ITZIAR SAN MARTIN

Itziar San Martin
Euskal Hizkuntza eta Komunikazioa
Medikuntza eta Erizaintza Fakultatea
Euskal Herriko Unibertsitatea (UPV/EHU)
itziar.sanmartin@ehu.eus

Euskal Hizkuntza eta Komunikazioa Saileko irakasle agregatua eta ikertzailea naiz. Ingeles Filologian lizentziatu nintzen Deustuko Unibertsitatean (1996). Eusko Jaurlaritzaren doktoretza aurreko beka bati esker AEBn masterra eta doktoregoa egin ahal izan nituen: hizkuntzalaritza konputazionaleko masterra (1998) eta hizkuntzalaritzan doktoretza (2004, Marylandeko Unibertsitatea). 2004an UPV/EHUn sartu nintzen doktoretza ondoko beka batekin, eta ordutik Euskal Hikuntza eta Komunikazioa Saileko irakaslea eta ikertzailea naiz. Irakasle agregatua naiz 2011tik. Nire ikerketa-eremua sintaxia izan da hizkuntzalaritza teorikoaren esparruan, eta, zehazki, menderakuntza eta egitura nominalak. Azken urteotan euskararen normalizazioan egin dut lan, eta bereziki osasun arloko terminologian. Elebitasuna gure hizkuntza-komunitatearen ezaugarria izanik, bereziki interesatzen zait elebitasunak hiztunen irudikapen mentaletan eta prozesu kognitiboetan dituen ezaugarriak eta berezitasunak aztertzea.

ARGITALPENAK

Bidaurrazaga, A.; Elezgarai, I.; Gerrikagoitia, I; Mendizabal, J.L.; Sarria, R.; San Martin, I.; Zabala, I.; Azkue, J.J.;  Bengoetxea, H. (2019) Terminologia anatomica. Anatomiaren nazioarteko terminologia.  UPV/EHU arg. ISBN 978-84-1319-093-8.

Ezeiza, J.;  San Martin, I. (2018) “Aitzinatu” programa: hizkuntza-gaitasun aurreratuak garatuz euskarazko irakaskuntzaren bikaintasuna sustatzeko programa. OSAGAIZ: osasun-zientzien aldizkaria (ISSN-e: 2530-9412)  (Ale berezia Osasuna eta Hizkuntza: erronkak eta aukerak).

San Martin, I. (2017). Terminologia Erreala Ikusgai egiten: Terminologia Sareak Ehunduz programa. OSAGAIZ: osasun-zientzien aldizkaria, (ISSN-e: 2530-9412).

Zabala I.; San Martin I.; Lersundi M. (2016) Learning terminology in order to become an active agent in the development of Basque biomedical registers. Language Learning in Higher Education. Journal of CercleS (European Confederation of Language Centres in Higher Education). De Gruyter Mouton. Volume 6, Issue 1. Special issue: Teaching Medical Discourse in Higher Education. ISSN (Online) 2191-6128, ISSN (Print) 2191-611X.

Zabala I.; San Martin I.; Lersundi M. (2015) Managing Terminological Variation in Basque: Resources and Tools for the Development of Biomedical Registers. The Language of Medicine (Samara State Medical University: KRIPTEN-Boπra) Vol 5, 2015 (Special issue dedicated to V. F. Novodranova): 470-475 ISBN: 978-5-9904839-2-7

Zabala I.; San Martin I.; Lersundi M. (2014) Linguistic and sociolinguistic factors that influence the detection, implantation and circulation of natural terminology in academic uses of Basque. Pascaline Dury; José Carlos de Hoyos; Julie Makri-Morel; François Maniez; Vincent Renner; María Belén Villar Díaz (ed.) La néologie en langue de spécialité. Détection, implantation eta circulation des nouveaux termes. Travaux du CRTT (Centre de Recherche en Terminologie et Traduction. Université Lumière Lyon 2):141-164 ISBN: 978-2-9533061-0-1.

Zabala I.; San Martin I.; Lersundi M. (2013) La gestión de la variación terminológica en una lengua en proceso de normalización: el caso de la terminología anatómica del euskera. Angels Llanes; Lirian Astrid Ciro; Lídia Gallego; Rosa Mateu (ed.) Applied Linguistics in the Age of globalization Editorial: Edicions i Publicacions de la Universitat de Lleida:189-294 ISBN: 978-84-8409-593-4.

San Martin, I.; Arriola, J.M.; Zabala, I.; Lersundi, M.; Aranzabe, M.J.; Alberdi, X.; Aldezabal,I.; Elordui, A. (2012) A Corpus Based Study for Designing Language Resources in Basque for Academic Purposes. In Gómez L., I. Candel, A. López (arg.), Proceedings of the 4th International Conference on Education and New Learning Technologies (EDULEARN 12), pp. 1196-1203, International Association of Technology, Education and Development (IATED), Barcelona (Spain). ISBN: 978-84-695-3491-5 Consultado en http://library.iated.org/view/SANMARTIN2012ACO

San Martin, I.; Zabala, I.; Lersundi, M.; Aranzabe, M.J.; Alberdi, X.; Aldezabal,I.; Arriola, J.M.; Elordui, A.  (2012) Desarrollo cooperativo de recursos telemáticos de autoaprendizaje para las asignaturas de comunicación en euskera. IX Foro Internacional sobre Evaluación de la Calidad de la Investigación y la Educación Superior (FECIES). Santiago de Compostela ISBN: 978 – 84 – 695 – 3701 – 5

Zabala I.; San Martin I.; Lersundi M.; Azkue J. J.; Mendizabal J.L. (2012) The Elaboration of Human Anatomy Terminology for the Basque Language: the Contribution of Translators, Linguists and Experts Terminàlia Vol. 6: 15-25 DOI: 0.2436/20.2503.01.41 ISNN: 2013-6692 (impresa); 2013-6706 (electrónica).

Zabala I.; San Martin I. (2012) Basque and Romance Languages: Languages with Different Structures. Pello Salaburu & Xabier Alberdi (ed.) The Basque Country, a Bilingual Society. Center for Basque Studies University of Nevada: 51-72 ISBN: 978-1-935709-30-5

Zabala I.; San Martin I.; Lersundi M.; Elordui A. (2011) Graduate Teaching of Specialized Registers in a Language in the Normalization Process: Towards a Comprehensive and Interdisciplinary Treatement of Academic Basque. Sergio Maruenda-Bataller y Begoña Clavel-Arroitia (ed.) Multiple Voices in Academic and Professional Discourse: Current Issues in Specialised Language Research, Teaching and New Technologies. Cambridge Scholars Publishing: 208-229 ISBN (10) 1-4438-2971-4; ISBN (13): 978-1-4438-2971-7

San Martin I.; Ezeiza J.; Zabala I. (2010) Aditzetiko izenak erregistro bereizle gisa: corpus espezializatu baten azterketa morfopragmatikoa. Xabier Alberdi & Pello Salaburu (ed.) Euskararen garapena esparru akademikoetan. UPV/EHUko Argitalpen Zerbitzua: 224-242 ISBN: 978-84-693-3971-8.

San Martin, I. (2009) Derived Nominals from the Nominal Perspective. Anuario Del Seminario De Filología Vasca “Julio De Urquijo” 43 (1-2):831-45. https://doi.org/10.1387/asju.1764.

San Martin, I. (2008). Defective Domains in Basque Nominalized Dependants. Anuario Del Seminario De Filología Vasca “Julio De Urquijo”, otsailak, 753-67. https://doi.org/10.1387/asju.9845

Zabala I.; Aierbe A.; Aldezabal I.; Aranzabe M.; Arregi X.; Arriola J.M.; Elordui A.; Elosegi A.; Elosegi K.; Ezeiza J.; Garcia I.; Garcia J.; Lersundi M.; San Martin I; eta Ugarteburu I. (2008) GARATERM: Diskurtso akademiko-profesionalaren didaktika eta garapena uztartzeko tresna informatikoen diseinua eta integrazioa helburu duen proiektua. In Iñaki Ugarteburu eta Pello Salaburu (arg.), Espezialitate hizkerak eta terminologia III: espezialitate hizkeren didaktika eta komunikazioa, 211-219, UPV/EHUko argitalpen zerbitzua. Bilbo (Bizakia). ISBN: 978-84-691-6424-2.

San Martin, I. (2007). The Complementary Distribution Between PRO and Lexical Subjects. Anuario Del Seminario De Filología Vasca “Julio De Urquijo” 41 (1):139-74. https://doi.org/10.1387/asju.4313.

San Martin, I. (2007). Beyond the Infinitive vs. Subjunctive Rivalry: surviving changes in Mood. In Luis Eguren & Olga Fernández Soriano (eds.), Coreference, Modality, and Focus: Studies on the syntax–semantics interface. [Linguistik Aktuell/Linguistics Today 111]. John Benjamins. [ISBN/ISSN: 978 90 272 3375 2]

San Martin, I. (2004) PROren Banaketa eta Kasua. In: P. Albizu & B. Fernandez (eds.), Euskal gramatika XXI. mendearen atarian: arazo zaharrak, azterbide berriak. Arabako Foru Aldundia & EHU.

San Martin, Itziar. (2003). PRO receives Regular Structural Case in Basque, in Yoon Hang-Jim, Generative Grammar in a Broader Perspective: Procedings of the 4th GLOW in Asia 2003.

San Martin, I.; Uriagereka, J.  (2002) Infinitival Complementation in Basque. Anuario Del Seminario De Filología Vasca “Julio De Urquijo”, otsailak, 597-609. https://doi.org/10.1387/asju.9698.

Hornstein, N; San Martin, I. (2001) Obviation As Anti-Control. Anuario Del Seminario De Filología Vasca “Julio De Urquijo” 35 (1):367-84. https://doi.org/10.1387/asju.8837.

San Martin, I. (2000). Control in Basque. In Proceedings of WCCFL 19, Roger Billerey and Brook Danielle Lillehaugen (eds.), 425–438. Somerville, MA: Cascadilla Press.

Comments are closed.