ADAM ZAWISZEWSKI

Hizkuntzalaritza eta Euskal Ikasketak
Centro de Investigación Micaela Portilla Ikergunea
Euskal Herriko Unibertsitatea (UPV/EHU)
adam.zawiszewski@ehu.eus
+34 945 013949

IKERKETA

Hizkuntza nola prozesatzen da? Elebidunek nola prozesatzen dute lehenengo (L1) eta bigarren (L2) hizkuntza? Galdera hauexei erantzutea du helburu nire ikerketak. Orain arte euskararen zenbait alderdi aztertu ditut, hala nola aditz komunztadura eta kasu morfologia. (kurrikulumaren bertsio osoa eskuratzeko klikatu hemen)

ARGITALPENAK

 • Zawiszewski, A.; Martinez de la Hidalga, G. & Laka, I. (2022). Agents Strongly Preferred: ERP Evidence from Natives and Non-Natives Processing Intransitive Sentences in Spanish. Brain Sciences 12 (7).
 • Martinez de la Hidalga, G.; Zawiszewski, A.; Laka, I. (2021). Going native? Yes, if allowed by cross-linguistic similarity. Frontiers in Psychology 12:742127.
 • Zawiszewski, A. (2021). Bigarren hizkuntzaren prozesamenduaz. Zerk eragiten dio? In: K. Erdozia, M. Santesteban, & A. Zawiszewski (eds.) Bi hizkuntza garun bakarrean: euskal psikohizkuntzalaritzaren ekarpenak eta erronkak. Udako Euskal Unibertsitatea (ISBN: 978-84-8438-800-5). Bilbo. 129 – 142.
 • Erdozia, K., Santesteban, M., & Zawiszewski, A. (eds.) (2021). Bi hizkuntza garun bakarrean: euskal psikohizkuntzalaritzaren ekarpenak eta erronkak. Udako Euskal Unibertsitatea (ISBN: 978-84-8438-800-5). Bilbo. Pages: 184.
 • Santesteban, M., Zawiszewski, A. & Hatzidaki, A. (2020). ERP indexes of number attraction and word order during correct verb agreement production. Brain and Language 208.
 • Zawiszewski, A. & Laka, I. (2020). Bilinguals processing noun morphology: Evidence for the Language Distance Hypothesis from Event-Related Potentials. Journal of Neurolinguistics 55.
 • Egusquiza, N., Erdocia, K. & Zawiszewski, A. (2019). Coreference and antecedent frequency effects in Spanish: An eye-tracking study. Itziar Laka (Arg.) Hitzak Sarean, EHUko Argitalpen Zerbitzua, 65-82.
 • Martinez de la Hidalga, G.; Zawiszewski, A.; Laka, I. (2019). Eppur non si muove: experimental evidence for the Unaccusative Hypothesis and distinct ɸ-feature processing in Basque. Glossa: a Journal of General Linguistics, 4(1), 120. 
 • Stepanov, A.; Andreetta, S.; Stateva, P.; Zawiszewski, A.; Laka, I. (2019). Anomaly detection in processing of complex syntax by early L2 learners. Second Language Research, pp. 1-27.
 • Santesteban, M., Zawiszewski, A., Erdocia, K. & Laka, I. (2017). On the Nature of Clitics and Their Sensitivity to Number Attraction Effects. Frontiers in Psychology, 8:1470, 1-21.
 • Zawiszewski, A. (2017). Processing ergativity: behavioral and electrophysiological evidence. In J. Coon, D. Massam, L. Travis, (Eds.) The Oxford Handbook of Ergativity. Oxford University Press, 693 -708.
 • Egusquiza, N., Navarrete, E. and Zawiszewski, A. (2016). Antecedent frequency effects on anaphoric pronoun resolution: Evidence from Spanish. Journal of Psycholinguistic Research 45, 71-84.
 • Zawiszewski, A., Santesteban, M., Laka, I. (2016). Phi-features reloaded: An ERP study on person and number agreement processing. Applied Psycholinguistics 37, 601-626.
 • Zawiszewski, A. (2014). Hizkuntzaren ekoizpena eta ulermena. Ekaia 27, 315-327.
 • Zawiszewski, A. (2014). Euskaldun elebidunak sintaxia prozesatzen. Kasua eta komunztadura neuroirudien bidez [Basque bilinguals processing syntax. Case and agreement as revealed by event-related potentials]. Basque Government and Basque Summer University. ISBN: 978-84-8438-488-5.
 • Erdocia, K.; Zawiszewski, A.; Laka I. (2014). Word order processing in a second language: from VO to OV. Journal of Psycholinguistic Research 43(6), 815-837.
 • Laka, I., Santesteban, M., Erdocia, K., & Zawiszewski, A.  (2012).  The Basque language in the minds of native and non-native bilinguals. In Pello Salaburu & Xabier Alberdi (Eds.) The Challenge of a Bilingual Society in the Basque Country. Current Research Series No. 9. Reno: University of Nevada. pp. 157-172. ISBN: 978-1-935709-30-5.
 • Zawiszewski, A., Gutiérrez, E., Fernández, B. and Laka, I. (2011). Language distance and nonnative language processing. Evidence from event-related potentials. Bilingualism: Language and Cognition 14 (03), pp. 400-411.
 • Laka, I., Zawiszewski, A. and Erdozia, K. (2009). Euskal gramatika prozesatzen: hastapenetako zenbait emaitza (Processing Basque Grammar: some preliminary results), in: Etxepare, R., Gomez, R. and Lakarra, J. (eds.). A Festschrisft for Bernard Oyharçabal. Anuario de Filología Vasca “Julio de Urquijo”- International Journal of Basque Linguistics and Philology 43:1-2, Donostia-San Sebastián,University of the Basque Country Press, 553-564. (link)
 • Zawiszewski, A. and Friederici, A.D. (2009). Processing Object-Verb agreement in canonical and non-canonical word orders in Basque: Evidence from Event-related brain potentials. Brain Research 1284, 161-179.
 • Zawiszewski, A. (2006). Perpaus egituraren urraketak euskaldun goiztiar eta berantiarrengan Gertaerei Loturiko Potentzialen bidez. (Phrase structure violations in native and non-native speakers of Basque. Evidence from ERPs). In Beatriz Fernández and Itziar Laka (eds.) Andolin gogoan. Essays in Honour of Professor Eguzkitza. University of the Basque Country Press, Bilbao, 915-931.
 • Zawiszewski, A. (2001). Vocabulario básico en vascuence y otras lenguas (Basic vocabulary and loan-words in the dialect of Biskaia and in other languages). Anuario de Filología Vasca “Julio de Urquijo”- International Journal of Basque Linguistics and Philology, 35:2, Donostia-San Sebastián, 789-891.

Comments are closed.