Archive

Archive for November, 2017

2016ko txostena: Konputazio Zerbituaren erabileraren errekorra

November 8th, 2017

2016 urteko txostena

Gure zerbitzuko, Ikerkuntzari Zuzendutako Informatikako Zerbitzu Orokorrako (Kalkulu Zientifikoa),   baliabideen erabilera % 92 koa izan da 2016.eko  urtea amaieran. Erabilera honek makinen eta inbertsioen aprobetxamendu ezin hobea adierazten du. Hala ere kolan itxarote denbora apur bat igo da. 2016,aren bukaeran eta 2017.aren hasieran instalatutako makina berriei esker, itxarote denbora hauek 2017.-an txikitzea espero dugu.  Beste aldetik ere aipagarria da zerbitzua erabiliz lortutako argitalpen kopuruaren igoera.

Artikulu honen bukaerako taulan zerbitzuaren datu aipagarrienak erakusten dira. Datu osoak Zerbitzuko txostenean topa daitezke ondorengo estekan:

IZO-SGI 2016ko txostena (pdf)

2016ko arinaren erabilera

Eskeronak

Zerbitzuko memoriarekin batera, zerbitzuko ikertzaileak eskertzen ditugu Zerbitzuan jarritako konfiantzagatik, izan ere, Zerbitzuaren zenbaki onak beraien merituak baitira.

IZO-SGI zerbitzua zenbakietan

Ondorengo taulan azken urteko Zerbitzuko datu esanguratsuenak laburbiltzen dira. Goiko irudian berriz Arinaren erabilera erakusten da.

2012 2013 2014 2015 2016
Kalkulu koreak 1.520 1.4 1.300¹ 1.852 2.272²
Erabilitako kalkulu orduak (milioiak) 11,3 10,4 10,1 14,0 15,2
Investigadores activos 89 99 107 104 116
Talde aktiboak 40 47 45 42 38
Kontu berriak 20 34 23 43 43
Ikertzaileen satisfakzioa¹ 9,3 9,3 9,6 9,5 9.5
Artikulu zientifikoak² 74 87 75 85 94
Web bisitak 9.899 5.924 2.34 2.902 5.152
Orrialde ikusiak 30.738 20.323 12.057 10.799 12.887
Postak HPC blogan 27 47 36 30 11
Postak HPC blogan 4.741 24.613 23.677 20.67 18.554
Arina
Kalkulu koreak 1.360 1.32 1.3 1.892 2.172²
Erabilitako kalkulu orduak (milioiak) 9,6 9,8 10,1 14,0 15,2
Okupazio batez bestekoa 79 % 83 % 87 % 86 % 92 %
Bidalitako lanak 98.383 100.214 76.912 115.681 115.172
2 minutuko baino gehiagoko lanak⁴ 78.846 75.406 64.335 100.131 98.472
Batez besteko lanen denbora (ordutan)⁵ 122 130 156 140 132
Batez besteko itxaron denbora (ordutan)⁶ 5,2 5,5 10,0 14 15,1
Péndulo
Kalkulu koreak 80 80 70
Erabilitako kalkulu orduak (milioiak) 0,07 0,04 6
Ikerbasque
Kalkulu koreak 208 208
Erabilitako kalkulu orduak (milioiak) 1,6 0,55

¹ 2014 bukaerako makina berriekin 1850 koretara.
² 2016 Irailean 420 kore gehitu ziren.
³ SGIker Kalitate unitateagatik egindako zerbitzuari buruzko inkesta.
Non IZO-SGI eskertzen da.
2 minutu baino gutxiago irauten duten lanak normalean kale egin duten lanak dira. Bere iraupen motxagatik pisu txikia dute clusterraren erabileran.
Ez dira kontutan hartu bi minutu baino gutxiagoko lanak.
Lanek kola sistema baten bitartez bideratzen dira zeinek lan bakoitzari dagokion baliabideak ematen dizkio. Lanen itxaron denbora kolan baliabideak itxoiten ematen duten denbora da.
Makina 2013ko apirilean itzali zen.

 

General, IZO-SGI

2016 report: Scientific Computing Service occupancy record

November 8th, 2017

2016 Report

We close 2016 with an  occupancy record of 92% in the Arina cluster of the IZO-SGI Scientific Computing Service. This occupation shows an excellent usage of the resources and inversions. The counterpart has been a slight increase in queue time, although we hope that this will be reduced in 2017 after the two increases in computing resources installed at the end of 2016 and mid-2017. On the other hand, it is also worth highlighting the increase in the number of publications which thanks to the Service.

The table at the end of this article contains the most relevant figures for the Service. Full details can be found in the Service’s memory at the following link (in spanish):

2016 Scientific Computing Service report (pdf)

Year use 2016

Aknowledgements

We would like to thank the researchers for their trust in the Service, since the good numbers of the Service have been their achievements.

The Scientific Computing Service in figures

The following table summarizes the most significant data of the Scientific Computing Service in the last years.

2012 2013 2014 2015 2016
Computing cores 1.520 1.4 1.300¹ 1.852 2.272²
Used millions of computing hours 11,3 10,4 10,1 14,0 15,2
Active researchers 89 99 107 104 116
Activos groups 40 47 45 42 38
New accounts 20 34 23 43 43
Researcher’s satisfaction³ 9,3 9,3 9,6 9,5 9.5
Scientific articles⁴ 74 87 75 85 94
Web visits 9.899 5.924 2.34 2.902 5.152
Page views 30.738 20.323 12.057 10.799 12.887
Posts in the HPC blog 27 47 36 30 11
Page views of the HPC blog 4.741 24.613 23.677 20.67 18.554
Arina
Computing cores 1.360 1.32 1.3 1.892 2.172²
Used millions of computing hours 9,6 9,8 10,1 14,0 15,2
Average occupation 79 % 83 % 87 % 86 % 92 %
Sent jobs 98.383 100.214 76.912 115.681 115.172
Jobs larger than 2 minutos⁵ 78.846 75.406 64.335 100.131 98.472
Average hours per job⁶ 122 130 156 140 132
Waiting time per job ⁷ 5,2 5,5 10,0 14 15,1
Péndulo
Computing cores 80 80 70
Used millions of computing hours 0,07 0,04 6
Ikerbasque
Computing cores 208 208
Used millions of computing hours 1,6 0,55

¹ At the end of 2014 the numbers of cores increased up to 1850.
² In September the number of cores increased up to 2016.
³ Service User Satisfaction Survey.
With thanks to IZO-SGI.
Jobs of less than 2 minutes are usually due to unsuccessful runs that end immediately with an error. In any case, even if this is not the case, given their short duration, they do not affect the cluster.
Jobs of less than two minutes has not been taken into account.
Jobs are executed through a queue system that assigns to each job the resources that have been requested and orders its execution to optimize the use of the cluster. Queue time is the time that jobs are waiting until the resources they need are released.
The machine was shut down in April 2013.

 

 

General, IZO-SGI