Archive

Archive for the ‘General’ Category

Special Issue “Large Eddy Simulation and Turbulence Modeling”

September 5th, 2019

Journal of Marine Science and Engineering Special Issue in “Large Eddy Simulation and Turbulence Modeling”

Dear Colleagues,

Computational power has been improved over last decades; therefore, complex flow modeling phenomena using computational fluid dynamics (CFD) has become more feasible. Furthermore, the improvement of computational power is expected to continue and will serve to progress in the CFD modeling capabilities.
The role of turbulence is essential to the understanding, prediction and improvement of complex flows. In fact, turbulence is vital to the proper operation of many industrial applications. LES is typically computationally less expensive than Direct Numerical Simulations (DNS) and, of course, computationally more expensive than Reynolds Averaged Navier-Stokes (RANS) models. However, thanks to the current advances in computational power, large grids and therefore LES for complex engineering flows have become feasible and very useful.

The purpose of the current Special Issue is to publish the most exciting research with respect to the above subjects and to spread the articles freely for research, teaching, and reference purposes.

Dr. Unai Fernandez-Gamiz
Guest Editor

 

Deadline for manuscript submissions
26 March 2020

Keywords
Aerodynamics, Hydrodynamics, Flow Control, Vortex Modeling, Large Eddy Simulation (LES), Turbulence Modeling, Computational Fluid Dynamics (CFD), Heat Transfer, Cooling Systems, Complex Flows, Coherent Structures.

Author Benefits

 • Open Access: free for readers, with article processing charges (APC) paid by authors or their institutions.
 • High visibility: Indexed in the Science Citation Index Expanded in Web of Science, in Inspec (IET) and in Scopus.
  CiteScore (2018 Scopus data): 1.76, which equals rank 30/92 in ‘Ocean Engineering’, rank 105/288 in ‘Civil and Structural Engineering’ and rank 77/203 in ‘Water Science and Technology’.

More information

https://www.mdpi.com/journal/jmse/special_issues/large_eddy_simulation

 

Guest Editor

U-Ferandez
Dr. Unai Fernandez-Gamiz

Afiliation
University of the Basque Country | UPV/EHU
Nuclear Enginnering and Fluids Mechanic
Spain

Email
unai.fernandez@ehu.eus

Web
https://scholar.google.com/citations?user=M297EIkAAAAJ&hl=en&oi=sra

Phone
+34 945014066

Interests
Fluid Mechanics; Modeling and Simulation; Computational Fluid Dynamics, Flow control, Aerodynamics, Offshore Renewable Energy (ORE) such as off-shore wind turbines or wave energy converters (WEC), Oscillating Water Column (OWC) devices, hydrodynamics and dynamics of floating bodies under the presence of ocean waves; optimization of passive flow control systems(e.g. vortex generators, moving flaps, Gurney flaps or microtabs), Heat transfer, Internal combustion, Cooling Systems, Complex Geometries, Turbomachinery Flows.

General

2016ko txostena: Konputazio Zerbituaren erabileraren errekorra

November 8th, 2017

2016 urteko txostena

Gure zerbitzuko, Ikerkuntzari Zuzendutako Informatikako Zerbitzu Orokorrako (Kalkulu Zientifikoa),   baliabideen erabilera % 92 koa izan da 2016.eko  urtea amaieran. Erabilera honek makinen eta inbertsioen aprobetxamendu ezin hobea adierazten du. Hala ere kolan itxarote denbora apur bat igo da. 2016,aren bukaeran eta 2017.aren hasieran instalatutako makina berriei esker, itxarote denbora hauek 2017.-an txikitzea espero dugu.  Beste aldetik ere aipagarria da zerbitzua erabiliz lortutako argitalpen kopuruaren igoera.

Artikulu honen bukaerako taulan zerbitzuaren datu aipagarrienak erakusten dira. Datu osoak Zerbitzuko txostenean topa daitezke ondorengo estekan:

IZO-SGI 2016ko txostena (pdf)

2016ko arinaren erabilera

Eskeronak

Zerbitzuko memoriarekin batera, zerbitzuko ikertzaileak eskertzen ditugu Zerbitzuan jarritako konfiantzagatik, izan ere, Zerbitzuaren zenbaki onak beraien merituak baitira.

IZO-SGI zerbitzua zenbakietan

Ondorengo taulan azken urteko Zerbitzuko datu esanguratsuenak laburbiltzen dira. Goiko irudian berriz Arinaren erabilera erakusten da.

2012 2013 2014 2015 2016
Kalkulu koreak 1.520 1.4 1.300¹ 1.852 2.272²
Erabilitako kalkulu orduak (milioiak) 11,3 10,4 10,1 14,0 15,2
Investigadores activos 89 99 107 104 116
Talde aktiboak 40 47 45 42 38
Kontu berriak 20 34 23 43 43
Ikertzaileen satisfakzioa¹ 9,3 9,3 9,6 9,5 9.5
Artikulu zientifikoak² 74 87 75 85 94
Web bisitak 9.899 5.924 2.34 2.902 5.152
Orrialde ikusiak 30.738 20.323 12.057 10.799 12.887
Postak HPC blogan 27 47 36 30 11
Postak HPC blogan 4.741 24.613 23.677 20.67 18.554
Arina
Kalkulu koreak 1.360 1.32 1.3 1.892 2.172²
Erabilitako kalkulu orduak (milioiak) 9,6 9,8 10,1 14,0 15,2
Okupazio batez bestekoa 79 % 83 % 87 % 86 % 92 %
Bidalitako lanak 98.383 100.214 76.912 115.681 115.172
2 minutuko baino gehiagoko lanak⁴ 78.846 75.406 64.335 100.131 98.472
Batez besteko lanen denbora (ordutan)⁵ 122 130 156 140 132
Batez besteko itxaron denbora (ordutan)⁶ 5,2 5,5 10,0 14 15,1
Péndulo
Kalkulu koreak 80 80 70
Erabilitako kalkulu orduak (milioiak) 0,07 0,04 6
Ikerbasque
Kalkulu koreak 208 208
Erabilitako kalkulu orduak (milioiak) 1,6 0,55

¹ 2014 bukaerako makina berriekin 1850 koretara.
² 2016 Irailean 420 kore gehitu ziren.
³ SGIker Kalitate unitateagatik egindako zerbitzuari buruzko inkesta.
Non IZO-SGI eskertzen da.
2 minutu baino gutxiago irauten duten lanak normalean kale egin duten lanak dira. Bere iraupen motxagatik pisu txikia dute clusterraren erabileran.
Ez dira kontutan hartu bi minutu baino gutxiagoko lanak.
Lanek kola sistema baten bitartez bideratzen dira zeinek lan bakoitzari dagokion baliabideak ematen dizkio. Lanen itxaron denbora kolan baliabideak itxoiten ematen duten denbora da.
Makina 2013ko apirilean itzali zen.

 

General, IZO-SGI

2016 report: Scientific Computing Service occupancy record

November 8th, 2017

2016 Report

We close 2016 with an  occupancy record of 92% in the Arina cluster of the IZO-SGI Scientific Computing Service. This occupation shows an excellent usage of the resources and inversions. The counterpart has been a slight increase in queue time, although we hope that this will be reduced in 2017 after the two increases in computing resources installed at the end of 2016 and mid-2017. On the other hand, it is also worth highlighting the increase in the number of publications which thanks to the Service.

The table at the end of this article contains the most relevant figures for the Service. Full details can be found in the Service’s memory at the following link (in spanish):

2016 Scientific Computing Service report (pdf)

Year use 2016

Aknowledgements

We would like to thank the researchers for their trust in the Service, since the good numbers of the Service have been their achievements.

The Scientific Computing Service in figures

The following table summarizes the most significant data of the Scientific Computing Service in the last years.

2012 2013 2014 2015 2016
Computing cores 1.520 1.4 1.300¹ 1.852 2.272²
Used millions of computing hours 11,3 10,4 10,1 14,0 15,2
Active researchers 89 99 107 104 116
Activos groups 40 47 45 42 38
New accounts 20 34 23 43 43
Researcher’s satisfaction³ 9,3 9,3 9,6 9,5 9.5
Scientific articles⁴ 74 87 75 85 94
Web visits 9.899 5.924 2.34 2.902 5.152
Page views 30.738 20.323 12.057 10.799 12.887
Posts in the HPC blog 27 47 36 30 11
Page views of the HPC blog 4.741 24.613 23.677 20.67 18.554
Arina
Computing cores 1.360 1.32 1.3 1.892 2.172²
Used millions of computing hours 9,6 9,8 10,1 14,0 15,2
Average occupation 79 % 83 % 87 % 86 % 92 %
Sent jobs 98.383 100.214 76.912 115.681 115.172
Jobs larger than 2 minutos⁵ 78.846 75.406 64.335 100.131 98.472
Average hours per job⁶ 122 130 156 140 132
Waiting time per job ⁷ 5,2 5,5 10,0 14 15,1
Péndulo
Computing cores 80 80 70
Used millions of computing hours 0,07 0,04 6
Ikerbasque
Computing cores 208 208
Used millions of computing hours 1,6 0,55

¹ At the end of 2014 the numbers of cores increased up to 1850.
² In September the number of cores increased up to 2016.
³ Service User Satisfaction Survey.
With thanks to IZO-SGI.
Jobs of less than 2 minutes are usually due to unsuccessful runs that end immediately with an error. In any case, even if this is not the case, given their short duration, they do not affect the cluster.
Jobs of less than two minutes has not been taken into account.
Jobs are executed through a queue system that assigns to each job the resources that have been requested and orders its execution to optimize the use of the cluster. Queue time is the time that jobs are waiting until the resources they need are released.
The machine was shut down in April 2013.

 

 

General, IZO-SGI

Resultados de la encuesta de satisfacción 2016 del Servicio

October 23rd, 2017

Publicamos los resultados de la encuesta de satisfacción del personal investigador del Servicio de Cálculo Científico. 63 investigadoras e investigadores respondieron la encuesta de los 116 que nos usaron en 2016.

En cuanto a la valoración global del Servicio, que es una de las preguntas de la encuesta y no una media, en 2016 obtenemos una valoración de 4.76, en línea con años anteriores como se puede observar en la gráfica y por encima de la media global de los Servicios Generales de Investigación (SGIker). La escala es de 0 a 5.

En cuanto al análisis detallado de los diferentes apartados podemos destacar como los elementos mejor valorados la atención recibida y la calidad científica del personal. Al igual que en años anteriores las tarifas aplicadas son el elemento peor valorado, que si bien no está mal valorado en términos absolutos, si en términos relativos si se compara con el resto de elementos.

Valoración del Servicio de cálculo científico

A continuación mostramos los comentarios enviados que reflejan la misma percepción del Servicio que los resultados cuantitativos.

 • The staff was always very helpful when a problem occurred.
 • Hay dos personas de soporte técnico controlando el ordenador Arina, casualmente una de ellas ha debido de solicitar una excedencia. Por consiguiente,
  una sola persona dando soporte a todos los usuarios es insuficiente. Deberı́a de existir más personal de soporte para poder hacer frente a la demanda. Y si alguien cae enfermo o tiene que estar fuera por el motivo que sea, que no se note tanto la falta de personal.
 • Estos dı́as, desde SGIker, se está cuestionando la continuidad del software ”STAR-CCM+”, atendiendo criterios de rentabilidad económica. Creo personalmente que posibilitar el uso de este software supone un alto valor añadido para la docencia de diferentes asignaturas en nuestro área de conocimiento, Mecánica de Fluidos, y posibilita también grandes posibilidades de desarrollo en I+D+i para el mismo área. Si el servicio va ligado al uso de sistema de colas en ARINA (que se nos comenta está infrautilizado), creo que se deberı́a haber dejado claro de partida. Dado que algunos profesores (no es mi caso) han optado por la compra de estaciones de trabajo potentes, restando importancia a la supercomputación en ARINA. En mi caso, uso ARINA cuando lo necesito y siempre me ha parecido la opción más atractiva técnicamente, y rentable económicamente. Por otro lado, para simulación de casos menores, con el PC es suficiente (cada vez los PC dan mayor cobertura en el análisis de casos cada vez más complejos: número de celdas del, mallado, adición de modelos fı́sicos, etc). El servicio que dan los profesionales es excepcional, respondiendo y resolviendo problemas de forma adecuada en plazos muy cortos de tiempo. Esperando que tengan en consideración estos comentarios. Un cordial saludo.
 • Sakondu orain arte hartutako norabidean.
 • The facility is sometimes busy and more nodes will be welcomed.
 • Services are very expensive.
 • El precio del tiempo de cálculo es excesivo.
 • Los precios son algo elevados para un usuario habitual.

 

General

2016.-eko Zerbitzuari buruzko inkestaren emaitzak

October 23rd, 2017

2016. Urteko Zerbitzuari buruzko gogobetetze  inkestaren emaitzak argitaratu ditugu. 63 ikertzaileek osatu dute inkesta,  gure baliabideak erabiltzen  116 ikertzaile izan genituen bitartean.

Galdetutako Zerbitzuaren buruzko balorazio orokorra aztertuz,  4.76 puntutakoa izan da (0tik 5era neurtuta). Grafikan ikus daitekenez azken urteotan izandako balorazioaren parekoa, eta Ikerkuntzako Zerbitzu Orokorretatako (SGIker) bataz besteko orokorra baino handiagoa.

 

 

Azterketa sakonagoa eginda gero,  eskeinitako arreta eta teknikarien kalitate zientifikoa nabarmendu daitezke. Bestalde, urtero bezala, tarifa izan da okerren baloratua. Berez, balorazioa txarra ez bada ere, bai ordea beste atalen balorazioarekin aldaratzen badugu.

Valoración del Servicio de cálculo científico

Bukatzeko, erabiltzaileek egindako oharrak erakusten ditugu inkestaren azterketa orokorrarekin bat datozenak.

 • The staff was always very helpful when a problem occurred.
 • Hay dos personas de soporte técnico controlando el ordenador Arina, casualmente una de ellas ha debido de solicitar una excedencia. Por consiguiente,
  una sola persona dando soporte a todos los usuarios es insuficiente. Deberı́a de existir más personal de soporte para poder hacer frente a la demanda. Y si alguien cae enfermo o tiene que estar fuera por el motivo que sea, que no se note tanto la falta de personal.
 • Estos dı́as, desde SGIker, se está cuestionando la continuidad del software ”STAR-CCM+”, atendiendo criterios de rentabilidad económica. Creo personalmente que posibilitar el uso de este software supone un alto valor añadido para la docencia de diferentes asignaturas en nuestro área de conocimiento, Mecánica de Fluidos, y posibilita también grandes posibilidades de desarrollo en I+D+i para el mismo área. Si el servicio va ligado al uso de sistema de colas en ARINA (que se nos comenta está infrautilizado), creo que se deberı́a haber dejado claro de partida. Dado que algunos profesores (no es mi caso) han optado por la compra de estaciones de trabajo potentes, restando importancia a la supercomputación en ARINA. En mi caso, uso ARINA cuando lo necesito y siempre me ha parecido la opción más atractiva técnicamente, y rentable económicamente. Por otro lado, para simulación de casos menores, con el PC es suficiente (cada vez los PC dan mayor cobertura en el análisis de casos cada vez más complejos: número de celdas del, mallado, adición de modelos fı́sicos, etc). El servicio que dan los profesionales es excepcional, respondiendo y resolviendo problemas de forma adecuada en plazos muy cortos de tiempo. Esperando que tengan en consideración estos comentarios. Un cordial saludo.
 • Sakondu orain arte hartutako norabidean.
 • The facility is sometimes busy and more nodes will be welcomed.
 • Services are very expensive.
 • El precio del tiempo de cálculo es excesivo.
 • Los precios son algo elevados para un usuario habitual.

General

Results of the Computing Service’s 2016 satisfaction survey

October 23rd, 2017

We publish the 2016 Scientific Calculation Service satisfaction survey results. We had 113 researchers that used our resources in 2016 and 63  answers to the survey.

The general evaluation of the Service, which is one of the survey questions and not an average, is 4.76 points, in line with previous years and above the overall average of the General Research Services (SGIker) of our university as can be seen in the graph.

In a detailed analysis of the different sections, we can highlight  the attention received and the scientific quality of the staff as the best rated elements. As in previous years, applied rates is the worst rated one, which is not badly rated in absolute terms, but in relative terms when compared to the rest of the elements it scores poorly.

Valuation of the Scientific Calculation Service

Finall we show the comments that the users wrote, that reflect the same perception as the quantitative results of the Service .

 • The staff was always very helpful when a problem occurred.
 • Hay dos personas de soporte técnico controlando el ordenador Arina, casualmente una de ellas ha debido de solicitar una excedencia. Por consiguiente,
  una sola persona dando soporte a todos los usuarios es insuficiente. Deberı́a de existir más personal de soporte para poder hacer frente a la demanda. Y si alguien cae enfermo o tiene que estar fuera por el motivo que sea, que no se note tanto la falta de personal.
 • Estos dı́as, desde SGIker, se está cuestionando la continuidad del software ”STAR-CCM+”, atendiendo criterios de rentabilidad económica. Creo personalmente que posibilitar el uso de este software supone un alto valor añadido para la docencia de diferentes asignaturas en nuestro área de conocimiento, Mecánica de Fluidos, y posibilita también grandes posibilidades de desarrollo en I+D+i para el mismo área. Si el servicio va ligado al uso de sistema de colas en ARINA (que se nos comenta está infrautilizado), creo que se deberı́a haber dejado claro de partida. Dado que algunos profesores (no es mi caso) han optado por la compra de estaciones de trabajo potentes, restando importancia a la supercomputación en ARINA. En mi caso, uso ARINA cuando lo necesito y siempre me ha parecido la opción más atractiva técnicamente, y rentable económicamente. Por otro lado, para simulación de casos menores, con el PC es suficiente (cada vez los PC dan mayor cobertura en el análisis de casos cada vez más complejos: número de celdas del, mallado, adición de modelos fı́sicos, etc). El servicio que dan los profesionales es excepcional, respondiendo y resolviendo problemas de forma adecuada en plazos muy cortos de tiempo. Esperando que tengan en consideración estos comentarios. Un cordial saludo.
 • Sakondu orain arte hartutako norabidean.
 • The facility is sometimes busy and more nodes will be welcomed.
 • Services are very expensive.
 • El precio del tiempo de cálculo es excesivo.
 • Los precios son algo elevados para un usuario habitual.

 

 

General

We help you to get funding for your projects

August 31st, 2017

In the Scientific Computing Service of the UPV/EHU (IZO-SGI)   we believe that we can strongly support scientific funding applications for research projects involving High Performance Computing (HPC) due to our service quality and reputation gained over the last 10 years. European  computing resources access policy boosts the access to shared computing resources as the ones of the IZO-SGI, in opposition to resources monopolized by individual users or groups.

From this point of view, we have prepared this detailed technical and management report regarding our Service that you might find interesting to include in your funding applications to access High Performance Computing infrastructure. For any questions, requests or clarifications do not hesitate to contact us.

Feel free to copy, summarize or adapt this text to your requirements.

Introduction

The Scientific Computing Service (IZO-SGI) belongs to the UPV/EHU General Research Services (SGIker). The Service provides access to outstanding High Performance Computing (HPC) resources, software and support. It gives service to the entire scientific community of the Basque Country, including researchers from the UPV/EHU (main research institution in the Basque Country), but also to the entire scientific and industrial community. The Service holds, since 2004, an HPC cluster that has regularly been expanded to meet the growing demand of HPC resources by the wide variety of research groups covering all areas of Science (Physics, Chemistry, Engineering, Computer Science, Mathematics, Biology, Geology, Economics, etc).

Infraestructure

An HPC cluster is not standard  IT equipment, it is a complex scientific equipment assembled with very specific elements. As that, it requires  highly qualified personnel and should be placed in a space designed to guarantee its optimal performance.  The HPC cluster of the IZO-SGI has been designed internally to satisfy the needs of a broad spectrum of researchers as a single heterogeneous computing entity. This  heterogeneity makes it a flexible and valuable tool nearly for all areas of science, as demonstrated by the wide range of researchers who used it. The resources are summarized below:

 • Bianual resources update policy.
 • 3728 computational cores  with IA64 and x86-64 architectures that allow the execution of standard and massive calculations..
 • 6 Nodes with 2 Nvidia GPGPUs each to exploit the programs that use this new technology.
 • Nodes with large RAM for jobs with these specific requirements (up to 512 GB of RAM).
 • High performance, high capacity and high read/write speed filesystems based on Lustre. 3 different systems with up to 40 TB of storage and 7 GB/s read and write speed.
 • Everything interconnected with a high bandwidth and low latency InfiniBand network. The last acquisition with  56 Gb/s Infiniband FDR.
 • Management servers under high availability to ensure 24h*365 operation.
 • Everything installed in the Data Processing Center (DPC)  of the UPV/EHU with a all the elements to ensure optimal performance of the cluster (see next point for details of the DPC).

For a more detailed technical specification visit the computational resources web page of the Service.

The concentration of human and computational resources in the IZO-SGI makes a community and provides to research groups access to a qualitatively and quantitatively superior resources, which result in an increasing scientific productivity. Analogously, the use and amortization of the infrastructure and related secondary costs is extremely efficient and effective.

Data processing Center

The equipment is installed in the DPC of the UPV/EHU newly built in 2006. The DPC has 450 m² and is intended to guarantee the proper and continuous functioning of the computers hosted therein.  For that, it is fully equipped with elements that makes possible the 24x7x365 functioning of the cluster:

 • Precision air conditioning systems exclusive and direct expansion water softening system. 7 air conditioning units with an aggregate capacity of 208KW, ensuring N+1 redundancy against failure.
 • Fire system. Fire detection system using optical and thermal detectors. HI-FOG water mist extinguishing system that preserves the integrity of computer equipment in case of activation.
 • Connection to two separate electrical power transformers.
 • Double electric branch for IT equipment, each with independent UPS (uninterruptible power supplies) and separate low voltage boxes. It allows redundancy and maintenance without power off of the electrical installation.
 • 750 KVA power generator with two days of autonomy without refueling.
 • Access control, alarms and security by closed circuit TV.
 • User and systems data backup.
 • Monitoring, management and control by in-situ operators.
 • 5S method to improve the quality.

The facilities are monitored in-situ and remotely with maintenance and periodic revisions in order.The ICT department has a secondary DPC in another building, that keeps duplicate the basic services to prevent operation failures in an event of a major disaster. For example, backups are performed on this DPC to maintain separate data and backups.

Other services

The ICT department maintains the UPV/EHU data network that consists of front-line and last generation technologies. This allows  to establish connections with high bandwidth (up to 10Gbps) and a high degree of security, which is essential to work effectively in an infrastructure where all the researches connect remotely. The network has redundant hardware elements and communication lines with diversified duplicate paths and a perimeter firewall, network demilitarized zones, balancers, hardware detection systems of unsafe or potentially dangerous sources, etc. The Internet external connection is done through i2basque, the regional scientific network, which in turn connects to RedIRIS, the Spanish academic and research network.

The ICT department also offers a massive storage system for researchers which is integrable in the IZO-SGI. This storage service is highly secure,  there is a mirror in the secondary CPD, and is scalable in capacity and bandwidth to meet current and future requirements.

Personnel

Specific techncal staff

An HPC cluster is a very complex scientific equipment. The specific, particular design and management that requires the IZO-SGI cluster is carried out by two doctors with extensive experience in Scientific Computing. They  manage the Service since 2004 and  previous  experience in HPC obtained  during their  doctoral formation. Specifically, the two technicians have academic background (PhD) in Chemistry and Physics, two of the scientific areas that make heavier use of HPC, allowing them to offer a service of scientific advice with high added value.

The administrative structure of the SGIker, 12 people, is responsible for administrative tasks such as financial management, management and general administration. Other SGIker units give also  internal support such as Quality Service and Innovation, Science metrics and infrastructure.

Non specific personnel

A scientific director with extensive experience, knowledge and vision of HPC in general and in the field of computational chemistry in particular guides the service in making strategic decisions.

The ICT deparment is the largest department of the UPV/EHU in personnel. The staff dedicated to computing tasks far exceeds 150 people. Calculation Service IZO-SGI maintains close contact and cooperation with various areas:

 • With the operation area that provides maintenance services, equipment, monitoring, etc. that the IZO-SGI uses.
 • With the network area to enable network services, ports, rules, etc. that are required for the proper functioning of hardware and software and allow remote connection of researchers to our clusters.
 • With the teaching support area supports us in managing the Pendulum GRID that uses teaching computer rooms for computing at nights. Also for the installation of software that manages the IZO-SGI that is used for teaching in addition to research.
 • With the area of customer service, which solves problems in the searchers PCs. They support and solved on-site more efficiently problems such as installing software on their personal computers.

The integration of the IZO-SGI into the UPV/EHU provides also all the administrative and technical services of the UPV/EHU structure.

Quality and evaluation policy

SGIker is committed with the quality and have defined quality policy that serves as a frame of reference in setting goals, targets and implement quality programs. The quality of services offered is the cornerstone of the SGIker. Proof of this commitment is the existence of Quality and Innovation Unit that focuses its efforts on the implementation, maintenance and continuous improvement of a System of Quality Management based on international standards.

The Quality and Innovation Unit of the General Research Services SGIker carries out, every year, among researchers an user satisfaction independent survey. The IZO-SGI has an 9.6 average over the last five years.

General, IZO-SGI

CFD: Solicitud 2017 de licencias de STARCCM+ y HEEDS para investigación y docencia

July 6th, 2017

El Servicio General de Informática Aplicada a la Investigación (Cálculo Científico) ha renovado la licencia corporativa para la UPV/EHU del programa de dinámica de fluidos (CFD) STARCCM+ y el programa de HEEDS  que automatiza el proceso de optimización de parámetros en diseños, para el año 2017.

Estas licencias pueden usarse en los clusters de cálculo del Servicio de Cálculo Científico de la UPV/EHU. También pueden solicitarse licencias personales para uso en los ordenadores de los investigadores, para ello es necesario realizar una solicitud a los técnicos del Servicio de Cálculo Científico.

Características de la licencia

La licencia será válida hasta Febrero del 2017 y permite el uso de todos los procesadores del ordenador. Se puede usar en ordenadores corporativos de la UPV/EHU o a través de VPN.

Se dispone de licencia de docencia que permite la instalación de STARCCM+ en las aulas de docencia de la UPV/EHU para impartir cursos y asignaturas.

Tarifa STARCCM+

El uso de STARCCM+ en aulas para docencia de cursos y asignaturas es gratuito.

El uso de STARCCM+ en el cluster de cálculo Arina de la UPV/EHU es gratuito y solo se factura el uso de horas de cálculo según la tarifa estándar del Servicio.

Las tarifas que se aplicarán para la instalación de licencias en los ordenadores personales de los investigadores se detalla a continuación.

 • Licencias de docencia y pruebas.

Para un PC y menos de 250 horas. Se pueden solicitar licencias gratuitas para probar el programa, realizar tareas relacionadas con la docencia o proyectos de fin de máster. Estas licencias estarán restringidas a un máximo de 250 horas de uso.

 • Licencias de investigación en PCs

Las licencias destinadas a su instalación en ordenadores corporativos personales cuyo uso va a ser de más de 250 horas, y por tanto se consideran de investigación, se facturará a 250 € por equipo.

 • Licencias de investigación en estaciones de trabajo y servidores.

Las licencias destinadas a su instalación en estaciones de trabajo y servidores (procesadores xeon o similares) tendrá un coste de 50 € por core.

STARCCM+ CFD simulationMás información

 • Página web CD-Adapco, proveedor del software.

Para poder usar HEEDS póngase en contacto con los técnicos.

Anuncios, General, IZO-SGI

Curso: Fundamentos técnicos de CFD para energía eólica

September 8th, 2016

El viernes 16 de Septiembre de 2016 de 12:00 a 12:30 se realizará una reunión informatíva del curso

Fundamentos técnicos de CFD para energía eólica

impartido por profesorado de la UPV/EHU y del CENER (Centro Nacional de Energias Renovables). Está dirigido a:

 • Estudiantes de último curso de grado
 • Estudiantes en fase de realización del trabajo fin de grado
 • Egresados del curso actual o anteriores
 • Trabajadores de empresas

Lugar:

Sala de Reuniones 1

Escuela de Ingeniería de Vitoria-Gasteiz

Nieves Cano 12, 01006 Vitoria-Gasteiz

Más información

Unai Fernández Gamiz

Departamento de Ingeniería Nuclear y Mecánica de Fluidos

e-mail: unai.fernandez@ehu.eus

Teléfono: 94 501 4066

 

General

El nuevo supeordenador más potente del mundo vuelve a ser chino

June 20th, 2016

El superodenador Sunway TaihuLight es el nuevo superordenador más potente del mundo. Este superordenador chino ha relegado al segundo lugar de la lista de supercomputadoras más potentes del mundo top500.org al también chino Tianhe-2, que ha permanecido 6 listas consecutivas (se actualiza semestralmente) como la supercomputadora más potente del mundo

Sunway TaihuLight tiene un rendimiento teórico de 125 PetaFLOPS y un rendimiento real de 93 PetaFLOPS con el benchmark HPL (High Performance Linpack) lo que representa una eficiencia del 74%. Con esto casi triplica el rendimiento de su antecesor el Tianhe-2 (34 PetaFLOPS y una eficiencia del 62%) con además una eficiencia superior.

sunway-taihulight-300x240Uno de los hitos más importantes de Sunway TaihuLigth es que está construido tecnología 100% china, entre ellas el procesador el SW26010, con lo que consigue la independencia tecnológica de EE.UU. SunWay TaihuLight no usa coprocesadores sino 40.960 nodos, con 4 procesadores cada nodo, con 64 cores de cómputo más otro de gestión que también participa del cálculo para un total de más de 10,5 millones de cores. No obstante, Sunway TaihuLight a causa de su acceso a memoria y su red de comunicación tiene un rendimiento más pobre en el bechmark más actual HPCG (High Performance Conjutate Gradients), donde incluso el Tianhe-2 lo supera, lo que puede suponer que no sea tan eficaz corriendo un espectro más amplio de aplicaciones. No obstante, si hay software que se ha desarrollado paralelamente al proyecto del hardware y que corre muy eficientemente en Sunway TaihuLigth.

China desbanca a EE.UU en el Top500

En la lista de Junio de 2016 es la primera vez en la historia del Top500 que EE.UU no es el país con el mayor número de sistemas instalados. En esta lista dispone de 165 sistemas que supera China con 167 supercomputadoras. China también es el país que más rendimiento aglutina en toda la lista, gracias especialmente a los dos superordenadores que tiene como números 1 y 2 de la lista.

 

General, HPC