Institutuaz

EHUko Euskara Institutua 1996ko abuztuan sortu zen.

Zuzendaria:

Idazkaria:

Kontseilua:

Insititutuko gainerako kideak:

Irakasle atxikia: