Universidad del País Vasco / Euskal Herriko Unibertsitatea

EHUTSI

Itema: 240
Aditz trinkoaren forma okerrak


ADIBIDE GEHIAGO

1. * Zuk ez zenekizun nongoa nintzen. Soluzioa ikusi2. * Bageneukagun dirua, baina ez genuen gastatu gura. Soluzioa ikusi3. * Zertara doazte orain parkera? Soluzioa ikusi4. * Batek daki nondik dabiltzaten momentu honetan. Soluzioa ikusi5. * Denak elkarrekin baleudete ez litzateke horrelakorik gertatuko. Soluzioa ikusi6. Nora dijoaz? Soluzioa ikusi