Bilaketa aurreratua

Ogi apurrak

Euskal Hiztegiaren Maiztasun Egitura (EHME)

Datuak | Datuetatik hitzetara | Hitzetatik datuetara | Lemetatik datuetara

Emaitza

Bilaketa

MAIZTASUNA

Agerpen kopurua

Corpusean hitzak duen agerpen kopurua.

gehieneko balioa: 987639

gutxieneko balioa: 1

batez bestekoa: 60

Milioi hitzekoa

Agerpen kopurua, corpuseko milioi testu-hitzeko.

gehieneko balioa: 43471.20

gutxieneko balioa: 0.04

batez bestekoa: 2.65

Logaritmoa

Aurreko maiztasun neurria, baina logaritmo bitartez tarteak txikiagotua.

gehieneko balioa: 4.64

gutxieneko balioa: 0.02

batez bestekoa: 0.15

EGITURA ORTOGRAFIKOA

Letra kopurua

Hitzak zenbat letra dituen.

gehieneko balioa: 30

gutxieneko balioa: 1

batez bestekoa: 11

Silaba kopurua

Hitzak zenbat silaba dituen.

gehieneko balioa: 14

gutxieneko balioa: 1

batez bestekoa: 5

Kontsonante-Bokala egitura

Kontsonanteak eta bokalak C eta V letra soilez
irudikatzen dituen egitura.
Adibidez, "CVCVV": "katua"

Bilaketan edozertarako karaktereok erabil daitezke:

% (ehunekoa): zero edo karaktere gehiagoren ordezkoa

 _ (gidoi baxua): karaktere bakar baten ordezkoa

Silaba egitura

Adibidez, "katua": "ka-tu-a"

Bilaketan edozertarako karaktereok erabil daitezke:

% (ehunekoa): zero edo karaktere gehiagoren ordezkoa

 _ (gidoi baxua): karaktere bakar baten ordezkoa

Letra errepikaturik?

1 edo 0 bakarrik izan daiteke,
letra errepikaturik duenetz.

BESTELAKOAK

Hitza bera

Bilaketan edozertarako karaktereok erabil daitezke:

% (ehunekoa): zero edo karaktere gehiagoren ordezkoa

 _ (gidoi baxua): karaktere bakar baten ordezkoa

Bereiztasun puntu ortografikoa

Hitzaren lehen letraren posizioaren balioa,
nondik aurrera hitz hori bereizten den
basearen beste hitz guztietakik.

gehieneko balioa: 23

gutxieneko balioa: 1

batez bestekoa: 9

LETRA BAT ALDATUZ

Adibidez: "katua" | "patua"

Auzokideen kopurua

gehieneko balioa: 28

gutxieneko balioa: 0

Maiztasun handiagoko auzokideen kopurua

gehieneko balioa: 19

gutxieneko balioa: 0

LETRA BAT KENDUZ

Adibidez: "katua" | "katu"

Auzokideen kopurua

gehieneko balioa: 22

gutxieneko balioa: 0

Maiztasun handiagoko auzokideen kopurua

gehieneko balioa: 14

gutxieneko balioa: 0

LETRA BAT GEHITUZ

Adibidez: "katua" | "kantua"

Auzokideen kopurua

gehieneko balioa: 6

gutxieneko balioa: 0

Maiztasun handiagoko auzokideen kopurua

gehieneko balioa: 5

gutxieneko balioa: 0

BI LETRA TRANSPOSATUZ

Adibidez: "katua" | "aktua"

Auzokideen kopurua

gehieneko balioa: 3

gutxieneko balioa: 0

Maiztasun handiagoko auzokideen kopurua

gehieneko balioa: 3

gutxieneko balioa: 0

DENERA

Auzokideen kopurua

gehieneko balioa: 43

gutxieneko balioa: 0

Maiztasun handiagoko auzokideen kopurua

gehieneko balioa: 29

gutxieneko balioa: 0

SILABAK

"katua": "ka" | "tu" | "a"

Testua eta kokapena

kokapena 1 eta 14 bitartekoa izan daiteke

LETRA BIKOTEAK

"katua": "ka" | "at" | "tu" | "ua"

Testua eta kokapena

kokapena 1 eta 29 bitartekoa izan daiteke

LETRA HIRUKOTEAK

"katua": "kat" | "atu" | "tua"

Testua eta kokapena

kokapena 1 eta 28 bitartekoa izan daiteke

LEMAREN MAIZTASUNA

Agerpen kopurua (lema)

gehieneko balioa: 1386798

gutxieneko balioa: 1

batez bestekoa: 426

Milioi hitzekoa (lema)

gehieneko balioa: 61040.30

gutxieneko balioa: 0.04

batez bestekoa: 18.75

Logaritmoa (lema)

gehieneko balioa: 4.64

gutxieneko balioa: 0.02

batez bestekoa: 0.38

MORFOLOGIA

Kategoria gramatikala

Aukerak: izena (ize), aditz jokatu gabea (ad1), aditz jokatua (ad2), adjektiboa (adj), adberbioa (adb), lokailua (lok), zenbatzailea (zen), izenordea (izr), erakuslea (era) eta galdetzailea (gal)

BESTELAKOAK

Lema bera

Bilaketan edozertarako karaktereok erabil daitezke:

% (ehunekoa): zero edo karaktere gehiagoren ordezkoa

 _ (gidoi baxua): karaktere bakar baten ordezkoa

DATUETATIK HITZETARA

Hainbat irizpide erabilita, HITZ ZERRENDA BAT itzultzen du bilaketak.

Irizpideak hautatzeko, ezker zutabeko ikonoak erabili.

 

[argibide gehiagorako,
ikus Aplikazioa zuzen erabiltzeko ohar batzuk]

 

Emaitza ordenatu

maiztasunez

alfabetoz

Emaitzaren xehetasunak

xehetasun murriztuak

xehetasun guztiak

Nodoa: liferay1.lgp.ehu.eus