (-en atzizkiaren eskuinean)
  14 paretik adlag ondotik, albotik.
  15 (-en atzizkiaren eskuinean)
  16 (hitz elkarkuetan bigarren osagai gisa)
  17 pare bat (izen baten ezkerrean)
  18 (izen baten eskuinean)
  19 (izena ezabaturik)
  20 pare-pare adlag pare-parean.
  21 pare-parean adlag
  22 pare-pareko1 izlag
  23 pare-pareko2 izlag aukerakoa.
  24 pare-parera adlag
  25 pare-paretik adlag
  26 parerik ez izan berdinik ez izan.
  27 parerik gabe1 adlag
  28 parerik gabe2 izond ik paregabe.
  29 parerik gabeko izlag
  30 parez pare1 adlag aurrez aurre.
  31 (-en atzizkiaren eskuinean)
  32 parez pare2 adlag alderik alde.
  33 parez pareko1 izlag aurrez aurrekoa.
  34 parez pareko2 izlag maila berekoa, berdinen artekoa.
pareatu pareatu iz biko errimaduna.
parebako parebako ik paregabe 2.
paredoi paredoi iz norbait fusilatzeko erabiltzen den horma.
paregabe paregabe (orobat paregabe g.er.) 1 izond parerik ez duena. ik pare 28.
  2 (adizlagun gisa) ik paregabeki.
  3 paregabeko izlag paregabea. ik pare 29.
paregabeki paregabeki adlag era paregabean.
paregabetasun paregabetasun iz paregabea denaren nolakotasuna.
pareja pareja iz bikotea.
parejaka parejaka adlag bikoteka
pareka pareka1 adlag binaka; bikoteka.
pareka pareka2 iz bikotea.
parekada parekada iz
parekaezin parekaezin izond ezin parekatuzkoa.
parekagarri parekagarri izond pareka daitekeena, parekatzeko modukoa.
parekaida parekaida iz ipar paraxuta.
parekaketa parekaketa iz parekatzea.
parekatu parekatu, pareka, parekatzen 1 du ad berdindu; maila berean jarri. ik kidetu.
  2 (-ekin atzizkiaren eskuinean)
  3 (-ekin atzizkiaren ezkerrean)
  4 konparatu.
  5 pareka jarri; bikotea osatu.
  6 sexualki batu.
  7 (era burutua izenondo gisa)
parekatze parekatze 1 iz berdintzea; maila berean jartzea. ik kidetze.
  2 pareka jartzea; bikotea osatzea.
parekide parekide 1 izond erakundeez eta kidekoez mintzatuz, talde parte-hartzaile bakoitzak ordezkari kopuru bera duena. ik paritario.
  2 parekoa, kidekoa.
  3 batzorde parekide
parekidetasun parekidetasun 1 iz parekidea den egoera edo erlazioa.
  2 (sexuen artekoa) ik paritate.
pareko pareko 1 izlag parean dagoena. ik pare 7.
  2 (hitz elkarkuetan bigarren osagai gisa)
  3 (-en atzizkiaren eskuinean)
  · 4 izond kidekoa.
  · 5 izlag (-en atzizkiaren eskuinean) ik pare 6.
  · 6 adlag/pred (-en atzizkiaren eskuinean)
  · 7 iz (musean) ik pare 4.
  8 ez-pareko izond
  9 pare-pareko ik pare 22.
  10 parez-pareko ik pare 33.
parekotasun parekotasun 1 iz parekoa denaren nolakotasuna; pareko izatea. ik berdintasun; kidetasun.
  2 maila-berdintasuna.
  3 (hitz elkartuetan)
  4 ekonomian, diru baten balio erlatiboa beste diru batekiko.
  5 (hitz elkartuetan)
  6 ez-parekotasun iz
paremiologia paremiologia 1 iz esaera zaharren azterketa.
  2 (hitz elkartuetan)
paremiologo paremiologo iz esaera zaharren azterketan aritzen den pertsona.
parenesia parenesia iz ohartaraztea, aholkua.
parentela parentela iz senideak, senitarteak, ahaideria.
parenteral parenteral izond digestio bidea ez den beste bide batez gauzatzen dena.
parentesi parentesi 1 iz testu batean, “(“ eta “)” markak, tartekatzen diren hitz edo esaldiak adierazteko erabiltzen direnak.
  2 irud/hed tartekia, etena.
  3 (hitz elkartuetan)
  4 parentesi zuzen. ik kortxete.
parentesitxo parentesitxo iz adkor parentesia.
pareratu pareratu, parera(tu), pareratzen da ad parera heldu.
pareta pareta (orobat paret g.er.) 1 iz hargin lanezko eraikuntza, plomuan ezarria eta halako luzera batekoa, bitarteak ixteko edo bereizteko, edo sabaiei edo goiei eusteko balio duena. ik horma1; holtz; trenkada.
  2 (izenondoekin)
  3 (erkaketetan)
  4 irud/hed
  5 (hitz elkartuetan lehen osagai gisa)
  6 (hitz elkartuetan lehen osagai gisa, elkarketak izenondo balioa duela)
  7 (hitz elkartuetan bigarren osagai gisa)
  8 bi-pareta iz pilotan, lehenik ezkerreko pareta joz egiten den jokaldia.
  9 bi-paretako iz bi-pareta.
  10 ezker pareta ik ezker.
  11 pareta-zulo (orobat paretazulo)
paretasun paretasun iz parekidetasuna.
paretatxo paretatxo iz pareta txikia.
paretazulo paretazulo ik pareta 11.
paretsu paretsu 1 adlag berdintsu.
  2 (izenondo gisa)
  3 paretsuan adlag parean gutxi gobehera.
  4 paretsuko izond parekoa gutxi gorabehera.
paretxo paretxo iz adkor parea.
parezer parezer iz iritzia.
parezka parezka adlag pareka.
parezkatu parezkatu, parezka, parezkatzen 1 da/du ad parekatu.
  2 pareka jarri; bikotea osatu. ik parekatu 5.
  3 ekonomian, diru baten balio erlatiboa beste diru batenarekin parekatu.
parezkatze parezkatze iz parekatzea.
parfume parfume ik perfume.
paria paria 1 iz Indian, kasta apaleneko kidea.
  2 irud/hed gizarte klase apaleneko kidea.
  3 (izenondoekin)
  4 (hitz elkartuetan)
pariatu pariatu, paria, pariatzen du ad ipar apustu egin. ik pario 2.
pariatzaile pariatzaile (orobat pariatzale g.er. eta pariazale g.er.; Hiztegi Batuan pariatzaile agertzen da) iz ipar apustularia.
pariatzale pariatzale ik pariatzaile.
pariazale pariazale ik pariatzaile.
pariente pariente iz ahaidea.
parietal parietal 1 izond hezurrez mintzatuz, burezurreko gainaldeko erdialdea osatzen duten bietako bakoitza.
  2 (izen gisa)
pario pario 1 iz apustua. (pilotan eta kidekoetan)
  2 (bestelakoetan)
  3 pario egin apustu egin. ik pariatu.
  4 parioa egin
Pariseratu Pariseratu, parisera, pariseratzen du/du ad Parisera joan, Parisera eraman.
Pariskeria Pariskeria iz Paristarrei dagokien egintza, gaitzesgarritzat markatua.
paristar paristar izlag/iz Parisekoa, Parisi dagokiona; Pariseko biztanlea.
paritario paritario iz parekidea.
paritate paritate iz parekidetasuna.
parka parka ik barkatu.
parkaleku parkaleku (orobat parka leku) ik aparkaleku.
parkamen parkamen ik barkamen.
parkatu parkatu ik barkatu.
parke parke 1 iz barruti itxia, zuhaitzez eta landareez hornitua, jauregi bati atxikia edo hiri baten inguruan dagoena.
  2 (izenondoekin)
  3 erabilera edo zerbitzu jakin baterako antolakuntza duen lekua.
  4 (hitz elkartuetan lehen osagai gisa)
  5 (hitz elkartuetan bigarren osagai gisa)
  6 jolas parke ik jolas 10.
  7 kultura parke ik kultura 15.
  8 natur parke ik natur 6.
parket parket 1 iz gela edo kidekoetarako zoru mota, marrazki geometrikoak osatzen dituzten oholtxoz osatua.
  2 ipar saskibaloi, eskubaloi eta kidekoen jokalekua, parketezko zorua duena.
parketxo parketxo 1 iz parke txikia.
  2 umeak jolasteko barruti babestu eramangarria.
parkezain parkezain iz parke bat zaintzen duen enplegatua.
parkimetro parkimetro iz saripeko aparkalekuetan, pagatu behar den diru kopurua adierazten duen tresna.
parkin parkin ik parking.
parking parking (orobat parkin; Hiztegi Batuan parking agertzen da, baina aparkalekua hobesten da) 1 iz aparkalekua.
parkinson parkinson (orobat parkintzon g.er.) iz nerbio sistemari erasaten dion gaitz degeneratiboa, dardarak eta giharren zurruntasuna ezaugarri dituena.
parkinsondun parkinsondun iz parkinsonak jo duen pertsona.
parkinsoniano parkinsoniano izond parkinsonari dagokiona.
parkinsonismo parkinsonismo iz parkinson gaitza.
parkintzon parkintzon ik parkinson.
parlament parlament ik parlamentu.
parlamentari parlamentari (orobat parlamentario) 1 iz Parlamentuko kidea. ik legebiltzarkide.
  2 (hitz elkartuetan lehen osagai gisa) ik parlamentario.
  3 (hitz elkartuetan bigarren osagai gisa)
  4 euro parlamentari ik europarlamentari.
parlamentario parlamentario (orobat parlamentari g.er.) 1 izond Parlamentuari dagokiona; parlamentariei dagokiena. ik parlamentu 2; parlamentari 2.
  2 parlamentuan oinarritzen dena.
parlamentatu parlamentatu, parlamenta, parlamentatzen du ad hizketatu, negoziatu.
parlamentu parlamentu 1 iz estatu edo herrialde beregain baten lege agintea duen biltzarra, hauteskundeen bidez hautatua. ik legebiltzar.
  2 (hitz elkartuetan lehen osagai gisa) ik parlamentario.
  3 (hitz elkartuetan bigarren osagai gisa)
  4 parlamentuaren egoitza.
parlamentuzale parlamentuzale izond parlamentuaren aldekoa dena.
parleria parleria iz berritsukeria, hitzontzikeria.
parluar parluar iz mintzategia, mintzatokia.
parmatar parmatar izlag/iz Italiako Parmakoa, Parmari dagokiona; Parmako biztanlea; gaztez mintzatuz, Parman egiten dena. ik parmesano.
parmesano parmesano 1 izlag Italiako Parmakoa, Parmari dagokiona; gaztez mintzatuz, Parman egiten dena. ik parmatar.
  · 2 iz Parmako biztanlea.
parnasianismo parnasianismo iz frantziar poesia-higikundea, XIX. mendeko bigarren erdikoa, forman perfekzioa eta mamian objetibotasun klasikoa bilatzen zituena.
parnasiano parnasiano izond parnasianismoarena, parnasianismoari dagokiona.
parnaso parnaso iz poeta-multzoa; poesia-multzoa.
  2 (hitz elkartuetan)
parnasokide parnasokide iz parnosoko kidea.
parnasotxo parnasotxo iz adkor parnasoa.
paro paro 1 iz lanuztea.
  2 langabezia.
parodia parodia 1 iz norbaiten edo zerbaiten isekazko imitazioa.
  2 parodia egin ik parodiatu.
parodiatu parodiatu, parodia(tu), parodiatzen du ad parodia egin.
parodiko parodiko izond parodiarena, parodiari dagokiona.
parola parola iz hitza.
paronimia paronimia iz bi hitz edo gehiago paronimikoak izatea.
paronimiko paronimiko izond hitzez mintzatuz, beste baten antza duena, forman nahiz ahoskeran.
paronomasia paronomasia iz bokal edo kontsonante batean baino bereizten ez diren bi hitz edo gehiagoren antzekotasun fonetikoa.
parotiditis parotiditis iz guruin parotidoen hantura.
paroxismo paroxismo 1 iz eritasun baten erasoaldia.
  2 sentimen, sentipen edo arima egoera baten goraldi maila gorena.
  3 irud/hed
parpaila parpaila 1 iz ehunezko zati apaingarria, soinekoari dilindan eransten zaiona; hari txirikordatuz egiten den ehun apaingarria. ik puntilla.
  2 irud/hed
parpaila parpaila 1 iz haize parpaila, kometa.
  2 haize parpaila ik haize 28.
parpailadun parpailadun izond parpaila duena; parpailak dituena.
parra parra1 1 iz hazten uzten den mahatsondoa, euskarri batez eusten zaiona, mahats parra.
  2 mahats parra ik mahats 15.
parra parra2
  1 parra-parra ik barra-barra.
parra parra3 ik barre.
parrafo parrafo (Hiztegi Batuak hitz hau baztertzen du eta paragrafo erabili behar dela adierazten) iz paragrafoa.
parragarri parragarri ik barregarri.
parranda parranda 1 iz jostaketa edo jai zaratatsua. ik olgeta.
  2 (izenondoekin)
  3 (hitz elkartuetan lehen osagai gisa)
  4 (hitz elkartuetan bigarren osagai gisa)
  5 parrandan adlag
  6 parranda egin
parrandakide parrandakide iz parranda berean parte hartzen duen laguna.
parrandatoki parrandatoki iz parranda egiten den tokia.
parrandatxo parrandatxo iz adkor parranda.
parrandazale parrandazale (orobat parranda zale) izond parrandaren zalea dena.
parrandeatu parrandeatu, parrandea, parrandeatzen du ad parrandan ibili.
parrandero parrandero izond/iz parrandazalea.
parrape parrape iz parraren azpialdea.
parrasta parrasta (orobat parasta g.er. eta farrasta g.er) 1 iz gauza-multzo edo pertsona-talde handia.
  2 (hitz elkartuetan bigarren osagai gisa, lehenak pertsonak adierazten dituela)
  3 (hitz elkartuetan bigarren osagai gisa, lehenak gauzak adierazten dituela)
  4 parrastan kopuru handian.
parrastada parrastada 1 iz kopuru handia.
  2 (hitz elkartuetan bigarren osagai gisa)
parrastaka parrastaka adlag kopuru handian.
parrastaņo parrastaño iz adkor parrasta.
parrastatsu parrastatsu izond parrastan jaurtia.
parrastatu parrastatu (orobat farrastatu g.er.), parasta(tu), parrastatzen du ad parrastan barreiatu.
parraxal parraxal ik barre.
parre parre ik barre.
parregai parregai ik barregai.
parregarri parregarri ik barregarri.
parrezka parrezka ik barrezka.
parrila parrila ik parrilla.
parrilla parrilla ( orobat parrila ) 1 iz burdin hari paraleloz osaturiko tresna giderduna, janariak suan prestatzeko erabiltzen dena. ik grisela; arranparilla.
  2 (hitz elkartuetan)
  3 irud/hed
  4 auto lasterketetako pistan, irteera gunea, lurrean laukiak markaturik dituena.
parrillada parrillada iz parrillan errerako jakien jana.
parrillero parrillero izond/iz
parrizida parrizida iz parrizidio egiten duen pertsona.
parrizidio parrizidio iz aita, ama, senarra edo emaztea hiltzen duenaren delitua.
parrokia parrokia (orobat parropia eta parroki g.er.; Hiztegi Batuak parropia baztertzen du eta parrokia erabili behar dela adierazten) 1 iz sakramentuak ematen diren eliza, erretore baten ardurapean dagoena; erretore eta eliza horri dagozkion eliztarren multzoa eta barrutia.
  2 (eraikina)
  3 (hitz elkartuetan lehen osagai gisa) ik parrokial.
  4 irud/hed
  5 parrokia-estatu (corpusean parroki estatu soilik)
parrokial parrokial 1 izond parrokiarena, parrokiakoa, parrokiari dagokiona. ik parrokia 3.
  2 ik parrokia 5.
parrokialismo parrokialismo iz parrokiaren aldeko joera.
parrokiano parrokiano 1 iz parrokia jakin bateko eliztarra.
  2 taberna edo kideko bateko bezeroa.
parroko parroko 1 iz erretorea.
  2 (adizlagun gisa)
parrokotza parrokotza iz erretoretza.
parropia parropia ik parrokia.
parropiant parropiant iz ipar eliztarra.
parropiar parropiar iz ipar eliztarra.
parsi parsi iz gero Indian kokatu zen antzinako Pertsiako herri bateko kidea.
partaide partaide 1 iz parte-hartzailea. ik partalier.
  2 kidea.
  3 (-ko atzikiaren eskuinean)
  4 (-en atzikiaren eskuinean)
  5 (hitz elkartuetan)
  6 (izenondo gisa)
partaidego partaidego iz ipar partaidetza.
partaidetasun partaidetasun iz partaidetza.
partaidetza partaidetza 1 iz parte hartzea, partaide izatea.
  2 (hitz elkartuetan lehen osagai gisa) ik beherago 6.
  3 (hitz elkartuetan bigarren osagai gisa)
  4 (ekonomian) partizipazioa.
  5 partzuergoa.
  6 partaidetzazko ik gorago 2.
partale partale iz parte-hartzailea.
partaliant partaliant ik parteliant.
partalier partalier ( orobat parteliar g.er. eta partelier g.er.) iz parte-hartzailea. ik partaide.
partaliergo partaliergo iz partaliertasuna, partaidetza.
partaliertasun partaliertasun iz partaidetza.
parte parte 1 iz zatia.
  2 (neurri gisa)
  3 (izenondoekin)
  4 (-ko atzizkiaren eskuinean)
  5 (-en atzikiaren eskuinean)
  6 (hitz elkartuetan bigarren osagai gisa)
  7 aldea. (ik beherago 9, 10 eta 11)
  8 adierazpen edo berri ofiziala.
  9 partean (hitz elkartuetan bigarren osagai gisa) aldean.
  10 (-ko atzikiaren eskuinean)
  11 (-en atzikiaren eskuinean)
  12 -en partetik -en aldetik, -en izenean, -k agindurik.
  13 -en partetik –i dagokionez.
  14 partez adlag neurri batean, zati batean.
  15 -en partez1 -en partetik.
  16 -en partez2 -en ordez.
  17 -n partez3 -n aldetik, -z gero.
  18 -tzeko partez ordez, beharrean (aditzaren era burutuarekin eskuinean)
  19 aspaldiko partez ik aspaldiko.
  20 parte eman1 berri eman.
  21 parte eman2 partaide egin.
  22 parte hartu (orobat partehartu g.er.)
  23 parte-hartzaile ( orobat partehartzaile g.er. eta parteartzaile g.er.) iz parte hartzen duen pertsona. ik partaide; partalier.
  24 (izenondo gisa)
  25 parte-hartze ( orobat partehartze g.er.) ik partaidetza.
  26 parte izan1 da ad
  27 parte izan2 du ad
  28 parte-izate
  29 parte onekoa izan da ad
  30 (ezezko esaldietan)
  31 parte txarreko
partekaketa partekaketa iz partekatzea.
partekarazi partekarazi, partekaraz, partekarazten du ad partekatzera behartu.
partekatu partekatu ( orobat partikatu Hiztegi Batuan partekatu agertzen da), parteka, partekatzen 1 du ad elkarren artean eduki edo erabili. ik erdibanatu.
  2 (norbaitekin)
  3 (era burutua izenondo gisa)
  4 ipar zatikatu, banatu.
partekatzaile partekatzaile izond/iz partekatzen duena.
partekatze partekatze (orobat partikatze) iz elkarren artean eduki edo erabiltzea.
partekatzear partekatzear adlag partekatzeko zorian.
parteliant parteliant (orobat partaliant) iz ipar parte-hartzailea, partaidea.
parteliantgo parteliantgo iz ipar parte hartzea, partaidetza.
parteliar parteliar ik partalier.
partelier partelier ik partalier.
partenaire partenaire ik partener.
partenariatu partenariatu iz garapena ulertzeko modua, partehartzean eta elkarrizketan oinarritua.
partener partener (orobat partenaire eta partner) iz bikote-laguna.
partenogenesi partenogenesi iz obuloak aldez aurreko ernalketarik gabe garatzen diren ugalketa-mota.
parteņo parteño iz adkor partetxoa.
parterre parterre iz lore eta landarezko taulena.
partesari partesari iz diru kuota.
partetxo partetxo iz adkor partea, parte txikia. ik parteño.
partiada partiada iz irteera.
partiar partiar izlag/iz antzinako Iraneko Partiakoa, Partiari dagokiona; Partiako herritarra.
partiarazi partiarazi, partiaraz, partiarazten du ad partitzera behartu. ik abiarazi.
particella particella ik partitxela.
partida partida 1 iz bi lagun edo talderen arteko kirol norgehiagoka.
  2 (izenondoekin)
  3 (izenlagunekin)
  4 (hitz elkartuetan lehen osagai gisa)
  5 (hitz elkartuetan bigarren osagai gisa)
  6 irud/hed
  7 ipar aurkaria.
  8 jende armatuaren talde txikia.
  9 kontuetako saila.
  10 (hitz elkartuetan)
partidaņo partidaño iz ipar adkor partida. ik partidatto.
partidatto partidatto iz ipar adkor partida. ik partidaño.
partidatxo partidatxo 1 iz adkor partida. ik partidatto; partidaño.
  2 (hitz elkartuetan)
  3 partida laburra.
partidismo partidismo iz alderdikeria.
partidista partidista izond alderdikeriari dagokiona, alderdikeriak joa. ik alderdikari.
partido partido ik partidu1; partidu2.
partidu partidu1 1 (orobat partido g.er.; Hiztegi Batuan partidu agertzen da baina partida hobesten da) iz partida.
  2 (hitz elkartuetan lehen osagai gisa)
partidu partidu2 (orobat partido g.er.; Hiztegi Batuan partidu agertzen da baina alderdi hobesten da) 1 iz iritzi eta helburu politiko jakin bat duten pertsonak biltzen dituen erakundea. ik alderdi.
  2 (izenondo eta izenlagunekin)
  3 (P larriz) Partidu Komunista.
partidukide partidukide iz alderdikidea.
partidutto partidutto iz adkor partidua, alderdia.
partidutxo partidutxo iz adkor partidatxoa.
partikatu partikatu ik partekatu.
partikatze partikatze ik partekatze.
partiketa partiketa 1 iz partitzea, banatzea. ik banaketa.
  2 (hitz elkartuetan bigarren osagai gisa)
partikula partikula 1 iz zerbaiten zati txiki-txikia. ik zatiki.
  2 egungo fisikan, materiaren osagai den gorputz materiala.
  3 irud/hed
  4 (hitz elkartuetan lehen osagai gisa)
  5 (hitz elkartuetan bigarren osagai gisa)
  6 hitz laburra, deklinatzen ez jokatzen ez dena.
partikular partikular 1 izond banako bati (edo multzo edo talde txiki bati) baino ez dagokiona; norberarena; orokorra ez dena.
  2 izond berezia, jakina.
  3 publikoa ez dena; era pribatuan erabiltzen dena.
  · 4 iz ez ordezkari ofizial, ez erakunde jakin bateko kide ez den pertsona.
  5 akusazio partikular ik akusazio.
partikularismo partikularismo iz partikularra denari, orokorra denaren kontra, ematen zaion gehiegizko balioa.
partikularista partikularista izond partikularismoarena, partikularismoari dagokiona.
partikularitate partikularitate iz berezitasuna.
partikularizatu partikularizatu, partikulariza, partikularizatzen da/du ad partikular bihurtu. ik bereizi; ezaugarritu.
partikularki partikularki (orobat partikularzki) 1 adlag era partikularrean. ik bereziki.
  2 (izenondo baten ezkerrean)
partikulartasun partikulartasun iz partikularra denaren nolakotasuna. ik partikularitate.
partikularzki partikularzki ik partikularki.
partila partila 1 iz irabazietatik edo etekinetatik kide bakoitzari egokitzen zaiona.
  2 partila egin
partimen partimen iz ipar banaketa.
partisano partisano 1 iz Bigarren Mundu Gerran, Alemaniako nazien aurka -eta oro har armada inbaditzaile baten aurka- borrokatu ziren talde zibiletako kidea.
  2 (hitz elkartuetan)
  3 (izenondo gisa)
partita partita iz suitearen kideko pieza multzoa, musika tresnentzat ontzen dena.
partitibo partitibo iz gramatikan, parte bat, osotasunari buruz, kontuan hartzen duena.
partitu partitu1, parti, partitzen da ad joan, irten, abiatu.
partitu partitu2, parti, partitzen 1 du ad zatitu, banatu, berezi.
  2 partekatu.
partitura partitura 1 iz musika-lan bat jotzeko edo kantatzeko behar diren noten eta beste ikurren adierazpen grafikoa. ik partizio 2; partitxela.
  2 (hitz elkartuetan)
  3 irud/hed
partitxela partitxela (orobat particella) iz musika-lan batean kantari bati edo musika-tresna bati dagokion partea.
partitzaile partitzaile iz banatzailea.
partitze partitze1 iz joatea, irtetea, abiatzea.
partitze partitze2 iz banatzea.
partitzear partitzear adlag partitzeko zorian.
partizio partizio 1 iz banaketa.
  2 (orobat partizione) partitura.
partizione partizione ik partizio 2.
partizionista partizionista izond partizioaren aldekoa.
partizipant partizipant iz parte-hartzailea.
partizipatibo partizipatibo izond parte-hartzailea, partaidetzazkoa.
partizipazio partizipazio 1 iz enpresa edo negozio batean norbaitek duen parte-hartzearen zenbatekoa. ik partaidetza 4.
  2 pl
partizipio partizipio iz aditzaren forma ez jokatua, adjektiboaren ezaugarriak dituena.
partner partner ik partener.
partsimonia partsimonia
  1 partsimoniaz adlag patxadaz.
partxe partxe 1 iz adabakia.
  2 (hitz elkartuetan)
  3 irud/hed
partxis partxis 1 iz lau abiapuntu dituen taula baten gainean, dadoekin eta fitxekin jokatzen den jokoa.
  2 irud/hed
partxortasun partxortasun ik patzuertasun.
partxuer partxuer ik partzuer.
partxuergo partxuergo ik partzuergo.
partz partz ik bartz.
partzela partzela 1 iz (lur) saila.
  2 irud/hed
partzelatu partzelatu, partzela(tu), partzelatzen 1 du ad sailetan zatitu.
  2 irud/hed
  3 taldeka bildu.
partzial partzial 1 izond zati bati dagokiona: ez osoa.
  2 alderdikoia.
  · 3 (izen gisa, kiroletako emaitzetan)
partzialitate partzialitate iz alderdikoitasuna. ik partzialtasun 2.
partzialki partzialki adlag neurri batean, zati batean.
partzialtasun partzialtasun 1 iz partziala denaren nolakotasuna.
  2 alderdikoitasuna. ik partzialitate.
partzuer partzuer ( orobat partxuer g.er.) 1 iz partaidea; kidea.
  2 (izenondo gisa)
  3 (izan aditzarekin)
  4 (adizlagun gisa)
partzuergo partzuergo (orobat partxuergo g.er.) 1 iz interes berak dituzten enpresen edo erakundeen elkartea, egitasmo edo jarduera batean elkarrekin parte hartzeko.
  2 (hitz elkartuetan bigarren osagai gisa)
  3 partaidetza.
partzuerka partzuerka adlag partaidetzan.
partzuertasun partzuertasun (corpusean partxortasun soilik) iz partzuergoa.
partzuner partzuner iz partaidea.
pasa pasa1 ik pasatu.
pasa pasa2
  1 adlag (kopuruekin) baino gehiago. ik pasatxo; pasaxe.
  2 iz (hitz elkartuetan bigarren osagai gisa) ik pasada.
  3 jo eta pasa ik jo 43.
  4 orri-pasa ik orri 12.
  5 pasa egin
  6 pasa eta pasa egin
  7 pasa-pasa eginda erabat pasatuta.
  8 pasako adlag
  9 pasatsu ik pasatsu.
  10 pasatxo ik pasatxo.
pasabide pasabide 1 iz igarobidea. ik pasagune; pasaleku.
  2 (izenondoekin)
  3 (izenlagunekin)
  4 irud/hed
  4 (hitz elkartuetan bigarren osagai gisa)
pasabidetxo pasabidetxo iz pasabide txikia.
pasada pasada ( orobat pasara eta paxara g.er.) 1 iz pasaldia.
  2 (hitz elkartuen bigarren osagai gisa)
  3 adkor logikoa edo normala dena gainditzen duen gauza.
  4 jipoialdia.
  5 pasadan adlag bidez, iragaitzaz.
  6 pasadaz adlag pasadan.
pasadatxo pasadatxo iz pasada laburra.
pasadizo pasadizo (orobat pasadizu g.er.) 1 iz gertaera.
  2 (izenondo eta izenlagunekin)
  3 (hitz elkartuetan lehen osagai gisa)
pasadizu pasadizu ik pasadizo.
pasadoble pasadoble ik pasodoble.
pasaera pasaera 1 iz pasatzea.
  2 pasabidea.
  3 pasea.
  4 pasaeran (orobat pasakeran g.er.) adlag pasatzean.
  5 (leku atzizkien eskuinean)
pasaezin pasaezin izond ezin pasa daitekeena. ik igaroezin.
pasagailu pasagailu
  1 denbora pasagailu iz ipar denbora-pasa. ik pasagarri 3.
pasagailutto pasagailutto iz adkor denbora pasagailua.
pasagaitz pasagaitz izond pasatzen zaila. · irud/hed
pasagarri pasagarri 1 izond · irud/hed pasatzeko modukoa.
  2 irud/hed bizigaia.
  3 denbora-pasagarri iz denbora-pasa.
pasagia pasagia ik pasaia.
pasagune pasagune 1 iz pasatzeko gunea. ik igarogune; pasabide; pasaleku.
  2 (hitz elkartuetan)
pasahitz pasahitz ( orobat pasa-hitz Hiztegi Batuan, pasahitz agertzen da) 1 iz kontrolgune batean, igarotzeko, esan behar den hitza.
  2 ordenagailu baten sartzeko behar den kodigoa.
pasai pasai ik pasaia.
pasaia pasaia (orobat pasai g.er. eta pasagia g.er.) 1 iz ipar pasabidea, pasagunea.
  2 (hitz elkartuetan)
  3 hegaztien mintzatuz, pasea.
  4 pasatzea, iragaitza. ik pasaldi.
  5 (hitz elkartuetan bigarren osagai gisa)
  6 bidai txartela.
pasaiant pasaiant 1 iz bidaiari; turista.
  2 (adizlagun gisa)
pasaiar pasaiar ik pasaitar.
pasaitar pasaitar (orobat pasaiar g.er.) izlag/iz Pasaiakoa, Pasaiari dagokiona; Pasaiko biztanlea.
pasaje pasaje iz pasartea.
pasajero pasajero iz bidaiaria.
pasaka pasaka1 1 iz pilota joko mota, larruzko eskuzorroekin joatzen dena.
  2 (hitz elkartuetan lehen osagai gisa)
  3 (hitz elkartuetan bigarren osagai gisa)
  4 (adizlagun gisa)
pasaka pasaka2 1 adlag
  2 orri-pasaka ik pasaka 13.
pasakale pasakale (orobat pasakalle) iz kalejira. ik biribilketa.
pasakalle pasakalle ik pasakale.
pasakari pasakari iz gertaera. ik pasadizo.
pasakeran pasakeran ik pasaera 4.
pasakizun pasakizun iz gertaera. ik pasadizo.
pasako pasako ik pasa.
pasakor pasakor (orobat paxakor) izond igarokorra.
pasaldi pasaldi 1 iz pasatzen den aldia. ik pasada.
  2 (hegazkinak eta kidekoak)
  3 pasatzea, iragaitza. ik pasaia 4.
  4 pasartea.
  5 pasabidea.
pasaleku pasaleku iz pasatzeko lekua. ik pasatoki; pasabide; pasagune.
pasamoduko pasamoduko izlag pasatzeko modukoa.
pasamontaņas pasamontañas iz buruko estalkia.
pasante pasante iz abokatu-laguntzailea.
pasaport pasaport ik pasaporte.
pasaporte pasaporte (orobat pasaport g.er.) 1 iz herri batetik beste batera, eta batez ere estatu batetik beste batera joan ahal izateko baimen idatzia, nortasun agiri baten gisakoa dena.
  2 (aditzen objektu gisa)
  3 (izenondoekin)
  4 (hitz elkartuetan lehen osagai gisa)
  5 irud/hed
pasaportedun pasaportedun izond/iz pasaportea duena.
pasara pasara ik pasada.
pasaratu pasaratu, pasara, pasaratzen 1 du ad hari eta jostorratzez bilbe moduko bat eginik, saretu den ehuna bete, edo urratu edo zulatu dena josi. ik sareztatu.
  2 (era burutua izenondo gisa)
pasaratze pasaratze iz hari eta jostorratzez bilbe moduko bat eginik, saretu den ehuna bete, eta urratu edo zulatu dena jostea.
pasarazi pasarazi (orobat pasatuarazi g.er.), pasaraz, pasararzten 1 du ad pasatzera behartu. (norbait)
  2 (zerbait)
pasarazte pasarazte iz pasatzera behartzea.
pasarela pasarela 1 iz oinezkoentzako zubi estua.
  2 itsasontzi batera sartzeko zubi modukoa.
  3 modelo desfileak egiten diren oholtza luzea.
pasarte pasarte 1 iz idazlan baten zatia, halako batasuna agertzen duena.
  2 (izenondoekin)
  3 (hitz elkartuetan)
  4 irud/hed
  5 (musika-lanetan)
  6 (musika-lanetan, hitz elkartuetan bigarren osagai gisa)
  7 pasagunea, pasabidea.
pasartetto pasartetto iz pasartetxoa.
pasartetxo pasartetxo iz pasarte laburra.
pasatoki pasatoki iz pasalekua. ik pasabide; pasagune.
pasatsu pasatsu 1 adlag pasata.
  · 2 (izenondo gisa, kopuruekin) baino gehiago gutxi gorabehera. ik pasa1.
pasatu pasatu ( orobat pasa g.er., pastu g.er. eta pasau g.er.; Hiztegi Batuak pasa Hegoaldeko eta lagunartekotzat ematen du), pasa, pasatzen 1 da ad igaro. ik igaro 1.
  2 (gauza abstraktuez)
  3 sartu; denbora gutxirako joan.
  4 muga jakin bat gainditu.
  5 gertatu, jazo.
  6 ahaztu.
  · 7 du ad igaro. ik igaro 4.
  8 (denborazkoetan)
  9 (denborazko inpertsonaletan) ik igaro 7.
  10 pasarazi, igaroarazi; zerbait toki batetik bestera eraman.
  11 zerbait beste norbaitengana igaroarazi.
  12 egoera jakin batean egon.
  13 igaro, jasan.
  14 gainditu.
  15 (bestelakoak)
  16 burutik pasatu
  17 pasatuxe pasatu xamar.
pasatuarazi pasatuarazi ik pasarazi.
pasatuņo pasatuño 1 izond ipar adkor pasatua.
  2 pasatuñorik adlag
pasatxo pasatxo 1 adlag adkor (kopuruekin) baino gehiago. ik pasa2.
  2 (deklinabide atzizkiekin)
pasatzaile pasatzaile (orobat pasatzale) 1 izond norbait edo zerbait pasatzen duen pertsona.
  2 (hitz elkartuetan)
pasatzale pasatzale ik pasatzaile.
pasatze pasatze 1 iz igarotzea.
  2 (hitz elkartuetan)
pasatzeke pasatzeke adlag pasatu gabe.
pasau pasau ik pasatu.
pasaxe pasaxe izond adkor ik pasa2.
pascaldar pascaldar izond B. Pascalena, Pascali dagokiona.
pase pase 1 iz pasatzea.
  2 futbolean, saskibaloian, errugbian edo kidekoetan, jokalari batek talde bereko beste bati, jokaldia segi dezan, baloia pasatzea.
  3 (hitz elkartuetan lehen osagai gisa)
  4 (hitz elkartuetan bigarren osagai gisa)
  5 zezenari, kapa edo muletarekin deitu ondoren, egiten den kapa-pasaldia.
  6 emanaldia.
  7 pasatzeko baimen agiria.
  9 paseko izlag bertan bizi ez dena, bidez dagoena.
  10 irud/hed
  11 paseko hegazti.
paseabide paseabide 1 iz paseatzeko bidea. ik pasealeku.
  2 paseoa.
pasealari pasealari (orobat paseiari g.er. eta paseolari g.er.) iz paseatzen ari dena.
pasealdi pasealdi iz paseoa.
pasealditxo pasealditxo iz pasealdi laburra.
pasealeku pasealeku ( orobat paseialeku g.er.) 1 iz paseatzeko lekua.
  2 (hitz elkartuetan)
pasean pasean adlag paseatzen.
paseante paseante iz pasealaria.
pasearazi pasearazi, pasearaz, pasearazten du ad paseatzera behartu.
paseatu paseatu (orobat paseiatu g.er. eta pasiatu g.er.), pasea, paseatzen 1 da ad egurasteko, atsegin hartzeko edo gorputza sasoian edukitzeko ibili. ik promenatu.
  · 2 du ad norbaitek norbait paseatzera atera.
  3 irud/hed
  4 du ad (zer/nor osagairik gabe; Hiztegi Batuan ez da agertzen erabilera hau)
paseatzaile paseatzaile 1 iz paseatzen den pertsona. ik promenatzaile.
  2 (hitz elkartuetan)
paseeran paseeran adlag paseatzen.
pasegile pasegile iz futbolean-eta, paseak egiten dituena.
paseialeku paseialeku ik pasealeku.
paseiari paseiari ik pasealari.
paseiatu paseiatu ik paseatu.
paseilo paseilo iz
paseitto paseitto iz
paseko paseko ik pase 9.
paseo paseo 1 iz paseatzea, ibilaldia. ik pasiera; promenada.
  2 (izenondoekin)
  3 (hitz elkartuetan)
  4 pasealekua.
  5 paseoan adlag paseatzen.
  6 paseoko izlag
  4 paseoa eman 1936ko gerran, norbait indarrez hartu eta epaiketarik gabe hil.
paseokide paseokide iz beste norbaitekin paseoan ibiltzen dena.
paseoko paseoko ik paseo 7.
paseolari paseolari ik pasealari.
paseotxo paseotxo iz paseo laburra.
paseozale paseozale izond paseoen zalea dena.
pasha pasha ik paxa1.
pashtu pashtu ik paxtun.
pashtun pashtun ik paxtun.
pasiada pasiada iz pasiera.
pasiatu pasiatu ik paseatu.
pasibidade pasibidade ik pasibitate.
pasibitate pasibitate ( orobat pasibidade g.er.) iz pasibotasuna.
pasibo pasibo 1 izond jasatera, pairatzera mugatzen dena, egintzarik gabekoa. ant aktibo. (pertsonak)
  2 (gauzak)
  3 gramatikan, aditz formez eta kidekoez mintzatuz, egintza subjektuak jasango bailuen azaltzen duena.
  · 4 iz ekonomian, zorren zenbatekoa.
pasiboki pasiboki 1 adlag
  2 (izenondoekin)
pasibotasun pasibotasun 1 iz pasiboa denaren egoera.
  2 (hitz elkartuetan)
pasiego pasiego iz
pasiera pasiera 1 iz paseatzea, ibilaldia. ik paseo; promenada.
  2 (adizlagun gisa)
  3 (hitz elkartuetan)
  4 pasieran adlag paseatzen.
pasieratxo pasieratxo iz pasiera laburra.
pasillo pasillo ( orobat pasilo g.er. eta pasilu g.er.; Hiztegi Batuak korridore hobesten du) 1 iz korridorea.
  2 (izenondoekin)
  3 (hitz elkartuetan)
pasillotxo pasillotxo (corpusean pasilutxo soilik) iz pasillo laburra.
pasilo pasilo ik pasillo.
pasilu pasilu ik pasillo.
pasilutxo pasilutxo ik pasillotxo.
pasio pasio (orobat pasione g.er.) 1 iz grina, irrika, jaidura bizia.
  2 (zertu edo nortua)
  3 (testuinguru teknikoetan)
  4 (izenondoekin)
  5 (hitz elkartuetan lehen osagai gisa) ik pasional.
  6 (hitz elkartuetan lehen osagai gisa, elkarketak adizlagun balioa duela).
  7 Jesu Kristok hil aurreko egunetan pairatu zituen nekeak eta oinazeak. ik nekaldi.
  8 gaitzat Jesu Kristoren pasioa duen oratorioa.
  9 pasio-lore (orobat pasiolore)
pasiodun pasiodun izond pasioak dituena.
pasiolore pasiolore ik pasio 9.
pasional pasional izond pasioaren ondoriozkoa, pasiozkoa. ik pasio 5.
pasionatu pasionatu izond pasioz betea.
pasionatuki pasionatuki adlag pasioz beterik.
pasione pasione ik pasio.
pasionista pasionista iz Gurutzeko S. Pablok 1735ean sortu zuen erlijio ordenako lekaide edo lekaimea.
paskalina paskalina iz Pascalek asmaturiko kalkulagailuaren izena.
paskin paskin iz leku publiko batean finkatzen den idazki kritiko anonimoa.
pasma pasma iz adkor polizia. ik zomorroi.
pasmatu pasmatu, pasma, pasmatzen da/du ad infektatu.
pasmin pasmin iz artile jakin batekin eginiko xala.
pasmo pasmo1 1 iz infekzioa.
  2 pasmo-belar ziguinaren antzeko landarea, sendagintzan erabiltzen zena (Anagallis arvensis).
pasmo pasmo2 iz harridura bizia.
paso paso 1 interj zerbait puntu bateraino soilik dela onargarri adierazteko hitza.
  2 musean, enbido egiten ez dela adierazteko hitza.
  3 irud/hed
  4 pasatzea, iragaitza.
  5 pasagunea.
  6 paso egin parte ez hartu.
  7 paso eman1 musean, enbido ez egin.
  8 paso eman2 pasatzen utzi.
  9 pasoan egon bidez, iragaitzaz egon.
pasodoble pasodoble (orobat paso doble g.er. eta pasadoble g.er.) iz
pasonibel pasonibel iz maila bereko pasagunea.
pasota pasota izond axolagabea, hor-konponekoa.
pasta pasta1 1 iz orea.
  2 gozotegiko orearekin prestatzen den tamaina txikiko gozoki gogorra.
  3 (hitz elkartuetan)
  4 gariz edo semolaz eta urez eginiko ore lehortuez prestaturiko janaria.
  5 (hitz elkartuetan lehen osagai gisa)
  6 material sintetiko gogorra.
  7 liburuez mintzatuz, azala.
  8 hortzetako pasta.
  9 pertsonez mintzatuz, izaera, aiurria.
  10 kartoi pasta ik beherago 12.
  11 hortzetako pasta.
  12 pasta-kartoi ik beherago 10.
pasta pasta2 ik basta.
pastadun pastadun izlag pasta duena; pastazkoa.
pastanagre pastanagre (corpusean pastanarre eta pastenagre soilik; Hiztegi Batuan pastanagre agertzen da) iz ipar azenarioa.
pastanarre pastanarre ik pastanagre.
pastatxo pastatxo iz adkor gozotegiko pasta.
pastel pastel1 1 iz tamaina txikiko gozopila; tarta. ik gozopil; pastiza.
  2 (hitz elkartuetan lehen osagai gisa)
  3 (hitz elkartuetan bigarren osagai gisa)
  4 haragiz, arrainez edo barazkiz betetzen den irin eta arrautzezko orea, labean molde batean erretzen dena.
  5 (hitz elkartuetan)
  6 kontu nahasia, saltsa.
  7 banatzeko dauden ondasunen edo kidekoen multzoa.
  8 pastel denda (orobat pasteldenda; Hiztegi Batuan pastel denda agertzen da) gozotegia, gozo denda.
pastel pastel2 1 iz koloreko pastako barra, ur, hauts eta koloregaiaz egina, margotzeko erabiltzen dena; barra horiek erabiltzen diren margotze teknika; teknika horrekin eginiko margolana.
  2 (hitz elkartuetan lehen osagai gisa)
  3 (hitz elkartuetan bigarren osagai gisa)
  4 (izenondo balioaz) koloreez mintzatuz, argia eta biguna.
  5 irud/hed
pastelada pastelada iz adkor gauza belaxka eta ezti-jarioa.
pasteldenda pasteldenda ik pastel 8.
pasteleo pasteleo iz norbait bere probetxurako etorkor agertzea.
pasteleria pasteleria iz gozotegia, gozo denda.
pastelero pastelero 1 iz gozogilea; gozo-saltzailea.
  2 (izenondo gisa) adkor bere probetxurako etorkor agertzen dena, pasteleoari dagokiona.
pastelkara pastelkara izond pastelaren eitekoa.
pasteltxo pasteltxo 1 iz pastel txikia.
  2 (hitz elkartuetan)
pastenagre pastenagre ik pastanagre.
pastera pastera iz morteroa oratzeko erabiltzen den xafla.
pastetx pastetx iz ipar artirinezko opila.
pasteurizatu pasteurizatu, pasteuriza, pasteurizatzen 1 da/du ad esnea edo beste likido bat irakite puntua baino tenperatura apalago bateraino berotu, bakterio kaltegarriak suntsitzeko.
  2 (era burutua izenondo gisa)
pasteurtar pasteurtar izlag/iz L. Pasteur-ena, Pasteurri dagokiona; Pasteurren jarraitzailea.
pasti pasti iz adkor pastilla.
pastila pastila ik pastilla.
pastilla pastilla (orobat pastila g.er. eta paztilla g.er.) 1 iz ore gotor baten zati txikia.
  2 sendagaia edo kidekoa daukan ale txikia. ik pilula.
  3 (izenondo eta izenlagunekin)
  4 (hitz elkartuetan lehen osagai gisa)
  5 (hitz elkartuetan bigarren osagai gisa)
pastillatxo pastillatxo iz pastilla txikia.
pastillero pastillero izond/iz adkor pastilla-hartzailea.
pastis pastis iz likore anisduna, urarekin hartzen dena.
pastitxe pastitxe iz imitazio mota, ereduaren hainbat gai edo alderdi hartuz lan original ustekoa lortzean datzana.
pastiza pastiza (orobat paztiza g.er.) 1 iz pastela, gozopila.
  2 (hitz elkartuetan lehen osagai gisa)
  3 (hitz elkartuetan bigarren osagai gisa)
  4 pastiza egile (orobat pastizgile) gozogilea.
pastizeria pastizeria (orobat patiseri) iz gozotegia, gozo denda.
pastizgile pastizgile ik pastiza 4.
pastoral pastoral1 (orobat pastural g.er., pastorale g.er. eta pastorala g.er.) 1 iz Zuberoako herri antzerkia, herriko plazan edo kidekoetan egin ohi dena.
  2 (hitz elkartuetan)
  3 pastoral-egile (orobat pastoralgile)
pastoral pastoral2 1 izond artzainei edo artzaintzari dagokiena. ik artzain.
  2 erlijio katolikoan, arimen artzainari dagokiona.
  3 (izenlagun gisa) ipar
  · 4 iz erlijio katolikoan, artzain gutuna, gutun pastorala.
pastorale pastorale ik pastoral1.
pastoralgile pastoralgile ik pastoral1 3.
pastoralgintza pastoralgintza1 iz erlijio lan pastorala. ik pastoraltza.
pastoralgintza pastoralgintza2 iz pastoralak idaztea.
pastoralkari pastoralkari iz ipar pastoral-egilea.
pastoralņo pastoralño iz pastoral xumea.
pastoraltza pastoraltza iz erijio lan pastorala. ik pastoralgintza.
pastoralzale pastoralzale izond/iz pastoralen zalea dena.
pastore pastore iz eliza protestanteko artzaina.
pastorratz pastorratz iz orratz mota.
pastu pastu ik pasatu.
pastural pastural ik pastoral1.
pata pata 1 iz hanka.
  2 lau pataka lau hankan.
patagoniar patagoniar izlag/iz Patagoniakoa, Patagoniari dagokiona; Patagoniako biztanlea.
patal patal ( Hiztegi Batuan pattal agertzen da) 1 izond pattala, ahula.
  2 (adizlagun gisa)
patar patar1 (orobat pattar g.er.) 1 iz aldapa.
  2 (izenondoekin)
  3 (hitz elkartuetan lehen osagai gisa)
  4 (izenondo gisa)
  5 patar guziak ordoki izan
  6 (kideko esaldietan)
  7 patarra (orobat patar eta patarrari) beheiti aldapan behera.
  8 patarra (orobat pattar eta patarrari) goiti aldapan gora.
patar patar2 ik pattar.
patari patari 1 iz piztia.
  2 (izenondo gisa)
patarņo patarño iz aldapatxoa. ik patartxo.
patarraka patarraka adlag oihuka.
patartsu patartsu izond aldapatsua, malkartsua.
patartxo patartxo iz aldapatxoa. ik patarño.
pataska pataska iz ipar borroka, gatazka.
pataskatu pataskatu, pataska(tu), pataskatzen da/du ad nahasi.
patata patata 1 iz jatorriz Ameriketakoa den landare urterokoa, hosto-zatitua, lore zuri edo moreak ematen dituena (Solanum tuberosum). ik lursagar.
  2 (hitz elkartuetan lehen osagai gisa)
  3 landare horren lurpeko zurtoinaren betar mamitsua, azala arrea eta barrua zurixka edo gorrixka duena, eta janari gisa oso erabilia dena.
  4 (izenondoekin)
  5 (hitz elkartuetan lehen osagai gisa, janarietan)
  6 (hitz elkartuetan lehen osagai gisa, bestelakoetan)
  7 (neurriekin)
patentagarri patentagarri izond patenta daitekeena, patentatzeko modukoa.
patentatu patentatu, patenta, patentatzen 1 du ad patentea lortu.
  2 (era burutua izenondo gisa)
patente patente 1 iz tresnaren bat asmatu edo aurkikunde bat egin duenari Estatuak ematen dion agiria, asmakari edo aurkikunde horren onurez bera bakarrik balia daitekeela adierazten duena.
  2 (hitz elkartuetan lehen osagai gisa)
  3 (hitz elkartuetan bigarren osagai gisa)
  4 zerbait egiteko baimena adierazten den agiria, aginteak emana.
  5 korsu patente ik korsu 2.
pater pater iz apaiza, bereziki errejimentu batena.
patera patera iz txanela handia.
paternal paternal izond aitazkoa, aitatiarra.
paternalismo paternalismo iz goikoak edo nagusiak behekoenganako agertzen duen babeskeria-jarrera. ik gurasokeria.
paternalista paternalista izond paternalismoari dagokiona.
paternoster paternoster iz Aita gurea.
patetiko patetiko 1 izond zirrara edo sentimen sakona, mingarria askotan, eragiten duena. (gauzez)
  2 (gauza abstraktuez)
  3 (pertsonez)
  4 (adizlagun gisa)
patetikoki patetikoki adlag era patetikoan.
patetismo patetismo iz patetikoa denaren nolakotasuna. ik pathos.
pathos pathos iz zirrara edo sentimen sakona, gogo aldartea sakon hunkitu edo inarrosi dezakeena. ik patetismo.
patibulario patibulario izond/iz gaizkile itxurakoa.
patila patila ik patilla.
patiladun patiladun ik patilladun.
patilla patilla ( orobat patila ) iz belarri aurreko bizar zatia.
patilladun patilladun izond patillak dituena.
patin patin (Hiztegi batuak irristailu hobesten du) 1 iz zoru gogor eta leunetan lerratzeko gailua, oinean finkatzen dena. ik irristailu.
  2 (hitz elkartuetan bigarren osagai gisa)
  3 patin hockey ik hockey 6.
patina patina 1 iz gauzaki zahar batzuen gainean, eta bereziki margolanetan, eratzen den geruza modukoa, haien kolorea lausotzen duena.
  2 irud/hed
  3 (hitz elkartuetan lehen osagai gisa)
patinaia patinaia ik patinaje.
patinaje patinaje (orobat patinaia g.er.) 1 iz patinatzea. ik patinaketa.
  2 (hitz elkartuetan lehen osagai gisa)
  3 (hitz elkartuetan bigarren osagai gisa)
patinaketa patinaketa iz patinatzea. ik patinaje.
patinategi patinategi iz ipar patinatzen den aretoa, patinaje pista.
patinatu patinatu, patina(tu), patinatzen da-du ad patinetan ibili, patinen gainean lerratu.
patinatzaile patinatzaile iz patinetan ibiltzen dena.
patinete patinete iz zoru gogor eta leunetan lerratzeko gailua, ohol gurpildun batek eta hari itsatsitako barra gidoindun batek osatua, oin bat oholaren gainean eta bestea lurrean bultza eginez jarrita erabiltzen dena. ik trotineta.
patio patio 1 iz eraikin bateko edo etxe sail bateko barne eremua.
  2 (izenondo eta izenlagunekin)
  3 (kartzela batean)
  4 eskola batean, jolastokia.
  5 (hitz elkartuetan bigarren osagai gisa)
patioratu patioratu, patiora(tu), patioratzen da/du ad patiora joan; patiora eraman.
patioste patioste iz patioaren atzealdea.
patiotxo patiotxo iz patio txikia.
patiseri patiseri ik pastizeria.
patitu patitu, pati, patitzen du ad ipar sufritu.
patogenesi patogenesi iz patogenia.
patogenia patogenia iz patologiaren atala, eritasunen kausa eta garapena aztertzen duena.
patogeniko patogeniko izond patogeniarena, patogeniari dagokiona.
patogeno patogeno 1 izond eritasunak sortzen edo eragiten dituena.
  2 (izen gisa)
patois patois iz Frantzian mintzatzen den zernahi dialektu edo hizkuntza, frantses estandarraz bestelakoa.
patologia patologia (orobat patolojia g.er.) 1 iz medikuntzaren adarra, eritasunak eta organismoan horiek eragiten dituzten nahasmenduak aztertzen dituena.
  2 (hitz elkartuetan lehen osagai gisa) ik patologiko.
  3 norbaitek pairatzen duen duen eritasun fisiko edo mentala.
  4 (izenondo eta izenlagunekin)
  5 (hitz elkartuetan bigarren osagai gisa)
  6 irud/hed
patologiko patologiko izond patologiarena, patologiari dagokiona. ik patologia 2.
patologizatu patologizatu, patologiza, patologizatzen du ad patologiko bihurtu.
patologo patologo iz patologian aditua den sendagilea.
patolojia patolojia ik patologia.
patriarka patriarka 1 iz Biblian, Itun Zaharreko familiaburu batzuei eman zitzaien izena. ik aitalehen.
  2 Ekialdeko elizetako buruei eta zenbait apezpiku katolikori ematen zaion dignitate titulua. ik aitalehen.
  3 gizon errespetagarria, bere nortasun edo jakinduriagatik komunitate edo familia batek burutzat hartzen dena. ik aitalehen.
  4 (hitz elkartuetan lehen osagai gisa) ik patriarkal.
patriarkado patriarkado ik patriarkatu.
patriarkal patriarkal 1 izond patriarkan edo patriarkatuan oinaritzen dena. ik patriarka 4.
  2 patriarkaren irudi ona islatzen duena.
patriarkalismo patriarkalismo iz sistema patriarkala.
patriarkar patriarkar izond patriarkala.
patriarkatu patriarkatu (orobat patriarkado g.er.) iz aitaren edo gizonaren nagusitasuna familia edo gizarte talde batean.
patriazale patriazale izond abertzalea.
patrifilio patrifilio (orobat patriofilio g.er.) iz adkor egitekoa.
patrika patrika 1 iz sakela. ik poltsiko.
  2 (aditzekin irudizko adieran)
  3 (hitz elkartuetan lehen osagai gisa)
  4 (hitz elkartuetan bigarren osagai gisa)
  5 patrikako telefono
patrikaratu patrikaratu, patrikara, patrikaratzen 1 du ad patrikara sartu.
  2 irud/hed
  3 norbaitek beste norbait erabat bere mende edo alde jarri.
patrikazimur patrikazimur izond adkor zikoitza.
patrikera patrikera iz patrika.
patrimonial patrimonial izond ondarearena, ondareari dagokiona, ondarezkoa.
patrimonialista patrimonialista izond patrimonializatzen duena.
patrimonializatu patrimonializatu, patrimonializa, patrimonializatzen du ad norbaitek zerbait bere patrimonio bihurtu.
patrimonializazio patrimonializazio iz patrimonializatzea.
patrimonio patrimonio iz ondarea, ondasunak.
patriofilio patriofilio ik patrifilio.
patriota patriota 1 iz abertzalea.
  2 (izenondo gisa, gauzez)
patriotika patriotika izond patriotikoa.
patriotiko patriotiko 1 izond patriota; abertzaleena, aberkoia.
  2 (gauzez)
patriotisma patriotisma ik patriotismo.
patriotismo patriotismo (orobat patriotisma g.er.) iz abertzaletasuna.
patristika patristika iz Elizako Gurasoen bizitza, lanen eta doktrinaren azterketa. ik patrologia.
patroi patroi (orobat patroin g.er. eta patru g.er.) 1 iz nagusia, ugazaba.
  2 kofradiez eta kidekoez mintzatuz, burua.
  3 santuez mintzatuz, zaindaria.
  4 ontzi ez handi bateko burua.
  5 (izen baten eskuinean)
  6 (estropadetan)
  7 eredua.
  8 (soineko eta kidekoetan)
  9 urre-patroi ik patroi.
patroigintza patroigintza iz patroiaren kargua.
patroin patroin ik patroi.
patrol patrol (orobat Patrol) iz noranahiko ibilgailu baten marka erregistratua. ik land-rover.
patrolaki patrolaki ik petrolaki.
patrologia patrologia iz patristika.
patronage patronage ik patronaje.
patronaia patronaia ik patronaje.
patronaja patronaja ik patronaje.
patronaje patronaje (orobat patronage g.er., patronaia g.er.eta patronaja g.er.) iz haur eta nerabeentzako eskolaz kanpoko organizazioa.
patronal patronal 1 iz patroien multzoa, langileen eta gobernuaren aurrean baturik aritzen dena.
  2 patroiarena, patroiari dagokiona.
patronato patronato ik patronatu.
patronatu patronatu (orobat patronato g.er.) 1 iz fundazio jakin batzuen zuzendaritza-kontseilua.
  2 (hitz elkartuetan)
patronatukide patronatukide iz patronatu bateko kidea.
patronimiko patronimiko 1 iz aitaren izena.
  2 (izenondo gisa)
patrono patrono iz patroia.
patronokide patronokide (orobat patronukide) iz patronatukidea.
patronukide patronukide ik patronokide.
patru patru ik patroi.
patruila patruila (orobat patrulla g.er.) 1 iz zaintze lana egiten duen talde txiki armaduna.
  2 (hitz elkartuetan lehen osagai gisa)
  3 (hitz elkartuetan bigarren osagai gisa)
  4 patruilan adlag
patruilaburu patruilaburu (corpusean patruila-buru soilik) iz patruila baten burua.
patruilakide patruilakide iz patruila berean ari den pertsona.
patruilaldi patruilaldi iz patruilatzen den aldia.
patruilari patruilari 1 iz patruilan ibiltzen den pertsona.
  2 (adizlagun gisa)
patruilatu patruilatu, patruila(tu), patruilatzen du ad (zer/nor osagairik gabe) patruilan ibili.
patruilatxo patruilatxo iz kide gutxiko patruila.
patruilatze patruilatze iz patruilan ibiltzea.
patrulla patrulla ik patruila.
pats pats 1 iz sagar, mahats eta antzeko fruituetatik, sakatu ondoren gelditzen den hondarra edo hondakina.
  2 (hitz elkartuetan lehen osagai gisa)
  2 irud/hed
  3 ilun patsa aski ilun.
  4 izerditan pats adlag
patsadatsu patsadatsu izond patxadatsua.
pattaka pattaka iz
pattako pattako iz patata.
pattal pattal 1 izond ahula, makala, indargabea, adoregabea. ik patal. (pertsonei buruz)
  2 (adizlagun gisa)
  · 3 izond (gauzei buruz)
  4 (adizlagun gisa)
pattalaldi pattalaldi iz ahulaldia, makalaldia.
pattaldu pattaldu, pattal(du), pattaltzen da/du ad ahuldu, makaldu.
pattar pattar (orobat patar g. er.) 1 iz ardoa edo beste gai batzuk destilatuz ateratzen den edari bizia.
  2 (neurri gisakoekin)
  3 (izenondoekin)
  4 (hitz elkartuetan lehen osagai gisa)
  5 (hitz elkartuetan bigarren osagai gisa)
pattarrero pattarrero iz adkor pattarzalea.
pattartxo pattartxo iz adkor pattar kopatxoa.
pattarzale pattarzale izond pattarraren zalea dena.
pattarzaletutxo pattarzaletutxo izond adkor pattarzale xamar bihurtua.
patu patu 1 iz zenbaiten ustean etorkizuna halabeharrez gidatzen duen ahalmena. ik zori; halabehar 3.
  2 (izenondoekin)
  3 (hitz elkartuetan lehen osagai gisa)
  4 (hitz elkartuetan lehen osagai gisa)
patxa patxa ik paxa.
patxada patxada (orobat patxara g.er.) 1 iz ezergatik larritzen ez den pertsonaren nolakotasuna.
  2 lasaitasunezko egoera.
  3 (izenondoekin)
  4 (hitz elkartuetan lehen osagai gisa)
  5 (hitz elkartuetan bigarren osagai gisa)
  6 patxadan adlag
  7 patxadaz adlag
  8 patxadazko izond
patxadadun patxadadun izlag patxada duena.
patxadagabe patxadagabe izond patxadarik gabekoa.
patxadaldi patxadaldi iz patxadazko aldia.
patxadatsu patxadatsu 1 izond patxadazkoa, patxadaz betea. (pertsonez)
  2 (gauzez)
  3 (adizlagun gisa)
patxadoso patxadoso 1 izond patxadatsua.
  2 (adizlagun gisa)
patxara patxara ik patxada.
patxaran patxaran 1 iz basaranezko edari bizia.
  2 kopa bete patxaran.
  3 (hitz elkartuetan lehen osagai gisa)
  4 basarana.
patxarantxo patxarantxo iz adkor kopa bete patxarana.
patxuli patxuli iz Pogostemon patchouli landaratik ateratzen den perfume ez oso aintzat hartua.
patza patza
  1 patza-patza
paubetar paubetar ik pauetar.
pauetar pauetar (orobat paubetar g.er.) izlag/iz Pauekoa, Paueri dagokiona; Paueko biztanlea.
pauloviar pauloviar izond I. P. Paulov-en teoriei dagokiena.
paum paum ik pun.
pauma pauma 1 iz indioilarraren itxura eta tamainako hegaztia, jatorriz Asiakoa, oso kolore biziak dituena, motako arrak lumazko isats ikusgarrai duena. ik hegazterren.
  2 (hitz elkartuetan lehen osagai gisa)
  3 (hitz elkartuetan lehen osagai gisa, elkarketak izenondo balioa duela)
pausa pausa 1 iz etenaldia, geldiunea, geldialdia. ik pausaldi.
  2 atsedenaldia.
  3 (hitz elkartuetan lehen osagai gisa)
  4 pausan adlag atseden hartzen.
  5 pausa egin
  6 pausa-etxe ipar
  7 pausa-leku ik pausaleku.
pausaera pausaera (orobat pausera) iz pausatzeko era.
pausagarri pausagarri izond pausarazten duena.
pausagi pausagi iz pausagunea.
pausagune pausagune 1 iz pausatzeko gunea. ik pausaleku.
  2 pausaunea.
pausaje pausaje 1 iz pausua emateko era. ik pauso 7; ibilera 2; urrats.
  2 (izenondoekin)
  3 (hitz elkartuetan)
  4 irud/hed
pausaketa pausaketa iz ezarketa.
pausaldi pausaldi 1 iz etenaldia, geldialdia. ik pausa.
  2 (egin aditzarekin)
  3 atsedenaldia.
  4 (hitz elkartuetan)
pausaldiņo pausaldiño iz ipar pausaldi laburra; adkor pausaldia.
pausalditxo pausalditxo iz ipar pausaldi laburra. ik pausaldiño.
pausaldixka pausaldixka iz ipar pausaldi laburra. ik pausaldiño.
pausaleku pausaleku (orobat pausa-leku g.er.) iz pausatzeko lekua; atsedenlekua. ik pausaleku.
pausarazi pausarazi, pausaraz, pausatazten du ad pausatzera behartu; geldiarazi.
pausatoki pausatoki iz pausalekua.
pausatu pausatu, pausa, pausatzen 1 da ad atseden hartu.
  2 jarri, kokatu.
  3 (airean dabilena)
  4 ipar hil.
  5 galderez mintzatuz, egin.
  · 6 du ad jarri, ipini.
  7 irud/hed
  8 (telefonoaz mintzatuz)
  9 (era burutua izenondo gisa)
pausatuki pausatuki 1 adlag astiro, geldiro, modu pausatuan.
  2 pausatuagoki
pausatuņo pausatuño iz
pausatze pausatze 1 iz jartzea, kokatzea; gelditzea.
  2 (hitz elkartuetan)
pausera pausera ik pausaera.
pauso pauso ( orobat pausu g.er) 1 iz urratsa.
  2 (izenondoekin)
  3 (hitz elkartuetan lehen osagai gisa))
  4 (hitz elkartuetan bigarren osagai gisa)
  5 irud/hed
  6 urrats batean aurreratzen den bitartea.
  7 urratsen segida eta segida horren nolakotasauna; ibiltzeko era. ik pausaje; pausokera.
  8 mailaka edo zatika gertatzen edo egiten den zerbaiten zati bakoitza.
  9 (dantzan)
  10 atzera pauso ik atzerapausu.
  11 aurrera pauso ik aurrerapausu
  12 pausoz pauso ik pausoka.
pausoka pausoka (orobat pausuka g.er.) adlag pausoz pauso.
pausokada pausokada iz pausoa, urratsa.
pausokatu pausokatu izond pausoz pauso gauzaturikoa.
pausokera pausokera 1 iz pausoa, ibiltzeko era.
  2 pausoa.
pausotxo pausotxo iz pauso laburra.
pausu pausu1 1 iz atsedena.
  2 (hitz elkartuetan lehen osagai gisa)
pausu pausu2 ik pauso.
pausualdi pausualdi (corpusean pausu-aldi soilik) iz atsedenaldia.
pausuka pausuka ik pausoka.
pausuki pausuki adlag pausatuki.
pausuleku pausuleku (corpusean pausu leku soilik) iz atsedenlekua.
pauta pauta iz jarraibidea, gida.
pavana pavana ik pabana.
paxa paxa1 (orobat pasha eta patxa) iz maila garaiko turkiar funtzionarioa.
paxa paxa2 iz mahaspasa.
paxakor paxakor ik pasakor.
paxeta paxeta ik pazota.
paxtu paxtu ik paxtun.
paxtuera paxtuera 1 iz indoeuropar hizkuntza, iranioaren multzokoa, batez ere Afganistanen mintzatzen dena.
  2 (hitz elkartuetan)
paxtun paxtun (orobat pashtun, pashtu eta paxtu) 1 iz Afganistango etnia edo herria, paxtueraz mintzatzen dena.
  2 paxtuera.
payo payo iz ijitoa ez den pertsona.
pazia pazia 1 iz pertza.
  2 (hitz elkartuetan)
  3 irud/hed
pazient pazient ik paziente.
paziente paziente (orobat pazient g.er.; Hiztegi Batuan paziente agertzen da) 1 izond jasankorra, eramankorra.
  2 iz osasun azterketa edo tratamendu bat egiten dioten pertsona.
pazientki pazientki adlag egonarriz, eraman onez.
pazientzi pazientzi ik pazientzia.
pazientzia pazientzia (orobat pazientzi g.er.) 1 iz egonarria, eroapena, pairakortasuna.
  2 (izenondoekin)
  3 (aditzen objektu gisa)
  4 (hitz elkartuetan lehen osagai gisa)
  5 pazientzia eduki
  6 pazientzia galdu
  7 pazientzia hartu
  8 pazientzia izan du ad
  9 pazientziaz adlag
  10 pazientziazko izlag
pazientziadun pazientziadun izond pazientzia duena.
pazientziagabe pazientziagabe (orobat pazientzia gabe) izond pazientziarik ez duena.
pazientziatsu pazientziatsu izond pazientzia handia duena.
pazifikatze pazifikatze iz baketzea.
pazifiko pazifiko izond baketsua.
Pazifiko Pazifiko 1 iz Ozeano Barea.
  · 2 izond ozeanoez mintzatuz, Barea.
pazifismo pazifismo iz bakezaletasuna.
pazifista pazifista izond/iz bakezalea.
pazka pazka ik bazka.
pazkatu pazkatu ik bazkatu.
Pazko Pazko (orobat pazko g.er.) 1 iz judutarren festa nagusia, Egiptoko gatibutasunaren amaiaren oroitzapenetan udaberrian egiten dena; kristau erlijioan, Kristoren biztuera ospatzen den festa.
  2 pl
  3 (hitz elkatuetan lehen osagai gisa)
  4 pazko erramu baino lehen haurdun ezkondu baino lehen.
  4 maiatz pazko
pazkoaldi pazkoaldi iz pazko garaia.
pazkoarte pazkoarte iz
pazoin pazoin iz hesola, zutoina.
pazota pazota (orobat paxet eta paxeta; Hiztegi Batuan pazota agertzen da) iz zutoina; hesola.
pazter pazter ik bazter.
paztilla paztilla ik pastilla.
paztiza paztiza ik pastiza.
pe pe ik behe.
peana peana iz irudi eta tailu bat ezartzen den oinarria.
peaton peaton iz oinezkoa.
peatonal peatonal izond oinezkoena, oinezkoentzakoa.
peaxatu peaxatu ik petatxatu.
peaxu peaxu ik petatxu.
pedagogia pedagogia 1 iz haur hezibidea, haurrak hezteko jakintza.
  2 (hitz elkartuetan lehen osagai gisa; orobat pedagogi) ik pedagogiko.
  3 (hitz elkartuetan bigarren osagai gisa)
pedagogiko pedagogiko izond pedagogiarena, pedagogiari dagokiona. ik pedagogia 2.
pedagogikoki pedagogikoki adlag pedagogiaren aldetik; era pedagogikoan.
pedagogo pedagogo iz pedagogian aditua den pertsona; irakasteko dohaina duen pertsona.
pedal pedal (orobat pedala g.er.) 1 iz tresna edo makina batean, oinaz eragiten zaion palanka edo bestelako atala.
  2 (hitz elkartuetan lehen osagai gisa)
  3 (bizikletarenak)
  4 (hitz elkartuetan lehen osagai gisa)
  5 hed txirrindularitza.
  6 pedalierra.
  7 txalupa pedalduna.
  8 gas pedal ik gas 10.
pedalatu pedalatu ik pedaleatu.
pedaldun pedaldun izond pedalez hornitua.
pedaleatu pedaleatu (orobat pedalatu), pedalea, pedaleatzen du ad bizikletan, pedalei eragin. ik pedalkatu.
pedalier pedalier iz organo batean, oinekin jotzen den teklatu modukoa.
pedalka pedalka iz pedal kolpea, pedalkada.
pedalkada pedalkada 1 iz pedal kolpea.
  2 (hitz elkartuetan)
pedalkatu pedalkatu, pedalka(tu), pedalkatzen du ad pedalei eragin. ik pedaleatu.
pedalkazo pedalkazo iz adkor pedal kolpea. ik pedalkada.
pedalo pedalo iz pedalekin higitzen den txalupa modukoa.
pedante pedante 1 izond/iz jakinduria alferra eta lekuz kanpokoa erakusteko joera duena.
  2 (pertsonak ez direnez)
  3 (adizlagun gisa)
pedantekeria pedantekeria iz izaera pedantea; hitz edo egite pedantea. ik pedanteria.
pedanteria pedanteria iz pedantearen jokamoldea; pedantearen nolakotasuna; hitz edo egite pedantea. ik pedanteria.
pedantesko pedantesko izond adkor pedantea.
pedazatu pedazatu ik petatxatu.
pedazu pedazu ik petatxu.
pederasta pederasta 1 izond/iz gizonez mintzatuz, sexu harremanak haur edo nerabeekin dituena.
  2 hed
pederastia pederastia 1 iz gizonen eta gaztetxoen arteko sexu harremana; gizonen homosexualitatea.
  2 (hitz elkartuetan)
pediatra pediatra 1 iz haur-sendagilea.
pediatria pediatria 1 iz medikuntzaren adarra, haurren eritasunak aztertzen dituena; haur medikuntza.
  2 (hitz elkartuetan lehen osagai gisa)
pediatriko pediatriko izond pediatriarena, pediatriari dagokona.
pedigree pedigree ik pedigri.
pedigri pedigri (orobat pedigree) 1 iz etorki bikaineko zaldi, txakur, katu eta kidekoen aurrekoen multzoa. · hed
  2 animalia baten genealogiaren berri ematen duen agiria.
pedofilia pedofilia 1 iz iz umeenganako sexu grina. ik paidofilia.
  2 (hitz elkartuetan)
pedofilo pedofilo izond/iz pedofilia praktikatzen duena.
pega pega
  1 pega-pega eginda erabat pegatuta.
pegamento pegamento ik pegamentu.
pegamentu pegamentu (orobat pegamento) iz lekeda, kola.
pegante pegante adlag -en ondo-ondoan.
pegar pegar 1 iz lurrezko ontzi handia, sabela zabala eta ahoa eta hondoa estuak dituena. ik suil.
  2 (neurri gisa)
  3 (hitz elkartuetan)
pegargile pegargile iz pegarrak egiten dituen eskulangilea.
pegartegi pegartegi 1 iz sukaldean, pegarrak dauden tokia.
  2 sukaldeko harraska.
pegartxo pegartxo iz pegar txikia.
pegata pegata iz adkor pegatina.
pegatina pegatina (orobat pegatin) 1 iz eranskailua.
  2 hed
pegatu pegatu, pega(tu), pegatzen da/du ad itsatsi.
pegeseria pegeseria iz huskeria.
peilokera peilokera ik pellokeria.
peioratibo peioratibo iz gutxiesgarria, gutxiespenezkoa.
peitu peitu 1 izond gabetua, gabea.
  2 (hitz elkartuen bigarren osagai gisa, elkarketak izenondo balioa duela)
  3 (adizlagun gisa)
  4 peiturik adlag gabeturik.
  5 peitu izan falta izan.
peka peka iz orezta, orina.
pekada pekada iz oilagorra.
pekadun pekadun izond oreztaduna.
pekalde pekalde iz beheko aldea.
pekari pekari iz
pekatari pekatari ik bekatari.
pekatsu pekatsu (orobat pekotsu g.er.) izond oreztatsua.
pekatsudun pekatsudun izlag pekatsuko.
pekatu pekatu1, peka, pekatzen 1 du ad ipar ordaindu, pagatu.
  2 jasan.
pekatu pekatu2 ik bekatu.
pekatzale pekatzale izond pagatzailea.
pekautu pekautu, pekau, pekautzen du ad erre, pipatu.
pekindar pekindar izlag/iz txakurrez mintzatuz, txinatar jatorria duen arraza batekoa, txikia, mutur-zapala eta belarri-eroria.
peko peko 1 izlag ipar azpikoa.
  2 -en pekora -en kontura.
pekotsu pekotsu ik pekatsu.
pektina pektina iz landareetan, eta batez ere fruitu heldu batzuetan, arrunta den gluzidoa.
pektoral pektoral iz bularreko giharra.
pekuniario pekuniario izond diruarena, diruari dagokiona.
peladura peladura iz ipar soilgunea.
pelagiko pelagiko (orobat pelajiko) 1 izond itsas zabalekoa.
  2 (izen gisa)
pelaio pelaio iz mutil erreketea.
pelaire pelaire iz artilea eta kidekoak lantzen dituen ofiziala.
pelaje pelaje iz adkor itxura.
pelajiko pelajiko ik pelagiko.
pelakatu pelakatu izond gizagaixoa, koitadua.
pelat pelat iz ipar errebeskada, zaplastekoa.
pelatu pelatu, pela, pelatzen 1 da/du ad ipar erabat busti. ik blaitu.
  2 ilea moztu, larrutu.
  3 kasko pelatu ik kasko 12.
pelbis pelbis iz enborraren oinarria osatzen duen hezur eraztuna.
  2 pelbisaren bi albo hezur handietako bakoitza.
peldo peldo iz menda.
pelegri pelegri ik pelegrin.
pelegrin pelegrin (corpusean pelegri, pelegrino, peregrin eta peregrino soilik; Hiztegi Batuan pelegrin agertzen da) iz erromesa.
pelegrinaje pelegrinaje (corpusean pelerinaje soilik; Hiztegi Batuan pelegrinaje agertzen da) iz erromesaldia. ik pelegrinazio.
pelegrinazio pelegrinazio (orobat pelegrinazione g.er., eta peregrinazio) 1 iz erromesaldia. ik pelegrinaje.
  2 (hitz elkartuetan)
  3 irud/hed
pelegrinazione pelegrinazione ik pelegrinazio.
pelegrino pelegrino ik pelegrin.
pelerina pelerina iz kapa mota.
pelerinaje pelerinaje ik pelegrinaje.
peleteria peleteria iz larru denda.
peligroso peligroso izond arriskutsua.
pelikano pelikano (orobat pelikan g.er.) 1 iz hegazti igeri-oinduna, uretakoa, luma-zuria, behe barailan umeak elikatzeko janaria gordetzen duen boltsa gisako bat duena (Pelecanus onocrotalus).
  2 (hitz elkartuetan)
pelikula pelikula 1 iz filma, zinema-lana.
  2 (izenondo edo izenlagunekin)
  3 (hitz elkartuetan lehen osagai gisa)
  4 (hitz elkartuetan bigarren osagai gisa)
  5 zinema-lan edo argazki baten zeluloidezko euskarria.
  6 (hitz elkartuetan lehen osagai gisa)
  7 (hitz elkartuetan bigarren osagai gisa)
pelikulagintza pelikulagintza iz filmegintza.
pelikulatxo pelikulatxo iz adkor pelikula.
pelikulero pelikulero iz
pellokeria pellokeria (orobat peilokeria g.er.) iz ergelkeria, motza denaren esaldia.
pelma pelma 1 izond/iz kalaka-emailea, enplastua, antojagarria.
  2 (adizlagun gisa)
pelmada pelmada iz kalaka.
peloponesiar peloponesiar izlag Peloponesokoa, Peloponesori dagokiona.
pelota pelota ik pilota.
pelotari pelotari ik pilotari.
pelotatxo pelotatxo ik pilotatxo.
pelotazale pelotazale ik pilotazale.
peloteo peloteo 1 iz pilotarekin jolastea, bereziki jokatu gabe.
  2 peloteoan adlag pelotarekin jolasten, bereziki jokatu gabe.
pelotoi pelotoi 1 iz sarjentu edo kaporal baten agindupeko soldadu taldea.
  2 fusilatze pelotoia.
  3 txirrindularitzan, tropela.
peltre peltre iz zink, berun eta eztainuzko aleazioa.
peluka peluka (Hiztegi Batuak peluka baztertzen du eta ileorde erabili behar dela adierazten) iz ileordea.
pelukeria pelukeria iz ile-apaindegia.
pelukero pelukero iz ile-apaintzailea.
pelutxe pelutxe ik peluxe.
peluxe peluxe ( orobat pelutxe ) 1 iz belusaren tankerako ehuna, ile luzekoa, eskuarki zuntz artifizialez egina.
  2 peluxezko panpina.
pena pena 1 iz nahigabea, bihozmina.
  2 ik beherago 13.
  3 (izenondoekin)
  4 (aditzekin)
  5 (hitz elkartuetan lehen osagai gisa)
  6 (hitz elkartuetan bigarren osagai gisa)
  7 oinazea, nekea.
  8 zigorra.
  9 penetan adlag
  10 pena eman
  11 pena-emangarri izond pena ematen duena.
  12 pena hartu
  13 pena izan ad ad
  14 pena izan du ad
penagarri penagarri 1 iz pena ematen duena. ik deitoragarri; negargarri. (pertsonez)
  2 (gauzez)
  3 (adizlagun gisa)
  4 (-en atzizkiaren eskuinean, izen gisa)
penaizo penaizo iz adkor pena.
penaketa penaketa iz penatzea.
penal penal 1 izond zigorrari dagokiona. ik zigor 2.
  2 iz presondegia, espetxea.
penalitate penalitate 1 iz nekea, eramankizuna.
  2 (errugbian)
penalizatu penalizatu, penaliza, penilizatzen du ad zigortu.
penalti penalti (orobat penalty g.er.) 1 iz futbolean-eta, atezainak soilik babesten duen atera, beste taldeko jokalari batek egiten duen jaurtiketan datzan zigorra.
  2 (hitz elkartuetan lehen osagai gisa)
  3 irud/hed
  4 penaltiz ezkondu bikote bat, emakumea haurdun gelditzen delako ezkondu.
penaltika penaltika adlag penaltiak jaurtiz.
penalty penalty ik penalti.
penarazi penarazi, peranaz, penarazten du ad penatzera behartu.
penatu penatu, pena(tu), penatzen 1 da/du ad oinazetu, nekea hartu edo eman.
  · 2 da ad nahigabetu.
  3 (era burutua izenondo gisa)
penatuki penatuki adlag penatuz.
penatzaile penatzaile izond penatzen edo oinazetzen duena.
penatze penatze iz oinaze hartzea; nahigabetzea.
pendiente pendiente 1 adlag egiteko, gauzatzeko.
  2 adi.
penditz penditz ik pendiz.
pendiz pendiz (orobat penditz g.er. eta pendoitz g.er.) 1 iz aldapa.
  2 irud/hed
  3 aldapa baten makurdura maila.
  4 balkoia; baranda.
pendoitz pendoitz ik pendiz.
pendular pendular 1 izond penduluari dagokiona.
  2 irud/hed
pendulu pendulu 1 iz ardatz horizontal batetik zintzilik dagoen gorputz zurruna, lurraren erakar-indarrari esker atzera eta aurrera balantzaka mugitzen dena.
  2 (izenondoekin)
  3 (hitz elkartuetan)
  4 irud/hed
  5 pendulu erlojua.
pene pene iz arraren kopulatzeko organoa. ik zakil.
penetratu penetratu, penetra, penetratzen du ad arrak zakila sartu.
penetrazio penetrazio iz penetratzea.
penike penike 1 iz ingeles txanpona, libraren ehunena balio duena. ik penny.
  2 (neurri gisa)
peningarri peningarri izond adkor ipar deitoragarria.
penintsula penintsula 1 iz lur eremua, kontinentearekin lotzen duen alde bat izan ezik, gainerako guztiak urez inguratuak dituena. ik erdiuharte.
  2 (hitz elkartuetan)
penintsular penintsular izond penintsulari dagokiona.
penitent penitent ik penitente.
penitente penitente (orobat penitent g.er.) 1 iz konfesatzen den pertsona; penitentzia egiten duen pertsona. ik penitentziagile.
  2 penitentzia egiteko, prozesio batean ateratzen den pertsona.
  3 (hitz elkartuetan)
  4 (izenondo gisa)
penitentzia penitentzia 1 iz apaizak aitortzaileari ipintzen dion zigorra; norbaitek bere buruari, egin dituen bekatuak ordaintzeko, ipintzen dion oinazegarri edo nekagarria.
  2 (egin aditzarekin)
  3 (hitz elkartuetan lehen osagai gisa; orobat penitentzi)
  4 (hitz elkartuean bigarren osagai gisa)
penitentziagile penitentziagile (orobat penitentzigile; Hiztegi Batuan penitenziagile agertzen da) 1 izond/iz penitentzia egiten duena. ik penitente.
  2 irud/hed
penitentziaria penitentziaria iz Erromako eliz tribunala, buldak eta dispentsak ematen dituena.
penitentziario penitentziario izond espetxeei eta espetxe zigorrei dagokiena.
penitentzigile penitentzigile ik penitentziagile.
penizilina penizilina 1 iz onddo batetik (penicillium notatum-etik) ateratako antibiotikoa.
  2 (hitz elkartuetan lehen osagai gisa)
penkatu penkatu, penka, penkatzen du ad irakasgai baten azterketa ez gainditu.
penny penny iz ingeles txanpona, libraren ehunena balio duena. ik penike.
penos penos ik penoso.
penoso penoso (orobat penos) izond neketsu, nekezkoa.
pensatu pensatu ik pentsatu.
pentagonal pentagonal izond pentagonoarena, pentagonoari dagokiona.
pentagono pentagono iz bost alde dituen poligonoa.
pentagrama pentagrama 1 iz bost marra paraleloren multzoa, musika notak idatzeko erabiltzen dena.
  2 (hitz elkartuetan)
  3 irud/hed
pentametro pentametro iz ahapaldi lerroez mintzatuz, bost oin dituena.
pentapasto pentapasto iz
pentaplegiko pentaplegiko iz burua eta lepoa baino higi ezin dituen tetraplegikoa.
pentateuko pentateuko 1 iz Bibliako lehen bost liburuen multzoa.
  2 (izen berezi gisa)
pentatloi pentatloi iz bost ariketa olinpikoren multzoa.
pentekostalismo pentekostalismo iz Espiritu Santuaren dohainei berebiziko garrantzia ematen dion eta Bibliaren hitzez hitzezko interpretazioa egiten duen kristautasuna.
Pentekoste Pentekoste ik Mendekoste.
pentoka pentoka iz muinoa.
pentsaberritu pentsaberritu, pentsaberri(tu), pentsaberritzen du ad berriro pentsatu. ik birpentsatu.
pentsabide pentsabide 1 iz pentsatzea, pentsatzeko ildoa.
  2 pentsatzeko modua. ik pentsamolde; pentsaera.
pentsaera pentsaera (orobat pentsakera g.er.; Hiztegi Batuan pentsaera agertzen da) 1 iz pentsatzeko era. ik pentsamolde.
  2 (izenondoekin)
  3 (hitz elkartuetan lehen osagai gisa)
  3 (hitz elkartuetan bigarren osagai gisa)
pentsaezin pentsaezin 1 izond ezin pentsatuzkoa.
  2 pentsaezinezko izlag pentsaezina.
pentsagai pentsagai iz pentsatzeko gaia.
pentsagailu pentsagailu iz pentsatzeko gailua.
pentsagaitz pentsagaitz izond ia ezin pentsatuzkoa.
pentsagarri pentsagarri izond pentsa daitekeena, pentsatzeko modukoa.
pentsaka pentsaka adlag pentsatzen.
pentsakera pentsakera ik pentsaera.
pentsaketa pentsaketa 1 iz pentsatzea; gogoeta.
  · 2 adlag ipar pentsatzen.
  3 pentsaketan gogoetan, pentsatzen.
pentsaketatu pentsaketatu, pentsaketa(tu), pentsaketatzen du ad ipar pentsaketa aritu.
pentsakide pentsakide iz pentsera bereko pertsona.
pentsakizun pentsakizun iz pentsatzea, gogoeta.
pentsakor pentsakor 1 izond pentsatzeko joera duena.
  2 pertsona pentsakorrari dagokiona.
  3 irud/hed
  4 (adizlagun gisa) gogoeta sakonak egiteko jarreran. ik gogoetatsu.
pentsalari pentsalari 1 iz arazo orokorrez gogoeta-ekarpenak egiten dituen pertsona.
  2 (izenondo gisa)
  3 (adizlagun gisa)
  · 4 izond pentsatzen duena. ik pentsatzaile.
  5 ez-pentsalari
pentsamen pentsamen 1 iz pentsatzeko ahalmena.
  2 (hitz elkartuetan lehen osagai gisa)
  3 pentsamendua.
pentsamendu pentsamendu ( orobat pentsamentu g.er.) 1 iz pentsatzea, zerbait gogoan erabiltzea; horren ondorioa. ik gogoeta.
  2 (izenondo eta izenlagunekin)
  3 (hitz elkartuetan lehen osagai gisa)
  4 (hitz elkartuetan bigarren osagai gisa)
  5 pertsona edo kolektibitate baten berezko ideieen multzoa.
  6 (izenondo eta izenlagunekin)
  7 (hitz elkartuetan lehen osagai gisa)
  8 (hitz elkartuetan bigarren osagai gisa)
pentsamentu pentsamentu ik pentsamendu.
pentsamodu pentsamodu iz pentsamoldea.
pentsamolde pentsamolde 1 iz pentsatzeko modua. ik pentsamendu 5.
  2 (izenondo eta izenlagunekin)
  3 (hitz elkartuetan)
pentsapide pentsapide ik pentsabide.
pentsarazi pentsarazi, pentsaraz, pentsarazten 1 du ad pentsatzera behartu.
  2 (nori osagairik gabe)
pentsati pentsati 1 izond pentsakorra.
  2 pertsona pentsakorrari dagokiona.
  3 (adizlagun gisa)
pentsatu pentsatu (orobat pentsau g.er. eta pensatu g.er.), pentsa, pentsatzen (orobat pentsetan g.er.) 1 du ad gogoeta egin, gogoan erabili; ideiak edo arrazoibideak eratu edo elkartu. ik oldoztu.
  2 (esaldi konpletiboekin)
  3 (bestelako esaldi txertatuekin)
  4 (objektu zuzena –n atzizkiaz)
  5 (objektu zuzena –z atzizkiaz)
  6 (objektu zuzena –ekin atzizkiaz)
  7 ezin pentsatuzko izlag
pentsatzaile pentsatzaile 1 izond pentsatzen duena.
  · 2 iz pentsalaria.
pentsatze pentsatze 1 iz gogoeta egitea, gogoan erabiltzea; ideiak edo arrazoibideak eratu edo elkartzea.
  2 (osagaiekin)
pentsatzeke pentsatzeke adlag pentsatu gabe.
pentsau pentsau ik pentsatu.
pentsetan pentsetan ik pentsatu.
pentsio pentsio (orobat pentsione g.er.) 1 iz norbaiti aldian-aldian, arrazoi jakin batengatik eta laguntza gisa ordaintzen zaion diru saria.
  2 (izenondo eta izenlagunekin)
  3 (hitz elkartuetan lehen osagai gisa)
  4 (hitz elkartuetan bigarren osagai gisa)
  5 apolilo etxea. ik ostatu.
  6 ostatuz egoteko pagatu behar den saria.
  7 ostatu, hotel eta kidekoetan, mantenua.
  8 (hitz elkartuetan lehen osagai gisa)
  9 (hitz elkartuetan bigarren osagai gisa)
  10 pentsio funts
pentsiodun pentsiodun 1 iz pentsio bat jasotzen duen pertsona.
  2 (izenondo gisa)
pentsione pentsione ik pentsio.
pentsioner pentsioner iz pentsioduna.
pentsionista pentsionista 1 iz pentsioduna.
  2 (izenondo gisa)
  3 erdi-pentsionista
pentsiotzar pentsiotzar iz adkor pentsio handia.
pentsu pentsu1 1 iz ipar gogoeta, pentsamendua.
  2 pentsu izan du ad uste izan, pentsatu.
pentsu pentsu2 1 iz abereen bazka, bereziki lehorra. ik zaldale.
  2 (hitz elkartuetan lehen osagai gisa)
  3 (hitz elkartuetan bigarren osagai gisa)
pentsuner pentsuner iz ipar zahar etxe batean bizi den pertsona.
pentza pentza iz izotz hockeyan pelota gisa erabiltzen den pieza biribila.
pentze pentze 1 iz belardia, zelaia. ik larre; alhapide.
  2 (izenondoekin)
  3 irud/hed
pentzetu pentzetu, pentze(tu), pentzetzen da/du ad pentze bihurtu.
pentzu pentzu
  1 –en pentzura –en kontura. ik pentzuda 3.
pentzuda pentzuda 1 iz itxaropena, uste ona.
  2 –en pentzudan en menturan.
  3 –en pentzudara –en kontura.
peoi peoi (orobat peon g.er. eta pioi g.er.) 1 iz maila apaleko langilea, inongo prestakuntzarik eskatzen ez duten lan neketsuetan diharduena.
  2 (adizlagun gisa)
  3 (hitz elkartuetan)
  4 xake jokoan, gutxiena balio duen pieza.
  5 irud/hed
  6 zezenketetan, zezenketariari laguntzen dion toreatzaile morroia.
peoitza peoitza ik peontza.
peon peon ik peoi.
peonia peonia iz urrebotoiaren familiako landarea, hosto handi zatituak dituena eta bere lore ikusgarriengatik lantzen dena (Paeonia officinalis). ik oinlodi.
peontza peontza (orobat peoitza g.er.) iz peoiaren lanbidea.
pepelerda pepelerda (Hiztegi Batuan pepelerdo agertzen da) izond emakume pepelerdoa.
pepelerdo pepelerdo izond tentela.
pepinillo pepinillo (orobat pepinilo) iz ozpinetako pepinoa. ik pepino 4.
pepinilo pepinilo ik pepinillo.
pepino pepino 1 iz luzokerra.
  2 (hitz elkartuetan)
  3 ozpin pepino ozpinetako pepinoa.
  4 ozpinetako pepino pepino txikia, ozpinetan ondua.
pepinotxo pepinotxo iz ozpinetako pepinoa.
pepita pepita ik pipita.
pepitatxo pepitatxo ik pipitatxo.
pepsina pepsina iz urdaileko guruin batzuk jaritazen duten entzima, proteinen digestioan parte hartzen duena.
peptidiko peptidiko izond peptidoena, peptidoei dagokiena.
peptido peptido iz aminoazido bi edo gehiago batzeak sortzen duena konposatua.
pera pera izond/iz dotore manera nabarmenak dituena.
perberso perberso ik perbertso.
perbertitu perbertitu, perberti, perbertitzen 1 da/du ad norbait moralki gaizto edo biziotsu bihurtu.
  2 (era burutua izenondo gisa)
perbertitzaile perbertitzaile izond perbertitzen duena.
perbertsio perbertsio 1 iz berezko senen eta joeren desbideratzea; bereziki, sexu jokabide ezohikoa.
  2 irud/hed
  3 (izenondoekin)
  4 (hitz elkartuetan)
perbertsitate perbertsitate iz perbertsoa denaren nolakotasuna. ik gaiztotasun.
perbertso perbertso (orobat perberso g.er.) 1 izond gaizkira makurtua, gaizkia egiten atsegin hartzen duena. ik gaizto; makur; oker.
  2 perbertsioa adierazten duena; ohiko ordena edo egoera gaiztotzen duena.
perbertsoki perbertsoki adlag modu pertbertsoan. gaiztoki; makurki.
perde perde ik berde.
perdigoi perdigoi 1 iz ehiza munizio gisa erabiltzen den berunezko alea.
  2 (hitz elkartuetan)
perdigoikada perdigoikada iz
perdukatu perdukatu, perduka, perdukatzen du ad apaindu, edertu.
peredikatu peredikatu ik predikatu.
perediku perediku1 (orobat pherediku g.er.) 1 iz maskaradetan, esaten diren ahapaldien multzoa.
  2 lehen perediku pastoral batean, aitzinsolasa.
  3 azken perediku pastoral batean, gibel-solasa.
perediku perediku2 ik prediku.
peregrin peregrin ik pelegrin.
peregrinazio peregrinazio ik pelegrinazio.
peregrino peregrino ik pelegrin.
pereka pereka ik fereka.
perekatu perekatu ik ferekatu.
perestroika perestroika iz EESBn M. Gorbatxov-ek bultzatu zuen erreforma politikoa, liberalizazioaren aldekoa.
perestu perestu ik prestu.
perestuki perestuki ik prestuki.
pereza pereza iz nagitasuna, alfertasuna, nagia. ik herabe; nagikeria.
perfekt perfekt ik perfektu.
perfektibo perfektibo izond aditzen erez mintzatuz, burutua. ik inperfektibo.
perfektibotasun perfektibotasun iz perfektiboa denaren nolakotasuna. ik inperfektibotasun.
perfekto perfekto ik perfektu.
perfektotasun perfektotasun ik perfektutasun.
perfektu perfektu 1 izond hutsik edo akatsik gabea; hobetzerik ez duena. ik betegin. (pertsonez)
  2 (gauzez)
  3 (gauzez abstraktuez)
  4 ez-perfektu izond
  5 zenbaki perfektu bere zatitzaileen baturaren berdina den zenbakia.
  6 irud zenbakiak adierazten duen kopurua eta zenbakiaren letra kopurua bat datozen zenbakia.
perfektuki perfektuki 1 adlag era perfektuan.
  2 (izenondoekin)
perfektutasun perfektutasun 1 iz perfektua denaren nolakotasuna. ik perfekzio; betegintzarre.
  2 ez-perfektutasun iz
perfekzio perfekzio ( orobat perfekzione g.er.) 1 iz perfektua denaren nolakotasuna; perfektua den gauza. ik perfektutasun; betegintzarre.
  2 (izenondo eta izelagunekin)
  3 (hitz elkartuetan lehen osagai gisa)
  4 (hitz elkartuetan bigarren osagai gisa)
perfekziodun perfekziodun izond bere baitan perfekzioa duena.
perfekziokeria perfekziokeria iz perfekzio gaitzesagarria.
perfekzionamendu perfekzionamendu iz perfekzionatzea.
perfekzionatu perfekzionatu, perfekziona, perfekzionatu da/du ad perfektoago bihurtu.
perfekzione perfekzione ik perfekzio.
perfekzionismo perfekzionismo iz perfekzionistaren nolakotasuna.
perfekzionista perfekzionista 1 izond perfekzioaren zalea dena. ik perfekziozale.
  2 perfekzio zalea denaren ezaugarri dena.
perfekziozale perfekziozale izond perfekzioaren zalea dena. ik perfekzionista.
perfet perfet izond perfektoa.
perfetamente perfetamente adlag perfektuki, ezin hobeki.
perfetasun perfetasun iz perfektotasuna.
perfetki perfetki ik perfektuki.
perfil perfil 1 iz profila. ik soslai.
  2 irud/hed
  3 (hitz elkartuetan)
  4 perfilez saiheska, soslaiz.
perfilatu perfilatu, perfila, perfilatzen 1 du ad nabarmendu; taxutu.
  2 (era burutua izenondo gisa)
perfluorokarbono perfluorokarbono iz hidrokarburu batetik, hidrogeno atomoak fluoro atomoz ordezkatuz, lortzen den konposatua.
perfomance perfomance ik performance.
perforatu perforatu, perfora, perforatzen du ad zulakatu.
perforazio perforazio 1 iz perforatzea.
  2 perforazioaren ondoriozko zuloa.
performance performance (orobat perfomance g.er.) 1 iz abangoardiazko ikuskizuna, zenbait artetako elementuak konbinatzen dituena.
  2 (izenondo eta izenlagunekin)
  3 (hitz elkartuetan lehen osagai gisa)
  4 (hitz elkartuetan bigarren osagai gisa)
performante performante izond errendimendu onekoa.
performantzia performantzia 1 iz
  2 (hitz elkartuetan)
performatibo performatibo izond esaldi eta kidekoez mintzatuz, egitate bat adierazte hutsak egitate hori egintza bihurtzea dakarrena.
performatiboki performatiboki adlag era performatiboan.
perfum perfum ik perfume.
perfumatu perfumatu, perfuma, perfumatzen 1 du ad perfumea eman. ik lurrindu.
  2 (era burututa izenondo gisa)
perfume perfume (orobat parfume g.er., eta perfum g.er.; Hiztegi Batuan perfume agertzen da) 1 iz usain gozoa. ik lurrin.
  2 irud/hed
  3 (izenondo eta izenlagunekin)
  4 (hitz elkartuetan lehen osagai gisa)
  5 (hitz elkartuetan bigarren osagai gisa)
perfumegile perfumegile iz perfumeak egiten dituen pertsona. ik lurringile.
perfumeria perfumeria iz
perfusio perfusio iz organismoan likido bat poliki eta etengabe sartzea, zainetan zehar, azal azpitik nahiz uzkitik.
pergamino pergamino 1 iz idazteko edo liburuak josteko prestatu den abere larru fina. ik pergamu; larrutx; larruki 2.
  2 larru horretan idazten den dokumentua.
  3 (hitz elkartuetan lehen osagai gisa)
pergamu pergamu ( Hiztegi Batuan pergamino agertzen da 1 iz pergaminoa.
  2 (hitz elkartuetan lehen osagai gisa)
  3 (hitz elkartuetan bigarren osagai gisa)
pergola pergola iz lorategi eraikuntza txikia, zutabe batzuek eusten dieten habe horizontalez osatua, landare igokarien euskarri gertatzen dena.
perguta perguta izond pertsonez mintzatuz, erreka jotakoa, porrot eginikoa.
pergutada pergutada iz pergutari dagokion ekintza.
peria peria ik feria.
perieziar perieziar izlag/iz
periferia periferia 1 iz gune baten ingurua.
  2 (gizarte kulturan)
  3 (ekonomian)
  4 (hitz elkartuetan)
periferiko periferiko 1 izond periferiarena, periferiari dagokiona.
  2 (gizarte kulturan)
  3 (ekonomian)
periferikotasun periferikotasun iz periferikoa denaren nolakotasuna.
periferizazio periferizazio iz periferiko bihurtzea.
perifrasi perifrasi iz hitz baten bidez eman daitekeen adigaia hitz multzo batez ematea; hitz multzo hori bera.
perifrastiko perifrastiko izond perifrasiaren bidezkoa.
perigeo perigeo iz Ilargiaren orbitan, Lurretik hurbilen dagoen puntua. · irud/hed
perikito perikito iz papagaitxoa.
peril peril 1 iz arriskua.
  2 (hitz elkartuetan)
perilla perilla iz kokospeko bizarra. ik kokospeko.
perilos perilos izond ariskutsua.
perimetro perimetro 1 iz azalera baten edo geometria-figura baten ingurua osaten duten lerro multzoa edo lerroa.
  2 lerro horien luzeeren batura.
  3 (hitz elkartuetan)
perinatal perinatal izond haurraren jaiotze aurre-aurreko eta ondo-ondoko garaiari dagokiona.
perineo perineo iz giza gorputzeko gunea, ernal organoen eta uzkiaren artekoa.
periodiko periodiko (orobat periodiku; Hiztegi Batuan periodiko agertzen da, bi adieretan ) 1 iz (adiera honetan Hiztegi Batuak egunkari hobesten du) egunkaria.
  2 egunkari baten egoitza.
  3 (hitz elkartuetan)
  · 4 izond tarte erregularretan edo halako maiztasun batez gertatzen dena.
  5 sistema periodiko ik sistema.
  6 taula periodiko ik taula.
periodikoki periodikoki adlag maiztasun jakin batez.
periodiku periodiku ik periodiko.
periodista periodista iz kazetaria.
periodistiko periodistiko izond kazetaritzari dagokiona. ik kazetaritza 3.
periodistikoki periodistikoki adlag kazetaritzaren aldetik.
periodizazio periodizazio iz periodoetan zatitzea.
periodo periodo 1 iz aldia.
  2 elkarri loturiko esaldi multzoa, zentzu osoa duena.
periodontitis periodontitis iz hortzak masailezurrera lotzen dituzten lotailuen hantura.
periodontzia periodontzia iz odontologiaren adarra, hortzak masailezurrera lotzen dituzten lotailuen eritazunez aritzen dena.
peripatetiko peripatetiko 1 izond Aristotelesen filosofia-doktrinari dagokiona.
  · 2 iz filosofia-doktrina horren jarraitzailea den pertsona.
peripatetikoki peripatetikoki adlag ibiliaz.
peripezia peripezia iz gertarea, gorabehera.
periplo periplo iz bidaldia.
periptero periptero izond/iz eraikinez mintzatuz, zutabez inguratua dagoena.
periskopio periskopio 1 iz zuzenean ikus ahal izatea galarazten duen eragozgarriaren gainetik zerbait begiztatzeko balio duen tresna optikoa, funtsean prismez osatua.
  2 irud/hed
perista perista iz lapurturiko gauzakien eroslea.
peristaltismo peristaltismo iz urdailaren eta hesteen berezko uzkurtzea.
peristilo peristilo iz eraikin bat edo patio bat inguratzen duten zutabe erregularki banatuen saila.
peritaje peritaje iz peritu ikasketak.
perito perito ik peritu.
peritoneo peritoneo iz abdomenaren barnealdea estaltzen duen mintza, erraiak biltzen dituen tolesak dauzkana. ik hestarteko.
peritonita peritonita ik peritonitis.
peritonitis peritonitis (orobat peritonita g.er.) iz peritonearen hantura.
peritu peritu (orobat perito) 1 iz ingeniaritzako maila ertaineko tekniko titulua duen pertsona.
  2 aditua.
  3 (hitz elkartuetan lehen osagai gisa) ik perizial.
perizial perizial izond perituarena, perituari dagokiona. ik peritu 3.
perka perka 1 iz ibaietako arraina, bizkarraldea berdaxka, sabelaldea zilarkara eta alboak urre kolorekoak eta zerrenda beltzez hornituak dituena, jateko ona (Perca fluviatilis).
  2 (hitz elkartuetan)
perkal perkal 1 iz kotoizko ehuna, fina eta sarria, soineko merkeak egiteko erabiltzen dena.
  2 (pertsonei buruz, esapideetan)
perkusibo perkusibo izond perkusiozkoa. ik perkutibo.
perkusio perkusio (orobat perkusione g.er. eta perkuzio g.er.) 1 iz makilez, ziriz, mazoz edo kidekoz jotzean musika-hotsa sortzen duten tresnen multzoa.
  2 (pluralean)
  3 (hitz elkartuetan lehen osagai gisa)
  4 perkusio-jotzaile (orobat jole g.er. eta joile g.er.) ik perkusionista; perkusiolari.
  5 perkusio tresna
perkusiolari perkusiolari (corpusean perkuziolari soilik) iz perkusio-jotzailea.
perkusione perkusione ik perkusio.
perkusionista perkusionista iz perkusio-jotzailea. ik perkusiolari.
perkutibo perkutibo izond perkusiozkoa. ik perkusibo.
perkutore perkutore iz kolpekagailua; bereziki, su armetan detonagailua kolpekatzen duena.
perkuzio perkuzio ik perkusio.
perkuziolari perkuziolari ik perkusiolari.
perla perla 1 iz ostretan eta beste soinbera batzuen maskorraren barnean eratzen den nakarrezko ale modukoa, gehienetan biribila, bitxi gisa erabiltzen dena.
  2 irud/hed (ur, malko edo izerdi tantak eta hortzak irudikatuz)
  3 irud/hed (bestelakoak)
  4 (izenondo gisa)
  5 (hitz elkartuetan lehen osagai gisa)
  6 (hitz elkartuetan lehen osagai gisa)
  7 gris-perla izond
  8 perla-koloreko izlag
perladun perladun izond perla duena; perlak dituena.
perlatu perlatu, perla, perlatzen 1 da/du ad zerbait, ur tantez, malkoz edo kidekoez estali edo zipriztindu. ik perlaztatu.
  2 irud/hed
perlatxo perlatxo 1 iz perla txikia.
  2 irud/hed (izerdi tantak irudikatuz)
  3 irud/hed (bestelakoak)
perlaztatu perlaztatu, perlazta, perlaztatzen du ad zerbait, ur tantez, malkoz edo kidekoez estali edo zipriztindu. ik perlatu.
perleria perleria iz perla multzoa.
perlesia perlesia 1 iz elbarritasuna, higikortasunaren edo sentiberatasunaren galera.
  2 irud/hed
  3 (hitz elkartuetan)
  4 perlesia-aldi
perlesiadun perlesiadun (orobat perlesidun) izond/iz perlesia duena, perlesiak joa. ik elbarri.
perlesiatu perlesiatu, perlesia, perlesiatzen 1 du ad perlesiak jo.
  2 irud/hed
perlesiatzaile perlesiatzaile (corpusean perlisiatzale soilik) izond perlesiatzen duena.
perlesidun perlesidun ik perlesiadun.
perlisiatzale perlisiatzale ik perlesiatzaile.
perlita perlita iz ferritak eta zementitaren nahastura, burdin aleazioak osatzen diturena.
perloi perloi iz Triglidae familiako arrainei ematen zaien izena. ik arraingorri.
perlokutibo perlokutibo izond hitz egiteko ekintzari dagokiona.
perlokuzio perlokuzio iz
permafrost permafrost iz gutxienez bi urtez izozturik dirauen lurzoru geruza.
permanantza permanantza ik permanentzia.
permanantzia permanantzia ik permanentzia.
permanente permanente 1 iz ile kizkurtze iraunkorra.
  · 2 izond iraunkorra; erakunde batean, erakunde horren administrazioko soldatapekoa.
permanentzia permanentzia (orobat permanantza g.er. eta permanantzia g.er.) 1 iz ipar erakunde baten jarduera etengabea bermatzen duen zerbitzua.
  2 (hitz elkartuetan)
permatu permatu ik bermatu.
permis permis ik permiso.
permisibitate permisibitate iz jokaera permisiboa.
permisibo permisibo izond aginduak eta arauak betetzeari buruz laxo jokatzen duena.
permisione permisione ik permiso.
permiso permiso (orobat permis g.er., permisione g.er., permixo g.er. eta permisu g.er.) iz baimena.
permisu permisu ik permiso.
permititu permititu, permiti, permititzen du ad utzi, onartu; baimena eman.
permixo permixo ik permiso.
permutatu permutatu, permuta(tu), permutatzen du ad trukatu.
permutazio permutazio 1 iz permutatzea, trukatzea.
  2 konbinatorian, multzo bateko elementu guztiak konbina daitezkeen ordena bakoitza.
pernil pernil iz urdaiazpikoa.
perno perno iz buloia.
perolatxo perolatxo iz lapiko txikia eltze txikia.
perone perone iz zangoaren kanpoaldeko hezur luze mehea, belaunetik orkatileraino doana.
peronismo peronismo iz J. D. Peronek Argentinan ezarri zuen erregimen diktatoriala.
peroxido peroxido iz ahal den oxigeno atomo gehien duen oxidoa.
perpaus perpaus 1 iz predikatuaz eta, gehienetan, subjektuaz osaturiko esaldia.
  2 (izenondo eta izenlagunekin)
  3 (hitz elkartuetan lehen osagai gisa)
  4 (hitz elkartuetan bigarren osagai gisa)
perpendikular perpendikular 1 izond beste lerro eta planu bati buruz, harekin angelu zuzena osatzen duena. ik zut; elkarzut.
  2 perpendikularrean adlag ik perpendikularki.
perpendikularki perpendikularki iz perpendikularrean.
perpetuatu perpetuatu, perpetua, perpetuatzen da/du ad betikotu.
perplexidade perplexidade ik perplexitate.
perplexitate perplexitate (orobat perplexidade) iz nahasirik gelditzea, txundimena. ik durduzadura.
perrail perrail 1 iz ahoa hondoa baino zabalagoa duen ontzi biribil eskutokiduna. ik balde.
  2 perrailaren edukia.
perraildun perraildun izlag perraila duena.
perratu perratu ik ferratu.
perratzaile perratzaile ik ferratzaile.
perreka perreka izond balioarik gabekoa, baztergarria, herresta.
perrekeria perrekeria iz ezdeuskeria.
perrentean perrentean adlag ausarkeriaz, lotsagabeki.
perretxiko perretxiko (orobat perretxiku g.er.) 1 iz oin batez eta txapel batez osaturiko onddoa.
  2 (izenondoekin)
  3 (hitz elkartuetan lehen osagai gisa)
  4 perretxiko zale ik perretxikozale.
perretxikozale perretxikozale (orobat perretxiko zale) izond/iz perretxikoen zalea dena.
perretxiku perretxiku ik perretxiko.
perrexil perrexil 1 iz belar landare ginbailduna, oso usaintsua, hostoak hiru zati horzdunetan banatuak dituena, janariak ontzeko erabiltzen dena (Petroselinum crispum).
  2 (neurriekin)
  3 (hitz elkartuetan lehen osagai gisa)
  4 (hitz elkartuetan bigarren osagai gisa)
perril perril iz gurpila.
perrildun perrildun izond gurpilduna.
perro perro ik perru.
perroket perroket iz papagaia.
perru perru (orobat perro) izond adkor txakurraren kidekoa.
perruka perruka iz ileordea.
perseberantzia perseberantzia ik pertseberantzia.
persegitu persegitu ik pertsegitu.
persekuzio persekuzio ik pertsekuzio.
persiana persiana ik pertsiana.
persiar persiar ik pertsiar.
persiartu persiartu ik pertsiartu.
persiera persiera ik pertsiera.
persikar persikar ik pertsiar.
persiko persiko ik pertsiko.
persona persona ik pertsona.
perspektiba perspektiba (orobat prespektiba g.er. eta perzpektiba g.er.; Hiztegi Batuan perspektiba agertzen da) 1 iz gainalde lau batean gauzakien hiru dimentsioak behatzailearen ikuspegitik irudikatzeko antzea.
  2 (izenondoekin)
  3 (hitz elkartuetan)
  4 gauzakien elkarren arteko itxura edo eitea, ikuslearekiko dauden distantziak eragina; ikuspuntua; ikuspegia.
  5 irud/hed
  6 zerbait osotasunean ikusteko distantzia egokia.
  7 etorkizunean gertagarritzat hartzen diren egitateen multzoa.
perspektibagarri perspektibagarri izond
perspektibismo perspektibismo 1 iz gertakariak hainbat perspektibatatik aztertzea.
  2 errealitatea hainbat perspektibatatik baino ezin azter daitekela dioen doktrina.
perspektibista perspektibista izond perspektibismoari dagokiona.
perspektibo perspektibo izond perspektibari dagokiona.
persuaditu persuaditu ik pertsuaditu.
persuasio persuasio ik pertsuasio.
pertenentzia pertenentzia iz parte izatea.
pertika pertika 1 iz makila edo haga luzea. ik endaitz.
  2 (gurdi eta kidekoetan)
  3 (hari instrumentuetan)
  4 atletak jauzietan erabiltzen duen haga luzea.
  5 (hitz elkartuetan lehen osagai gisa)
pertinente pertinente izond harira datorrena, egokia.
pertinentzia pertinentzia iz pertinentea izateko nolakotasuna.
pertola pertola iz arrainak harrapatzeko tresna, kono gisako luze batez eta haren ahoan barrualdera ezartzen den kono zulodun motzago batez osatua.
pertseberantzia pertseberantzia (orobat perseberantzia) iz jarraikitasuna.
pertseberatu pertseberatu, pertsebera, pertseberatzen du ad jarraikia izan, iraun. ik eutsi.
pertsegitu pertsegitu (orobat persegitu g.er.), pertsegi, pertsegitzen 1 du ad esetsi, atzetik joan. ik pertsekutatu.
  2 (era burututa izenondo gisa)
pertsegitzaile pertsegitzaile iz pertsegitzen duen pertsona. ik esesle.
pertsegitze pertsegitze iz esestea, atzetik joatea. ik pertsekuzio.
pertsegizio pertsegizio iz pertsekuzioa, esestea.
pertsekutatu pertsekutatu, pertsekuta, pertsekutatzen 1 du ad pertsegitu, esetsi.
  2 (era burututa izenondo gisa)
pertsekutatzaile pertsekutatzaile iz pertsegitzailea.
pertsekuzio pertsekuzio (orobat persekuzio g.er. eta pertsekuzione g.er.) 1 iz pertsegitzea, esestea.
  2 (hitz elkartuetan)
pertsekuzione pertsekuzione ik pertsekuzio.
pertsiana pertsiana 1 iz sareta.
  2 (izenondoekin)
  3 irud/hed
pertsiar pertsiar ( orobat persiar eta pertsiatar g.er.) 1 izlag Pertsiakoa, Pertsiari dagokiona.
  2 Pertsiako herritarra.
  3 greko-pertsiar ik greko 8.
pertsiartasun pertsiartasun iz pertsiarra izateko nolakotasuna.
pertsiartu pertsiartu (orobat persiartu), pertsiar(tu), pertsiartzen da/du ad pertsiar bihurtu.
pertsiatar pertsiatar ik pertsiar.
pertsiera pertsiera ( orobat persiera Hiztegi Batuan persiera agertzen da) iz Pertsiako hizkuntza indoeuroparra, idazkera arabiarrez idazten dena.
pertsiko pertsiko (orobat persiko eta persikar) izlag pertsiarra.
pertsona pertsona (orobat persona g.er., presona g.er., presuna g.er. eta pertsuna g.er.) 1 iz giza motako banakoa. gizaki; gizabanako.
  2 (izenondoekin)
  3 (hitz elkartuetan lehen osagai gisa)
  4 zuzenbidean, eskubideak eta eginbideak izateko gai den izakia.
  5 (talde edo multzo bateko kide gisa) ik lagun 3.
  6 izenordainak eta adizkiak aldatzen dituen gramatika-kategoria, hitz egiten duenari (lehen pertsona), entzuten duenari (bigarren pertsona) edo beste norbaiti (hirugarren pertsona) egokitzen diren arabera.
  7 Hirutasun Santuko kideetako bakoitza, hots, Aita, Semea eta Espiritu Santua.
pertsonai pertsonai ik pertsonaia.
pertsonaia pertsonaia (orobat pertsonai g.er. eta pertsonaje g.er.) 1 iz antzerkian, zineman, literaturan eta kidekoetan esku hartzen duten gizakietako bakoitza.
  2 (izenondo eta izenlagunekin)
  3 (hitz elkartuetan lehen osagai gisa)
  4 (hitz elkartuetan bigarren osagai gisa)
  5 halako garrantzi bat duen pertsona.
  6 (izenondoekin)
pertsonaje pertsonaje ik pertsonaia.
pertsonal pertsonal 1 izond pertsona bati dagokiona, norberarena.
  2 (izenlagun gisa)
  · 3 iz enpresa eta kidekoez mintzatuz, langileak.
  4 (hitz elkartuetan)
  5 pertsonal buru ik pertsonalburu.
pertsonalburu pertsonalburu iz (corpusean pertsonal(-)buru soilik) iz enpresa edo kideko batean pertsonalaren burua.
pertsonalismo pertsonalismo 1 iz norberaren iritzia edo borondatea, bereziki politikan, onarrarazteko joera.
  2 filosofian, balio gorena pertsona dela dioen doktrina.
pertsonalista pertsonalista 1 izond pertsonalismoz aritzen dena, pertsonalismoa adierazten duena.
  2 izond/iz filosofian, pertsonalismoaren aldekoa.
pertsonalitate pertsonalitate 1 iz nortasuna.
  2 (hitz elkartuetan lehen osagai gisa)
  3 (hitz elkartuetan bigarren osagai gisa)
  4 pertsona ospetsua, gizaki ospetsua.
pertsonalizatu pertsonalizatu, pertsonaliza, pertsonalizatzen 1 du ad izaera pertsonala eman.
  2 orokorrean hitz egitean pertsona jakin batez espresuki aritu.
  3 (era burutua izenondo gisa)
pertsonalizazio pertsonalizazio iz pertsonalizatzea.
pertsonalki pertsonalki adlag era pertsonalean; pertsona gisa.
pertsonarteko pertsonarteko izlag pertsonen artekoa.
pertsonatasun pertsonatasun iz pertsona denaren nolakotasuna.
pertsonatu pertsonatu, pertsona(tu), pertsonatzen du ad epaiketa edo kideko batean, alderdi gisa aurkeztu.
pertsonatxo pertsonatxo iz adkor pertsona.
pertsondu pertsondu, pertsontzen da/du ad pertsonifikatu.
pertsonifikatu pertsonifikatu, pertsonifika, pertsonifikatzen 1 da/du ad giza nortasuna hartu edo eman. ik nortu.
  2 (era burutua izenondo gisa)
  3 du ad ideia edo kideko bat pertsona batek ordezkatu.
  4 pertsonalizatu.
pertsonifikazio pertsonifikazio iz ideia edo kideko bat pertsona batek ordezkatzea.
pertsu pertsu ik bertsu.
pertsuaditu pertsuaditu (orobat persuaditu), pertsuadi, pertsuaditzen du ad gogatu, bairatu, sinetsarazi.
pertsuasibo pertsuasibo izond gogatzen duena, pertsuaditzen duena.
pertsuasio pertsuasio (orobat persuasio) 1 iz gogatzea, pertsuaditzea.
  2 (hitz elkartuetan)
pertsulari pertsulari ik bertsolari.
pertsularitza pertsularitza ik bertsolaritza.
pertsuna pertsuna ik pertsona.
pertsuzale pertsuzale ik bertsozale.
perttolikeria perttolikeria iz ipar ergelkeria, hutsalkeria.
perturbatu perturbatu, perturba, perturbatzen da/du ad nahasi, nahasmendua eragin.
perturbazio perturbazio iz nahasmendua.
pertxa pertxa iz esekigailu kakoduna, arropa-esekitzekoa.
pertxenta pertxenta (orobat pertxent; Hiztegi Batuan pertxenta ageri da) 1 izond liraina, zalua, txairoa. ik poxpolin; pinpirin. (emakumezkoez mintzatuz)
  2 (bestelakoez)
  3 emakumeez mintzatuz, jenio bizikoa-edo, erantzun txarrekoa-edo.
  4 mari pertxenta ik mari 28.
pertxero pertxero iz pertxak edo kakoak dauzkan altzaria, arropak esekitzeko erabiltzen dena.
pertxeroi pertxeroi (orobat pertxeron) 1 izond zaldiez mintzatuz, frantziar arrazakoa, gorputz handi eta sendokoa.
  · 2 iz zaldi pertxeroia.
pertz pertz (orobat pertza g.er.) 1 iz egosteko-eta erabiltzen den ontzia, euskarri bakarra eta mugikorra duena; bereziki, laratzean zintzilik egoten dena. ik galdara; pazia.
  2 (izenondo eta izenlagunekin)
  3 (neurri gisa) ik pertzakada.
  4 (hitz elkartuetan)
pertzakada pertzakada iz pertz betearen edukia.
pertzegile pertzegile iz pertzak egiten dituen eskulangilea. ik perzkin.
pertzentil pertzentil iz estatistikan, banaketa normalaren ehun zatietako banatzean oinarrituz egiten den neurketa estatistikoa.
pertzeptibo pertzeptibo izond hautemateari, pertzepzioei dagokiena.
pertzeptologia pertzeptologia iz pertzepzioaren azterketa.
pertzeptu pertzeptu iz hautematearen helburua.
pertzeptzio pertzeptzio ik pertzepzio.
pertzepzio pertzepzio (orobat pertzeptzio g.er.; Hiztegi Batuan pertzepzio agertzen da) 1 iz zentzumenen bidez ezagutzea edo sumatzea. ik hautemate.
  2 (izenondo eta izenlagunekin)
  3 (hitz elkartuetan lehen osagai gisa)
  4 (hitz elkartuetan bigarren osagai gisa)
pertzibiarazi pertzibiarazi, pertzibiaraz, pertzibiarazten du ad pertzibitzera behartu.
pertzibitu pertzibitu, pertzibi, pertzibitzen du ad zentzumenen bidez sumatu edo ezagutu. ik hauteman.
pertzibitzaile pertzibitzaile izond/iz pertzibitzen duena.
peruano peruano izlag/iz peruarra.
peruar peruar ik perutar.
perugiar perugiar izlag/iz Perugiakoa, Perugiari dagokiona; Perugiako herritarra.
perukurrilada perukurrilada iz egia jakina, Pernandoren egia.
perukurrilo perukurrilo izond egia jakinei dagokiena.
perutar perutar (orobat peruar; Hiztegi Batuan perutar agertzen da) 1 izlag Perukoa, Peruri dagokiona
  2 iz Peruko herritarra.
perzkin perzkin iz pertzak egiten dituen eskulangilea. ik pertzagile.
perzpektiba perzpektiba ik perspektiba.
pesadunbre pesadunbre iz nahigabea, atsekabea.
pesalonbre pesalonbre iz nahigabea, atsekabea.
peseta peseta ik pezeta.
pesimismo pesimismo iz ezkortasuna.
  2 (izenondoekin)
pesimista pesimista 1 izond ezkorra.
  · 2 iz pertsona ezkorra.
peskiza peskiza 1 iz azterketa, bilaketa.
  2 peskizan1 adlag bila, aztertzen.
  3 peskizan2 adlag menturan; zain.
peskizatu peskizatu, peskiza(tu), peskizatzen du ad peskizan ibili.
peso peso iz Hispanoamerikako zenbait herritako eta Filipinetako dirua.
pesotxo pesotxo iz adkor pesoa.
pesta pesta ik besta.
pestakari pestakari ik bestalari.
pestaliar pestaliar ik bestaliar.
pestalier pestalier ik bestaliar.
pestazale pestazale ik bestazale.
peste peste 1 iz adkor gauza oso txarra.
  · 2 izond oso txarra, ezin jasanezkoa. ik pestoso.
pestizida pestizida 1 iz animalien eta landareen izurriak desegiteko gaia.
  2 (neurriekin)
  3 izond
  4 (hitz elkartuetan)
pestoso pestoso izond adkor oso txarra, ezin jasanezkoa. ik peste 2.
petalo petalo 1 iz korola osatzen duten hostoetako bakoitza. ik hosto 6.
  2 (erkakeetan)
  3 (hitz elkartuetan lehen osagai gisa)
  4 (hitz elkartuetan lehen osagai gisa, elkarketak izenondo balioa duela)
  5 (hitz elkartuetan bigarren osagai gisa)
petanka petanka 1 iz bolekin jokatzen den jokoa, jatorriz frantziarra, zurezko bola txiki bati metalezko hiru bola handiagorekin ahalik eta gehiena hurbiltzean datzana.
  2 (hitz elkartuetan lehen osagai gisa)
petardo petardo iz bolboraz edo beste lehergai batez betetzen den hodi modukoa, pizten denean zarata handia atereaz eztanda egiten duena.
petate petate iz soldaduen edo marinelen hatua.
petatxatu petatxatu (orobat peaxatu eta pedazatu), petatxa, petatxatzen 1 du ad adabakitu.
  2 hed
  3 irud
petatxu petatxu (orobat peaxu eta pedazu) 1 iz adabakia.
  2 hed
  3 irud
petatxudun petatxudun izond petatxuak dituena.
petenta petenta iz ipar belarrietakoa.
petizio petizio (orobat petizione) iz ipar eskaera, eskaria.
peto peto1 1 izond erabatekoa, benetakoa. (pertsonez)
  2 (bestelakoez)
  3 (adizlagun gisa)
  4 berdin-peto izond erabat berdina.
  5 peto-peto izond (pertsonez)
  6 (bestelakoez)
  7 -en peto-petoa izan -en berdin-berdina izan.
  8 (adizlagun gisa)
  9 petoz peto
peto peto2 iz jantziez mintzatuz, bularrekoa; galtzamantala.
peto peto3 (orobat petto g.er.) 1 iz ipar hutsa, hutsegitea.
  2 peto egin ik kale 14.
petral petral 1 izond lotsagabea, erantzun txarrekoa, bazter-nahastailea; esanahi zehatzik gabeko irain hitza. (pertsonez)
  2 (bestelakoez)
  3 (adizlagun gisa)
petral petral2 (orobat pitrail; Hiztegi Batuak pitrail baztertzen du eta petral erabili behar dela adierazten) iz habea.
petralaldi petralaldi iz norbait petral dagoen aldia.
petraldu petraldu, petral(du), petraltzen 1 da/du ad petral bihurtu; petralkerian hasi. (pertsonak)
  2 (bestelakoak)
petralkeria petralkeria iz petralari dagokion egite gaitzesgarria. ik lotsagabekeria; zitalkeria.
petrarkista petrarkista iz Petrarcaren obran aditua den pertsona.
petrifikatu petrifikatu, petrifika, petrifikatzen 1 da/du ad harri bihurtu. ik harritu 3.
  2 irud/hed
petrifikazio petrifikazio iz petrifikatzea.
petrikilo petrikilo 1 iz sasimedikua, sendalaria.
  2 irud/hed
petril petril (orobat pretil g.er) 1 iz zubi, bide edo kidekoen ertzeko murru modukoa, garaiera txikikoa; murruaren gaineko ertza. ik karel 3.
  2 harrizko eserlekua.
petrodolar petrodolar iz diru unitatea, dolarretan ebaluatua, petrolioa esportatzetik eskuraturiko dibisen kopurua zehazteko erabiltzen dena.
petrokimika petrokimika iz lehengai gisa petrolioa eta gas natural erabiltzen dituen industria.
petrokimiko petrokimiko izond petrokimikari dagokiona.
petrolagune petrolagune ik petroliogune.
petrolaki petrolaki ik petrolioki.
petroldegi petroldegi ik petroliotegi.
petroleo petroleo ik petrolio.
petroleontzi petroleontzi ik petroliontzi.
petrolia petrolia ik petrolio.
petrolifero petrolifero iz petrolioari dagokiona.
petrolio petrolio (orobat petrola g.er.) 1 iz isurkari itsaskorra, arre iluna eta usain bortitzekoa, lurpeko hobietan pilatzen dena eta energia iturri gisa erabiltzen dena. ik nafta.
  2 (izenondo eta izenlagunekin)
  3 (neurriekin)
  4 (hitz elkartuetan lehen osagai gisa)
  5 (hitz elkartuetan lehen osagai gisa, bigarren osagaia gauza abstraktua dela)
  6 (hitz elkartuetan lehen osagai gisa, elkarketak izenondo balioa duela)
  7 petrolio lanpara (orobat petroliolanpara eta petrola lanpa) iz
  8 petrolio ontzi ik petroliontzi.
  9 petrolio putzu
  10 petrolio untzi ik petroliontzi.
petroliobide petroliobide 1 iz petrolioa garraiatzeko bidea.
  2 (hitz elkartuetan)
petroliodun petroliodun iz petrolioa duena.
petroliogile petroliogile izond/iz petrolio-ekoizlea.
petroliogintza petroliogintza iz petrolioa ekoiztea.
petroliogune petroliogune (orobat petrolagune) iz petrolioa dagoen gunea.
petrolioketari petrolioketari iz petroliontzia.
petrolioki petrolioki (orobat petrolaki eta patrolaki g.er.) 1 iz ipar petrolio gaia.
  2 (neurriekin)
  3 (hitz elkartuetan lehen osagai gisa)
petroliolanpara petroliolanpara ik petrolio 7.
petroliontzi petroliontzi ( orobat petroliountzi petrolio untzi eta petrolio ontzi Hiztegi Batuan petrolio(-)ontzi agertzen da) iz petrolioa garraiatzeko itsasontzia.
petroliotegi petroliotegi (orobat petroldegi) iz petrolio findegia.
petroliountzi petroliountzi ik petroliontzi.
pettar pettar iz zuberotarrez mintzatuz, Maule ingurukoa.
pettentta pettentta iz adkor ipar petenta.
petto petto ik peto3.
petunia petunia 1 iz belar landare apaingarria, lore moreak, arrosak edo zuriak izaten dituena (Petunia sp.); landare horrren lorea.
  2 (hitz elkartuetan)
petxa petxa 1 iz zerga.
  2 irud/hed
petxera petxera iz alkandoaren edo kideko jantzi baten zatia, bularra estaltzen duena.
petxero petxero 1 iz petxa ordaintzen duen pertsona.
  2 irud/hed ik petzero.
petxu petxu 1 iz bularra.
  2 petxuko iz tuberkulosia.
petxuga petxuga iz bularkia.
petzero petzero iz mendekoa; biktima.
peyote peyote iz kaktusaren familiako landarea, arantzarik gabea, gai narkotikoak dauzkana (Echinocactus Williamsii).
peza peza 1 iz pieza, atala.
  2 zatia.
  3 (hitz elkartuetan bigarren osagai gisa)
pezaka pezaka adlag pezaz peza.
pezaņo pezaño iz peza txikia.
pezeta pezeta (orobat peseta g.er. eta pezta g.er.) 1 iz Espainiako dirua, euroa ezarri zen arte.
  2 (billeteen izen gisa)
pezetatxo pezetatxo iz adkor pezeta.
pezo pezo (orobat pezu g.er.) 1 iz eguzkitan lehorturiko lasto eta buztinezko orea, adreilu gisa moldatua. ik adobe.
  2 (hitz elkartuetan)
pezoi pezoi1 1 (orobat pezoin) iz lurrezko hesia.
  2 (hitz elkartuetan bigarren osagai gisa)
pezoi pezoi2 iz titiburua.
pezoin pezoin ik pezoi1.
pezta pezta ik pezeta.
pezu pezu1 izond/iz ipar pisua.
pezu pezu2 ik pezo.
pheiatu pheiatu, pheia, pheiatzen du ad eskuburdizez lotu.
pherde pherde ik berde.
pherediku pherediku ik perediku.
photomaton photomaton ik fotomatoi.
piadoso piadoso izond jainkozalea, elizkoia.
piaia piaia ik bidaia.
piamontear piamontear izlag/iz Piamontekoa, Piamonteri dagokiona; Piamonteko herritarra.
piamontera piamontera iz Piamonteko italiar dialektoa.
pianissimo pianissimo 1 adlag (musikan) leun-leun, ahul-ahul. ik piano2; fortissimo. · irud/hed
  2 (izenondo eta izen gisa)
pianista pianista 1 iz piano-jotzailea.
  2 (hitz elkartuetan)
piano piano1 1 iz musika tresna handia, harpa gisako egitura batean kokatzen diren eta teklei loturiko mailu moduko batzuek jotzen dituzten hariak dituena.
  2 (izenondoekin)
  3 (hitz elkartuetan lehen osagai gisa)
  4 isats piano piano isatsduna.
  5 piano isatsdun hariak horizontal ezarriak dituen piano luzea.
  6 piano-jole ( orobat joile eta pianojole ) iz piano-jotzailea.
  7 piano-jotzaile ( ) pianoa jotzen duen musikaria.
  8 piano zut hariak zut ezarriak dituen pianoa.
piano piano2 1 adlag (musikan) leun. ik pianissimo; forte2.
  2 (izen gisa)
  3 piano-piano adlag
pianoforte pianoforte iz antzinako pianoa.
pianojole pianojole ik piano 6.
pianola pianola iz mekanikoki -pedalen bidez eta elektritizitateaz- jotzen den pianoa.
pianotzar pianotzar iz adkor tamaina handiko pianoa.
piastra piastra 1 iz ekialdeko herri batzuetako behinolako eta oraingo dirua.
  2 adkor pezeta.
pibot pibot (orobat pibote; Hiztegi Batuan pibot agertzen da) 1 iz saskibaloian-eta, eraso lerroaren eta defentsaren artea jokatzen duen jokalaria, euskarri gisa aritzen dena.
  2 hegal pibot
pibote pibote ik pibot.
pidaia pidaia ik bidaia.
pidaiarazi pidaiarazi ik bidaiarazi.
pidaiari pidaiari ik bidaiari.
pidgin pidgin iz hizkuntza bi edo gehiagoren osagaiez osaturiko hizkuntza.
piedade piedade ik pietate.
pielago pielago iz aipatzen denaren kopuru handia.
piercing piercing (orobat pirtzin g.er.) iz giza gorputzaren zatiren bat zulatzea, bertan uztaitxoak edo kidekoak kokatzeko.
pietate pietate 1 iz errukia, urrikalmendua; bihozberatasuna.
  2 guraso eta ahaideenganako txerazko jarrera.
  3 (hitz elkartuetan)
pietatetsu pietatetsu izond jainkozalea, elizkoia.
pietista pietista izond ideal piatatetsua berpizteko doktrina protestante bati dagokiona.
pietun pietun iz ipar postaria.
pietungo pietungo iz postariaren lanbidea.
pieza pieza 1 iz tresna edo makina batean alda daitekeen atala. ik peza.
  2 (izenondo eta izenlagunekin)
  3 irud/hed
  4 xakean eta kideko jokoetan, mugitzen diren osagaietako bakoitza.
  5 multzo edo osotasun homogeneo bat osatzen duten mota bereko osagai bereizia. ik atal.
  6 (hitz elkartuetan bigarren osagai gisa)
  7 (artilleriakoak)
  8 oihal, ehun edo kideko zerbaiten zatia, osotasun bat osatzen duena.
  9 zati bereizia.
  10 musika lan laburra baina beste baten zatia ez dena.
  11 (hitz elkartuetan lehen osagai gisa)
  12 (hitz elkartuetan bigarren osagai gisa)
  13 arte lana.
  14 antzerki lana.
  15 metalezko dirua.
  16 ordezko pieza ik ordezko 9.
piezatxo piezatxo (orobat piezatxu g.er.) iz pieza txikia.
piezatxu piezatxu ik piezatxo.
piezoelektriko piezoelektriko izlag piezoelektrizitateari dagokiona; piezoelektrizitateak eragina.
piezoelektrizitate piezoelektrizitate 1 iz presio mekanikoak ergindako gertakari elektrikoen multzoa.
  2 (hitz elkartuetan)
pigmalionismo pigmalionismo iz Pigmalionen mitoan oinarrituriko jokaera.
pigmentario pigmentario izond pigmentuarena, pigmentuari dagokiona. ik pigmentoso.
pigmentazio pigmentazio iz ehun batean pigmentua sortzea edo pilatzea; pilatze horren ondorioa.
pigmento pigmento ik pigmentu.
pigmentoso pigmentoso izond pigmentuarena, pigmentuari dagokiona. ik pigmentario.
pigmentu pigmentu (orobat pigmento; Hiztegi Batuan pigmentu agertzen da) 1 iz animalia edo landare ehunetan gertatzen den gaia, kolore jakin bat sortzen duena.
  2 (hitz elkartuetan lehen osagai gisa)
  3 (hitz elkartuetan bigarren osagai gisa)
  4 hauts bihurtzen ahal den gai kimikoa, ur edo olioetan disolbaezina gehienetan, margoak egiteko erabiltzen dena.
pigmentudun pigmentudun izond pigmentua duena.
pigmeo pigmeo 1 iz Nilo aldean bizi zen elezaharretako nano herri bateko kidea.
  2 Afrikan eta Asian bizi diren nano herrietako kidea.
  3 irud/hed oso garaiera txikiko pertsona.
  4 (izenondo gisa)
pija pija izond/iz emakumeez mintzatuz, aberaskumea edo aberaskume manerak dituena. ik pijo.
pijada pijada iz huskeria.
pijama pijama 1 iz lo egiteko jantzi arin eta mehea, jakak eta galtzek osatua.
  2 pijama-galtza (orobat pijamagaltza) pijamako galtza.
pijamagaltza pijamagaltza ik pijama 2.
pijatxu pijatxu iz adkor pija.
pijo pijo 1 izond/iz aberaskumea edo aberaskume manerak dituena. ik pijopaila.
  2 irud/hed
pijopaila pijopaila iz adkor pijoa.
pijotxo pijotxo iz adkor pijoa.
pika pika1 1 iz lantza, ezten-haga.
  2 (hitz elkartuetan)
  3 frantziar joko kartetako sailetako bat.
pika pika2 1 iz ipar mika.
  2 pika-bele
  3 pika-buztan ik pikabuztan1.
pikabuztan pikabuztan1 (orobat pika buztan) izond ipar zozoa, herabea.
pikabuztan pikabuztan2 iz zalgurdi, tren eta kidekoetara igotzeko oina jartzeko tokia. ik ointoki.
pikada pikada iz ebakia.
pikadera pikadera iz egurra, haragia eta kidekoak ebakitzeko enbor modukoa.
pikado pikado ik pikatu2.
pikadore pikadore iz zezenketetan, zezenari akuilu luzea sartzen dien pertsona.
pikadun pikadun izond pika duena. ik pika1.
pikante pikante izond piperduna, gatzduna.
pikantexka pikantexka izond adkor piperduna, gatzduna.
pikarazi pikarazi, pikaraz, pikarazten du ad ipar ebakiarazi, motzarazi.
pikarda pikarda iz orbana, tantoa.
pikardatu pikardatu, pikarda, pikardatzen 1 du ad tantoz bete. ik tantotu.
  2 (era burutua izenondo gisa)
pikardatze pikardatze iz tantoz betetzea.
pikardia pikardia 1 iz pikaroari dagokion egin edo esana; egite edo esate lixuna.
  2 (hitz elkartuetan lehen osagai gisa)
  3 adkor kaltea.
  4 kamisoi modukoa, aski erotikoa.
pikardiar pikardiar izlag/iz Frantziako eskualde Pikardiakoa, Pikardiari dagokiona; Pikardiako herritarra.
pikareska pikareska iz pikaroaren jarrera.
pikaresko pikaresko izond eleberriez mintzatuz, protagonistatzat pikaro bat duena.
pikari pikari iz arma gisa pika erabiltzen duen gudaria.
pikaro pikaro 1 iz maltzurra, azeria, malmutza; lixun puntua duena. ik kokin. (pertsonez)
  2 (hitz elkartuetan)
  3 (gauzez)
  4 (Berpizkundeko pertsonaia literarioez)
pikaroki pikaroki iz pikaroari digokion eran; lixun puntu batez.
pikarrai pikarrai 1 izond ipar biluzia, gabetua.
  2 (adizlagun gisa)
pikarraitu pikarraitu, pikarrai(tu), pikarraitzen da/du ad biluztu, gabetu.
pikart pikart izond nabarra.
pikartsu pikartsu ik pikortsu.
pikategi pikategi iz objektuak ataltzetik edo desegitetik sortzen den materialaren biltegia.
pikatu pikatu1 1 du ad ebaki; moztu.
  3 jatekoz mintzatuz, xehatu.
  4 karta-jokoetan, ebaki.
  5 harriaz edo kidekoez mintzatuz, landu.
  6 mailukaz joz zorroztu.
  7 gailu ebakitzaile batekin zulatu.
  8 mokatuak jan.
  9 irud/hed
  10 (era burutua izen gisa) tabako pikatua.
  · 11 da ad muzindu, zapuztu.
  12 baztanga-pikatu ik baztanga.
pikatu pikatu2 (orobat pikado) iz nota sail bat jotzeko modua, horien arteko tarteetan soinua erabat etenez.
pikatxa pikatxa iz pl barrukiak.
pikatxoi pikatxoi 1 iz pikotxa.
  2 (hitz elkartuetan)
pikatzaile pikatzaile (orobat pikatzale g.er.) 1 iz pikatzen duen pertsona.
  2 (hitz elkartuetan lehen osagai gisa)
pikatzale pikatzale ik pikatzaile.
pikatze pikatze iz ebakitzea, moztea.
pikazismo pikazismo iz elikagaiak ez diren gauzak jateko grina konpultsiboa.
pike pike1 ik bike.
pike pike2 adkor lehia.
piketa piketa iz ipar hesola, paldoa.
piketatu piketatu, piketa, piketatzen du ad piketaz mugatu.
pikete pikete 1 iz greba dei bat betearazten saiatzen den pertsona taldea.
  2 (hitz elkartuetan bigarren osagai gisa)
  3 ezohiko zerbitzu bat egiteko soldadu taldea.
piketero piketero iz Argentina sortu zen pikete mugimendua, trafiko etenaldiak eta kideko ekintzak egiten zituena.
piknik piknik (orobat pik-nik, piknika g.er.eta pik-nika g.er.; Hiztegi Batuan piknik agertzen da) 1 iz landan egiten den otordua.
  2 (hitz elkartuetan)
piknikatu piknikatu (orobat pik-nikatu), piknika, piknikatzen du ad piknika egin.
piknostilo piknostilo 1 iz zutabeak hiru moduluko tartean dauden zutabe tartea.
  2 (izenondo gisa)
piko piko1 (orobat piku g.er.) 1 iz ipar tresna aho-zorrotz batez eginiko ebakia.
  2 (hegaztiak mokoarekin)
  3 ipar esaldi mingarria edo zirikagarria; ateraldi bizia.
  4 bertsoaren edo kantuaren indargunea.
  5 dantzan, oinak hurbiltzen eta urruntzen diren jauzia
  5a adkor ziztaldia.
  6 pikorik (ezezko esaldietan) alerik ez. ik beherago 11.
  7 pikoan izan prest izan.
  8 pikoan egon prest egon.
  9 pikoan eman prestatu, prest jarri.
  10 pikoan ezarri prestatu, prest ezarri.
  11 pikorik ez jo kolperik ez jo
  12 zauri gainean piko
  13 zauriaren gainean pikoa
piko piko2 (orobat piku g.er.) 1 izond oso aldapatsua.
  2 irud/hed
  3 (adizlagun gisa)
  4 (-en atzizkiaren eskuinean izen gisa)
  5 buruz piko joan maldan beheiti joan.
  6 piko-piko
piko piko3
  1 eta piko (orobat eta piku) eta koska. ik koska1 6.
piko piko4 ik piku.
piko piko5 1 iz pikotxa.
  2 adkor droga zizta.
pikodun pikodun izlag iduna biribila ez duena.
pikogramo pikogramo iz gramoaren bilioirena.
pikoka pikoka adlag esaldi mingarri edo zirikagarriak esaka.
pikokada pikokada (kospusean pikukada soilik) iz pikotx ukaldia. iz
pikoleto pikoleto iz adkor guardia zibila. ik txapeloker; pikolo2.
pikolitofono pikolitofono iz litofono mota.
pikolo pikolo1 iz flauta txikia, ohikoak baino soinu zoli eta sarkorragoa duena.
pikolo pikolo2 iz adkor guardia zibila. ik txapeloker; pikoleto.
pikondo pikondo ( orobat pikuondo Hiztegi Batuan pikondo agertzen da) 1 iz klima epeletako zuhaitz edo zuhaixka, masustondoaren familiakoa, hosto handi gingildunak dituena eta fruitutzat pikua ematen duena (Ficus carica).
  2 (hitz elkartuetan)
pikondope pikondope (corpusean pikuondope soilik) iz pikondoaren azpia. ik pikupe.
pikoņo pikoño iz ipar adkor pikoa, esaldi mingarria. ik piko1 3.
pikor pikor 1 iz fruituez eta kidekoz mintzatuz, alea. ik garau.
  2 irud/hed
  3 zerbaiten zati txiki eta biribilkara.
  4 (hitz elkartuetan bigarren osagai gisa)
  5 (hitz elkartuetan bigarren osagai gisa, irud/hed)
  6 larruazalean ateratzen den koskor modukoa. ik pikorta.
  7 azienda xehen gorotza, batez ere birbilkara.
  8 argazki irudia osatzen duten zilar gatzezko tita edo tantoetako bakoitza.
  9 pikorrik (ezezko esaldietan) ipar alerik ez.
  10 pikor harri granitoa.
pikorka pikorka adlag banaka; gutxinaka. ik aleka; apurka.
pikorreztatu pikorreztatu, pikorrezta, pikorreztatzen da/du ad pikorrez bete. ik pikortatu.
pikorta pikorta 1 iz larruazalean ateratzen den koskor modukoa. ik pikor 6.
  2 (hitz elkartuetan)
  3 zerbaiten zati txiki eta biribilkara. ik pikor.
pikortatsu pikortatsu izond pikortaz betea. ik pikortsu.
pikortatu pikortatu, pikorta(tu), pikortatzen 1 da/du ad pikortaz bete; tantotu. ik pikorreztatu.
  2 (era burutua izenondo gisa)
pikortsu pikortsu (orobat pikartsu) 1 izond pikorrez betea. ik pikortatsu.
  2 (argazki eta kidekoez) ik pikor 6.
pikortu pikortu, pikor(tu), pikortzen da/du ad aletu.
pikortxo pikortxo iz pikor txikia.
pikota pikota 1 iz akusatuak jendaurrean lotsarazteko, edo exekutatuen burua jartzeko, antzina erabiltzen zen zutabea.
  2 (zigorra adierazteko)
  3 pikotan jarri irud
pikotara pikotara ik piku 7.
pikotx pikotx 1 iz lurra edo lurzorua lantzeko lanabesa, alde bat zorrotza eta bestea lauagoa duen burdin batez eta gider batez osatua. ik pikatxoi.
  2 (hitz elkartuetan)
  3 pikotxean pikotxarekin joaz. cf pikotxean.
pikotxaka pikotxaka adlag pikotx ukaldika.
pikotxean pikotxean adlag kokoriko, kulubilko.
pikotze pikotze ik pikutze.
pikto pikto iz antzina Eskozian bizi izan zen herri bateko kidea.
piktograma piktograma iz gauzaki baten kontzeptua adierazteko erabiltzen den ikur grafikoa, gauzakia sinbolizatzen duena.
piktorialista piktorialista ik pikturalista.
piktoriko piktoriko izond margolaritzari dagokiona.
pikturalismo pikturalismo iz fotografia-higikunde, argazkiak margolan gisa tratatu behar direla dioena.
pikturalista pikturalista 1 (orobat piktorialista) izond pikturalismoari dagokiona.
piku piku1 (orobat piko) 1 iz pikondoaren fruitua, udare-formakoa, azala berdea, morea edo beltzaxka, eta mamia, gorria eta oso gozoa, hazi guztiz txikiz betea duena.
  2 (izenondoekin)
  3 (neurriekin)
  4 (hitz elkartuetan lehen osagai gisa)
  5 (hitz elkartuetan bigarren osagai gisa)
  6 pikondoa.
  7 pikutan adkor urruti.
  8 pikutara ( orobat pikotara Hiztegi Batuan pikutara agertzen da)
  9 piku hosto (orobat piko hosto eta pikuhosto g.er.) pikondoaren hostoa.
piku piku2 ik piko1; piko2.
pikuhosto pikuhosto ik piku1 8.
pikukada pikukada ik pikokada.
pikuondo pikuondo ik pikondo.
pikuondope pikuondope ik pikondope.
pikupe pikupe iz pikondoaren azpia. ik pikondope.
pikura pikura iz ipar xiringa sartzea.
pikutan pikutan ik piku1 7.
pikutara pikutara ik piku2 8.
pikutze pikutze (corpusean pikotze soilik) iz ipar pikondoa.
pil pil
  1 kurutx ala pil ik kurutx 2.
pila pila1 1 iz gauzak elkarren gainean edo ondoan ipinita egiten den multzoa, bereziki antolamendurik gabea. ik pilo; meta.
  2 (izenondoekin)
  3 (hitz elkartuetan bigarren osagai gisa; gauzak)
  4 (hitz elkartuetan bigarren osagai gisa;animaliak)
  5 (hitz elkartuetan bigarren osagai gisa; pertsonak) multzo handia.
  6 (hitz elkartuetan bigarren osagai gisa; irud/hed)
  7 pilan adlag pila bat osatuz.
  8 pila bat adlag asko.
  9 (izen baten ezkerrean)
pila pila2 1 iz energia kimikoa energia elektriko bihurtzen duen generadorea.
  2 (izenondo eta izenlagunekin)
  3 irud/hed
  4 erregai-pila
piladun piladun izond pila duena; pilak dituena.
pilaka pilaka adlag kopuru handian. ik piloka.
pilaketa pilaketa 1 iz pilatzea.
  2 (izenondoekin)
  3 (hitz elkartuetan bigarren osagai gisa)
pilako pilako iz pila, gauzen multzoa.
pilakuntza pilakuntza iz pilaketa.
pilare pilare 1 iz harroina, zutabea.
  2 irud/hed
pilaretxo pilaretxo iz pilare txikia.
pilarmonika pilarmonika ik filarmonika.
pilastra pilastra iz pilarea, bereziki, horma bati atxikia dagoena.
pilatu pilatu, pila, pilatzen 1 du ad gauzak elkarren gainean edo ondoan, pila bat osatzen dutela bildu. ik metatu.
  2 (da ad gisa)
  3 kopuru handia bildu.
  4 (era burutua izenondo gisa)
pilatxo pilatxo 1 iz pila edo multzo txikia. ik pilotxo.
  2 (hitz elkartuetan)
pilatzaile pilatzaile iz aipatzen duena pilatzen duen pertsona.
pilatze pilatze 1 iz gauzak elkarren gainean edo ondoan, pila bat osatzen dutela biltzea.
  2 (hitz elkartuetan lehen osagi gisa)
  3 (hitz elkartuetan bigarren osagai gisa)
pilda pilda 1 iz gehiegi erabili den soinekoa edo soineko puska. ik piltzar; zarpail.
  2 (hitz elkartuetan)
  3 irud/hed
pildagi pildagi iz ipar arropa-poltsa.
pildaire pildaire izond pildaz jantzia.
pildora pildora iz pilula.
piliska piliska (orobat pilixka) izond (ezezko esaldietan) apurrik.
pilixka pilixka ik piliska.
pilkortu pilkortu, pilkor, pilkortzen du ad pikortatu, tantotu.
pilo pilo 1 iz pila, multzo antolatugabea.
  2 (izenondoekin)
  3 (hitz elkartuetan bigarren osagai gisa; gauzak)
  4 (hitz elkartuetan bigarren osagai gisa; animaliak)
  5 (hitz elkartuetan bigarren osagai gisa; pertsonak) multzo handia.
  6 (hitz elkartuetan bigarren osagai gisa; irud/hed)
  7 piloan adlag pilo bat osatuz.
  8 pilo bat adlag asko.
piloka piloka adlag pilaka.
pilon pilon iz pilare euskarria.
pilonidal pilonidal izond kistez eta kidekoez mintzatuz, barnean ileak dituea.
pilota pilota ( orobat pelota ) 1 iz jolasean ibiltzeko erabiltzen bola elastikoa; bereziki, izen bereko euskal kirolean erabiltzen dena.
  2 (izenondo eta izenlagunekin)
  3 (hitz elkartuetan lehen osagai gisa)
  4 (hitz elkartuetan bigarren osagai gisa)
  5 esfera-formako gauzakia.
  6 irud/hed
  7 (arazo baten adierazpen gisa)
  8 euskal kirola, bi talderen artean, eskuz, palaz edo zestaz, pilota horma baten kontra jaurtiz jokatzen dena.
  9 (hitz elkartuetan lehen osagai gisa)
  10 (hitz elkartuetan bigarren osagai gisa)
  11 (irud/hed, pilota-jokoaren zertzeladetan)
  12 pilotan adlag
  13 pilota leku ik pilotaleku.
  14 pilota-plaza ( orobat pilotaplaza ) ipar pilotalekua.
  15 pilota-ukaldi ik pilotakada.
pilotadun pilotadun izond barrabiladuna.
pilotagia pilotagia iz pilota plaza; trinketea.
pilotagile pilotagile 1 iz pilotak egiten dituan eskulangilea.
  2 kakalardo pilotagile ik kakalardo 4.
pilotagune pilotagune iz pilotalekuen gunea.
pilotaka pilotaka iz pilota-partida.
pilotakada pilotakada 1 iz pilota ukaldia.
  2 (pilota-jokoan)
  3 irud/hed
pilotakadaka pilotakadaka adlag pilota ukaldika.
pilotaleku pilotaleku ( orobat pilota leku Hiztegi Batuan pilotaleku agertzen da) 1 iz pilota jokoan aritzeko prestaturik dagoen plaza edo lekua. ik pilota 14.
  2 (hitz elkartuetan lehen osagai gisa)
  3 (hitz elkartuetan bigarren osagai gisa)
pilotaplaza pilotaplaza ik pilota 14.
pilotari pilotari 1 iz pilotan jokatzen duen pertsona; bereziki, pilota jokoa lanbidetzat duena.
  2 (izenondo eta izenlagunekin)
  3 (hitz elkartuetan lehen osagai gisa)
  4 (izenondo gisa)
pilotarisa pilotarisa (Euskaltzaindiaren gomendioetan baztertzen dira -sa atzizkia duen formak) iz emakume pilotaria.
pilotasoro pilotasoro iz behinola pilotan jokatzen zen zelaia.
pilotatu pilotatu, pilota(tu), pilotatzen du ad pilotu gisa gidatu.
pilotatxo pilotatxo 1 iz pilota txikia.
  2 haragi pilotatxoa.
  3 (hitz elkartuetan)
  4 haragi pilotatxo ik haragi 13.
pilotatzale pilotatzale ik pilotazale.
pilotatzar pilotatzar iz adkor pilota handia.
pilotatze pilotatze iz pilotu gisa gidatzea.
pilotazale pilotazale (orobat pilotatzale g.er.) 1 iz pilota jokoaren zalea den pertsona.
  2 (izenondo gisa)
  3 (adizlagun gisa)
  4 (hitz elkartuetan)
pilote pilote iz paldo modukoa, eraikin baten oinarri izateko lurrean finkatzen dena.
piloteatu piloteatu, pilotea, piloteatzen 1 du ad pilotarekin jolasean ibili, tantorik egiteko asmorik gabe.
  2 (era burutua izenondo gisa) pilotakada asko jotzen direna.
piloteo piloteo 1 iz pilotarekin jolasean ibiltzea, tantorik egiteko asmorik gabe.
  2 (izenondoekin)
piloto piloto ik pilotu.
pilotu pilotu 1 iz itsasontzi bat, hegazkin bat edo lasterketa-auto edo -motozikleta bat gidatzen duen pertsona.
  2 (izenondoekin)
  3 (predikatu gisa)
  4 (hitz elkartuetan lehen osagai gisa)
  5 (hitz elkartuetan bigarren osagai gisa)
  6 (izenlagun gisa)
  7 kapitain pilotu ik kapitain 11.
  8 pilotu kide ik pilotukide.
pilotugai pilotugai (corpusean pilotu-gai soilik) iz pilotu izateko prestatzen ari dena.
pilotukide pilotukide (orobat pilotu kide) iz pilotu talde bereko pilotu dena.
pilotxo pilotxo 1 iz pilo txikia. ik pilatxo.
  2 (hitz elkartuetan)
pilpil pilpil ik pil-pil.
pil-pil pil-pil (orobat pilpil g.er.) 1 adlag prestatzen ari diren janariez mintzatuz, borborka.
  2 irud/hed
  3 (izen gisa)
  · 4 adlag bihotzaz mintzatuz, pilpiran. ik pilpilka 2.
  5 pil-pil erara
  6 pil-pilean adlag pil-pil.
  7 irud/hed
  7 pil-pilka ik pilpilka.
pilpilka pilpilka (orobat pil-pilka) 1 adlag borborka. ik pil-pil.
  2 bihotzaz mintzatuz, pilpiran. ik pil-pil 4.
pilpiltsu pilpiltsu izond pil-pil dagoena.
pilpira pilpira 1 iz bihotzaren eta zainen aldizkako uzkurtze eta hanpatze higidura. ik taupada.
  2 irud/hed
  3 (hitz elkartuetan bigarren osagai gisa)
  4 pilpiran adlag taupadaka. ik pilpiraka.
  5 pilpiraz adlag pilpiran.
pilpiragarri pilpiragarri izond pilpira eragiten duean.
pilpiraka pilpiraka 1 adlag taupadaka. ik pilpira 4.
  2 irud/hed
pilpiraņo pilpiraño iz pilpira txikia.
pilpiratsu pilpiratsu izond pilpiraz betea.
pilpiratu pilpiratu, pilpira(tu), pilpiratzen 1 da ad bihotzaz mintzatuz, aldizkako higiduraz uzkurtu eta hanpatu.
  2 irud/hed
  3 (du aditz gisa)
  4 (era burutua izenondo gisa)
piltzar piltzar 1 iz janzki zati edo zatar hondatua. ik pilda.
  2 irud/hed
  3 (hitz elkartuetan lehen osagai gisa)
  4 (hitz elkartuetan bigarren osagai gisa)
  5 (izenondo gisa)
  6 piltzar egin
  7 piltzar-piltzar egin
piltzardun piltzardun izond piltzarrak dituena.
piltzarkeria piltzarkeria iz alprojakeria. ik trapukeria.
piltzartu piltzartu, piltzar(tu), piltzartzen 1 da/du ad piltzar bihurtu.
  2 (era burutua izenondo gisa)
pilula pilula (orobat pirula g.er.) 1 iz farmazia-gai bat daukan bolatxo edo pastila txikia, irensten dena.
  2 (izenondoekin)
  3 (izenlagun edo kidekoekin)
  4 (hitz elkartuetan lehen osagai gisa)
  5 (hitz elkartuetan bigarren osagai gisa)
  6 irud/hed
  7 pilula antikontzeptiboa.
  8 pilula-adikzio (corpusean piluladikzio soilik)
piluladikzio piluladikzio ik pilula 8.
pilulatxo pilulatxo iz adkor pilula.
pilulazale pilulazale izond pilulen zalea dena.
pin pin ik pun 3.
pinaburu pinaburu 1 iz pinuaren ordenako zuhaitzen fruitua, kono itxurakoa, haziak gordetzen dituzten ezkata gogorrez osatua.
  2 (hitz elkartuetan)
pinadi pinadi ik pinudi.
pinadoi pinadoi ik pinudi.
pinakoteka pinakoteka iz margolan museoa.
pinakulo pinakulo ik pinakulu.
pinakulu pinakulu (orobat pinakulo g.er.; Hiztegi Batuan pinakulu agertzen da) iz piramide edo kono formako elementua, arkitektura-lanak apaintzen dituena.
pinakuludun pinakuludun izond pinakulua duena; pinakuluak dituena.
pinal pinal iz
pinaza pinaza iz antzinako ontzi mota.
pinazi pinazi iz pinu-hazia, pinaburuan gordetzen dena.
pindar pindar 1 iz txinparta.
  2 (hitz elkartuetan)
  3 irud/hed
pindarka pindarka adlag pindarrak jaurtikiz.
pindarketa pindarketa iz pindarrak jaurtitzea. · irud/hed
pindarraldi pindarraldi iz pindarrak dirauen aldia.
pindartsu pindartsu 1 izond pindarrez betea.
  2 irud/hed
pindartu pindartu, pindar(tu), pindartzen du ad gaitzitu, muzindu, zapuztu.
pindatu pindatu ik pintatu.
pindro pindro iz adkor oina.
pindrotako pindrotako iz adkor oinetakoa.
pineal pineal 1 izond guruinez mintzatuz, garun hemisferioen eta garuntxoaren artean dagoena, pinaburu baten eitea duena.
  2 irud/hed
pinganilo pinganilo iz entzungailu txiki ergonomikoa.
ping-pong ping-pong 1 iz tenisaren antzeko jokoa, mahai batean jokatzen dena. ik mahai 14a.
  2 (hitz elkartuetan)
pinguino pinguino 1 iz itsas hegazti igeri-oinduna, arrainjalea, lumak zuriak eta beltzak dituena, itsaso izoztuetan bizi dena (Spheniscus sp.).
  2 (hitz elkartuetan lehen osagai gisa)
  3 irud/hed
pinguinokume pinguinokume iz pinguinoaren kumea.
pinoi pinoi (orobat piñoi g.er.) 1 iz engranaje bateko gurpil txiki horzduna.
  2 pinoi finkoko izlag iritziz aldatzen ez duena.
pinoidun pinoidun iz pinaziak dituena.
pinondo pinondo iz pinua.
pinpilinpausa pinpilinpausa ik pinpilinpauxa.
pinpilinpauxa pinpilinpauxa (orobat pinpilinpausa; Hiztegi Batuan pinpilinpauxa agertzen da) 1 iz tximeleta.
  2 (hitz elkartuetan)
  3 (beste izen baten eskuinean)
pinpin pinpin iz neguta.
pinpinatu pinpinatu, pinpina, pinpinatzen da ad kimatu.
pinpinela pinpinela iz Pimpinella generoko zenbait belar landareen izena.
pinpirin pinpirin (orobat pinpirrin g.er.) 1 izond liraina, zalua, txairoa. ik poxpolin; pertxenta. (emakumeez)
  2 (bestelakoez)
  3 (era peioratiboan erabilia)
  4 (izen baten ezkerrean)
  5 tximeleta.
  6 pinpirin-pinpirin (adizlagun gisa)
pinpirindu pinpirindu, pinpirin(du), pinpirintzen da/du ad pinpirin jarri.
pinpirinka pinpirinka adlag pinpirina gisa hegaldatzen.
pinpirinkeria pinpirinkeria iz egite pinpirin gaitzesgarria.
pinpirintasun pinpirintasun iz pinpirina izateko nolakotasuna.
pinpirintsu pinpirintsu izond adkor pinpirina.
pinpirrin pinpirrin ik pinpirin.
pinpirrindu pinpirrindu, pipirrin(du), pinpirrintzen da/du ad moxkortu, txolindu.
pinporta pinporta (orobat piporta g.er.) 1 iz pikorra.
  2 (hitz elkartuetan bigarren osagai gisa)
  3 irud/hed
  4 kimua, begia.
pinportadun pinportadun izond pinportak dituena.
pinportatxo pinportatxo iz adkor pinporta.
pinportu pinportu, pinpor(tu), pinportzen du ad pinportak atera. · irud/hed
pinpox pinpox izond pinpirina.
pinta pinta1 1 iz eduki neurri zaharra, pitxerraren erdia balio zuena. ik pitxerdi.
  2 (neurri gisa)
  3 (hitz elkartuetan bigarren osagai gisa)
  4 kurios pinta erdi ik kurios 4.
  5 pinta erdi (orobat pintaerdi g.er. eta pinterdi)
  6 pinta esne (orobat pintesne g.er.) Zenbat pinta esne biltzen du egunero? Gainerako ardi bakoitzak bi pinta esne ematen dizkio eguneroko bi deitzaldietan.
  7 pinta laurden
pinta pinta2 iz tanta, orbana. ik pintta.
pintada pintada 1 iz horma publikoetan idazkun handiak pintatzea. ik pintaketa 2; tindaketa 2; graffiti.
  2 pintada-egile
pintaerdi pintaerdi ik pinta 5.
pintakatu pintakatu, pintaka(tu), pintakatzen du ad tantoz bete. ik pintarratu; tantotu.
pintaketa pintaketa 1 iz pintatzea; pintatzearen emaitza.
  2 (hitz elkartuetan)
  3 horma publikoetan idazkun handiak pintatzea. ik pintada.
pintarazi pintarazi, pintaraz, pintarazten du ad pintatzera behartu.
pintarratu pintarratu, pintarra, pintarratzen 1 du ad tanto edo orbanez bete. ik tantotu; nabartu.
  2 (era burutua izenondo gisa) pintoa. ik nabar.
pintatu pintatu pinta(tu), pintatzen 1 du ad pintura geruza batez estali. ik margotu.
  2 (norbaitek bere burua)
  3 (era burutua izenondo gisa)
  4 margolan bat ondu; irudi edo kideko bat oihal edo kideko batean margoz egin.
  5 irud/hed
  6 (era burutua izenondo gisa)
  7 zerbaitek edo norbaitek zerbaitetako gorabehera izan.
  8 pinta pinta egin erabat pintatu. Urtetan aurrera samartutako emakume bat jaitsi zen, neskatxa baten moduan jantzita eta aurpegia pinta-pinta eginda, larruzko beroki bat gainean zuela. Xole eta Anamari ixpiluaren aurrean apain apain orraztu, ezpainak pinta pinta egin eta, abiatu dira herri aldera. Kamionetaren kabinara itzuli zen aurpegia karmin orbanez beteta eta ahoa karminez pinta-pinta eginda zuen neska batekin.
  9 pintatu berri Itsasontzi polita zen, garbitu berria, pintatu berria. Kanpoko itxura ez diote aldatu tenpluari, pintatu berria badago ere. Ezpainak gorriz pintatu berriak zituen Arianek. Saihetsean den hondartzan, pintatu berriak diren batteliku kriketak, egur batzuen gainean garbiki eta ordenatuki ezarriak.
pintatzaile pintatzaile 1 iz paretak eta kidekoak pintatzen dituen langilea. Nagusiak, lehenik, pintatzaile ofizioa irakatsi zidan.
  2 margolaria. ik pintore.
pinterdi pinterdi ik pinta 5.
pintesne pintesne ik pinta 6.
pinto pinto izond tantoak edo titak dituena. ik pintto.
pintore pintore 1 iz margolaria.
  2 (izenondo eta izenlagunekin)
  3 (izenondo gisa)
  3 (hitz elkartuetan lehen osagai gisa)
  4 paretak eta kidekoak pintatzen dituen langilea. ik pintatzaile.
pintoresko pintoresko (orobat pitoresko g.er.) 1 izond agertzen duen toki-koloreagatik erakargarria edo interesgarria gertatzen dena.
  2 xelebrea, bitxia.
pintoreskotasun pintoreskotasun (orobat pitoreskotasun) iz pintoreskoa denaren nolakotasuna.
pintta pintta iz adkor pinta, tita.
pintto pintto izond adkor pintoa. Ikusten duzu pintto hori? -galdetu zion Vittoriok txerriak seinalatuz-.
pintura pintura 1 iz margolariaren antzea edo ogibidea; pintatzeko artea, margoen bidezko irudikatzea, gainalde batean egiten dena. ik margolaritza.
  2 (izenondo eta izenlagunekin)
  3 (hitz elkartuetan lehen osagai gisa)
  4 (hitz elkartuetan bigarren osagai gisa)
  5 margolana. ik beherago 10.
  6 margotzeko erabiltzen den gaia. ik margo 2.
  7 (hitz elkartuetan lehen osagai gisa)
  8 (hitz elkartuetan bigarren osagai gisa)
  9 aurpegia pintatzeko edo makillatzeko gai kosmetikoa.
  10 pintura-lan
pinturagintza pinturagintza iz margolanak egitea.
pinturazale pinturazale izond margolanen zalea dena.
pintxatu pintxatu, pintxa, pintxatzen 1 du ad zulatu.
  2 diskoez mintzatuz, jarri.
  3 telefonoaz mintzatuz, hartu.
pintxe pintxe iz sukaldari-laguntzailea.
pintxo pintxo1 1 iz ziri-mokadua.
  2 (hitz elkartuetan lehen osagai gisa)
  3 (hitz elkartuetan bigarren osagai gisa)
  4 pl errepidean ibilgailuak geldiarazteko jatzen diren iltzeak.
pintxo pintxo2 1 iz labana edo kidekoa.
pintxo pintxo3 1 adlag adkor apaina.
  2 pintxo-pintxo izond
pintxodun pintxodun izlag adkor puntaduna.
pintxozale pintxozale izond/iz pintxoen zalea dena.
pintza pintza 1 iz batez ere pl bi besoz osatutako tresna, gauzak hartzeko edo haiei heltzeko erabiltzen dena. ik gantxo 3.
  2 (arropak esekitzeko) ik gantxo 3.
  3 irud/hed
  4 oskoldunez mintzatuz, hagina.
  5 arranpa modukoa.
pintzadun pintzadun izond gonez, galtzez eta kidekoez mintzatuz, alozduna.
pintzatu pintzatu, pintza(tu), pintzatzen du ad zerbaiti pintza modukoekin heldu.
pintzatxo pintzatxo iz pintza txikia.
pintzel pintzel 1 iz kirten baten muturrean itsasten den ile edo zuntz sorta batez osaturiko tresna, gainalde batean pintura edo antzeko gairen bat hedatzeko erabiltzen dena.
  2 (hitz elkartuetan lehen osagai gisa)
  3 (hitz elkartuetan bigarren osagai gisa)
  4 irud/hed
  5 pintzel-ukitu ik pintzelkada; pintzelada.
pintzelada pintzelada 1 iz pintzel-ukitua. ik pintzelkada.
  2 (izenondo eta izenlagunekin)
pintzelkada pintzelkada 1 iz pintzel-ukitua. ik pintzelada.
  2 (izenondo eta izenlagunekin)
  3 (hitz elkartuetan)
pintzelkatu pintzelkatu, pintzelka, pintzelkatzen du ad pintzelaz jo.
pintzeltxo pintzeltxo iz pintzel txikia.
pinu pinu (orobat piñu g.er.) 1 iz zuhaitz erretxinaduna, zur aski gogorra eta ona, orratz itxurako hosto berde iraunkorrak, eta lore ar eta emeak adar desberdinetan dituena, fruitutzat pinaburuak ematen dituena.
  2 (hitz elkartuetan lehen osagai gisa)
pinudi pinudi (orobat pinadi g.er. eta pinadoi g.er.) 1 iz pinuz landaturiko lekua, pinu basoa.
  2 (izenondoekin)
  3 (hitz elkartuetan)
pinuditu pinuditu izond pinudi bihurtua.
pinupe pinupe iz pinudiaren azpialdea.
pinutegi pinutegi iz pinudia.
piņa piña iz anana.
piņoi piñoi ik pinoi.
piņu piñu ik pinu.
pio pio
  1 pio-pioka adlag txio-txioka.
pioi pioi ik peoi.
piojo piojo iz tabardoa.
piolet piolet iz mendizaleek, elurretan edo izotzetan mugimenduak segurtatzeko, erabili ohi duten tresna.
pioletadun pioletadun izond
pioletakada pioletakada iz piolet ukaldia.
pionero pionero (orobat pioner) 1 iz aitzindaria, aurrendaria.
  2 (izenondo gisa)
piorrea piorrea iz zorne isuria, bereziki hortz oietakoa.
pipa pipa 1 iz tabakoa eta kidekoak erretzeko erabiltzen den tresna, erretzekoa jartzeko ontzixka batez eta kea ahoratzeko tutu batez osatua.
  2 (aditzaren objektu gisa)
  3 (izenondo eta izenlagunekin)
  4 (neurri gisa
  5 (hitz elkartuetan lehen osagai gisa)
  5 (hitz elkartuetan bigarren osagai gisa)
pipada pipada iz pipaldia.
pipadaka pipadaka adlag pipadak joz.
pipadun pipadun 1 izond pipa duena.
  · 2 izlag
pipakada pipakada iz pipa baten edukia.
pipaldi pipaldi iz pipa-zurgaldia.
pipaontzi pipaontzi iz piparen ontzixka.
pipapuru pipapuru iz
piparatu piparatu, pirara, piparatzen du ad pipan sartu.
pipari pipari iz pipatzen duena, erretzailea.
piparraldi piparraldi ik piperraldi.
pipartsu pipartsu ik pipertsu.
pipartu pipartu ik pipertu.
pipartzale pipartzale ik pipertzale.
pipatu pipatu, pipa(tu), pipatzen du ad tabakoa edo kidekoak erre.
pipatzaile pipatzaile iz pipatzen duen pertsona. ik erretzaile.
piper piper 1 iz tomatearen familiako baratze landarea, lantza itxurako hostoak eta lore zuri txikiak dituena, eta fruituagatik lantzen dena (Capsicum annuum). ik beherago 11.
  2 landare horren fruitua, berdea edo gorria, gehienetan luzarana, barrua hutsa eta haziz josia duena, sukaldaritzan janari edo ongarri gisa erabiltzen dena.
  3 (izenondoekin)
  4 (hitz elkartuetan lehen osagai gisa)
  5 irud/hed
  6 irud/hed (izenondo gisa)
  7 piper bat, bost piper, zazpi piper ezer ez.
  8 piper bete
  9 piper egin
  10 piper egun piper egiten den eguna.
  11 piper hauts ik piperrauts.
  11 piper landare
  12 piper min ik pipermin.
  13 piper opil
  14 piper poto ik piperpoto.
  15 piper txorizero piper mota idortua, ur epeletan jarri eta mamia ateratzen zaiona.
  16 piperrik (ezezko esaldietan) ezertxo ere ez.
piperada piperada ik piperrada.
piperbeltz piperbeltz (orobat piper beltz g.er. piper beltx g.er.) 1 iz tropikoetako lurraldeetan hazten den zuhaixka igokaria (Piper nigrum).
  2 landare horren fruituetatik ateratzen den hauts beltza, bizigarri gisa erabiltzen dena.
  3 (hitz elkartuetan)
  4 (erkaketetan)
piperdun piperdun 1 izond piperra duena.
  2 irud/hed
pipermin pipermin (orobat piper min) 1 iz piper mota txikia, luzarana eta mina.
  2 irud/hed
  3 piperbeltza.
pipermindu pipermindu izond ozpindua, erresumindua.
pipermintsu pipermintsu izond pipertsua.
pipermorro pipermorro (orobat piper morro) iz piper mota lodia.
piperpoto piperpoto (orobat piper poto) 1 iz piperrez beteriko kontserba-ontzia.
  2 adkor espainiar bandera hori-gorria.
piperrada piperrada (orobat piperada)iz piper frijituz prestatzen den janaria.
piperraldi piperraldi (corpusean piparraldi osilik) iz ozpinaldia, haserrealdia.
piperraustu piperraustu, piperraus(tu), piperrausten du ad piperrautsez ondu.
piperrauts piperrauts (orobat piper hauts) iz piper gorri iharrak ehoz eginiko hautsa, janarien ongarri gisa erabiltzen dena.
piperretero piperretero iz eskolara joateari huts egiten diona.
piperreztatu piperreztatu, piperrezta(tu), piperreztatzen du ad gatz-piperrez ondu.
piperrontzi piperrontzi iz piperbeltza edukitzeko mahaiko ontzia.
pipertsu pipertsu (orobat pipartsu g.er.) 1 izond piper asko duena, bizia.
  2 irud/hed
pipertu pipertu (orobat pipartu g.er.), piper(tu), pipertzen 1 da/du ad erresumindu.
  2 (era burutu izenondo gisa)
  3 gatz-pipertu ik gatz 11.
pipertxo pipertxo iz adkor ik piper 15.
pipi pipi 1 iz kakalardoaren ordenako intsektua, oso txikia eta kolore ilunekoa, beldar egoeran dagoenean zur landua jaten duena (Anobiidae fam.). ik zeden; sits.
  2 irud/hed
  3 (hitz elkartuetan)
pipiatu pipiatu, pipiatu, pipiatzen 1 da/du ad pipiak jo, pipiak joa gertatu. ik zuhirindu.
  2 irud/hed
pipihauts pipihauts iz pipiaren hautsa.
pipil pipil 1 iz oraindik zabaldu ez den lorea.
  2 (hitz elkartuetan)
pipiņo pipiño iz adkor pipia.
pipiolo pipiolo izond pertsonez mintzatuz, hasiberria edo eskarmenturik gabea.
pipirika pipirika adlag jira eta bira, bueltaka.
pipiritaka pipiritaka adlag pipirika.
pipirrio pipirrio iz txioa.
pipirrioka pipirrioka adlag txioka. · irud/hed
pipita pipita (orobat pepita g.er.) 1 iz fruitu baten hazi txikia.
  2 metal ale biribilkara.
  3 pipila.
  4 irud ernamuina.
pipitaki pipitaki 1 iz igarkizuna.
  2 pipitaki-papataki
pipitatxo pipitatxo (orobat pepitatxo ) iz adkor pipita.
pipitta pipitta 1 iz adkor lore pipita.
  2 ik pitita 2.
pipiztatu pipiztatu, pipizta(tu), pipiztatzen da/du ad pipiatu.
pipor pipor izond potoloa, lodikotea.
piporta piporta ik pinporta.
piragarri piragarri izond maitagarri.
piragua piragua 1 iz kanoa luzea, arraunez edo belaz higitzen dena, Ameriketako eta Ozeaniako indiarrak erabiltzen dutena; horren antzeko kirol ontzia. ik txanel.
  2 (hitz elkartuetan)
piraguadun piraguadun iz piragua duena.
piraguismo piraguismo 1 iz piraguan edo kideko ontzietan nabigatzean datzan kirola.
  2 (hitz elkartuetan)
piraguista piraguista iz piraguismoan aritzen den pertsona.
piraloide piraloide izond sitsaren generoko intsektua
piramida piramida ik piramide.
piramidal piramidal izond piramideari dagokiona; piramide formakoa. ik piramide 4.
piramide piramide (orobat piramida g.er.) 1 iz Egiptoko faraonen hilobi gisa erabiltzen zen eraikuntza handia, oinarria laukia eta lau aurpegiak triangeluak zituena.
  2 oinarritzat zernahi poligono eta aurpegitzat hiruki isoszeleak dituen poliedroa.
  3 irud/hed
  4 (hitz elkartuetan lehen osagai gisa) ik piramidal.
  5 (hitz elkartuetan bigarren osagai gisa)
piramigrama piramigrama iz piramide edo erronbo formako lauki multzoa, normalean hitz jokoetan erabilia.
piraņa piraña 1 iz Amazoniako ur gezetan bizi den arrain haragijalea (Pygocentrus sp., Pygopristis sp., Serrasalmo sp.).
  2 (hitz elkartuetan)
pirata pirata 1 iz lapurretan egiteko itsasontziei erasoz bizi zen itsasgizona. ik itsaslapur; kortsario.
  2 (izenondoekin)
  3 (hitz elkartuetan)
  4 (izenondo gisa)
  · 5 iz berea ez dena erabiltzen edo hartaz jabetzen den pertsona.
  6 izond gauzez edo pertsonez mintzatuz, beharrezkoa den baimena ez duena.
piratakeria piratakeria iz piratari dagokion egintza gaitzesgarria.
pirateatu pirateatu, piratea(tu), pirateatzen 1 du ad zerbaiten kopia pirata egin, zerbait beharrezkoa den baimena gabe erabili.
  2 (era burutua izenondo gisa)
pirateria pirateria 1 iz pirataren jarduera.
  2 (hitz elkartuetan)
  3 zerbaiten kopia pirata egitea, zerbait beharrezkoa den baimena gabe erabiltzea.
pireliografo pireliografo iz aktinografoa.
pirilo pirilo iz ahatea.
pirimentarina pirimentarina iz protozoarioen infekzioak tratatzeko erabiltzen den sendagaia.
piriniar piriniar ik piriniotar.
pirinioar pirinioar ik piriniotar.
piriniotar piriniotar (corpusean piriniar eta pirinioar soilik) izlag
pirita pirita 1 iz burdin sulfurozko mea, horia eta distiratsua.
  2 (hitz elkartuetan)
pirka-pirka pirka-pirka adlag poliki-poliki, pixkana-pixkana.
pirofilo pirofilo iz sua bilatzen duena.
piroforiko piroforiko izond airea ukitzean berez gartzen dena; txinpart ugari ateratzen duena jotzen denean.
pirogeniko pirogeniko izond sukarra eragiten duena.
pirograbatu pirograbatu1, pirograba(tu), pirograbatzen du ad ezten gori batez grabatu. · (era burutua izenondo gisa)
pirograbatu pirograbatu2 iz ezten gori batez egiten den irarlana.
pirografia pirografia iz irarlanak ezten gori batez egiteko teknika.
piromano piromano 1 izond/iz suteak eragiteko zaletasun patologikoak jotakoa.
  2 izond piromanoarena, piromanoari dagokiona.
piropo piropo iz konplimendua, lorea.
piroteknia piroteknia 1 iz su festak eta lehergaiak egiteko eta erabiltzeko teknika.
  2 irud/hed
piroteknikari piroteknikari iz piroteknian aditua.
pirotekniko pirotekniko 1 izond pirotekniari dagokiona.
  2 irud/hed
pirpir pirpir 1 iz hots motela. ik firfira.
  2 pilpira.
pirri pirri izond zehatza eta arretatsua. ik punttalakurlo.
pirrika pirrika adlag jira eta bira, bueltaka.
pirrikan pirrikan ik pirritan.
pirriko pirriko izond garaipenez mintzatuz, irabazleak kalte handia hartuta lortzen duena.
pirrilaka pirrilaka ik firrilaka.
pirrin pirrin 1 iz apurra.
  2 pirrin bat adlag apur bat
pirrinta pirrinta iz bolada; zurrusta.
pirrintaka pirrintaka adlag boladaka; zurrustaka.
pirripio pirripio iz hegatxabala. ik larratxori.
pirripita pirripita (orobat pirripit) 1 iz ipar txirrindua. ik bizikleta.
  2 (hitz elkartuetan)
pirripitaka pirripitaka adlag jira eta bira.
pirripitalari pirripitalari 1 (orobat pirripitari) iz ipar txirrindularia.
  2 (hitz elkartuetan)
pirripitan pirripitan adlag jira eta bira. ik pirripitaka.
pirripitari pirripitari ik pirripitalari.
pirritaka pirritaka adlag pirripitaka.
pirritan pirritan (orobat pirrikan) 1 adlag jira eta bira.
  2 irud/hed
pirritatu pirritatu, pirrita, pirritatzen da ad lerratu.
pirronismo pirronismo iz E. Pirronen doktrina filosofiko eszeptikoa.
pirta-pirta pirta-pirta adlag apurka-apurka.
pirt-port pirt-port iz
pirtzil pirtzil iz panpina.
pirtzin pirtzin ik piercing.
piru piru 1 iz ipar hari edo kable bat osatzen duten izpietako bakoitza. ik zuntz.
  2 irud/hed
  3 (hitz elkartuetan)
  4 piru batek eraman ezer gutxik eraman.
pirubiko pirubiko
  1 azido pirubiko azido koloregabea, metabolismoan garrantzi handia duena.
pirueta pirueta iz gorputza biratuz egiten den higidura.
pirula pirula ik pilula.
piruleta piruleta iz karamelu biribila, makilatxo batek eusten diona.
pisa pisa ik pixa.
pisaketa pisaketa iz pisatzea.
pisaontzi pisaontzi iz pisatzeko ontzia.
pisarazi pisarazi, pisaraz, pisarazten du ad pisatzera behartu.
pisatar pisatar izlag/iz Pisakoa, Pisari dagokiona; Pisako biztanlea.
pisatu pisatu (orobat pixatu g. er. eta pizatu g.er.), pisa, pisatzen 1 du ad (zerbaiten) pisua neurtu.
  2 irud/hed
  3 pisu jakin bat izan.
  4 irud/hed
  5 zerbaiten alde onak eta txarrak arretaz aztertu.
pisatze pisatze (corpusean pizatze soilik) iz (zerbaiten) pisua neurtzea.
piska piska ik pixka.
piskabat piskabat ik pixka 2.
piskana piskana ik pixkana.
piskanaka piskanaka ik pixkanaka.
piso piso ik pisu2.
pisoi pisoi iz dolareetan, sagarra zapaltzeko mazoa.
pista pista1 1 iz kirol jakin bat egiteko prestaturiko eremua.
  2 (hitz elkartuetan bigarren osagai gisa)
  3 (bestelako erabilera duen eremua)
  4 (aireportuetakoa)
  5 asfaltatu gabeko bidea.
  6 magnetofono eta kidekoetan, hotsa edo soinua grabatzen den zinta magnetikoaren zerrenda paralelo eta independenteetako bakoitza.
  7 norbait edo zerbait aurkitzeko arrastoa.
  8 (hitz elkartuetan lehen osagai gisa)
  9 lurreratze pista ik lurreratze 3.
  10 pista galdu arrastoa galdu.
pista pista2 ik pizta.
pistaburu pistaburu iz pistaren burua.
pistaratu pistaratu, pistara, pistaratzen da ad pistara heldu.
pistard pistard iz pistako probetan espezializaturiko txirrindularia.
pistatxa pistatxa ik pistatxo.
pistatxo pistatxo (orobat pistatxa g. er.) iz Pistacea vera zuhaitzaren hazia, mamia berdea duena, sukaldaritzan eta gozogintzan erabiltzen dena.
pistazale pistazale iz txirrindulariez mintzatuz, pistako proben zale dena.
pistina pistina iz (haur hizkeran; orobat piztina g.er.) iz piszina. ik igerileku.
pisto pisto iz barazki zati frijituekin eta tomate saltsarekin prestatzen den janaria.
pistoi pistoi (orobat piztoi g.er. eta piztona g.er.) 1 iz zilindro baten barnean alde batera eta bestera higitzen den pieza, gas baten presioa energia mekaniko bihurtzeko edo jariakin bat konprimitzeko edo bulkatzeko erabiltzen dena. ik enbolo.
  2 kartutxo edo kideko batean, pizgailua.
pistola pistola 1 iz su arma motza, esku batez erabiltzen dena. ik errebolber.
  2 (izenondo eta izenlagunekin)
  3 (hitz elkartuetan lehen osagai gisa)
  4 (hitz elkartuetan bigarren osagai gisa)
  5 irud/hed
  6 pistola metrailadore
pistoladun pistoladun izond/iz pistola duena.
pistolakada pistolakada iz pistola tiroa.
pistolari pistolari 1 iz pistola erabiltzen duen gaizkilea. ik pistolero.
  2 (hitz elkartuetan)
pistolatxo pistolatxo iz pistola txikia.
pistolatzar pistolatzar iz adkor pistola handia.
pistolazale pistolazale iz pistolaren zalea dena.
pistolekeria pistolekeria (corpusean pixtolekeria soilik) iz bitxikeria.
pistolero pistolero 1 iz pistola erabiltzen duen gaizkilea. ik pistolari.
  2 (hitz elkartuetan)
pistoleta pistoleta (orobat pixtoleta, piztolet g.er. eta pixtolet; Hiztegi Batuan pistoleta agertzen da) 1 iz ipar pistola.
  2 (izenondo gisa) bitxia.
  3 pistola txikia.
pistona pistona iz ipar izendapen bat erabakitzen duen gomendioa. ik entxufe.
pisu pisu1 (orobat pizu g.er. eta pixu g.er.) 1 iz Lurrak gorputz bat erakartzen duen indarra; indar horren neurria, nolakotasuna edo eragina. ik hazta; zama.
  2 (izenondoekin)
  3 (hitz elkartuetan lehen osagai gisa)
  4 pisu nabarmena duen gauza.
  5 (kiroletan)
  6 pisu jakineko gauzakia, pisatzeko erabiltzen dena.
  7 zama nekagarria.
  8 zama, erantzukizuna.
  9 gorabehera, garrantzia.
  10 (boxeo eta kidekoetan)
  11 (sokatiran)
  12 pisatzeko tresna.
  · 13 izond astuna, pisu handia duena.
  14 irud/hed
  15 (neurriekin)
  16 pisura adlag pisuaren arabera.
  17 pisuzko izlag
  18 pisu egin
  19 pisu espezifiko gorputz baten pisua bolumen unitateko.
  20 pisu izan du ad ipar
pisu pisu2 (orobat piso g.er. eta pixu g.er.) 1 iz etxebizitza.
  2 (hitz elkartuetan lehen osagai gisa)
  3 (hitz elkartuetan bigarren osagai gisa)
  4 solairua, estaia.
  5 irud/hed
pisudun pisudun 1 izond pisua duena, astuna. ik pisugabe.
  2 irud/hed
  3 garrantzia duena.
pisugabe pisugabe (orobat pisu gabe) izond pisurik ez duena, arina. ik pisudun.
pisugarri pisugarri izond pisutsua.
pisuki pisuki adlag pisutasunez.
pisukide pisukide izond/iz pisu berean bizi dena.
pisupe pisupe iz pisuaren azpia. (-n, -ra eta -tik atzizkiekin)
pisutasun pisutasun iz pisua denaren nolakotasuna.
pisutsu pisutsu (orobat pizutsu g.er.) 1 izond pisu handikoa.
  2 irud/hed
  3 (adizlagun gisa)
pisutu pisutu (orobat pizutu g.er.), pisu(tu), pisutzen 1 da du ad pisuago bihurtu.
  2 (era burutua izenondo gisa)
pisutxo pisutxo iz etxebizitza txikia.
pisutzar pisutzar iz adkor pisu handia.
piszikultura piszikultura iz arrainen eta uretako animalien hazkuntza.
piszina piszina ( orobat pizina ) 1 iz igerilekua.
  2 (hitz elkartuetan)
  3 irud/hed
piszinadun piszinadun izlag piszina duena.
piszinatxo piszinatxo (corpusean pizinatxo soilik) iz piszina txikia.
pit pit iz oilagorraren kantuaren onomatopeia.
pita pita iz hostoetan piru gogorrak, sokak egiteko erabiltzen direnak, dituen landarea (Agave americana); landare horren zuntzez egiten den soka edo listaria. ik zurda.
pitagoratar pitagoratar izond pitagorikoa.
pitagoriko pitagoriko 1 izond Pitagorasena; Pitagorasen eskolarena. ik pitagoratar.
  2 iz Pitagorasen eskolako kidea.
pitagorismo pitagorismo iz doktrina pitagorikoa.
pitar pitar iz lehen hartzidura edo irakinaldiko hondakinez eginiko sagardoa.
pitatu pitatu, pita, pitazen du ad txilibitoaz adierazi.
pitbull pitbull (orobat pit-bull eta pittbull g.er.) 1 iz tamaina txikiko txakurra, gorputz gihartsua eta ile motx eta sarria duena, gehienetan zuria, oso oldarkorra izan daitekeena.
  2 irud/hed
pitika pitika1 (orobat pittika; Hiztegi Batuan pitika agertzen da) iz antxumea.
pitika pitika2 izond txikia.
pitili pitili ik pitilin.
pitilin pitilin (orobat pittilin eta pitili) iz adkor zakila. ik pito.
pitin pitin 1 iz/izond apurra. ik pittin.
  2 pitin bat adlag apur bat.
  3 (izen baten eskuinean)
pitinka pitinka 1 adlag apurka. ik pitinka.
  2 pitinka-pitinka adlag
pitintxo pitintxo
  1 pitintxo bat adlag adkor pitin bat.
pito pito 1 iz adkor zakila. ik pitilin.
  · 2 izond (irain gisa)
  3 bost pito
pitoi pitoi1 (orobat piton; Hiztegi Batuan pitoi agertzen da) 1 iz suge handi pozoi gabea, burua hiruki formakoa edo luzarana izaten duena (Python sp.).
  2 (hitz elkartuetan)
  3 pitoi suge eskualde ekuatorialetako sugea, tamaina handikoa, pozoitsua ez dena.
pitoi pitoi2 iz adkor emakume bularra.
pitokeria pitokeria iz adkor ergelkeria.
pitolari pitolari iz
piton piton ik pitoi.
pitonisa pitonisa 1 iz antzinako Grezian, emakumezko igarlea, Delfos-ko tenpluan orakuluak ematen zituena.
  2 irud/hed
pitoresko pitoresko ik pintoresko.
pitoreskotasun pitoreskotasun ik pintoreskotasun.
pitote pitote iz adkor iskanbila, zalaparta.
pitotu pitotu, pito(tu), pitotzen da ad adkor iseka egin.
pitotx pitotx iz ugaztun haragijalea, buru-txikia, gorputz-mehea eta buztan-luzea, ilea leuna eta sarria duena (Martes martes). ik pututx.
pitozabal pitozabal izond/iz
pit-pit pit-pit ik pit.
pitrail pitrail ik petral2.
pits pits ik bits.
pittbull pittbull ik pitbull.
pittika pittika ik pitika.
pittilin pittilin ik pitilin.
pittin pittin ( Hiztegi Batuan pitin agertzen da) 1 iz/izond adkor apurra. ik pitin.
  2 pittin bat adlag apur bat. ik pixka 2.
  3 (izen baten eskuinean)
  4 pittin-pittin bat adlag
pittinka pittinka 1 adlag adkor apurka. ik pitinka.
  2 pitin-pitinka adlag
  3 pitinka-pitinka adlag
pittintxo pittintxo
  1 pittintxo bat adlag adkor apur bat.
pituitario pituitario 1 izond guruinez mintzatuz, entzefaloaren oinarrian dagoenari dagokiona.
  · 2 iz sudur zuloak estaltzen dituen mintza.
pitxar pitxar ik pitxer.
pitxartara pitxartara ik pitxertara.
pitxartxar pitxartxar iz toki harritsu eta eguzkitsuetan bizi den txori intsektujalea, lumadi beltz eta arrea duena. (Saxicola sp.)
pitxel pitxel iz edontzi garaia, eskutokiari loturiko estalkia duena, gehienetan eztainuzkoa.
pitxer pitxer (orobat pitxar; Hiztegi Batuan pitxer agertzen da) 1 iz edaria edukitzeko eta edontziak betetzeko erabiltzen den beirazko, metalezko edo lurrezko ontzia, kirdenduna, lepoan mehartua eta ahoa luzatua duena; edukiera neurri zaharra, 2,016 litroren baliokidea. ik txarro.
  2 (neurri gisa) ik pitxerkada.
  3 (hitz elkartuetan lehen osagai gisa)
  4 (hitz elkartuetan bigarren osagai gisa)
pitxerdi pitxerdi izlag pitxer erdia. ik pinta.
pitxergile pitxergile iz ogibidez pitxerrak egiten dituen eskulangilea.
pitxerkada pitxerkada iz pitxer betearen edari kopurua. ik pitxer 2; pitxertara.
pitxerņo pitxerño iz pitxer txikia. ik pitxertxo.
pitxertara pitxertara iz ipar pitxerkada.
pitxertxo pitxertxo iz pitxer txikia. ik pitxerño.
pitxi pitxi ik bitxi.
pitxitxi pitxitxi 1 iz futbol denboraldi batean gol gehien sartu duen futbolaria.
pitxo pitxo iz zakila.
pitz pitz
  1 hitz eta pitz ik hitz 31.
pitza pitza ik pizza.
pitzadura pitzadura 1 iz gainalde bateko ebaki edo haustura. ik pitzatu; arrakala; artesi.
  2 irud/hed
pitzaduratxo pitzaduratxo iz pitzadura txikia.
pitzaldi pitzaldi ik piztualdi.
pitzar pitzar ik pizar.
pitzarazi pitzarazi ( orobat piztarazi eta piztuarazi g.er.; Hiztegi Batuak piztarazi baztertzen du eta pitzarazi erabili behar dela adierazten), pitzaraz, pitzarazten du ad piztera behartu.
pitzatu pitzatu1, pitza, pitzatzen 1 da/du ad gainalde batean ebaki edo haustura egin. ik arrakalatu.
  irud/hed
  3 adkor buruaz mintzatuz, galdu.
  4 (era burutua izenondo gisa)
  5 (era burutua izenondo gisa, irud/hed)
pitzatu pitzatu2 1 iz gainalde bateko ebaki edo haustura. ik pitzadura; arrakala; artesi.
pitzatutxo pitzatutxo iz pitzatu txikia.
piu-piu piu-piu 1 adlag txoriaren kantuaren onomatopeia.
  2 piu-piuka
piupiukari piupiukari izond piu-piu adi dena.
piura piura 1 iz adkor itxura (txarra). (pertsonena)
  2 (gauzena)
  3 (hitz elkartuetan)
  4 hitz elkartuetan) irud/hed
  5(izenondo gisa)
pixa pixa (orobat piz g.er. eta piza g.er.) 1 iz txiza. ik gernu.
  2 (hitz elkartuetan lehen osagai gisa)
  3 (hitz elkartuetan bigarren osagai gisa)
  4 pixa egin (orobat pizegin g.er.)
  5 (egin ezabaturik)
  6 irud/hed
  7 pixa eginarazi
  8 pixa urrin (orobat pixurrin) pixa usaina.
  9 (deiki gisa)
pixagale pixagale ( orobat pizagale g.er.) 1 iz pixa egiteko gogoa. ik pixagura.
  2 (hitz elkartuetan)
pixagaletu pixagaletu, pixagale(tu), pixagaletzen da ad pixagalea etorri.
pixagura pixagura ( orobat pixagure Hiztegi Batuan pixagale agertzn da) 1 iz pixa egiteko gogoa. ik pixagale.
  2 pixagura izan da ad
  3 pixagurak egon pixagura izan.
pixalarri pixalarri iz pixa egiten gogo larria, pixagura handia.
pixaldi pixaldi iz pixa egiten den aldia.
pixar pixar 1 iz adkor pizarra, apurra. ik pizar.
  2 (izen baten eskuinean)
  3 pixar bat pixka bat. (izen baten eskuinean)
pixatoki pixatoki iz pixa egiteko tokia.
pixatu pixatu ik pisatu.
pixegile pixegile iz pixagalea, pixagura.
pixegiletu pixegiletu, pixegile(tu), pixegiletzen da ad pixagaletu.
pixel pixel iz pantailan digitalizaturiko irudia osatzen duten puntuetako bakoitza.
pixelazio pixelazio iz irudi bat edo irudi zati bat pixelak banan-banaka ikusi ahal izaterainoko tamainaraino handitzea.
pixeldu pixeldu, pixel(du), pixeltzen da/du ad lausotu.
pixka pixka (orobat piska g.er., pizka g.er. eta pixko g.er.; Hiztegi Batuan pixka agertzen da) 1 iz apurra. ik pittin.
  2 pixka bat ( orobat pixkat pixkot g.er. eta pixkabat g.er.; Hiztegi Batuan pixka bat agertzen da) adlag apur bat. ik pittin 2; puxka 7.
  3 (izen baten eskuinean)
  4 pixka batean (orobat pixkatean) adlag denbora apur batean.
  5 pixka-pixka bat adlag
  6 (izen baten eskuinean)
pixkabat pixkabat ik pixka 2.
pixkaka pixkaka 1 adlag apurka. ik pixkanaka.
  2 pixkaka-pixkaka adlag apurka-apurka.
pixkana pixkana ( orobat piskana g.er.; Hiztegi Batuan pixkana agertzan da) 1 adlag apurka. ik pixkanaka.
  2 pixkana-pixkana (orobat pixkanapixkana g.er.; Hiztegi Batuan pixkana-pixkana agertzan da) adlag apurka-paurka.
  3 pixkana-pixkanaka adlag apurka-apurka.
pixkanaka pixkanaka ( orobat piskanaka g.er.; Hiztegi Batuan pixkanaka agertzan da) 1 adlag apurka. ik pixkaka; pixkana.
  2 pixkana-pixkanaka ik pixkana 3.
  3 pixkanaka-piskanaka adlag apurka-apurka.
pixkanakako pixkanakako izlag piskanaka gertatzen dena.
pixkanako pixkanako izlag piskana gertatzen dena. ik piskanakako.
pixkanapixkana pixkanapixkana ik pixkana 2.
pixkat pixkat ik pixka 2.
pixkatean pixkatean ik pixka 4.
pixkatxo pixkatxo 1 iz adkor pixka.
  2 pixkatxo bat adlag
  3 (izen baten eskuinean)
pixko pixko ik pixka.
pixkor pixkor ik bixkor.
pixkorgarri pixkorgarri ik bixkorgarri.
pixkortu pixkortu ik bixkortu.
pixkot pixkot ik pixka 2.
pixoihal pixoihal (orobat pix-oihal g.er.) 1 iz haur txikiei ipurdi aldeanpixa xurgatzeko ipintzen zaien oihala edo zelulosazko azpiko galtza.
  2 (hitz elkartuetan)
pixontzi pixontzi 1 iz pixa egiteko ontzia. ik txizontzi.
  · 2 izond adkor pixa asko egiten duena.
pixtia pixtia ik piztia.
pixtola pixtola ik pistola.
pixtolekeria pixtolekeria ik pistolekeria.
pixtolet pixtolet ik pistoleta.
pixtoleta pixtoleta ik pistoleta.
pixtu pixtu ik piztu.
pixtura pixtura ik piztur.
pixu pixu ik pisu1; pisu2.
pixurrin pixurrin ik pixa 7.
piz piz ik pixa.
piza piza ik pixa.
pizagale pizagale ik pixagale.
pizar pizar (orobat pitzar g.er.) 1 iz izpia; apurra. ik pixar.
  2 (hitz elkartuetan lehen osagai gisa)
pizarra pizarra iz arbela.
pizatu pizatu ik pisatu.
pizatze pizatze ik pisatze.
pizegin pizegin ik pixa 4.
pizgailu pizgailu (orobat pizkailu g.er.) 1 iz sua pizteko gailua.
  2 (hitz elkartuetan)
  3 pizgarria.
pizgarri pizgarri 1 izond pizten duena.
  2 (hitz soila -en atzizkiaren eskuinean)
  3 (izen gisa)
  · 4 iz eragingarri edo sustagarri ekonomikoa.
  5 (izenondoekin)
  6 (hitz elkartuetan lehen osagai gisa)
  7 (hitz elkartuetan bigarren osagai gisa)
  8 (hitz elkartuetan bigarren osagai gisa elkarketak izenondo balioa duela)
  9 gogo-pizgarri izond
pizina pizina ik piszina.
pizinatxo pizinatxo ik piszinatxo.
pizka pizka ik pixka.
pizkailu pizkailu ik pizgailu.
pizketa pizketa iz piztea.
pizkor pizkor ik bizkor.
pizkortu pizkortu ik bizkortu.
pizkunde pizkunde 1 iz biztea, biztuera.
  2 irud/hed
  3 (kultura mugimenduei buruz, bereziki beheraldi baten ondorengoa ez denean). ik berpizkunde.
  4 (P larriz) Espainiako Bigarren Errepublikan gertatu zen euskal kulturaren pizkundea.
  5 (P larriz) antzinateko Grezia eta Erroma erredutzat hartuz XV. mendean gertatu zen ideien eta arteen eraberritzea. ik errenazimendu.
pizle pizle izond piztailea.
pizor pizor iz abereen gernuaz eta simaurraz osatutako isurkia.
pizta pizta (corpusean pista soilik; Hiztegi Batuan pizta agertzen da) iz makarra.
piztaile piztaile (orobat piztale g.er.) 1 izond/iz pizten duena.
  2 (hitz elkartuetan lehen osagai gisa)
piztale piztale ik piztaile.
piztarazi piztarazi ik pitzarazi.
pizte pizte 1 iz zerbaitetik sua edo argia sorraraztea.
  2 hilik dagoen bati bizia bihurtu.
piztear piztear adlag pizteko zorian.
pizteke pizteke adlag piztu gabe.
pizti pizti ik piztia.
piztia piztia (orobat pizti g.er. eta pixtia g.er.) 1 iz giza eskumendetik at bizi den animalia, batez ere etxeko abereentzat edo ehiza animalia txikientzat kaltegarri gertatzen dena, ugaztuna bereziki. ik basapiztia.
  2 (izenondo eta izenlagunekin)
  3 (pertsonei aplikatua, irain gisa)
  4 (hitz elkartuetan lehen osagai gisa)
  5 (hitz elkartuetan bigarren osagai gisa)
  6 (izenondo gisa)
piztiakeria piztiakeria ik piztikeria.
piztiatasun piztiatasun ik piztitasun.
piztiategi piztiategi ik piztitegi.
piztiatxo piztiatxo ik piztitxo.
piztiatzar piztiatzar ik piztitzar.
piztieria piztieria iz piztia-multzoa.
piztijende piztijende iz adkor piztia-multzoa.
piztikeria piztikeria iz (orobat piztiakeria; Hiztegi Batuan piztikeria agertzen da) iz adkor piztiari dagokion egintza gaitzesgarria. ik aberekeria.
piztina piztina ik piszina.
piztitasun piztitasun (corpusean piztiatasun soilik) iz piztia denaren nolakotasuna. ik aberetasun.
piztitegi piztitegi (corpusean piztiategi soilik) iz piztia bilduma.
piztitxo piztitxo (orobat piztiatxo; Hiztegi Batuan piztitxo agertzen da) iz piztia txikia.
piztitzar piztitzar (orobat piztiatzar; Hiztegi Batuan piztitzar agertzen da) iz adkor piztia handia.
piztitzarki piztitzarki adlag piztitzarrak bezala.
piztizulo piztizulo iz piztien zuloa.
piztolet piztolet ik pistoleta.
piztona piztona ik pistoi 2.
piztu piztu (orobat pixtu), pitz, pizten 1 du ad suaz mintzatzu, sortu; zerbaitetik sua edo argia sorrarazi. ik biztu.
  · 2 da ad
  3 irud/hed
  · 4 du ad hilik dagoen bati bizia bihurtu. ik berpiztu.
  · 5 da ad
  6 irud/hed
  7 tresna elekrikoez eta kidekoez mintzatuz, abian jarri.
piztualdi piztualdi (orobat pitzaldi g.er.; Hiztegi Batuan piztualdi agertzen da) 1 iz zerbait pizten den aldia.
  2 irud/hed
piztuarazi piztuarazi ik pitzarazi.
piztuera piztuera 1 iz hila piztea.
  2 (hitz elkartuetan)
  3 irud/hed
  4 sua edo kidekoak piztea.
piztugabe piztugabe izond piztu ez dena.
piztuitzaldi piztuitzaldi iz piztea eta itzaltzea.
piztura piztura (orobat pixtura) iz piztea. ik piztuera.
pizu pizu ik pisu1; pisu2.
pizutsu pizutsu ik pisutsu.
pizutu pizutu ik pisutu.
pizza pizza (orobat pitza g.er.) 1 iz gari irinezko opil zapala, gaztaz, tomatez eta beste osagai batzuez estaltzen dena eta labean erretzen dena.
  2 (hitz elkartuetan lehen osagai gisa)
  3 (hitz elkartuetan bigarren osagai gisa)
  4 pizza-egile
pizzategi pizzategi iz pizzeria.
pizzeria pizzeria iz pizzak saltzen edo egiten diren denda.
pizzicato pizzicato iz biolina eta kideko musika-tresnak jotzeko moldea, hariak hatzekin atzimurkatzean datzana.
placebo placebo ik plazebo.
pladur pladur iz eraikuntzan erabiltzen den materiala, zelukosak edo kartoiak bereizitako igeltsu xaflez osatua.
plafoin plafoin ik plafon.
plafon plafon (orobat plafoin) iz sabaia.
plaga plaga iz izurria.
plagatu plagatu, plaga(tu), plagatzen da/du ad adkor txartzat hartzen den zerbaitez erabat bete.
plagiario plagiario izond plagiogilea.
plagiatu plagiatu (orobat plajiatu; Hiztegi Batuan plagiatu agertzen da), plagia, plagiatzen du ad plagioa egin.
plagiatzaile plagiatzaile (orobat plajiatzaile) iz plajiatzen duen pertsona.
plagio plagio ( orobat plajio Hiztegi Batuan plagio agertzen da) 1 iz besterena den obra baten kopiatzea edo antzeratzea, norberarena bailitzan argitaratzeko egina.
  2 (hitz elkartuetan lehen osagai gisa)
plagiogile plagiogile iz plagiatzen duen pertsona.
plagizida plagizida iz pestizida.
plaia plaia (orobat plai g.er.) iz hondartza.
plaiera plaiera iz pl olanazko oinetakoak.
plaiero plaiero izond hondartzakoa, hondartzari dagokiona.
plainitu plainitu ik pleinitu.
plainu plainu ik pleinu.
plajiatu plajiatu ik plagiatu.
plajiatzaile plajiatzaile ik plagiatzaile.
plajio plajio ik plagio.
plaka plaka 1 iz zerbait idatzia duen metalezko xafla.
  2 (hitz elkartuetan lehen osagai gisa)
  3 (hitz elkartuetan bigarren osagai gisa)
  4 (automobilen matrikularena)
  5 (hortzetan gertatzen dena)
  6 (metalezkoa ez dena)
  7 (geologian)
  8 xafla.
  9 geruza.
plakadun plakadun izlag
plakaje plakaje iz errugbian eta amerikar futbolean, balioarekin doan aurkaria gerritik edo zangoetatik besarkatuz lurreratzean datzan egintza.
plakaketa plakaketa iz plakatzea.
plakatu plakatu, plaka(tu), plakatzen du ad plakajea egin.
plakatxo plakatxo iz plaka txikia.
plakatzaile plakatzaile iz plakatzen duen errugbilaria.
plakatze plakatze iz plakajea egitea.
plaketa plaketa 1 iz arrautza-formako zelula txikia, odolaren gatzatzean parte hartzen duena.
  2 irud/hed
  3 plaka txiki irarria.
plakin plakin iz borrokarako sare kota luzea, gorputz eta beso zabalekoa.
plakton plakton ik plankton.
plama plama (orobat plauma g.er.) iz egunkarietan eta kidekoetan, orrialdea.
plan plan 1 iz egitasmoa.
  2 (izenondo eta izenlagunekin)
  3 (hitz elkartuetan lehen osagai gisa)
  4 (hitz elkartuetan bigarren osagai gisa)
  5 asmoa zeregina.
planaria planaria iz Turbellaria klaseko har lau ez-bizkarroia.
planeamendu planeamendu iz plana. ik plangintza.
planeatu planeatu1, planeatu, planeatzen du ad planak egin, aipatzen dena egiteko asmoa izan.
planeatu planeatu2, planeatu, planeatzen 1 du ad (nor/zer atzizkirik gabe) hegazti bat hegoak mugitu gabe, edo aireontzi bat motorra erabili gabe, airean lerratu.
  2 irud/hed
planeatze planeatze iz hegazti bat hegoak mugitu gabe, edo aireontzi bat motorra erabili gabe, airean lerratzea.
planeta planeta 1 iz Eguzki sistemako argizagi handia, berezko argirik ez duena, eguzkiaren inguruan harenganik beti distantzia bertsuan dagoela biratzen dena.
  2 (izenondoekin)
  3 (hitz elkartuetan lehen osagai gisa) ik planetario.
  4 irud/hed
  5 beste izar baten inguruan harenganik beti distantzia beretsuan dagoela biratzen den argizagia.
  6 Lurra, bizi garen planeta.
  7 (izenondoekin)
  8 (hitz elkartuetan)
planetario planetario (orobat planetarium; Hiztegi Batuan planetario agertzen da) 1 iz zeru ganga irudikatzen duen instalakuntza non eguzki sistema eta izarrak mugitzen baitira.
  2 izond planetena, planetei dagokiona. ik planeta 4.
  3 Lurrari dagokiona.
planetarium planetarium ik planetario.
planetatxo planetatxo iz planeta txikia.
plangintza plangintza 1 iz plan edo egitasmo baten araberako antolaketa. ik planifikazio.
  2 (hitz elkartuetan lehen osagai gisa)
  3 (hitz elkartuetan bigarren osagai gisa)
plangintzaldi plangintzaldi iz plangintza batek irauten duen aldia.
plangintzatu plangintzatu, plangintza(tu), plangintzatzen 1 du ad planifikatu.
  2 (izenondo gisa)
planifikatu planifikatu, planifika, planifikatzen 1 du ad egitasmo edo zeregin baten garapena gidatuko duen plana finkatu.
  2 (era burutua izenondo gisa)
planifikatzaile planifikatzaile izond planifikatzen duena.
planifikatze planifikatze iz planifikazioa.
planifikazio planifikazio iz 1 egitasmo edo zeregin baten garapena gidatuko duen plana finkatzea. ik plangintza.
  2 (izenondo eta izenlagunekin)
  3 (hitz elkartuetan lehen osagai gisa)
  4 (hitz elkartuetan lehen osagai gisa)
planisferio planisferio iz zeru esfera edo Lur esfera plano batean irudikatzen duen mapa.
plankarta plankarta ik pankarta.
plankton plankton (orobat plakton g.er.) 1 iz itsas uretan edo ur gezatan suspentsioan dauden organismoen multzoa.
  2 (hitz elkartuetan)
plano plano (orobat planu g.er.) 1 iz lerro zuzen bat zernahi kokagunetan egon daitekeen azalera.
  2 eremu, hiri, etxe edo kidekoen irudikapen grafikoa, eskalan egina.
  3 (izenondoekin)
  4 (hitz elkartuetan)
  5 zerbaiti begiratzen zaion alderdi edo ikuspuntua.
  6 koadratze eta ikuspuntu jakin batzuetatik hartzen den irudia.
  7 (izenondo eta izenlagunekin)
  8 (hitz elkartuetan lehen osagai gisa)
  9 (hitz elkartuetan bigarren osagai gisa)
  · 10 izond laua.
  11 (adizlagun gisa)
  12 lehen plano
planotasun planotasun iz planoa denaren nolakotasuna. ik lautasun.
planta planta1 (orobat plantta g,er.) 1 iz adkor itxura.
  2 (izenondoekin)
  3 (hitz elkartuetan bigarren osagai gisa)
  4 planta egin plantak egin.
  5 plantak egin
planta planta2 1 iz oinplanoa.
  2 solairua.
  3 industria-instalazioa.
plantagabe plantagabe izond itxuragabea.
plantakera plantakera iz egoteko era.
plantanxka plantanxka iz
plantarazi plantarazi, plantaraz, plantarazten du ad ezarrarazi.
plantatu plantatu (orobat palantatu g.er.), planta, plantatzen 1 da ad jarri.
  2 irud/hed
  3 kokatu.
  4 du ad
plantatze plantatze iz kokatzea.
plantazio plantazio (orobat plantazione g.er.) iz sail edo eremu landatua.
plantazione plantazione ik plantazio.
plante plante iz plantoa.
planteamendu planteamendu (orobat planteamentu g.er. eta planteiamendu g.er.) iz planteatzea.
planteamentu planteamentu ik planteamendu.
planteamolde planteamolde iz planteatzeko moldea.
plantearazi plantearazi, plantearaz, plantearazten du ad planteatzera behartu.
planteatu planteatu, plantea, planteatzen du ad arazo, eragozpen edo kideko bat azaldu edo gogoan hartu, hartaz mintzatzeko edo hari aterabide bat aurkitzeko.
planteiamendu planteiamendu ik planteamendu.
plantigrado plantigrado izond/iz ugaztunez mintzatuz, oinazpi osoa lurrean jarriz ibiltzen dena.
plantila plantila ik plantilla1.
plantilla plantilla1 (orobat plantila) 1 iz enpresa edo erakunde bateko langile finkoen multzoa.
  2 (hitz elkartuetan)
plantilla plantilla2 iz txantiloia.
planto planto 1 iz egoera berean dauden edo lan egiten duten pertsonen protesta-geldialdia. ik plante.
  2 adlag geldirik.
  3 planto egin adkor gelditu, aurrera ez egin.
  4 protesta-geldialdia egin.
plantoi plantoi iz hitzordu bat kale egitea.
plantoso plantoso izond adkor itxurosoa.
plantta plantta ik planta1.
plantxa plantxa1 (Hiztegi Batuak lisaburdina hobesten du) iz 1 lisagailua, lisaburdina.
  2 plantxan adlag plantxatzen.
  3 plantxa egin plantxatu, lisatu.
plantxa plantxa2 1 (Hiztegi Batuak xafla hobesten du) iz xafla.
  2 (hitz elkartuetan)
  3 hautagai zerrenda.
  4 plantxan adlag (janariez)
plantxatu plantxatu, plantxa(tu), plantxatzen 1 du ad lisatu.
plantxatzar plantxatzar (corpusean plantxazar soilik) iz adkor xafla handia.
plantxazar plantxazar ik plantxatzar.
planu planu ik plano.
plasma plasma 1 iz odolaren eta linfaren zati likidoa.
  2 gas ionizatua, Eguzkian, hainbat izarretan eta fusio erreaktoreeran gertatzen dena, materiaren laugarren egoeratzat hartzen dena.
  3 neon eta xenon gasen nahasketa ionizatua, pantaila mota jakin batean erabiltzen dena.
plast plast 1 (onomatopeia) zerbaitek uretara nahiz lurrera erortzean ateratzen duen hotsaren onomatopeia. ik plasta.
  2 (izen gisa)
  3 plast eta plost
plasta plasta1 1 (onomatopeia) zerbaitek uretara nahiz lurrera erortzean ateratzen duen hotsaren onomatopeia. ik plast; plaust.
  2 irud/hed
  3 plasta-plasta
  4 plista-plasta ik plista.
  5 plisti-plasta ik plisti.
plasta plasta2 1 izond pertsonez mintzatuz, enplastua, txaplata.
  2 (adizlagun gisa)
plastako plastako iz masailekoa, belarrondokoa
plastifikatu plastifikatu 1 izond plastiko geruza batez estalia.
  2 irud/hed
plastifikatzaile plastifikatzaile izond zerbaiti bere plastikotasuna handitzeko gehitzen zaion gaia.
plastika plastika1 1 iz helburutzat formak moldatzea duen artea.
  2 (hitz elkartuetan)
plastika plastika2 ik plastiko.
plastikada plastikada iz lehergailuz egindako atentatua.
plastikagintza plastikagintza iz plastikaren arloko arte jarduera.
plastikaki plastikaki ik plastikoki2.
plastikalari plastikalari iz plastika lantzen duen artista.
plastikatze plastikatze iz lehergailuz zartaraztea.
plastiko plastiko1 (orobat plastika g.er., plaztika g.er. plaztiko g.er. eta plastiku g.er.) 1 iz gai kimikoa, gehienetan organikoa eta sintesiz lortua, polimero egitura duena eta egite prozesuan moldeatzen ahal dena; gai horren zatia.
  2 (neurriekin)
  3 (hitz elkartuetan lehen osagai gisa)
  4 plastikozko xafla edo pieza, gauzak biltzeko erabiltzen dena.
  5 irud/hed
plastiko plastiko2 1 izond plastikarena, plastikari dagokiona.
  2 erraz moldea daitekeena.
  3 plastikoz egina.
  4 kirugiaz eta kirurgilariez mintzatuz, helburutzat, gorputzaren zati bat edertzea duena.
  5 (bestelakoak)
plastikoki plastikoki1 1 adlag alderdi plastikotik.
  2 era plastikoan.
plastikoki plastikoki2 (corpusean plastikaki eta plaztikaki soilik) iz plastiko zatia.
plastikotasun plastikotasun iz plastikoa denaren nolakotasuna. ik plastizitate.
plastikotxo plastikotxo iz plastikozko piezatxoa.
plastiku plastiku ik plastiko1.
plastilina plastilina 1 iz pasta moldeakorra, koloretakoa, buztinez, argizariz, olioz, sufrez eta zinkez osatua, irudiak egiteko erabiltzen dena.
  2 (hitz elkartuetan)
plastizidade plastizidade ik plastizitate.
plastizitate plastizitate (orobat plastizidade) iz plastikoa denaren nolakotasuna. ik plastikotasun.
plastra plastra ik plastre.
plastre plastre (orobat plastra) iz ipar igeltsua.
plastur plastur iz ipar igeltseroa.
plata plata 1 iz ipar platera.
  2 (hitz elkartuetan)
  3 irud/hed
plataforma plataforma 1 iz egitura edo gainalde laua, ingurua baino gorago kokatua dagoena, pertsona edo gauzen euskarritzat erabiltzen dena.
  2 (izenondo eta izenlagunekin)
  3 (hitz elkartuetan lehen osagai gisa)
  4 (hitz elkartuetan bigarren osagai gisa)
  5 irud/hed
  6 (kamioi eta bagoietan)
  garrakio publikoko autobus eta bagoietako zatia, eserleturik gabea ate inguruan dagoena.
  7 oinetako jakin batzuen zolaren gainean ezartzen den peza lodia, kortxozkoa eta plastikozkoa.
  8 alderdi, higikunde edo pertsonen elkarte ez-egonkorra, helburu komun baterako biltzen dena.
plataformadun plataformadun izond plataforma duena.
platano platano1 1 iz zuhaitz sendo eta itzaltsua, azala xafla erorkorrez osatua duena, bost puntako hosto zabalak eta fruitu biribilak eta haziz beteak dituena (Platanus acerifolia edo hibrida).
  2 (hitz elkartuetan)
  3 platano arbola (orobat zuhaitza) ik platanondo.
platano platano2 (Hiztegi Batuak banana hobesten du) iz banana.
platanondo platanondo iz platanoa (Platanus acerifolia edo hibrida).
platea platea iz antzoki edo zinema areto batean, beheko solairua.
plater plater 1 iz ontzi biribila, ertza altxatua eta hondoa laua duena, jateko-eta erabiltzen dena.
  2 (izenondo eta izenlagunekin)
  3 (hitz elkartuetan lehen osagai gisa)
  4 (hitz elkartuetan bigarren osagai gisa)
  5 (neurri gisa) ik platerkada.
  6 platereko jakia.
  7 hed
  8 irud
  9 bizikletan, pedalekin higitzen den gurpil horzduna.
  10 plater hegalari
  11 plater konbinatu askotariko platera.
  12 plater nahasi askotariko platera.
platereratu platereratu, platerera(tu), platereratzen du ad platerera eraman
plateresko plateresko iz Espaniako arte estiloa, XVI. mendekoa, elementu gotikoak eta berpizkundekoak konbinatzen dituena.
platerka platerka ik platerkada.
platerkada platerkada 1 iz plater baten edukia. ik plater 5.