Bilaketa aurreratua

Ogi apurrak

Corpus Historikoa (CH)—2000. urtera bitarteko corpusa—

denera: 72,5 milioi testu-hitz

garaia: 1545/2000
lehen argitaraldia: 2018-07-11

lemak: 94.981
hitz desberdinak: 1.990.395

2.641 liburu/aldizkari

Garaiaren arabera
72,52denera
0,221545-1600
0,261601-1650
0,411651-1700
0,341701-1750
2,721751-1800
1,881801-1850
5,231851-1900
3,641901-1937
11,011938-1975
17,001976-1990
29,811991-2000
Liburuak / Aldizkariak
Linguae Vasconum PrimitiaeBernard Etxepare1545
EskuizkribuaJoan Perez de Lazarraga, "Lazarraga"1567
ABC edo Kristinoen instrukzioneaJoanes Leizarraga1571
Othoitza eklesiastikoen formaJoanes Leizarraga1571
KalendreraJoanes Leizarraga1571
KatexismeaJoanes Leizarraga1571
KonfesioneaJoanes Leizarraga1571
Iesus Krist Gure Iaunaren Testamentu BerriaJoanes Leizarraga1571
Doktrina KristianaBetolaza1596
Laborarien abisuaJean Pierre XabalgoitiXVII. mendea
Dotrina kristianaEstebe Materre1623, 1617
DialogoakVoltoire1620
Tratazen da nola enzun bear den mezaJuan Beriain1621
Dotrina kristioarena euskarasJuan Beriain1626
Manual debozionezkoaJoanes Etxeberri, "Etxeberri Ziburukoa"1669, 1627
NoelakJoanes Etxeberri, "Etxeberri Ziburukoa"1645, 1630
Debozino eskuarraJoanes Haranburu1635
Elizara erabiltzeko liburuaJoanes Etxeberri, "Etxeberri Ziburukoa"1665, 1636
GeroPedro Agerre, "Axular"1643
Obra txipiakSilvain Pouvreauc. 1648-1659; 1892
DotrineaMartin Otxoa Kapanaga1656; 1893
Giristinoaren dotrinaSilvain Pouvreau1656
O.ten gaztaroa neurtitzetanArnaud Oihenart1657
KuartetakMartin Iturbe1657
Ama birjinaren ofizioaKristobal Harizmendi1901, 1658
FiloteaSilvain Pouvreau1664
Deboten brebiarioaPierre Argaiñaratz1910, 1665
Gudu espiritualaSilvain Pouvreau1665
Onsa hilzeko bidiaJuan Tartas1666
Iesusen imitazioneaSilvain Pouvreau1669
Arima penitentearen okupazione debotakJuan Tartas1672
OtoitzakArnauld François Maitie1874, 1676
Itxasoko NabigazionekoaPiarres Etxeberri, "Etxeberri Dorre"1677
Jesu Kristoren ImitazioneaAranbillaga1684
Egia katholikakBernard Gazteluzar1686
Doktrina kristianaNikolas Zubia1691
Laborarien abisuaMongongo Dasanza1692?
Katexima labürraAthanase Belapeire1983, 1696
Ethorkia eta IlkhitzeaPierre Urtec. 1700; 1894
KoplakBeñat MardoXVIII-XIX. mendeak
Kristau Erakasle EuskaldunaJuan Antonio MogelXVIII.mendea, 2004
Konfesio ta komunioko sakramentuen gañean erakasteakJuan Antonio MogelXVIII. mendea, 1800
Kristaubaren ikasbideaJuan Antonio MogelXVIII.mendea, 1987
IpuinakJuan Antonio MogelXVIII.mendea, 1995
Paskalen gogamenakJuan Antonio MogelXVIII. mendea, 1899
Gabonetarako ikuskizunaPedro Ignazio BarrutiaXVIII. mendea, 1897
Doktrina kristianaren explikazioaJose Otxoa Arin1713
Eskual-Herriko gazteriariJoanes Etxeberri, "Etxeberri Sarakoa"c. 1718
Eskuararen hatsapenakJoanes Etxeberri, "Etxeberri Sarakoa"c. 1718
Lau-Urduri gomendiozko karta edo guthunaJoanes Etxeberri, "Etxeberri Sarakoa"1718
Jesu-Kristoren imitazioneaMixel Xurio1720
Euskal testuakManuel Larramendi1729-1763, 1990
Doktrina kristianeen explikazinoaMartin Arzadun1731
Apezendako dotrina kistiana uskarazFranzisko Elizalde1735; 1994
Doktrina kristianaJuan Irazusta1797, 1739
Jesu Kristoren ebanjelio sainduaJoanes Haraneder1990, 1740
Festegunetarako irakurraldiakSebastian Mendiburu1740-1767, 1982
Kristabaren bizitza (1. arg.)Agustin Kardaberaz1744
Jesusen Bihotzaren DebozioaSebastian Mendiburu1751, 1747
Euskal olerkiakJuan Bautista Gamiz1748-1773
Gudu izpiritualaJoanes Haraneder1827, 1750
Zerura nai duenak ar dezaken bide errazaJoseph Mikelestorena1751
Jesusen Bihotzaren Kongregazioko reglakSebastian Mendiburu1751
Jesü-Kristen imitazioniaMartin Maister1757
Kristauaren doktrinaSebastian Mendiburu1982, 1757
KoplakJean Robin1758-1821
Jesusen amore-nekeei dagozten zenbait otoitzgai (I)Sebastian Mendiburu1904, 1759
Jesu-Kristo gure Jaunaren pasioaAgustin Basterretxea1777, 1760
Ama beneragarri Josefaren bizitzaAgustin Kardaberaz176?, 1882
Kristabaren bizitza (2. arg.)Agustin Kardaberaz1760
Meza eta komunioaAgustin Kardaberaz176?, 18??
Jesusen amore-nekeei dagozten zenbait otoitzgai (II)Sebastian Mendiburu1904, 1760
Jesusen amore-nekeei dagozten zenbait otoitzgai (III)Sebastian Mendiburu1905, 1760
Ejerzizioak-IIAgustin Kardaberaz1761
Euskeraren berri onakAgustin Kardaberaz1761
Ejerzizioak-IAgustin Kardaberaz1761
Kristauaren doktrinaAgustin Kardaberazc. 1762
Kristiñau dotrineaAgustin Kardaberaz1762
Ejerzizioak-IIIAgustin Kardaberaz1762
Gabon sariakFranzisko Xabier Munibe, "Peñafloridako Kondea"1762
Euskaldun onaren bizieraSebastian Mendiburu1762
Dotrina KistianeaBartolome Olaetxea1763
Deboziño batzukAgustin Kardaberaz1764
Justuen Ispillu argiaAgustin Kardaberaz1764
Jesus Maria eta Joseren debozioaAgustin Kardaberaz1824, 1764
El borracho burladoFranzisko Xabier Munibe, "Peñafloridako Kondea"1764
Ejerzizioak-IVAgustin Kardaberaz1765
Senar emazte santuakAgustin Kardaberaz1766
Jaun Dauphinen errelazioneaAnonimoa1766
Aita San Ignazioren bizitza laburraAgustin Kardaberaz1901, 1767
Igande eta festegunetarako irakurraldiakSebastian Mendiburu1767-1782, 1982
Franzisko Xabierren bederatziurrenaSebastian Mendiburu1982, 1769
SermoiakJoakin Lizarraga1771-1800, 2004
Testamen zaharreko historioaBernard Larregi1775-1777
Testamen berriko historioaBernard Larregi1777
Zenbeit sainduen bizitzeaBernard Larregi1777
Andredena Mariaren imitazioneaAlexander Mihura1778
Giristinoki bizitzeko eta hiltzeko moldeaAndre Baraziart1784
Kristau berri-ekarleaJuan Antonio Ubillos1785
Filosofo Huskaldunaren ekheiaJusef Egiategi1785
KoplakJoakin Lizarraga1793-1821, 1983
Jesu Kristoren eta Ama Birjinaren bizitzakJoakin Lizarragac. 1793, 1994
Sanduen bizitzakJoakin Lizarragac. 1793, 1994
Zenbait sanduen biziak asteaz datozinakJoakin Lizarraga1793-1813, 1994
PhantzartJakes Oihenart1982, 1797
Kristiñeu Dotrinien Lau Partiak eskuizkribuaAnonimoaXIX. mendea
Ruth-en liburuaAnonimoaXIX. mendea
KoplakJean Baptiste Larralde, "Bordaxuri"XIX. mendea
FestaraJose Bizente EtxagaraiXIX. mendea
Bordel bertsulariaJuan Etxamendi, "Bordel"XIX. mendea
BaratzanMarzelino SoroaXIX. mendea
Ipuiak edo kontutxoakRamon ArtolaXIX. mendea
Sagardoaren graziyaRamon ArtolaXIX. mendea
OlerkiakSalvat MonhoXIX. mendea
Peru AbarkaJuan Antonio Mogel1881, 1802
Esku-liburuaPedro Antonio Añibarro1821, 1802
Konfesino onaJuan Antonio Mogel1803
Konfesioko eta komunioko sakramentuen gañean erakusaldiakJuan Bautista Agirre1823, 1803
Lora sorta espiritualaPedro Antonio Añibarro1803
Idazlan sortaAntonio Arzak1995, 1804
Ipui onakBizenta Mogel1804
Jesu Kristoren lau ebanjelioak batera alkarturikPedro Antonio Añibarroc. 1804-1821, 1991
Kristau doktriña guztiaren esplikazioaren saiakera (1)Jose Ignazio Gerriko1858, 1805
Kristau doktriña guztiaren esplikazioaren saiakera (2)Jose Ignazio Gerriko1858, 1805
Ogeta bost lezinoe ta sermoe batFrai Bartolome1807
Zazpi sakramentuen gañean erakusaldiakJuan Bautista Agirre1850, 1808
Meditazioneak gei premiatsuenen gaineanMartin Duhalde1809
Jaungoikoaren legeko amar aginteen gañean erakusaldiakJuan Bautista Agirre1850, 1814
Jaungoikoaren amar agindubeetako lenengo bosteen ikasikizunakFrai Bartolome1816
Euskal Errijetako olgeeta ta dantzeen neurrizko gatz-ozpindubaFrai Bartolome1816
Baserritar nekezaleentzako eskoliaJuan Jose Mogel1816
Sermoiak-IJuan Mateo Zabala1816-1833, 1996
Sermoiak-IIJuan Mateo Zabala1816-1833, 2000
Jaungoikoaren amar agindubeetako azkeneko bosteen ikasikizunakFrai Bartolome1817
Jesu-Kristo, eta Birjiña txit santaren misterioen, eta beste zenbait gauzen gañean erakusaldiakJuan Bautista Agirre1850, 1817
Urteko domeka gustijetarako berbaldi ikasbidekuak (II)Pedro Astarloa1818
Eleisako zazpi sakramentuben ikasikizunaFrai Bartolome1819
Egunoroko lan-on ta erregubakJuan Jose Mogel1820
Geroko GeroPedro Antonio Añibarroc. 1820, 1923
Beste zenbait itzulpenJoakin Lizarragac. 1821, 2004
Ongi bizitzekoJose Kruz Etxeberria1824
Gipuzkoako dantza gogoangarrien kondairaJuan Ignazio Iztueta1824
Kristiñau doktrinia - LaudioAnonimoa1828
Marexalen liburiaBertrand Goienetxe1830
TelemakeJean Pierre Duvoisinc. 1833
Azti-begia eta beste izkribu zenbaitAgosti Xaho1834-1852
BertsoakJean Baptiste Kamusarri1834-1842
Olerkiak eta eresiakJose Mari Iparragirre1839-1881, 1987
Fábulas en dialecto vizcainoJuan Mateo Zabala1840, 1907
Euskal dialogoakAgustin Paskual Iturriaga1842
IpuinakAgustin Paskual Iturriaga1842
Iruñeko bestak 1845Jean Martin Hiribarren2001, 1845
OlerkiakJuan Ignazio Iztueta1845
Baserritaar jakitunaren etxeko eskoliaJuan Jose Mogel1845; 1991
Gipuzkoako probintziaren kondairaJuan Ignazio Iztueta1847
Kaniko eta BelxitinaJakes Oihenarte1971, 1848
La Fontainaren Aleghia berheziak neurt-hitzezJean Baptiste Arxu1848
Marijaren illaJose Antonio Uriarte1850
Kantikak eta neurtitzakGratien Adema, "Zaldubi"1851-1901, 1991
KoplakJoanes Otxalde1851-1894
Fableak edo AlegiakLeonce Goietxe1852
EskaldunakJean Martin Hiribarren1853
Montebideoko berriakJean Martin Hiribarren1853
Beste zenbat itzulpenJean Pierre Duvoisin1853-1864, 2004
Saindu batzuen biziazGratien Adema1854-1893, 2007
Testamentu Berriko KondairaFrancisco Ignacio Lardizabal1855
Testamentu zarreko kondairaFrancisco Ignacio Lardizabal1855
KoplakJean Baptiste Elizanburu1855-1867
Gore Jeinaren Ebanjelio SaintiuaPedro Prudenzio Hualde Maio1855
Beste zenbait itzulpenJean Baptiste Arxu1856-1869, 2004
Napoleon LehenaJean Martin Hiribarren2004, 1856
Liburu ederraJean Pierre Duvoisin1856
Iturriagaren ElhestaldiakEmanuel Intxauspe2004, 1857
Beste zenbat itzulpenEmanuel Intxauspe1857-1859, 2004
Iturriagaren SolastaldiakJean Pierre Duvoisin2004, 1857
Iturriagaren BerbaldijakJose Antonio Uriarte2004, 1857
Beste zenbat itzulpenJose Antonio Uriarte1857-1866, 2004
Kristiñeu Dotrinien Lau PartiakAnonimoa1858
Eskaraz egiaJean Martin Hiribarren1858
Laborantzako liburuaJean Pierre Duvoisin1858
Biblia (1)Jose Antonio Uriarte1858-1859, 2004
Biblia (2)Jose Antonio Uriarte1858-1859, 2004
Biblia (3)Jose Antonio Uriarte1858-1859, 2004
Bible Saindua (I) - Testament Zaharra, 1. zathiaJean Pierre Duvoisin1859-1865
Bible Saindua (II) - Testament Zaharra, 2. zathiaJean Pierre Duvoisin1859-1865
Bible Saindua (III) - Testament BerriaJean Pierre Duvoisin1859-1865
Bertsoak eta kantakPierre Topet, "Etxahun"1862, 1946
BertsoakUdarregi1862-1894, 1966
KantakJose Mendiage1863-1913
Beste zenbat itzulpenKlaudio Otaegi1863-1867, 2004
Eskualdun kozineraAnonimoa1864
Kristiaiñaren Doktrinaren IntroduzioniaPedro Prudenzio Hualde Maio2004, 1866
Bi Saindu Heskualdunen BiziaFranzisko Laphitz1867
Eguren Jaunaren MetodoaKlaudio Otaegic. 1867, 2004
Irakasdearen eskugarriaAnonimoac. 1868, 2004
KoplakPiarres Ibarrart1869-1895
BertsoakXenpelar1869
Atheka gaitzeko oihartzunakJean Baptiste Daskonagerre1870
LiburutxoaJose Ignazio Arana1870
Ruth-en liburua Llodio-ko euskeranAnonimoa1872
San Ignazio Loiolakoaren bizitza laburtuaJose Ignazio Arana1872
Ofizio laburraJose Ignazio Arana1872
Gazi-gezakSerafin Baroja1875
Bertso guztiakBilintx1876
Eskualdun pelegrinaren bidaltzaileaGratien Adema, "Zaldubi"1877
Bilduma laburraJose Manterola1877
Euskal ipuinakWentworth Webster1877
Euskal lanakArturo Kanpion1878-1909
YriyarenaMarzelino Soroa1878
PudenteSerafin Baroja1878
Jarritako bertsoakPello Errota1879-1919, 1963
Gabon zar bat eta beste ipui askoAlfonso Maria Zabala1880-1889, 1962
Au poza senti detBiktoriano Iraola1880-1916, 1997
Kristauaren ikasbideaDamaso Legaz1880
Aldizkarietan argitaratuak eta besteFelipe Arrese Beitia1880-1905, 1999
GabonMarzelino Soroa1880
Galtzaundi eta beste bertso askoRamos Azkarate1880-1904, 1962
Anton KaikuMarzelino Soroa1882
Ustez laguna detanPepe Artola1882-1889, 1961
Baigorriko zazpi liliakJean Pierre Duvoisin1884-1885, 1987
Au Ostatuba!Marzelino Soroa1884
Santa Genobebaren bizitzaGregorio Arrue1885
Asisko loriaKrispin Beobide1885
Jesus Aurraren bederatzi-urrenaKrispin Beobide1885
Alkate berriyaMarzelino Soroa1885
Ur-zale baten ipuiakPedro Migel Urruzuno1885-1919, 1965
KarmelaJean Pierre Harispe1886
Bertso jarri guztiakTxirrita1886-1936, 1971
LaborarierArnaud Abbadie1887-1903
San Benoaten bizitzeaBazilio Joanategi1887
BokazioneaJean Pierre Arbelbide1887
Urrutiko intxaurrakMarzelino Soroa1887
Loiolako oroitza txiki batJose Ignazio Arana1888
Bai, pekatu da liberalkeriyaJose Ignazio Arana1888
Aterako Gera!Toribio Altzaga1888
Maietzeko illaGregorio Arrue1889
Piarres AdameJean Baptiste Elizanburu1889
Esku liburuaJose Maria Larroka1889
Ezer ez eta festaMarzelino Soroa1889
Lehenagoko Eskualdunak zer zirenMixel Elizanburu1889
Patxiko TxerrenAntero Apaolaza1890
Aphezak soldadoArnaud Abbadie1890
Sainduen bizitzeaBazilio Joanategi1890
Olerki guztiakDomingo Agirre1890-1918, 1995
ErlisioneaJean Pierre Arbelbide1890
Aphezen dretxoak eta eginbideak eletzionetanLaurent Diharasarri1890
Erlisionearen ixtorioaLaurent Diharasarri1890
Frantziako hirur errepubliken ixtorioa laburzkiMixel Elizanburu1890
Bein da betikoResurreccion Maria Azkue1890
Credo edo Sinhesten dut esplikatuaEtiene Lapeire1891
Gontzetarik jalgiaraziakJean Hiriart Urruti1891-1914, 1995
Ni kazeta egilea naizJean Hiriart-Urruti1891-1914, 2004
Mintzaira, aurpegia, gizonJean Hiriart Urruti1892-1912, 1971
Zezenak errepublikanJean Hiriart Urruti1892-1912, 1972
Giristino legea laburzkiLaurent Diharasarri1892
Bizi bedi euskeraKaietano Sanchez Irure1893-1916, 2004
Maria birjinaren hilabetiaEmanuel Intxauspe1894
Abek ixtillubakMarzelino Soroa1894
Gorgonioren estuasunakMarzelino Soroa1894
OlerkijakSabino Arana Goiri1894-1903, 1919
San Tomasko FeriyaToribio Altzaga1894
Kontu eta bersoakAndres Astiz, "Goldarazko bersolaria"1895-1922, 1960
Igandea edo Jaunaren egunaJean Pierre Arbelbide1895
BertsuakManex Etxamendi1895-1954, 1972
Beste bertsoakPedro Mari Otaño1895-1910, 1994
ZerbaitPedro Mari Otaño1895
Vizcaytik BizkairaResurreccion Maria Azkue1895
Parnasorako bideaEusebio Maria Azkue1896
JoxetxoFrantzisko Lopez Alen1896
Aritzaren zumo gozuaJuan Ignazio Uranga1896
Üskal noelen liliaCharles Bordes1897
San Antonio PaduakoaLaurent Diharasarri1897
Sasiletrau baten ziria, eta abarPedro Migel Urruzuno1897-1923, 1973
Batxi GuzurResurreccion Maria Azkue1897
Auñemendiko loreaDomingo Agirre1898
SermoiakDomingo Agirre1898-1916, 2000
Euskalerritik zerura eta beste ipui batzukPedro Migel Urruzuno1898-1917, 1961
Legorreko arrantzaliaPepe Artola1898
Ikasbide kristinaukorraren azalduera laburrakAndres Iturzaeta1899
Ioan-etorri bat ErromaraDomingo Agirre1899
Brabanteko JenobebaJuan Kruz Zapirain1929, 1899
Erriko jendeentzat osasun legeakMartin Aranburu1899
Iru ziriPedro Migel Urruzuno1899-1922, 1965
Matxin mungiarraPillipa Zugatzaga, "J.L. Zutagape"1899
Ama euskeriaren liburu kantariaFelipe Arrese Beitia1900
Ziberuko botanika edo lantharen jakitatiaJean Baptiste Althabe1900
Artzai mutillaPedro Mari Otaño1900
Bi gogorrakJean Elizalde, "Zerbitzari"XX. mendea
Ixtorio eta ipuinakJean Elizalde, "Zerbitzari"XX. mendea
MetsikoratJean Elizalde, "Zerbitzari"XX. mendea
ManuJuan Ignazio Uranga1901
San Frantzisko Asiskoaren bizitzaManuel Antonio Antia1901
Erari espirituzkoakMartin Aranburu1901
Asti-orduetako bertsozko lanakFelipe Arrese Beitia1902
Armanak UskaraAskoren artean1903-1907
Hunkailü berrien enthelegia Ziberuko laborarierJean Baptiste Althabe1904
AlkarPedro Mari Otaño1904
OroitzakBiktoriano Iraola1906-1908, 1962
KresalaDomingo Agirre1906
Ama Birjiñaren agertziakFranzisko Goñi1906
Bañan zein naiz niMarzelino Soroa1907
LoraPedro Mari Otaño1907
Meza berriyaAbelino Barriola1908
AlmanakaAskoren artean1908
Bertso guziakFermin Imaz1908-1927, 1962
BakarrizketakJuan Ignazio Uranga1908-1917
Zorigaiztoko egunaAbelino Barriola1909
AlmanakaAskoren artean1909
JosetxoJose Manuel Etxeita1909
Neska jakinzaleai iru bakarizketaJuan Ignazio Uranga1909
OrtzuriResurreccion Maria Azkue1909-1910
Aldiz aldizAbelino Barriola1910
MaitenaEtienne Decrept1910
Don Juan eta bere adixkidiakJean Baptiste Constantin1910
Jaioterri maitiaJose Manuel Etxeita1988, 1910
Zulo madarikatuakAbelino Barriola1911
Periyaren zalapartakAlfonso Maria Zabala1963, 1911
UrloResurreccion Maria Azkue1911-1912
Lagun txar batAbelino Barriola1912
Jauregi errotako astoaAlfonso Maria Zabala1912
AlmanakaAskoren artean1912
GaroaDomingo Agirre1912
Porru saldaIgnazio K. Nuñez Arizmendi1912
Alkate onaJose Elizondo1912
LukainkaAntonio Arruti1998, 1913
Olerki galduakAntonio Arruti1913-1919, 1998
Edo geuk edo iñok ezEbaristo Bustintza, "Kirikiño"1913-1928, 1984
Nere bideanEmeterio Arrese1913
ZaraEmeterio Arrese1913
BasotarrakJose Eizagirre1913
Au, ori ta bestiaJose Manuel Etxeita1913
Motxa erriyanPepe Artola1913
AmatxiEtienne Decrept1914
57a gerlanJean Elizalde, "Zerbitzari"c. 1914-1940, 1995
Hau mundu arrano hauJuan Bautista Bilbao, "Batxi"1914-1916, 1997
Andra-Mariaren ezkutuaKandido Basabe1914
Axentxi eta KontxexiToribio Altzaga1914
Gai dagonaren indarraAbelino Barriola1915
EbaistoIgnazio K. Nuñez Arizmendi1915
Azken beltzaKaietano Sanchez Irure2004, 1915
Barrenean arraMarzelino Soroa1915
Bernaino'ren larriyakToribio Altzaga1915
GarbiñeKatalina Eleizegi1916
LekukotasunaPablo Fermin Irigarai, "Larreko"1916-1936, 1992
NafarroatikPablo Fermin Irigarai, "Larreko"1916-1936, 1992
SemetxiaEtienne Decrept1923, 1917
Ipuin aberkoyakLuis Gonzalez, "Bingen Aizkibel"1917
Melitonaren bi senarrakAlfonso Maria Zabala1963, 1918
Urruti-izketaAlfonso Maria Zabala1918
AbarrakEbaristo Bustintza, "Kirikiño"1918
UrretxinddorraLuis Gonzalez, "Bingen Aizkibel"1918
Ardi galduaResurreccion Maria Azkue1918
TxibiribiriToribio Altzaga1918
Andoni deunaren bizitzaFederiko Belaustegigoitia1919
Utzi bearkoGregorio Mujika1919
Zirt edo zartAntonio Amundarain1920
LatsibiResurreccion Maria Azkuec. 1920, 1989
Andre Joxepa TronpetaToribio Altzaga1920
RamuntxoToribio Altzaga1920
Pindar eta lanoXabier Iratzeder1920-1941
Txinparta buruzagiAntonio Maria Labaien1921
Aitona ta billobaBitor Garitaonandia1921
Goi-izpiakGabirel Manterola1921
Artho-xuritzetanJean Elizalde, "Zerbitzari"1921-1922
Gau-ostatua eta besteJuan Iruretagoiena1921-1957, 2001
YolandaPierre Lhande1921
Ipuin laburrakBitor Garitaonandia1922
Ongillearen sariyaBitor Garitaonandia1922
Arpuxa kalianToribio Altzaga1922
Bost urtianToribio Altzaga1922
Euskera aundiki-soñekozXabier Lizardi1922-1933, 1995
MaitasunakAbelino Barriola1923
ArraldeaNemesio Etxaniz1923
EtxietanToribio Altzaga1923
NeskazarToribio Altzaga1923
TantarrantanToribio Altzaga1923
Supazter xokoanJean Barbier1924
AmantxiToribio Altzaga1924
Olerki-lan guztiakAlejandro Tapia Perurena1925-1956
Poema solteakEstepan Urkiaga, "Lauaxeta"1925-1937, 1974
Pernando AmezketarraGregorio Mujika1925
AlmanakaAskoren artean1926
Aurrendako dostatziaFederiko Garralda1926
Haritxabalet Jaun apezaren gainenJean Baptiste Constantin1926
Piarres IJean Barbier1992, 1926
Lan orhoitgarri zonbaitJules Moulier, "Oxobi"1966, 1926
Biotza abeslariAlejandro Bilbao, "Erramun Maruri"1927
Poema itzuliakEstepan Urkiaga, "Lauaxeta"1927-1931, 1974
Heine'ren olerkiakHeinrich Heine (Joseba Arregi)Rementeria, 1927
Euskal literaturaren atze edo edesti laburraNikolas Ormaetxea, "Orixe"1927
IpuñakOscar Wilde (Joseba Altuna)Verdes-Atxirika, 1927
Gora begiraPaulo Zamarripa1927
Lili-txingarAlejandro Bilbao, "Erramun Maruri"1965, 1928
TxindorEmeterio Arrese1928
Artikulu bildumaEnrike Zubiri, "Manezaundi"1928-1936, 1990
Azkaine gure sorterriaJean Elizalde, "Zerbitzari"1928-1957, 1985
Txomin ArloteAlejandro Bilbao, "Erramun Maruri"1929
AlmanakaAskoren artean1929
Ixtorio-mixterioJean Barbier1929
Piarres IIJean Barbier1929
Jesu-Kristoren imitazioneaLeon Leon1929
BiozkadakLuis Jauregi, "Jautarkol"1929
Santa Kruz apaizaNikolas Ormaetxea, "Orixe"1929
Tormesko itsu-mutilaNikolas Ormaetxea, "Orixe"1929
Anaiak garaPaulo Zamarripa1929
BiozberakToribio Altzaga1929
Ostegun gizenaAntonio Maria Labaien1930
Bigarrengo abarrakEbaristo Bustintza, "Kirikiño"1930
Kazetari lanakJose Agerre, "Gurbindo"1930-1936
OlerkiakLoramendi1930-1933, 1960
MireioNikolas Ormaetxea, "Orixe"1930
Kili-kiliPaulo Zamarripa1930
Ipuin eta ixtorioPiarres Larzabal1930-1964
Kaxka gogorraToribio Altzaga1930
Euskal-egunaAntonio Maria Labaien1931
UsauriAugustin Anabitarte1931
Eguarri abestiaCharles Dickens (Ander Arzelus)El Día, 1931
Asarre-aldijaEstepan Urkiaga, "Lauaxeta"1931
AzalpenakEstepan Urkiaga, "Lauaxeta"1931-1935, 1982
Bide barrijakEstepan Urkiaga, "Lauaxeta"1931
BurruntziyaToribio Altzaga1931
Lore bat loitanAntonio Amundarain1932
Mateo TxistuAntonio Maria Labaien1932
MayaAntonio Maria Labaien1932
DonostiaAugustin Anabitarte1932
Bertolda eta BertoldinBernardo Maria Garro, "Otxolua"1932
Azalpenak eta beste 1932Estepan Urkiaga, "Lauaxeta"1991, 1932
BalbiaEstepan Urkiaga, "Lauaxeta"1932
EpayaEstepan Urkiaga, "Lauaxeta"1932
ArantzaFrantzisko ArostegiAntzerti, 1932
Seaska-abestiaGregorio Martínez SierraAntzerti, 1932
Aberri oyuakJoseba Zubimendi1932
GaineKatalina EleizegiEl Día, 1932
LoretxoTxomin Arruti, "Mendi-Lauta"1932-1937
Bi ahizpakXabier Lizardi1932
Biotz-begietanXabier Lizardi1932
Laino eta IzarXabier Lizardi1932
Ustegabeko pozaAnder AmonarrizAntzerti, 1933
Andregaia nai ta...Andoni ArozenaAntzerti, 1933
UrteurrenaAntonio ArozenaAntzerti, 1933
IparragirreAntonio Maria Labaien1933
Iru gudariEstepan Urkiaga, "Lauaxeta"1933
Txokolo, txerri-tratalariJazinto Karraskedo OlarraAntzerti, 1933
EskaleakJosé Dominguez ManresaAntzerti, 1933
Egiazko argiaPiarres LafitteAntzerti, 1933
Beste olerkiakSalbatore Mitxelena1933-1955, 1977
AntigoneSofokles (Iokin Zaitegi)Antzerti, 1933
GazigozoakTomas Agirre, "Barrensoro"1933
MirentxuAlfredo Etxabe / Joseba ZubimendiAntzerti, 1934
IturrianAnder AmonarrizAntzerti, 1934
AlmanakaAskoren artean1934
Aralar mendianFernando UrkiaAntzerti, 1934
BereziHenriette Charasson (Antonio Maria Labaien)Antzerti, 1934
Etxe-aldaketaJazinto Karraskedo OlarraAntzerti, 1934
Barne muinetanNikolas Ormaetxea, "Orixe"1934
Euskal literaturazPiarres Lafitte1934-1967 ,1990
Antzerki laburrakPiarres Larzabal1934-1966
Yesu Kristo gure Yaunaren biziaPolikarpo Iraizozkoa1934
Gogo-oñazeakTene MujikaAntzerti, 1934
Biyak batToribio Altzaga1934
OsabaToribio AltzagaAntzerti, 1934
Itz-lauzXabier Lizardi1934
Umezurtz olerkiakXabier Lizardi1934
Goi argiAbelino Barriola1935
Gizon bizarpeituti eta emazte bizartsuti...Antonio Maria Labaien1935
GaltzaundiAntonio Maria Labaien1935
IruñxemeAntonio Maria Labaien1935
AlmanakaAskoren artean1935
Arrats BeranEstepan Urkiaga, "Lauaxeta"1935
PoemakGurutz Sarasola, "Lotsati"1935-1936, 2004
Garo-usainaJazinto Karraskedo OlarraAntzerti, 1935
ZumalakarregiJoseba Zubimendi1935
Gizarte auziaJuan Bautista Eguzkitza1935
Eleizatxoko ardazleaJuan E. GorostidiAntzerti, 1935
Eun dukatManuel Lekuona1935
Eriotz-bidePaul Humpert (AVASC)Antzerti, 1935
Firi-firiPaulo Zamarripa1935
GaraileaPeter B. Kyne (Anonimoa)Argia, 1935
Lapurren menpeanPolikarpo Iraizozkoa1935
Willhelm TellSchiller (Iñaki Goenaga)Yakintza, 1935
GabonTene MujikaAntzerti, 1935
TxingurriToribio Altzaga1935
Antzerti-yayan izan naz...Eusebio ErkiagaAntzerti, 1936
Banhar deitu salbaiakJean Elizalde, "Zerbitzari"1936
EuskaldunakNikolas Ormaetxea, "Orixe"1950, 1936
Seme ondatzailleaPeli MarkiegiAntzerti, 1936
UztaroTomas Agirre, "Barrensoro"1937
PetainDomingo Soubelet1941
Zeru-menditikXabier Iratzeder1941-1946
GernikaAskoren artean1945
Fatimako Ama BirjinaDomingo Soubelet1945
Murtuts eta bertzePiarres Lafitte1945
AlmanakaAskoren artean1946
Jesu-Kristo gure jaunaren ebanjelio sainduaLeon Leon1946
AlmanakaAskoren artean1947
Argiz argiXabier Iratzeder1947-1957
AlmanakaAskoren artean1948
GuernikaAskoren artean1948
GuernikaAskoren artean1948
GuernikaAskoren artean1948
GuernikaAskoren artean1948
EkaitzpeanJose Eizagirre1948
GuernikaAskoren artean1949
GuernikaAskoren artean1949
GernikaAskoren artean1949
GernikaAskoren artean1949
ArantzazuSalbatore Mitxelena1949
Euzko-GogoaAskoren artean1950
Euzko-GogoaAskoren artean1950
Euzko-GogoaAskoren artean1950
Euzko-GogoaAskoren artean1950
Euzko-GogoaAskoren artean1950
Euzko-GogoaAskoren artean1950
Euzko-GogoaAskoren artean1950
Gernika. 10. zkiaAskoren artean1950
Gernika. 11. zkiaAskoren artean1950
Gernika. 12. zkiaAskoren artean1950
Gernika. 13. zkiaAskoren artean1950
Euskalerriko ipuñakErrose Bustintza1950-1952, 1990
Bizia garratza daJon Andoni Irazusta1991, 1950
PoemakJon Mirande1950-1966, 1992
Kiton arrebarekinNikolas Ormaetxea, "Orixe"1950-1954
OlerkiakNikolas Ormaetxea, "Orixe"1950-1954
Nork hil du Oihanalde?Piarres Larzabalc. 1950
Xirristi-mirrixtiPiarres Larzabalc. 1950
Euzko-GogoaAskoren artean1951
Euzko-GogoaAskoren artean1951
Euzko-GogoaAskoren artean1951
Euzko-GogoaAskoren artean1951
Euzko-GogoaAskoren artean1951
Euzko-GogoaAskoren artean1951
Gernika. 14. zkiaAskoren artean1951
Gernika. 15. zkiaAskoren artean1951
Gernika. 16. zkiaAskoren artean1951
Gernika. 17. zkiaAskoren artean1951
ArtikuluakJon Mirande1951-1962, 1999
NarrazioakJon Mirande1951-1963, 1999
Petan MihikuPaul Gilsou1951
EtxahunPiarres Larzabal1951
Euzko-GogoaAskoren artean1952
Euzko-GogoaAskoren artean1952
Euzko-GogoaAskoren artean1952
Euzko-GogoaAskoren artean1952
Euzko-GogoaAskoren artean1952
Euzko-GogoaAskoren artean1952
AlmanakaAskoren artean1952
Gernika. 18. zkiaAskoren artean1952
Gernika. 19. zkiaAskoren artean1952
Gernika. 20. zkiaAskoren artean1952
Gernika. 21. zkiaAskoren artean1952
Olerki berrizteEmeterio Arrese1952
SinisgogorraEusebio ErkiagaEgan, 1952
Ahurtara batJean Saint-Pierre1952
BordaxuriPiarres Larzabal1952
HamletWilliam Shakespeare (Bingen Ametzaga)Ekin, 1952
AlmanakaAskoren artean1953
Anaitasuna 1. zbka.Askoren artean1953
Anaitasuna 2. zbka.Askoren artean1953
Anaitasuna 3. zbka.Askoren artean1953
Anaitasuna 4. zbka.Askoren artean1953
Anaitasuna 5. zbka.Askoren artean1953
Anaitasuna 6. zbka.Askoren artean1953
Gernika. 22. zkiaAskoren artean1953
Gernika. 23. zkiaAskoren artean1953
Gernika. 24. zkiaAskoren artean1953
Gernika. 25. zkiaAskoren artean1953
IpuiakJautarkolKuliska Sorta, 1953
Platero eta biokJuan Ramon Jimenez (Bingen Ametzaga)Florencia & Lafon, 1953
Ezkondu ezin ziteken mutilaXabier Lizardi193?, 1953
MugaAntonio Maria Labaien1954
Euzko-GogoaAskoren artean1954
Euzko-GogoaAskoren artean1954
Euzko-GogoaAskoren artean1954
Euzko-GogoaAskoren artean1954
Euzko-GogoaAskoren artean1954
Anaitasuna 7. zbka.Askoren artean1954
Anaitasuna 8. zbka.Askoren artean1954
Anaitasuna 9. zbka.Askoren artean1954
Anaitasuna 10. zbka.Askoren artean1954
Anaitasuna 11. zbka.Askoren artean1954
Anaitasuna 12. zbka.Askoren artean1954
Anaitasuna 13. zbka.Askoren artean1954
Anaitasuna 14. zbka.Askoren artean1954
Anaitasuna 15-16. zbka.Askoren artean1954
Anaitasuna 17. zbka.Askoren artean1954
Anaitasuna 18. zbka.Askoren artean1954
Portu TxokoPiarres Larzabal1954
LurrikaraAntonio Maria Labaien1955
Euzko-GogoaAskoren artean1955
Euzko-GogoaAskoren artean1955
Euzko-GogoaAskoren artean1955
AlmanakaAskoren artean1955
Anaitasuna 19. zbka.Askoren artean1955
Anaitasuna 20. zbka.Askoren artean1955
Anaitasuna 21. zbka.Askoren artean1955
Anaitasuna 22. zbka.Askoren artean1955
Anaitasuna 23. zbka.Askoren artean1955
Anaitasuna 24. zbka.Askoren artean1955
Anaitasuna 25-26. zbka.Askoren artean1955
Anaitasuna 27. zbka.Askoren artean1955
Anaitasuna 28. zbka.Askoren artean1955
Anaitasuna 29. zbka.Askoren artean1955
BerterretxPiarres Larzabalc. 1955
Hila esposPiarres Larzabalc. 1955
Hitzaldi eta mintzaldiPiarres Larzabal1955-1988
Arraun ta ametsSalbatore Mitxelena1955
JostunaAntonio Maria Labaien1956
PetrikilloAntonio Maria Labaien1956
Euzko-GogoaAskoren artean1956
Euzko-GogoaAskoren artean1956
Euzko-GogoaAskoren artean1956
Euzko-GogoaAskoren artean1956
Euzko-GogoaAskoren artean1956
Euzko-GogoaAskoren artean1956
AlmanakaAskoren artean1956
Anaitasuna 30. zbka.Askoren artean1956
Anaitasuna 31. zbka.Askoren artean1956
Anaitasuna 32. zbka.Askoren artean1956
Anaitasuna 33. zbka.Askoren artean1956
Anaitasuna 34. zbka.Askoren artean1956
Anaitasuna 35. zbka.Askoren artean1956
Todos erribatekosBonifazio LatxaEgan, 1956
Bide izkutuaHugo Wast (Itunbe)Itxaropena, 1956
Eguberri-AizeakImanol ZiarsoloEgan, 1956
Augustiñ Gurenaren aitorkizunakNikolas Ormaetxea, "Orixe"1956
Herriko botzakPiarres Larzabal1956
Seaska inguruanAgustin ZubikaraiEgan, 1957
Gabon-gabontzetaArkotxa'tar J.A.Egan, 1957
Euzko-GogoaAskoren artean1957
Euzko-GogoaAskoren artean1957
Euzko-GogoaAskoren artean1957
Euzko-GogoaAskoren artean1957
AlmanakaAskoren artean1957
Euzko-GogoaAskoren artean1957
Anaitasuna 36. zbka.Askoren artean1957
Anaitasuna 37. zbka.Askoren artean1957
Anaitasuna 38. zbka.Askoren artean1957
Anaitasuna 39. zbka.Askoren artean1957
Anaitasuna 40. zbka.Askoren artean1957
Anaitasuna 41. zbka.Askoren artean1957
Anaitasuna 42. zbka.Askoren artean1957
Anaitasuna 43. zbka.Askoren artean1957
Hiru zirenPiarres Larzabal1957
Leturia-ren egunkari ezkutuaTxillardegiEuskal Idaz-lanak, 1957
AlmanakaAskoren artean1958
Euzko-Gogoa 1Askoren artean1958
Euzko-Gogoa 2Askoren artean1958
Euzko-Gogoa 3/4Askoren artean1958
Euzko-Gogoa 5/6Askoren artean1958
Anaitasuna 44. zbka.Askoren artean1958
Anaitasuna 45. zbka.Askoren artean1958
Anaitasuna 46. zbka.Askoren artean1958
Anaitasuna 47. zbka.Askoren artean1958
Anaitasuna 48. zbka.Askoren artean1958
Anaitasuna 49. zbka.Askoren artean1958
Anaitasuna 50. zbka.Askoren artean1958
Anaitasuna 51. zbka.Askoren artean1958
Anaitasuna 52. zbka.Askoren artean1958
Anaitasuna 53. zbka.Askoren artean1958
Anaitasuna 54. zbka.Askoren artean1958
Anaitasuna 55. zbka.Askoren artean1958
PoliAugustin Anabitarte1958
Markesaren alabaEtxaide'tar JonEgan, 1958
ArranegiEusebio Erkiaga1958
Gabak zekarren egunaNemesio Etxaniz1958
Gabon-zauriaNemesio Etxaniz1958
Maite ere... neurrizNemesio Etxaniz1958
Zotzean biziaNemesio Etxaniz1958
Erri bat guruzbideanSalbatore Mitxelena1958-1962, 1977
Unamuno ta AbendatsSalbatore Mitxelena1958
Uhaineri nausiXabier Iratzeder1958-1971
AlmanakaAskoren artean1959
Euzko-Gogoa 1/2Askoren artean1959
Euzko-Gogoa 3/6Askoren artean1959
Anaitasuna 56. zbka.Askoren artean1959
Anaitasuna 57. zbka.Askoren artean1959
Anaitasuna 58. zbka.Askoren artean1959
Anaitasuna 59. zbka.Askoren artean1959
Anaitasuna 60. zbka.Askoren artean1959
Anaitasuna 61. zbka.Askoren artean1959
Anaitasuna 62. zbka.Askoren artean1959
Anaitasuna 63-64. zbka.Askoren artean1959
Anaitasuna 65. zbka.Askoren artean1959
Anaitasuna 66. zbka.Askoren artean1959
Anaitasuna 67. zbka.Askoren artean1959
Olerti 1959 IAskoren artean1959
Olerti 1959 IIAskoren artean1959
Olerti 1959 IIIAskoren artean1959
Olerti 1959 IVAskoren artean1959
Jaunaren bideanAugustin ZubikaraiEgan, 1959
IzartxoJoxe Manuel Estonba1959
Mugari tiroPiarres Larzabal1959
On-egitean dago zoriontasunaSustraitzEgan, 1959
Jokua ez da errentaAntonio Maria Labaien1960
AlmanakaAskoren artean1960
Anaitasuna 68. zbka.Askoren artean1960
Anaitasuna 69. zbka.Askoren artean1960
Anaitasuna 70[1]. zbka.Askoren artean1960
Anaitasuna 70[2]. zbka.Askoren artean1960
Anaitasuna 71. zbka.Askoren artean1960
Anaitasuna 72. zbka.Askoren artean1960
Anaitasuna 73. zbka.Askoren artean1960
Anaitasuna 74. zbka.Askoren artean1960
Olerti 1960 IAskoren artean1960
Olerti 1960 IIAskoren artean1960
Olerti 1960 IIIAskoren artean1960
Olerti 1960 IVAskoren artean1960
ItxasoraAugustin ZubikaraiEgan, 1960
Brabante'ko GenovevaChristoph von Schmid (Gregorio Arrue)Itxaropena, 1960
Zirikadak. Ipuin barregarridun liburuaJuan San MartinItxaropena, 1960
Itxulingo andereaMarijane Minaberri1960
Gure behia hila da!Telesforo MonzonGure Herria, 1960
AlmanakaAskoren artean1961
Anaitasuna 75. zbka.Askoren artean1961
Anaitasuna 76. zbka.Askoren artean1961
Anaitasuna 77. zbka.Askoren artean1961
Anaitasuna 78. zbka.Askoren artean1961
Anaitasuna 79. zbka.Askoren artean1961
Anaitasuna 80. zbka.Askoren artean1961
Anaitasuna 81. zbka.Askoren artean1961
Anaitasuna 82. zbka.Askoren artean1961
Anaitasuna 83. zbka.Askoren artean1961
Anaitasuna 84. zbka.Askoren artean1961
Anaitasuna 85. zbka.Askoren artean1961
Olerti 1961 IAskoren artean1961
Olerti 1961 IIAskoren artean1961
Olerti 1961 IIIAskoren artean1961
Olerti 1961 IVAskoren artean1961
Aprikako basamortuanAugustin Anabitarte1961
Mugaldeko herrian eginikako toberaGabriel ArestiEgan, 1961
Mixel Garicoitz sainduaren bizia eta bertuteakJean-Baptiste Etcheberry1961
Amandriaren altzoanJulene Azpeitia1961
Gure erlisionearen frogantzaLeon Lassalle1961
Nere izena zen PlorentxiLuis VillasanteItxaropena, 1961
Mari-GorriMarijane Minaberri1961
Malentxo alargunAntonio Maria Labaien1962
AlmanakaAskoren artean1962
Igela-1Askoren artean1962
Igela-2Askoren artean1962
Igela-3Askoren artean1962
Igela-4Askoren artean1962
Anaitasuna 86. zbka.Askoren artean1962
Anaitasuna 87[1]. zbka.Askoren artean1962
Anaitasuna 87[2]. zbka.Askoren artean1962
Anaitasuna 88. zbka.Askoren artean1962
Anaitasuna 89. zbka.Askoren artean1962
Anaitasuna 90. zbka.Askoren artean1962
Anaitasuna 91. zbka.Askoren artean1962
Anaitasuna 92. zbka.Askoren artean1962
Anaitasuna 93. zbka.Askoren artean1962
Anaitasuna 94. zbka.Askoren artean1962
Anaitasuna 95. zbka.Askoren artean1962
Anaitasuna 96. zbka.Askoren artean1962
Olerti 1962 I-II ZortzikoteAskoren artean1962
Olerti 1962 III-IV Esku-azalakAskoren artean1962
Ezkontza galdutako bertsoakAskoren arteanAuspoa, 1962
Txirrita: bizitza ta bat-bateko bertsoakAskoren arteanAuspoa, 1962
Araibar zaldunaEusebio Erkiaga1962
Batetik besteraEusebio Erkiaga1962
Etxe aberatseko seme galdua eta Maria Madalenaren seme santuaGabriel ArestiEgan, 1962
Mendekoste gereziakJean Etxepare Landerretxe1991, 1962
Dirua galgarriMariano Izeta1962
Dirua galgarriMariano Izeta1962
TxitraRabindranath Tagore (Balendin Aurre-Apraiz)Egan, 1962
Begia begi trukYon EtxaideEgan, 1962
Laborantzatik hobeki bizitzekoA. Gaxitegi1963
AlmanakaAskoren artean1963
Igela-5Askoren artean1963
Igela-6Askoren artean1963
Eguneroko mezaAskoren arteanBilboko Gotzaintza, 1963
Anaitasuna 97. zbka.Askoren artean1963
Anaitasuna 98. zbka.Askoren artean1963
Olerti 1963 I-II IzarAskoren artean1963
Anaitasuna 99. zbka.Askoren artean1963
Olerti 1963 III-IV Minezko ezpataAskoren artean1963
Anaitasuna 100. zbka.Askoren artean1963
Anaitasuna 101. zbka.Askoren artean1963
Anaitasuna 102. zbka.Askoren artean1963
Anaitasuna 103. zbka.Askoren artean1963
Anaitasuna 105. zbka.Askoren artean1963
Anaitasuna 106. zbka.Askoren artean1963
Anaitasuna 107. zbka.Askoren artean1963
Aizkolariak ta beste ipui askoAskoren arteanAuspoa, 1963
Argia - ElkarrizketakAskoren artean1963
Agurea eta itxasoaErnest Hemingway (Angel Goenaga)Itxaropena, 1963
MedeieEuripide (Iokin Zaitegi)Egan, 1963
Egunsentiko txoria ta beste bertso askoGraziano AnduagaAuspoa, 1963
Musika ixillaJoan Inazio Goikoetxea, "Gaztelu"1963
Neure lau urteko ibillerak Jose Maria Etxaburu, "Kamiñazpi"1989, 1963
Pello Errotaren bizitza: bere alabak kontatuaMikela ElizegiAuspoa, 1963
Pello Errotak jarritako bertsoakPello ErrotaAuspoa, 1963
Iru poemaRabindranath Tagore (Santi Onaindia)Itxaropena, 1963
Txindor-egadakAlejandro Bilbao, "Erramun Maruri"1964
AlmanakaAskoren artean1964
Olerti 1964 I-II EtorkiaAskoren artean1964
Olerti 1964 III-IV UdazkenaAskoren artean1964
Anaitasuna 109. zbka.Askoren artean1964
Anaitasuna 110. zbka.Askoren artean1964
Anaitasuna 111. zbka.Askoren artean1964
Anaitasuna 112. zbka.Askoren artean1964
Anaitasuna 113. zbka.Askoren artean1964
Anaitasuna 114. zbka.Askoren artean1964
Anaitasuna 115. zbka.Askoren artean1964
Anaitasuna 116. zbka.Askoren artean1964
Anaitasuna 117. zbka.Askoren artean1964
Amar urteko bertso-paperakAskoren arteanAuspoa, 1964
Anaitasuna 118. zbka.Askoren artean1964
Anaitasuna 120. zbka.Askoren artean1964
Argia - ElkarrizketakAskoren artean1964
Neskatilla ezkongaiEugene Ionesco (Antonio Maria Labaien)Egan, 1964
...eta gure heriotzeko orduanGabriel ArestiEgan, 1964
LardasketaJose Ramon ZubillagaAuspoa, 1964
Paper mendePiarres Larzabal1964
Pastorala antzeko antzerkiakPiarres Larzabal1964-1974
Sarako loreaPiarres Larzabal1964
Senperen gertatuaPiarres Larzabal1964
Neronek tirako nizkinSebastian Salaberria1964
NoizbaitUztapideAuspoa, 1964
Domenjon de AndiaAntonio Maria Labaien1965
AlmanakaAskoren artean1965
Olerti 1965 I-II IkurrinAskoren artean1965
Olerti 1965 III-IV Bertso urratuakAskoren artean1965
Anaitasuna 121. zbka.Askoren artean1965
Anaitasuna 122. zbka.Askoren artean1965
Anaitasuna 123. zbka.Askoren artean1965
Anaitasuna 124. zbka.Askoren artean1965
Anaitasuna 125. zbka.Askoren artean1965
Anaitasuna 126. zbka.Askoren artean1965
Anaitasuna 127. zbka.Askoren artean1965
Anaitasuna 128. zbka.Askoren artean1965
Anaitasuna 129. zbka.Askoren artean1965
Anaitasuna 130. zbka.Askoren artean1965
Argia - ElkarrizketakAskoren artean1965
Azken elurraEñaut Etxamendi1965
LaminakEñaut Etxamendi1965
Bertso-bildumaGraziano AnduagaAuspoa, 1965
Frantziako ErreginaJean-Baptiste Etcheberry1965
ZeruratJean-Baptiste Etcheberry1965
Eztenkadak. Gertaera barregarridun liburuaJuan San MartinItxaropena, 1965
Elizabakide ekumenikoaJunes Casenave-Harigile1965
Zaldun BitxiaMichel de Ghelderode (Juan San Martin)Egan, 1965
Pello Errotaren itzalaPello ErrotaAuspoa, 1965
Atlantika-Pirene-etako sinheste zaharrakPiarres Lafitte1965
Lana eriPiarres Larzabal1965
Suedako neskatxaPiarres Larzabal1965
Huntaz eta hartazTxillardegiGoiztiri, 1965
Gaztelu bertsolariaAntonio ZabalaAuspoa, 1966
Olerti 1966 I-II Ikus-miranAskoren artean1966
Olerti 1966 III-IV Dolorezko izarrakAskoren artean1966
Anaitasuna 131. zbka.Askoren artean1966
Anaitasuna 132. zbka.Askoren artean1966
Anaitasuna 133. zbka.Askoren artean1966
Anaitasuna 134. zbka.Askoren artean1966
Anaitasuna 135. zbka.Askoren artean1966
Anaitasuna 136. zbka.Askoren artean1966
Anaitasuna 137. zbka.Askoren artean1966
Anaitasuna 138. zbka.Askoren artean1966
Anaitasuna 139-140. zbka.Askoren artean1966
Anaitasuna 141. zbka.Askoren artean1966
Anaitasuna 142. zbka.Askoren artean1966
Argia - ElkarrizketakAskoren artean1966
Axentxio Txanka bertsolariaAxentxio TxankaAuspoa, 1966
Laugarren TxinpartakBasarriAuspoa, 1966
Errikotxia, Itxaspe ta beste zenbait bertsolariErrikotxiaAuspoa, 1966
Gure txoriakMartin ItziarItxaropena, 1966
Su-emailleakMax Frisch (Antonio Maria Labaien)Egan, 1966
Pernando amezketarra bertsolariaPernando AmezketarraAuspoa, 1966
BasabeltzPiarres Larzabalc. 1966
IhauteriakPiarres Larzabalc. 1966
San Frantses JatsukoaPiarres Narbaitz1966
Eneko Bizkai eta Maria LorkaTelesforo MonzonEgilea editore, 1966
Hazparneko AndereaTelesforo MonzonGure Herria, 1966
Bergili'ren idazlanak osorikVirgilio (Andima Ibinagabeitia / Santi Onaindia)Onaindia, 1966
Iru bertsolariAgustin ZakarraAuspoa, 1967
Kalifornia ku-kuAntonio Maria Labaien1967
PestaburuAntonio Maria Labaien1967
Alzo'ko Imaz bertsolariaAntonio ZabalaAuspoa, 1967
AlmanakaAskoren artean1967
Olerti 1967 I-II ItzartzeAskoren artean1967
Olerti 1967 III-IV Geldi ta itsuAskoren artean1967
Anaitasuna 143. zbka.Askoren artean1967
Anaitasuna 144. zbka.Askoren artean1967
Anaitasuna 145]. zbka.Askoren artean1967
Anaitasuna 146]. zbka.Askoren artean1967
Anaitasuna 147]. zbka.Askoren artean1967
Anaitasuna 148]. zbka.Askoren artean1967
Anaitasuna 149]. zbka.Askoren artean1967
Anaitasuna 150]. zbka.Askoren artean1967
Anaitasuna 151]. zbka.Askoren artean1967
Anaitasuna 152]. zbka.Askoren artean1967
Anaitasuna 153]. zbka.Askoren artean1967
Argia - ElkarrizketakAskoren artean1967
AtalakBitañoItxaropena, 1967
Paskual DuarteCamilo Jose Cela (Jautarkol)Itxaropena, 1967
Justizia txistulariGabriel ArestiEgan, 1967
Luzaide'ko kantiakJose Maria SatrustegiAuspoa, 1967
Juan eta Pello Zabaleta bertsolariakJuan ZabaletaAuspoa, 1967
Lur berri billaNemesio Etxaniz1967
Akats bako gizonaren heriotzaOskillasoEgan, 1967
Gauaz ibiltzen danaTxomin Peillen1967
Gauaz ibiltzen danaTxomin PeillenItxaropena, 1967
Zarautz'ko Zaldubi bertsolariaZaldubiAuspoa, 1967
Anaitasuna 170. zbka.Askoren artean1968
Anaitasuna 171. zbka.Askoren artean1968
AlmanakaAskoren artean1968
Olerti 1968 I-II BakardadeAskoren artean1968
Olerti 1968 III-IV UhainaAskoren artean1968
Alza'ko bertsolari zaarrakAskoren arteanAuspoa, 1968
Errenteria'ko bertsolari zaarrakAskoren arteanAuspoa, 1968
Anaitasuna 154]. zbka.Askoren artean1968
Anaitasuna 155]. zbka.Askoren artean1968
Anaitasuna 156. zbka.Askoren artean1968
Anaitasuna 157. zbka.Askoren artean1968
Argia - ElkarrizketakAskoren artean1968
Anaitasuna 158. zbka.Askoren artean1968
Anaitasuna 159. zbka.Askoren artean1968
Anaitasuna 160. zbka.Askoren artean1968
Anaitasuna 161. zbka.Askoren artean1968
Anaitasuna 162. zbka.Askoren artean1968
Anaitasuna 163. zbka.Askoren artean1968
Anaitasuna 164. zbka.Askoren artean1968
Anaitasuna 165. zbka.Askoren artean1968
Anaitasuna 166. zbka.Askoren artean1968
Anaitasuna 167. zbka.Askoren artean1968
Anaitasuna 168. zbka.Askoren artean1968
Anaitasuna 169. zbka.Askoren artean1968
Hogoi urteDaniel Landart1968
Iru anai bertsolariJuan Jose LujanbioAuspoa, 1968
Lexo bertsolariaLexoAuspoa, 1968
Larraundi-ko sendiaMartin ItziarItxaropena, 1968
Paulo Yanzi ta bere lagunen bertsoakPaulo IantziAuspoa, 1968
Nor da hobenduna?Piarres Larzabalc. 1968
IbañetaPiarres Larzabal1968
MatalasPiarres Larzabal1968
14 alegiaTomas Meabe (Gabriel Aresti)Kriselu, 1968
Aingira kumakA. ZubikaraiEgan, 1969
Oto ta PototoAnastasio ArrindaItxaropena, 1969
Anaitasuna 172. zbka.Askoren artean1969
Anaitasuna 173. zbka.Askoren artean1969
Anaitasuna 174. zbka.Askoren artean1969
Anaitasuna 175. zbka.Askoren artean1969
Anaitasuna 176. zbka.Askoren artean1969
Anaitasuna 177. zbka.Askoren artean1969
Anaitasuna 178. zbka.Askoren artean1969
Anaitasuna 179. zbka.Askoren artean1969
AlmanakaAskoren artean1969
Olerti 1969 I-II UdaberriAskoren artean1969
Olerti 1969 III-IV GaztañadiAskoren artean1969
Argia - ElkarrizketakAskoren artean1969
JesusDomingo Soubelet1969
Franzisko Iturzaeta bertsolariaFranzisko Mari IturzaetaAuspoa, 1969
Obrak mintzoJean-Baptiste Etcheberry1969
Juan Maria Zubizarreta bertsolariaJuan Maria ZubizarretaAuspoa, 1969
Gizonak eta EzM. de Pedrolo (Salbador Garmendia)Egan, 1969
Uste gabeanManuel MatxainAuspoa, 1969
Motza, Zulaika ta Ugalde bertsolariakMotzaAuspoa, 1969
Mendiko argia; Franz WeiserPlazido MujikaGero, 1969
Egunero hasten delakoRamon SaizarbitoriaLur, 1969
Politikaren atarianRikardo ArregiLur, 1969
Txapel bertsolariaTxapelAuspoa, 1969
Elsa ScheelenTxillardegiKriselu, 1969
Arantza arteanXabier GereñoItxaropena, 1969
LurrunpeanAgustin ZubikaraiEgan, 1970
ArrotzaAlbert Camus (Jose Mari Agirre)Herri Gogoa, 1970
Semeno de Lazkano. Anai-arteko gorrotoAnastasio ArrindaItxaropena, 1970
Soziologiaren hastapenakAndoni SagarnaLur, 1970
Hunik arrats arteanAnjel LertxundiLur, 1970
Agarren seme... IsmaelAntonio Maria Labaien1970
Anaitasuna 180. zbka.Askoren artean1970
Anaitasuna 181. zbka.Askoren artean1970
Anaitasuna 182. zbka.Askoren artean1970
Anaitasuna 183. zbka.Askoren artean1970
Anaitasuna 184. zbka.Askoren artean1970
Anaitasuna 185. zbka.Askoren artean1970
Anaitasuna 186. zbka.Askoren artean1970
Anaitasuna 187. zbka.Askoren artean1970
Anaitasuna 188. zbka.Askoren artean1970
Anaitasuna 189. zbka.Askoren artean1970
Anaitasuna 190. zbka.Askoren artean1970
Anaitasuna 191. zbka.Askoren artean1970
Anaitasuna 192. zbka.Askoren artean1970
Anaitasuna 193. zbka.Askoren artean1970
Anaitasuna 194. zbka.Askoren artean1970
Anaitasuna 195. zbka.Askoren artean1970
Anaitasuna 196. zbka.Askoren artean1970
Anaitasuna 197. zbka.Askoren artean1970
Anaitasuna 198. zbka.Askoren artean1970
Anaitasuna 199. zbka.Askoren artean1970
Anaitasuna 200. zbka.Askoren artean1970
Anaitasuna 201. zbka.Askoren artean1970
Anaitasuna 202. zbka.Askoren artean1970
Atano ta Estrada bertsolariakAskoren arteanAuspoa, 1970
Azkoitia'ko zenbait bertsolariAskoren arteanAuspoa, 1970
Bidasoa aldeko bost bertsolariAskoren arteanAuspoa, 1970
Mendebaleko ekonomiaren historia; Merkantilismotik 1914-era arteAskoren arteanLur, 1970
Argia - ElkarrizketakAskoren artean1970
Bizi garratza / Mendu zaharrakAugustin ZubikaraiIrakur, 1970
Pedagogia eta gizarteaEusebio OsaLur, 1970
Alkain aita-semeakFernando AlkainAuspoa, 1970
Afrikar iraultzaren aldeFrantz Fanon (A. Urretabizkaia / I. Sarasola)Lur, 1970
Itxura aldaketaFranz Kafka (Xabier Kintana)Kriselu, 1970
Goierriko loreakInozentzio OleaAuspoa, 1970
Azken buruxkakJean-Baptiste Etcheberry1970
Berriz ere beretarikJean-Baptiste Etcheberry1970
Han-hemenkaJean-Baptiste Etcheberry1970
Aur besoetakoaJon Mirande1987, 1970
Haur besoetakoaJon Mirande1970
Bertso mordoxkaManuel LasarteAuspoa, 1970
Bizkaiko euskal-idazleak Mikel ZarateDerioko Ikastetxea, 1970
Literatura eta kritikaPatri UrkizuLur, 1970
Joakin Lizarragaren euskalkiakPiarres Lafitte1970
RoxaliPiarres Larzabal1970
Argi bat iluntasuneanXabier GereñoLur, 1970
Zubeltzu ta Saikola bertsolariakZubeltzuAuspoa, 1970
Bai mundu berriaAldous Huxley (Xabier Amuriza)Lur, 1971
Anaitasuna 203. zbka.Askoren artean1971
Anaitasuna 204. zbka.Askoren artean1971
Anaitasuna 205. zbka.Askoren artean1971
Anaitasuna 206. zbka.Askoren artean1971
Anaitasuna 207. zbka.Askoren artean1971
Anaitasuna 208. zbka.Askoren artean1971
Anaitasuna 209. zbka.Askoren artean1971
Anaitasuna 210. zbka.Askoren artean1971
Anaitasuna 211. zbka.Askoren artean1971
Anaitasuna 212. zbka.Askoren artean1971
Anaitasuna 213. zbka.Askoren artean1971
Anaitasuna 214. zbka.Askoren artean1971
Anaitasuna 215. zbka.Askoren artean1971
Anaitasuna 216. zbka.Askoren artean1971
Anaitasuna 217. zbka.Askoren artean1971
Anaitasuna 218. zbka.Askoren artean1971
Anaitasuna 219. zbka.Askoren artean1971
Anaitasuna 220. zbka.Askoren artean1971
Anaitasuna 221. zbka.Askoren artean1971
Anaitasuna 222. zbka.Askoren artean1971
Anaitasuna 223. zbka.Askoren artean1971
Anaitasuna 224. zbka.Askoren artean1971
Anaitasuna 225. zbka.Askoren artean1971
AlmanakaAskoren artean1971
Argia - ElkarrizketakAskoren artean1971
Lehen gizarteakBenantxio OtaegiGero, 1971
Euskal Herriko ekonomiazGurutz AnsolaGero, 1971
Mendi-gañetikJose Inazio EtxeberriaAuspoa, 1971
Hizkuntza, etnia eta marxismoaJoxe AzurmendiEuskal Elkargoa, 1971
Lan alokairua eta kapitalaKarl Marx (Xabier Kintana)Lur, 1971
Sozialismoaren frogantzakMaurice Dobb (Arantxa Urretabizkaia)Lur, 1971
Langileria historian zehar IMikel UgaldeGero, 1971
Lau gartzelakNazim Hikmet (Gabriel Aresti)Lur, 1971
Pastor IzuelaPastor IzuelaAuspoa, 1971
Idek eta zabal gogo-bihotzakPiarres Lafitte1971
Linguistika orain arteXabier KintanaLur, 1971
Zepai bertsolariaZepaiAuspoa, 1971
Anaitasuna 226. zbka.Askoren artean1972
Anaitasuna 227. zbka.Askoren artean1972
Anaitasuna 228. zbka.Askoren artean1972
Anaitasuna 229. zbka.Askoren artean1972
Anaitasuna 230. zbka.Askoren artean1972
Anaitasuna 231. zbka.Askoren artean1972
Anaitasuna 232. zbka.Askoren artean1972
Anaitasuna 233. zbka.Askoren artean1972
Anaitasuna 234. zbka.Askoren artean1972
Anaitasuna 235. zbka.Askoren artean1972
Anaitasuna 236. zbka.Askoren artean1972
Anaitasuna 237. zbka.Askoren artean1972
Anaitasuna 238. zbka.Askoren artean1972
Anaitasuna 239. zbka.Askoren artean1972
Anaitasuna 240. zbka.Askoren artean1972
Anaitasuna 241. zbka.Askoren artean1972
Anaitasuna 242. zbka.Askoren artean1972
Anaitasuna 243. zbka.Askoren artean1972
Anaitasuna 244. zbka.Askoren artean1972
Anaitasuna 245. zbka.Askoren artean1972
Anaitasuna 246. zbka.Askoren artean1972
AlmanakaAskoren artean1972
Argia - ElkarrizketakAskoren artean1972
Bigarren atalakBitañoItxaropena, 1972
Marx eta nazioaGotzon GarateGero, 1972
Iraultzaren HildotikJoseba IntxaustiJakin, 1972
KolakowskiJoxe AzurmendiJakin, 1972
Lehen euskal gizonaJoxe Migel BarandiaranLur, 1972
Giza zirriborroaKaxildo AlkortaGero, 1972
On egiñaren obariaMartin Ugarte, "Saletxe"1972
Herriaren lekukoRikardo ArregiJakin, 1972
On egiñaren obariaSaletxeItxaropena, 1972
Hizkuntza eta pentsakeraTxillardegiGero, 1972
Itzal gorriaTxomin Peillen1972
Itzal gorriaTxomin PeillenItxaropena, 1972
KandidoVoltaire (Ibon Sarasola)Lur, 1972
Nora naramazueXabier GereñoLur, 1972
Jaunaren hegalaXabier Iratzeder1972-1980
Behin bateanXabier KintanaLur, 1972
Europako ezker berriaXabier MendigurenGero, 1972
Goiko kaleAnjel LertxundiGero, 1973
Teatrogintza eta YakintzaAntonio Maria LabaienItxaropena, 1973
Anaitasuna 247. zbka.Askoren artean1973
Anaitasuna 248. zbka.Askoren artean1973
Anaitasuna 249. zbka.Askoren artean1973
Anaitasuna 250. zbka.Askoren artean1973
Anaitasuna 251. zbka.Askoren artean1973
Anaitasuna 252. zbka.Askoren artean1973
AlmanakaAskoren artean1973
Anaitasuna 253. zbka.Askoren artean1973
Anaitasuna 254. zbka.Askoren artean1973
Anaitasuna 255. zbka.Askoren artean1973
Anaitasuna 256. zbka.Askoren artean1973
Anaitasuna 257. zbka.Askoren artean1973
Anaitasuna 258. zbka.Askoren artean1973
Anaitasuna 259. zbka.Askoren artean1973
Anaitasuna 260. zbka.Askoren artean1973
Anaitasuna 261. zbka.Askoren artean1973
Anaitasuna 262. zbka.Askoren artean1973
Anaitasuna 263. zbka.Askoren artean1973
Anaitasuna 264. zbka.Askoren artean1973
Anaitasuna 265. zbka.Askoren artean1973
Anaitasuna 266. zbka.Askoren artean1973
Oiartzungo bost bertsolariAskoren arteanAuspoa, 1973
Argia - ElkarrizketakAskoren artean1973
Sortu zaizkidanakBasarriAuspoa, 1973
Pette BeretterEtxahun Iruri1973
USAren agintaritza eta dolarraren ahuleziaGurutz AnsolaGero, 1973
IraultzazJoan Mari TorrealdaiJakin, 1973
EkaitzaJosemari Satrustegi1973
Kultura proletarioazJoxe AzurmendiJakin, 1973
Louis Bonaparteren Brumaire-ren hamazortziaKarl Marx (Mario Onaindia)Lur, 1973
Kaskazuri bertsolariaKaskazuriAuspoa, 1973
Larraburu, Lexoti ta Balentin bertsolariakLarraburuAuspoa, 1973
Itsasoak ez du esperantzarikLuis Haranburu AltunaLur, 1973
Itsasoa ur-bazter luzea daMartin UgaldeGero, 1973
Haurgintza minetanMikel ZarateGero, 1973
Angles ginelarikPiarres Larzabal1973
Otsoak artaldeanPiarres Larzabal1973
TxingoSabin IrizarGero, 1973
DeunorSantos T. RekaldeItxaropena, 1973
Gatu beltzaTxomin PeillenGero, 1973
Hil ala biziXabier AmurizaElkar, 1973
AlmanakaAskoren artean1974
Anaitasuna 267. zbka.Askoren artean1974
Anaitasuna 268. zbka.Askoren artean1974
Anaitasuna 269. zbka.Askoren artean1974
Anaitasuna 270. zbka.Askoren artean1974
Anaitasuna 271. zbka.Askoren artean1974
Anaitasuna 272. zbka.Askoren artean1974
Anaitasuna 273. zbka.Askoren artean1974
Anaitasuna 274. zbka.Askoren artean1974
Anaitasuna 275. zbka.Askoren artean1974
Anaitasuna 276. zbka.Askoren artean1974
Anaitasuna 277. zbka.Askoren artean1974
Anaitasuna 278. zbka.Askoren artean1974
Anaitasuna 279. zbka.Askoren artean1974
Anaitasuna 280. zbka.Askoren artean1974
Anaitasuna 281. zbka.Askoren artean1974
Anaitasuna 282. zbka.Askoren artean1974
Anaitasuna 283. zbka.Askoren artean1974
Anaitasuna 284. zbka.Askoren artean1974
Anaitasuna 285. zbka.Askoren artean1974
Anaitasuna 286. zbka.Askoren artean1974
Anaitasuna 287. zbka.Askoren artean1974
Anaitasuna 288. zbka.Askoren artean1974
Oiartzungo beste lau bertsolariAskoren arteanAuspoa, 1974
Sei idazle plazara IAskoren arteanJakin, 1974
Sei idazle plazara IIAskoren arteanJakin, 1974
Argia - ElkarrizketakAskoren artean1974
Nere apurraBalendin EnbeitaAuspoa, 1974
Gora ArratiaBonifazio LatxaEgan, 1974
Artegintza, artista, gizarteaEdorta KortadiGero, 1974
Marxen ondoko errebisionismoaGotzon GarateGero, 1974
OrotarikJean-Baptiste Etcheberry1974
Aintzinako sozio-ekonomiaLuis Mari MujikaGero, 1974
Mendaro Txirristaka bertsolariaMendaro TxirristakaAuspoa, 1974
Langileria historian zehar IIMikel UgaldeGero, 1974
Marxismoa eta Nazional arazoa Euskal HerrianPaulo IztuetaElkar, 1974
Mende huntako euskaldun idazleen pentsa-bideakPiarres Lafitte1974
Komediak-aWilliam Shakespeare (Bedita Larrokoetxea)Kardaberaz, 1974
Panpina UstelaAskoren artean1975
AlmanakaAskoren artean1975
Anaitasuna 289. zbka.Askoren artean1975
Anaitasuna 290. zbka.Askoren artean1975
Anaitasuna 291. zbka.Askoren artean1975
Anaitasuna 292. zbka.Askoren artean1975
Anaitasuna 293. zbka.Askoren artean1975
Anaitasuna 294. zbka.Askoren artean1975
Anaitasuna 295. zbka.Askoren artean1975
Anaitasuna 296. zbka.Askoren artean1975
Anaitasuna 297. zbka.Askoren artean1975
Anaitasuna 298. zbka.Askoren artean1975
Anaitasuna 299. zbka.Askoren artean1975
Anaitasuna 300-301. zbka.Askoren artean1975
Anaitasuna 302. zbka.Askoren artean1975
Anaitasuna 303. zbka.Askoren artean1975
Anaitasuna 304. zbka.Askoren artean1975
Anaitasuna 305. zbka.Askoren artean1975
Anaitasuna 306. zbka.Askoren artean1975
Anaitasuna 307. zbka.Askoren artean1975
Anaitasuna 307-308. zbka.Askoren artean1975
Argia - ElkarrizketakAskoren artean1975
GehigarriakEñaut Etxamendi1975
Dialektikaz eta kulturazEusebio OsaKriselu, 1975
Aien garaiaJose Ramon ErauskinAuspoa, 1975
Gizona abere hutsa daJoxe AzurmendiJakin, 1975
Iraultza sobietarra eta literaturaJoxe AzurmendiGero, 1975
Zapirain anaiakJuan Krutz ZapirainAuspoa, 1975
Zera...Luis Haranburu AltunaKriselu, 1975
Gizartea eta parasozialismoaLuis Mari MujikaGero, 1975
Gordean neuzkanakManuel LasarteAuspoa, 1975
Ipui antzekoMikel ZarateGero, 1975
Ipuin antzeko alegi mingotsakMikel ZarateZugaza, 1975
Sekulorun sekulotanPatri UrkizuKriselu, 1975
Nor da horRafael Muskarditz1975
Lengo egunak gogoanUztapideAuspoa, 1975
AndereñoXabier GereñoKriselu, 1975
Hiltzaile baten bilaXabier GereñoLuis Haranburu, 1975
Sorterriaren aldeAlfontso IrigoienKriselu, 1976
Goi menditan zeharAntxon NarbaizaGero, 1976
Zorion UstelaAskoren artean1976
Mermelada UstelaAskoren artean1976
Anaitasuna 309. zbka.Askoren artean1976
Anaitasuna 310. zbka.Askoren artean1976
Anaitasuna 311. zbka.Askoren artean1976
Anaitasuna 312. zbka.Askoren artean1976
Anaitasuna 313. zbka.Askoren artean1976
Anaitasuna 314. zbka.Askoren artean1976
Anaitasuna 315. zbka.Askoren artean1976
Anaitasuna 316. zbka.Askoren artean1976
Anaitasuna 317. zbka.Askoren artean1976
Anaitasuna 318. zbka.Askoren artean1976
Anaitasuna 319. zbka.Askoren artean1976
Anaitasuna 320. zbka.Askoren artean1976
Anaitasuna 321. zbka.Askoren artean1976
Anaitasuna 322. zbka.Askoren artean1976
Anaitasuna 323-324. zbka.Askoren artean1976
Anaitasuna 325. zbka.Askoren artean1976
Anaitasuna 326. zbka.Askoren artean1976
Anaitasuna 327. zbka.Askoren artean1976
Anaitasuna 328. zbka.Askoren artean1976
Anaitasuna 329. zbka.Askoren artean1976
Anaitasuna 330. zbka.Askoren artean1976
Amodiozko penak bertso berrietanAskoren arteanAuspoa, 1976
Ustu ezin zan ganbaraAskoren arteanAuspoa, 1976
Argia - ElkarrizketakAskoren artean1976
Euskal-biblia (bizkaeraz)Askoren artean (Jaime Kerexeta)Bilboko Gotzaintza, 1976
Ziutateaz. IBernardo AtxagaKriselu, 1976
Ziutateaz. IIBernardo AtxagaKriselu, 1976
Oilarraren promesaJoan Mari IrigoienGero, 1976
Euskararen ideologiakJon JuaristiKriselu, 1976
Zer dugu Orixeren kontra?Joxe AzurmendiJakin, 1976
Santa GraziJunes Casenave-Harigile1976
JobLuis Haranburu AltunaKriselu, 1976
Zorion bideaM.M. ZubiagaEgilea editore, 1976
Don Kijote Mantxa'ko IMiguel Cervantes (Pedro Berrondo)Itxaropena, 1976
Don Kijote Mantxa'ko IIMiguel Cervantes (Pedro Berrondo)Itxaropena, 1976
Nere aldiaMikel ArotzamenaAuspoa, 1976
100 metroRamon SaizarbitoriaKriselu, 1976
Ene JesusRamon SaizarbitoriaKriselu, 1976
Sasoia joan da geroUztapideAuspoa, 1976
Belartzelaiko mutikoteakAndoni SarriegiGero, 1977
AlmanakaAskoren artean1977
Anaitasuna 331. zbka.Askoren artean1977
Anaitasuna 332. zbka.Askoren artean1977
Anaitasuna 333. zbka.Askoren artean1977
Anaitasuna 334. zbka.Askoren artean1977
Anaitasuna 335. zbka.Askoren artean1977
Anaitasuna 336. zbka.Askoren artean1977
Anaitasuna 337. zbka.Askoren artean1977
Anaitasuna 338. zbka.Askoren artean1977
Anaitasuna 339. zbka.Askoren artean1977
Anaitasuna 340. zbka.Askoren artean1977
Anaitasuna 341. zbka.Askoren artean1977
Anaitasuna 342. zbka.Askoren artean1977
Anaitasuna 343. zbka.Askoren artean1977
Anaitasuna 344. zbka.Askoren artean1977
Anaitasuna 345. zbka.Askoren artean1977
Anaitasuna 346. zbka.Askoren artean1977
Anaitasuna 347. zbka.Askoren artean1977
Anaitasuna 348. zbka.Askoren artean1977
Anaitasuna 349. zbka.Askoren artean1977
Anaitasuna 350. zbka.Askoren artean1977
Anaitasuna 351-352. zbka.Askoren artean1977
Anaitasuna 353. zbka.Askoren artean1977
Afrika'ko GerraAskoren arteanAuspoa, 1977
Argia - ElkarrizketakAskoren artean1977
Elizondoko eskutitzaGotzon GarateGero, 1977
Esku leunaGotzon GarateCAP, 1977
Maoren marxismoaGotzon GarateGero, 1977
Euskara batuaren ajeakIbon SarasolaAlberdania, 1977
Joan eta Ane zigarro bat erretzenIbon SarasolaUstela, 1977
Aberri eta klase burruka euskal mugimenduanJean Louis Davant1977
Zer dugu Orixeren alde?Joxe AzurmendiJakin, 1977
Gernika. Drama historikoa bi partetan bereziaLuis Haranburu AltunaKriselu, 1977
Euskal literaturaMikel ZarateZugaza, 1977
EspioitzaXabier GereñoKriselu, 1977
Gudari batXabier GereñoKriselu, 1977
Iruineako asasinatzeaXabier GereñoKriselu, 1977
Deusetik izateraXabier LeteItxaropena, 1977
Foruak eta euskal literaturaAngel ZelaietaKriselu, 1978
Arrantzaleen bizitzaAntonio ZabalaAuspoa, 1978
AlmanakaAskoren artean1978
Anaitasuna 354. zbka.Askoren artean1978
Anaitasuna 355. zbka.Askoren artean1978
Anaitasuna 356-357. zbka.Askoren artean1978
Anaitasuna 358-359. zbka.Askoren artean1978
Anaitasuna 360. zbka.Askoren artean1978
Anaitasuna 361. zbka.Askoren artean1978
Anaitasuna 362. zbka.Askoren artean1978
Anaitasuna 363. zbka.Askoren artean1978
Anaitasuna 364. zbka.Askoren artean1978
Anaitasuna 365. zbka.Askoren artean1978
Anaitasuna 366. zbka.Askoren artean1978
Anaitasuna 367-368. zbka.Askoren artean1978
Anaitasuna 369. zbka.Askoren artean1978
Anaitasuna 370. zbka.Askoren artean1978
Anaitasuna 371-372. zbka.Askoren artean1978
Anaitasuna 373. zbka.Askoren artean1978
Anaitasuna 374. zbka.Askoren artean1978
Pott bandaren berriemaileaAskoren artean1978
Pott bandaren blaga (Non gertatu han ostatu)Askoren artean1978
Pott (barnean dio: Pott bandaren blaga)Askoren artean1978
Argia - ElkarrizketakAskoren artean1978
Hirugarren atalakBitañoGero, 1978
Ene sinesteaEitenne Salaberri1978
haugi etxeratJ.B. Etxarren-Lohigorri / Juan de Huarte1978
HitzakiaJ.I. GarmendiaUstela, 1978
Azkenean dilindanJon Casenave1978
AmaiurJon EtxaideGero, 1978
Begia begi trukJon EtxaideGero, 1978
Bidaia / TermitostiJoxe Austin ArrietaUstela, 1978
Artea eta gizarteaJoxe AzurmendiHaranburu, 1978
Errealismo sozialistazJoxe AzurmendiHaranburu, 1978
Mirande eta kristautasunaJoxe AzurmendiGAK, 1978
IbañetaJunes Casenave-Harigile1978
DesgizonaLuis Haranburu AltunaKriselu, 1978
Euskal literatura IIMikel ZarateZugaza, 1978
Patxi Erauskin bertsolariaPatxi ErauskinAuspoa, 1978
Hilargiaren hotzikarakPello LizarraldeUstela, 1978
Nere mendixkatikPiarres Larzabal1978
Euskal Herritik erdal herrietaraTxillardegiEgilea editore, 1978
Lehen oreneanAndolin EguzkitzaElkar, 1979
Zergatik panpoxArantxa UrretabizkaiaHordago, 1979
Oh EuzkadiAskoren artean1979
Anaitasuna 375. zbka.Askoren artean1979
Anaitasuna 376. zbka.Askoren artean1979
Anaitasuna 377. zbka.Askoren artean1979
Anaitasuna 378. zbka.Askoren artean1979
Anaitasuna 379-380. zbka.Askoren artean1979
Anaitasuna 381-382. zbka.Askoren artean1979
Anaitasuna 383. zbka.Askoren artean1979
Anaitasuna 384. zbka.Askoren artean1979
Anaitasuna 385. zbka.Askoren artean1979
Anaitasuna 386-387. zbka.Askoren artean1979
Anaitasuna 388. zbka.Askoren artean1979
Anaitasuna 389. zbka.Askoren artean1979
Anaitasuna 390. zbka.Askoren artean1979
Anaitasuna 391. zbka.Askoren artean1979
Anaitasuna 392. zbka.Askoren artean1979
Anaitasuna 393-394. zbka.Askoren artean1979
Jaioak bizi naiAskoren arteanAuspoa, 1979
Nekazariak bai miseriakAskoren arteanAuspoa, 1979
Noe'ren ontziaAskoren arteanAuspoa, 1979
Soldaduzkako bertsoakAskoren arteanAuspoa, 1979
Pott bandaren bragaAskoren artean1979
Argia - ElkarrizketakAskoren artean1979
Pott bandaren prakaAskoren artean1979
Anton GuzurretxeAugustin ZubikaraiBizkaiko Aurrezki Kutxa, 1979
LehorteanGotzon GarateGero, 1979
Baso-mutillakJose Manuel ArrizabaloAuspoa, 1979
Arana Goiriren pentsamendu politikoaJoxe AzurmendiHordago, 1979
Nazionalismo/Internazionalismo EuskadinJoxe AzurmendiHordago, 1979
PSOE eta euskal abertzaletasunaJoxe AzurmendiHordago, 1979
GauzetanKoldo IzagirreUstela, 1979
CaritateLuis Haranburu AltunaKriselu, 1979
Elurtzan datzaten zuhaitz enborrakMario OnaindiaGero, 1979
Haize lainotuaren nekeakMaripi SolbesUstela, 1979
Utopiaren fantasianMikel ZarateHaranburu, 1979
OroitzapenakPiarres Larzabal1979-1821, 1998
Altzate'ko JaunPio Baroja (Maria Dolores Agirre)Argitara gabea, 1979
AmalRabindranath Tagore (Maria Dolores Agirre)Argitara gabea, 1979
Haizeaz bestaldetikTxillardegiEgilea editore, 1979
Txantxangorri kantariaXalbador ZapirainAuspoa, 1979
Aise eman zenidan eskuaAnjel LertxundiErein, 1980
Berridi eta Kuxkullu bertsolariakAntonio ZabalaAuspoa, 1980
SusaAskoren artean1980
Susa-2Askoren artean1980
Xaguxarra-1Askoren artean1980
Oh! Euzkadi-1Askoren artean1980
Oh! Euzkadi-2Askoren artean1980
Oh! Euzkadi-3Askoren artean1980
Oh! Euzkadi-4Askoren artean1980
Oh! Euzkadi-5Askoren artean1980
Oh! Euzkadi-6Askoren artean1980
Olerti 1980Askoren artean1980
Anaitasuna 395. zbka.Askoren artean1980
Anaitasuna 396. zbka.Askoren artean1980
Anaitasuna 397. zbka.Askoren artean1980
Anaitasuna 398. zbka.Askoren artean1980
Anaitasuna 399. zbka.Askoren artean1980
Anaitasuna 400. zbka.Askoren artean1980
Anaitasuna 401. zbka.Askoren artean1980
Anaitasuna 402. zbka.Askoren artean1980
Anaitasuna 403. zbka.Askoren artean1980
Anaitasuna 404. zbka.Askoren artean1980
Anaitasuna 405. zbka.Askoren artean1980
Anaitasuna 406. zbka.Askoren artean1980
Argia - ElkarrizketakAskoren artean1980
Pott tropikalaAskoren artean1980
Aiherra Nafarroaren leihoaEmile Larre1980
EkhaitzaFederiko KrutwigHaranburu, 1980
Lenin eta nazioen autodeterminazioaGotzon GarateGero, 1980
Nork bere bideaJuan Jose IrazustaAuspoa, 1980
Pette BasabürüJunes Casenave-Harigile1980
Goizeko izarraM.M. ZubiagaEgilea editore, 1980
ArtikuluakManex Erdozaintzi-Etxart1980
Bilbo irribarrezMikel ZarateBizkargi, 1980
Pascalen gogoetakPierre Narbaitz1980
Txabolategi, Elkoro eta Leunda bertsolariakTxabolategiAuspoa, 1980
Nazioarteko ipuinakXabier KintanaHordago, 1980
Argia - ElkarrizketakAskoren artean1981
SusaAskoren artean1981
Xaguxarra-2Askoren artean1981
Oh! Euzkadi-7Askoren artean1981
Oh! Euzkadi-8Askoren artean1981
Oh! Euzkadi-9Askoren artean1981
Oh! Euzkadi-10Askoren artean1981
Oh! Euzkadi-11Askoren artean1981
AlmanakaAskoren artean1981
Oh! Euzkadi-12Askoren artean1981
Oh! Euzkadi-13Askoren artean1981
Olerti 1981Askoren artean1981
Anaitasuna 407. zbka.Askoren artean1981
Anaitasuna 408. zbka.Askoren artean1981
Anaitasuna 409. zbka.Askoren artean1981
Anaitasuna 410. zbka.Askoren artean1981
Anaitasuna 411. zbka.Askoren artean1981
Anaitasuna 412. zbka.Askoren artean1981
Anaitasuna 413. zbka.Askoren artean1981
Anaitasuna 414. zbka.Askoren artean1981
Anaitasuna 415. zbka.Askoren artean1981
Erranak erranDaniel Landart1981
Beñat adiskidea agurEitenne Salaberri1981
Marxen marxismoaGotzon GarateGero, 1981
Gerrateko ibillerakIñaki AlkainAuspoa, 1981
Itsu-mandokaJon CasenaveUstela, 1981
Zure Pasio SantuaJuan Krutz ZapirainAuspoa, 1981
Lihoaren penak eta nekeakJulian AlustizaJakin, 1981
Herria gogoanXalbadorAuspoa, 1981
TxoriXalbador ZapirainAuspoa, 1981
Birundak (ele laburra)Ander IturriotzHaranburu, 1982
Argia - ElkarrizketakAskoren artean1982
Stultifera Navis-1Askoren artean1982
Susa-4Askoren artean1982
Susa-5Askoren artean1982
Susa-6Askoren artean1982
AlmanakaAskoren artean1982
Oh! Euzkadi-14Askoren artean1982
Oh! Euzkadi-15Askoren artean1982
Maiatz 1Askoren artean1982
Maiatz 2Askoren artean1982
Maiatz 3Askoren artean1982
Olerti 1982Askoren artean1982
Jan-edanaren bertsoakAskoren arteanAuspoa, 1982
Anaitasuna 417. zbka.Askoren artean1982
Anaitasuna 418. zbka.Askoren artean1982
Anaitasuna 419. zbka.Askoren artean1982
Bortu goretan lainopeBeltzaHaranburu, 1982
Xuri, gorriak eta...Daniel LandartEgan, 1982
Igibarziaren iphuinakFederiko KrutwigHaranburu, 1982
Belatzen Baratza. Mikelditarrak (2. liburukia)Federiko KrutwigHaranburu, 1982
Belatzen Baratza. Mikelditarrak (3. liburukia)Federiko KrutwigHaranburu, 1982
Otsoaren bideaFederiko KrutwigHaranburu, 1982
Aritz berarenFernando ArtolaAuspoa, 1982
Heriotza iragarritako baten kronikaGabriel Garcia Marquez (Xalbador Garmendia)Sendoa, 1982
Aldarte oneko ipuinakGotzon GarateGero, 1982
Izurri berriaGotzon GarateBilbo Aurrezki Kutxa, 1982
Bidean izan zen, RosapenJon KortazarHordago, 1982
Maitena BasabürüJunes Casenave-Harigile1982
Lexoti bertsolariaLexotiAuspoa, 1982
Gauaren atzekaldeanManex Erdozaintzi-Etxart1982
Nigarrez sortu nintzenMariano Izeta1982
MugarriaPablo SastreElkar, 1982
Narrazti ozenaPako AristiAzpeitiko Udala, 1982
HerbesteratuaPio BerasategiHordago, 1982
Hiltamuzko lantuakPio BerasategiHordago, 1982
Bizitzaren arianTxomin GarmendiaAuspoa, 1982
Denbora pasaTxomin GarmendiaAuspoa, 1982
Aldjezairia askatuaTxomin Peillen1982
Atxorra eta altximiaTxomin PeillenHordago, 1982
Pedro MariYon EtxaideEgan, 1982
Goierri. I. Berrogei ta hiru heiagoraAnder IturriotzHaranburu, 1983
Goierri. II. Odolezko oskaisto deneroAnder IturriotzHaranburu, 1983
Hamaseigarrenean, aidanezAnjel LertxundiErein, 1983
Aspaldian espero zaitudalako ez nago sekula bakarrikArantxa UrretabizkaiaErein, 1983
Argia - ElkarrizketakAskoren artean1983
Stultifera Navis-2Askoren artean1983
Susa-7Askoren artean1983
Susa-8Askoren artean1983
Susa-9Askoren artean1983
Txistu y Tamboliñ... y otras cosas de las VascongadasAskoren artean1983
AlmanakaAskoren artean1983
Oh! Euzkadi-15Askoren artean1983
Kandela-1Askoren artean1983
Maiatz 4Askoren artean1983
Pamiela-1Askoren artean1983
Pamiela-2Askoren artean1983
Pamiela-3Askoren artean1983
Kuba'ko gerraAskoren arteanAuspoa, 1983
Mixioetako bertsoaAskoren arteanAuspoa, 1983
Mendi ta itxasoAugustin ZubikaraiAntzerti, 1983
Kezka-giroanBasarriAuspoa, 1983
Arlekino, bi nagusiren serbitzariCarlo Goldoni (Xabier Mendiguren)Antzerti, 1983
Bai ala ezDaniel LandartEgan, 1983
Askatasun garratzaEstanislao UrruzolaAntzerti, 1983
Troiako emakumeakEuripidesAntzerti, 1983
Garaziko oihanaren thaumaFederiko KrutwigHaranburu, 1983
Ortziren zaldiakFederiko KrutwigHaranburu, 1983
Sua ez da hiltzenFederiko KrutwigHaranburu, 1983
Hades-en erresumarantzGotzon GarateElkar, 1983
Paretaren kontraJean Paul Sartre (Mikel Lasa)Kriselu, 1983
Poliedroaren hostoakJoan Mari IrigoienErein, 1983
Markesa'ren alabaJose OlaizolaAntzerti, 1983
NarrazioakJoseba SarrionandiaElkar, 1983
Ipurtargi beltzaJosu LandaSusa, 1983
Nere ondar aleaJoxe Mari ArrietaAuspoa, 1983
Baso tarteko oiuaJoxe Mari LertxundiAuspoa, 1983
JolaseanJoxean SagastizabalHordago, 1983
DudularJoxemari IturraldeErein, 1983
California-tik kantuzJuan Cruz ArrotsagaraiAuspoa, 1983
Egun batezKarlos SantistebanHaranburu, 1983
HitzakKarlos SantistebanHaranburu, 1983
Izan bainintzen soldaduKarlos SantistebanHaranburu, 1983
Ilusioaren ordainaLaura MintegiErein, 1983
Lizardiren lirika-bideakLuis Mari MujikaHaranburu, 1983
Haur antzerkiMarijane Minaberri1983
Gau ipuinakMario OnaindiaHaranburu, 1983
Grand Placen aurkituko garaMario OnaindiaLuis Haranburu, 1983
Lore apal batMartzelino ManterolaAuspoa, 1983
Panpinen erreinuaMikel Hernandez AbaituaHordago, 1983
Tiro tartean bertsotan Patxi LazkanoAuspoa, 1983
AntologiaT.S. Eliot (Askoren artean)Hordago, 1983
Bordaberri'ko gozo-mikatzakTxomin GarmendiaAuspoa, 1983
TxotxongilloTxotxongilloAntzerti, 1983
Euskal ikastolaXabier GereñoEgan, 1983
Irri solasXipri Arbelbide1983
Agureok maitemindu bear ezAlfonso R. Castelao (Antonio Maria Labaien)Antzerti, 1984
Urtero da aurtenAnjel LertxundiErein, 1984
Argia - ElkarrizketakAskoren artean1984
Susa-10/11Askoren artean1984
Susa-12Askoren artean1984
Susa-13Askoren artean1984
Ttu-ttuá-0Askoren artean1984
Ttu-ttuá-0,1Askoren artean1984
Ttu-ttuá-0,2Askoren artean1984
Ttu-ttuá-0,3Askoren artean1984
Txistu y Tamboliñ... y va, le mata, y vuelveAskoren artean1984
Txortan-1Askoren artean1984
Txortan-2Askoren artean1984
AlmanakaAskoren artean1984
Kandela-10Askoren artean1984
Korrok-1Askoren artean1984
Korrok-2Askoren artean1984
Korrok-3Askoren artean1984
Korrok-4Askoren artean1984
Korrok-5Askoren artean1984
Maiatz 5Askoren artean1984
Maiatz 6. GaraziAskoren artean1984
Maiatz 7Askoren artean1984
Olerti 1983Askoren artean1984
Pamiela-4Askoren artean1984
Pamiela-5Askoren artean1984
Pamiela-6Askoren artean1984
Euskal jokoak bertsotanAskoren arteanAuspoa, 1984
Pamiela-7Askoren artean1984
Urte guztiak dira diferenteAskoren arteanSusa, 1984
SuizidioaAskoren artean1984
Bertsolaritzari buruzBasarriAuspoa, 1984
Amaren armakBertolt Brecht (Daniel Landart)Egan, 1984
BurkideaCesare Pavese (Xabier Mendiguren)Elkar, 1984
Izuaren aurpegiaDario Fo (Xabier Mendiguren)Antzerti, 1984
Altabizkarko kantaEugenio ArozenaAntzerti, 1984
Bihotz ahulaFedor Dostoiewski (Josu Lasa)Hordago, 1984
AlabaGotzon GarateElkar, 1984
Zortzi ehun ahari...Guillaume IrigoyenAntzerti, 1984
Ipuin ezberdinak eta erregalokoakHasier EtxeberriaElkar, 1984
Otemotxeko arnasaInozentzio OleaAuspoa, 1984
Bata zu eta bestea niIñaki BegiristainAntzerti, 1984
Jean Etchepare Mirikuaren (1877-1935) idazlanak. I Euskal gaiakJean Etxepare1984
Artzain solas. Mundu berri eliza berriJean Hiriart-Urruty1984
Elur gaineanJoanes UrkixoErein, 1984
Gauaz parke bateanJon MirandeElkar, 1984
ItzalakJose Antonio MujikaElkar, 1984
Zeu zara, CarmenJosemari Velez de MendizabalErein, 1984
Longa kapa beltzaJoxean AgirreHaranburu, 1984
Nafarroako artizarraJoxemari IturraldeElkar, 1984
Hegatz urratuanManex Lanatua1984
Gilen Garateako batxileraMario OnaindiaCAP, 1984
Mantal urdinaMartin UgaldeErein, 1984
Santa JenebiebaMarzelin HeguiaphalAntzerti, 1984
Ipuin hautatuakMerce Rodoreda (Maite Gonzalez Esnal)Elkar, 1984
Hotel MajikoaPablo SastreSusa, 1984
Petritegin aurkitutako zintaPablo SastreElkar, 1984
EtsipenezPatri UrkizuElkar, 1984
Nola Kursaal berria suntsitu zenPatri UrkizuElkar, 1984
E pericoloso sporgersi. Zuri beltzeanPello LizarraldeLur, 1984
Hamabost istorio AizkorpekoPio BerasategiElkar, 1984
Nere soroko emaitzakSebastian SalaberriaAuspoa, 1984
Euskal kulturaren zapalketa 1956-1981TxillardegiElkar, 1984
KosmodromoTxillardegiHaranburu, 1984
Bertsolari-kurpillaTxomin GarmendiaAuspoa, 1984
Erririk-erriTxomin GarmendiaAuspoa, 1984
AmaXabier ArtiagoitiaElkar, 1984
Ta MarbutaXabier KintanaElkar, 1984
Espetxeko negarrakXalbador ZapirainAuspoa, 1984
Iraultza HeletanXipri Arbelbide1984
Kattalin umezurtzaAlejandro Tapia PerurenaEgan, 1985
Argia - ElkarrizketakAskoren artean1985
Susa-14/15Askoren artean1985
Susa-16Askoren artean1985
Ttu-ttuá-0,4Askoren artean1985
Ttu-ttuá-0,5/0,6Askoren artean1985
Txistu y Tamboliñ...y Manolo hazte la cena soloAskoren artean1985
Txortan-3Askoren artean1985
Literatur Gazeta-1Askoren artean1985
Literatur Gazeta-2Askoren artean1985
Literatur Gazeta-3Askoren artean1985
Karlismoa hil da, biba PostkarlismoaAskoren artean1985
Korrok-Korrika (7. zenbakia)Askoren artean1985
Korrok-8Askoren artean1985
ZiburuAskoren artean1985
Maiatz 9Askoren artean1985
Maiatz 10Askoren artean1985
Aurten ere diferente izanen daAskoren arteanSusa, 1985
Esaera zaarren bilduma berriaAskoren arteanAuspoa, 1985
Ezkondu bearreko bertsoakAskoren arteanAuspoa, 1985
Pamiela-8Askoren artean1985
Pamiela-9Askoren artean1985
Pamiela-10Askoren artean1985
Plazara. 1 zkia. (ale berezia)Askoren artean1985
Plazara. 2 zkia.Askoren artean1985
Plazara. 3 zkia.Askoren artean1985
Neska-mutillen arteko bertsoakAskoren arteanAuspoa, 1985
Herio dantzaAugust Strindberg (Xabier Mendiguren Bereziartu)Antzerti, 1985
Nola jin, hala joan...Daniel LandartAntzerti, 1985
AuroraEñaut Etxamendi1985
Ia kantatuz bezelaErnani TxikiaAuspoa, 1985
Lau sasoitako zipriztinakEukene Martin SampedroSusa, 1985
MarinelaFernando Pessoa (Joseba Sarrionandia)Susa, 1985
Jende ona nekez da aurkitzenFlannery O'Connor (Mikel Azurmendi)Baroja, 1985
Atseden laburraGudmundur Steinsson (Jon Kortazar)Antzerti, 1985
OdiseaHomero (Santi Onaindia)Euskerazaintza, 1985
Bi ahoko ezpataImanol EliasAntzerti, 1985
Behin bitanImanol ZurutuzaElkar, 1985
Beteluko balnearioko mirakuluaIñaki Uria / Mikel AntzaSusa, 1985
BasilikaItxaro BordaSusa, 1985
Lehen UrbianJ.B. Etxarren-Lohigorri1985
Jean Etchepare Mirikuaren (1877-1935) idazlanak. II Mediku-SolasJean Etxepare1985
NekrassovJean Paul Sartre (Xabier Olarra)Antzerti, 1985
Ni ez naiz hemengoaJoseba SarrionandiaPamiela, 1985
Bertsolariaren jokoa eta jolasaJoseba ZulaikaBaroja, 1985
Pic-nic zuen arbasoekinJoxemari IturraldeErein, 1985
Zigarrokin ziztrin baten azken keakJuan Luis ZabalaElkar, 1985
Amodioz eta gorrotozKarlos SantistebanHaranburu, 1985
Uda baten amodio zoroaKarlos SantistebanHaranburu, 1985
AlegiakLeon Tolstoi (Bittor Madina)Baroja, 1985
Berengela izeneko otarantza batenManuel MariaAntzerti, 1985
Gastibeltzaren karabinakMarc LegasseSusa, 1985
MimoakMarcel Schwob (Mikel Lasa)Baroja, 1985
Hadrianoren oroitzapenakMarguerite Yourcenar (Joxe Agustin Arrieta)Elkar, 1985
Oroipen-kutxaMariano OstolaitzAuspoa, 1985
Del Rinconen motorraMario OnaindiaErein, 1985
HiltzaileakMartin UgaldeErein, 1985
Biharko oroitzapenak Mayi Pelot1985
Kastila zaharreko kontu zaharrakMiguel Delibes (Patxi Apalategi)Baroja, 1985
Lehen bilduma 82-84Mikel AntzaSusa, 1985
Beteluko balnearioko mirakuluaMikel Antza / Iñaki UriaSusa, 1985
Kontu kontari Grezian barrenaMikel AzurmendiBaroja, 1985
IspiluakMikel Hernandez AbaituaHordago, 1985
KcappoPako AristiErein, 1985
Zaharrak berriPio BerasategiElkar, 1985
25 antzerki laburSanti OnaindiaEuskerazaintza, 1985
Behin batean... ju, ju. ju...Taupada antzerki taldeaAntzerti, 1985
Gertakarien lekukoTxillardegiHaranburu, 1985
Beltzak eta zuriak mendian ardiakTxomin GarmendiaAuspoa, 1985
Allande Elixagarai ligiarraren ixtoriakTxomin Peillen1985
Animismua ZuberoanTxomin Peillen1985
Richard IIWilliam Shakespeare (Joanes Urkijo / Joxeantonio Sarasola)Antzerti, 1985
Endrike VIIIWilliam Shakespeare (Xabier Mendiguren)Antzerti, 1985
Julio ZesarWilliam Shakespeare (Xabier Mendiguren)Antzerti, 1985
Neurriari neurriazWilliam Shakespeare (Xabier Mendiguren)Antzerti, 1985
Zeuk nahi duzunezWilliam Shakespeare (Xabier Mendiguren)Antzerti, 1985
ZigorpeanXalbador ZapirainAuspoa, 1985
EltzaorraXalbador ZapirainAuspoa, 1985
Beti GalizanAlfonso R. Castelao (Bego Montorio)Susa, 1986
Betiko biakAlfonso R. Castelao (Ramon Etxezarreta)Susa, 1986
GauzakAlfonso R. Castelao (Ramon Etxezarreta)Susa, 1986
Ez da pale egiteko olduaAlfonso SastreSusa, 1986
Argia - ElkarrizketakAskoren artean1986
Susa-17Askoren artean1986
Beltz LiteraturaAskoren artean1986
Enseiucarrean-1Askoren artean1986
Future-NoFutureAskoren artean1986
Enseiucarrean-2Askoren artean1986
Txistu y Tamboliñ... y Euskadi el país menos movido: el que no está parado está detenidoAskoren artean1986
Izenaren bila (Zintzhilik)Askoren artean1986
ZintzhilikAskoren artean1986
Pamiela-11Askoren artean1986
Pamiela-12Askoren artean1986
Plazara. 4 zkia.Askoren artean1986
Plazara. 5 zkia.Askoren artean1986
Plazara. 6 zkia.Askoren artean1986
PerezaAskoren artean1986
Bizitzaren joaneanBalendin EnbeitaElkar, 1986
Egi batzuek aixetaratzenBasilio PuxanaAuspoa, 1986
AmurrainkariakBeñat Dacosta (Julien Pochelu)Egan, 1986
Gaizkile arrunt baten bi aldizko heriotzaBreyten Breytenbach (Felipe Juaristi)Baroja, 1986
Amets biziaEukene Martin SampedroSusa, 1986
AntzerkiaGabriel ArestiSusa, 1986
Artikuluak - hitzaldiak - gutunakGabriel ArestiSusa, 1986
Itzulpenak IGabriel ArestiSusa, 1986
Itzulpenak IIGabriel ArestiSusa, 1986
NarratibaGabriel ArestiSusa, 1986
Estepako otsoaHermann Hesse (Pello Zabaleta)Elkar, 1986
Zirt eta zartImanol Elias OdriozolaEgan, 1986
Arroltze ohoinaJean EtxeberriEgan, 1986
Abadia UrrustoiJean Louis Davant1986
Iparraren bilaJean Louis Davant1986
Iparraren bilaJean Louis DavantElkar, 1986
Hazparneko misionestakJean-Baptiste Etcheberry1986
OrhoitgarriakJean-Baptiste Etcheberry1986
Itsas izar bat zenJohn SteinbeckSusa, 1986
Atabala eta euriaJoseba SarrionandiaElkar, 1986
Zerura igotzekoJoxean SagastizabalSusa, 1986
Arrosa zimelduaJuan Mari AtutxaElkar, 1986
Lautada sutanJuan Rulfo (Koldo Etxabe)Baroja, 1986
TerroristaKarlos SantistebanHaranburu, 1986
Loyola. Gatazkaren biziaLuis Haranburu AltunaHaranburu, 1986
Zumalakarregi. Biziaren gatazkaLuis Haranburu AltunaHaranburu, 1986
Poeta baten narrazio nagiakLuis Mari MujikaGipuzkoako Kutxa, 1986
Unamuno Rizal-i begiraMiguel Unamuno (Patxi Apalategi)Baroja, 1986
AñarrosaMikel Dupac1986
Dorian Grayren erretratuaOscar Wilde (Bittor Hidalgo)Elkar, 1986
JoxemiPablo SastreSusa, 1986
Heriotzaren lagunaPedro Antonio Alarcon (Anjel Valdes)Baroja, 1986
Ihauterietako erokeriakPio Baroja (Mikel Azurmendi)Baroja, 1986
Altzateko Jaun-en kontu zaharraPio Baroja (Patxi Apalategi)Baroja, 1986
Kafea hartzea IruñeanRobert Laxalt (Xabier Mendiguren)Elkar, 1986
Larruzko botaren ikerketaTxinatar anonimoa (Maider Etxaide)Baroja, 1986
Aintza txerriariTxomin Peillen1986
Jo ezak berriro, SamWoody Allen (Anjel Valdes)Baroja, 1986
Odol-kutsuaXalbador ZapirainAuspoa, 1986
Gerlako tresna bizidunakXipri Arbelbide1986
Piarres LafitteXipri Arbelbide1986
Tobacco daysAnjel LertxundiErein, 1987
Bi antzerkiAnton Txekhov (Begoña Lasa)Baroja, 1987
SaturnoArantxa UrretabizkaiaErein, 1987
Argia - ElkarrizketakAskoren artean1987
GernikaAskoren artean1987
Enseiucarrean-3Askoren artean1987
UdaAskoren artean1987
Zintzhilik. 2Askoren artean1987
Literatur Gazeta-4Askoren artean1987
Literatur Gazeta-5Askoren artean1987
Literatur Gazeta-6Askoren artean1987
Literatur Gazeta-7Askoren artean1987
Korrok-9Askoren artean1987
Olerti 1984Askoren artean1987
Plazara. 7 zkia.Askoren artean1987
Plazara. 8 zkia.Askoren artean1987
Plazara. 9 zkia.Askoren artean1987
Haur gozo horiekAskoren artean1987
OnkoteakBixente Serrano IzkoPamiela, 1987
Ligeia - izu ipuinakEdgar Allan Poe (Migel Anjel Unanua)Elkar, 1987
Gilentegiko GilenEñaut Etxamendi1987
Hamar manu minduak - Apetitu on!Guillaume IrigoienSusa, 1987
Gauezko Españarik gauezkoenaHonore Balzac (Anjel Valdes)Baroja, 1987
Haunditasun ametsak - Hiru morroiakImanol EliasSusa, 1987
Bizidunen eboluzioaImanol ZalduaGero, 1987
Azukrea belazeetanInazio Mujika IraolaErein, 1987
Euskal mitologia konparatuaJoan Inazio HartsuagaKriselu, 1987
Udazkenaren balkoitikJoan Mari IrigoienErein, 1987
Gatazka eta bortxaJokin ApalategiHaranburu, 1987
Bizia eta bizitzaren eboluzioaJon UrrujulegiKriselu, 1987
Manu militariJoxe Austin ArrietaElkar, 1987
PaixiboJoxean SagastizabalElkar, 1987
AkasoJuan GarziaErein, 1987
Ahanzturaren artxipelagoaJuan Luis ZabalaElkar, 1987
Bizi aparraKarlos SantistebanHaranburu, 1987
Denboraren zimikoakKarlos SantistebanHaranburu, 1987
MendekuakKoldo IzagirreSusa, 1987
IzuztarriLuis Daniel IzpizuaBaroja, 1987
Kilim. Okabeko gauakManex Lanatua1987
Urrezko masakaradun erregeaMarcel Schwob (Periko Diez de Ultzurrun)Pamiela, 1987
Pedro eta KapitainaMario BenedettiSusa, 1987
OlagarroaMario OnaindiaElkar, 1987
Maiteminduen ildoanMigel Anjel UnanuaKriselu, 1987
Odolaren usainaMikel AntzaSusa, 1987
Gauzaren hitzakMikel AzurmendiBaroja, 1987
Mediku baten oroitzapenakMikhail Bulgakov (Begoña Lasa)Baroja, 1987
SalomeOscar Wilde (Inazio Mujika Iraola)Baroja, 1987
IrenePako AristiErein, 1987
EmilyPatziku PerurenaElkar, 1987
Samur eta gordinPio BerasategiElkar, 1987
Fantasiazko ipuinakRuben Dario (Lukas Dorronsoro)Baroja, 1987
Ipui hautatuakSaki (Rosa Miren Artola)Baroja, 1987
AmesgaitzakSantiago AizarnaBaroja, 1987
GaraziXipri Arbelbide1987
Piarra Topet Etxahun. 1786-1862Xipri ArbelbideElkar, 1987
Amairu kontakizunAnastasio ArrindaEuskerazaintza, 1988
Argia - ElkarrizketakAskoren artean1988
AntzerkiaAskoren artean1988
Zintzhilik. 3Askoren artean1988
Literatur Gazeta-8Askoren artean1988
Literatur Gazeta-9Askoren artean1988
Literatur Gazeta-10Askoren artean1988
Korrok-10Askoren artean1988
Korrok-11Askoren artean1988
Olerti 1985-1986Askoren artean1988
Plazara. 10 zkia.Askoren artean1988
Plazara. 11 zkia.Askoren artean1988
Nere mundualdiaBartolo AierbeAuspoa, 1988
ObabakoakBernardo AtxagaErein, 1988
Azken belaunaldiaEdorta GonzalezElkar, 1988
Atea bere erroetan bezalaEduardo Gil BeraPamiela, 1988
Gaziak eta gozoakErnani TxikiaAuspoa, 1988
New York, New YorkGotzon GarateElkar, 1988
Hirugarren gizonaGraham Greene (Iñaki Ibañez)Elkar, 1988
Bihotz apalaGustave Flaubert (Karlos Santisteban)Kriselu, 1988
110. streeteko geltokiaIñaki ZabaletaElkar, 1988
Jean Etchepare Mirikuaren (1877-1935) idazlanak. III Kazetaritza (A) (1903-1915)Jean Etxepare1988
DenetarikJean-Baptiste Etcheberry1988
PerlaJohn Steinbeck (Ruper Ordorika)Elkar, 1988
Arbol zarraren kimuakJose AzpirotzAuspoa, 1988
Ixtorio-misterio andana batJose Mari LarreaPamiela, 1988
MarginaliaJoseba SarrionandiaElkar, 1988
Gertaerei begiraJuan Luis ZabalaElkar, 1988
Dena dela... LapurdikoKoldo Ameztoi1988
AlexisMarguerite Yourcenar (Maite Gonzalez Esnal)Elkar, 1988
Gela debekatuaMario OnaindiaErein, 1988
R arrazarenaMark Twain (Mitxel Sarasketa)Susa, 1988
Poliki, poliki haizetanPatricia Highsmith (Koro Navarro)Elkar, 1988
KontrabajuaPatrick SuskindSusa, 1988
Hatza mapa gaineanPello LizarraldePamiela, 1988
Ijitoen kontratuba eta abarRamos AzkarateAuspoa, 1988
Maitasun objetu eztizkoaRaul Guerra Garrido (Myriam Villasante)Baroja, 1988
Dominique: artzain xiberotar bat NevadanRobert Laxalt (Xabier Mendiguren Bereziartua)Elkar, 1988
AntologiaSalvador Espriu (Askoren artean)Armiarma, 1988
ExkixuTxillardegiElkar, 1988
Zuberoako itzal-argiakTxomin Peillen1988
EtorkizunaXalbador ZapirainAuspoa, 1988
Maitasunaren lanakXalbador ZapirainAuspoa, 1988
Garretatik erauzitakoakAingeru EpaltzaElkar, 1989
Sokratikoek ere badute amaAndoni EgañaErein, 1989
TeseuAndre Gide (Ibon Sarasola)Elkar, 1989
CarlaAnjel LertxundiErein, 1989
Argia - ElkarrizketakAskoren artean1989
Itzalpeko ahotsakAskoren artean1989
Zintzhilik. 4Askoren artean1989
Literatur Gazeta-11/12Askoren artean1989
Korrok-12. Alea jacta estAskoren artean1989
Frantzia'ko iraultza eta Konbentzioko Gera bertsotanAskoren arteanAuspoa, 1989
Plazara. 12 zkia.Askoren artean1989
Plazara. 13 zkia.Askoren artean1989
Bake ZibilaAskoren artean (Askoren artean)Susa, 1989
Egunen aparraBoris Vian (Ramon Etxezarreta)Elkar, 1989
Aihen ahulaDaniel Landart1989
Gizon argalaDashiell Hammett (Koro Navarro)Elkar, 1989
Erramun harginaren oroitzapenakErramun Etchebarne1989
Erramun harginaren oroitzapenakErramun EtxebarneAuspoa, 1989
Terexa DesqueirouxFrançois Mauriac (Xipri Alberbide)Elkar, 1989
Oilagorraren ipuinakGuy de Maupassant (Felipe Juaristi)Elkar, 1989
MugetanHasier EtxeberriaElkar, 1989
Katharina Blumen ohore galduaHeinrich Böll (Pello Zabaleta)Elkar, 1989
Zugarramurdiko kontesaIñaki BernaolaElkar, 1989
Urtemuga lehorraren kronikaItxaro Borda1989
Izar aldeJean Hiriart-Urruty1989
Ene orhoiteanJean-Baptiste Etcheberry1989
BabiloniaJoan Mari IrigoienElkar, 1989
Gogoz kontrako pausoakJose AzpirotzAuspoa, 1989
Ez gara gure baitakoakJoseba SarrionandiaPamiela, 1989
Schopenhauer, Nietzsche eta Spengler Jon Miranderen pentsamenduanJoxe AzurmendiSusa, 1989
Inguratuta gatxeudenJoxean SagastizabalBaroja, 1989
Izua hemenJoxemari IturraldeErein, 1989
Kaka esplikatzenJuan Luis ZabalaElkar, 1989
Txakur zaunkak ateanJuan Martin ElexpuruElkar, 1989
Aliceren abenturak lurralde miresgarrianLewis Carroll (Manu Lopez Gaseni)Pamiela, 1989
Idazlan guztiak - 1Lino AkesoloKarmel, 1989
Idazlan guztiak - 2Lino AkesoloKarmel, 1989
Bakardadeko ametsakLuis RezolaAuspoa, 1989
Bezperan entregatu nituenakPako AristiElkar, 1989
Iraileko ipuin eta poemakPako AristiElkar, 1989
Euskal Herrian bizikletariPiarres Aintziart1989
Hilerriko jolasakPilar IparragirreElkar, 1989
Pernando, bizirik hago oraindioXabier MendigurenEuskaltzaindia, 1989
Maite itzazute etsaiakXalbador ZapirainAuspoa, 1989
Manon LescautAbbé Prévost (Anton Narbaiza)Ibaizabal, 1990
Amona eta biokAchim Bröger (Xabier Mendiguren Bereziartu)Elkar, 1990
Hamar beltxAgatha Christie (Koro Navarro)Txertoa, 1990
Aitaren bateanAndoni EgañaElkar, 1990
Lurrak berdinduko nauAnjel LertxundiErein, 1990
IpuinakAnton Txekhov (Xabier Mendiguren Bereziartu)Ibaizabal, 1990
Argia - ElkarrizketakAskoren artean1990
Enseiucarrean-5Askoren artean1990
Susa-25Askoren artean1990
Susa-26Askoren artean1990
Txistu y Tamboliñ... y vosotros los vascos, ¿qué quereis?Askoren artean1990
Zintzhilik. 5Askoren artean1990
Olerti 1987-1990Askoren artean1990
Plazara. 14 zkia.Askoren artean1990
Plazara. 15-16 zkiak.Askoren artean1990
KontraAskoren artean1990
Lau bidaiaAskoren artean (Joseba Urteaga)Igela, 1990
Armendaritze haur begiezBeñat KarrikaElkar, 1990
Zartu gabe ezin biziBizente BarandiaranAuspoa, 1990
Gabon kanta batCharles Dickens (Xabier Mendiguren)Erein, 1990
AtoiuntziaEdorta JimenezSusa, 1990
Fisikaz honatagoEduardo Gil BeraPamiela, 1990
Soweton kondatuakElle Kuzwayo (Aintzane Ibarzabal)Txalaparta, 1990
Gatsby HandiaF. Scott Fitzgerald (Xabier Olarra)Igela, 1990
Nor garan azalduFaustino EtxebarriaAuspoa, 1990
Azken bilkuraFred Uhlman (Luis Berrizbeitia)Elkar, 1990
Jenerala bere laberintoanGabriel Garcia Marquez (Xabier Mendiguren)Elkar, 1990
Haltzak badu bihotzikIñaki MendigurenElkar, 1990
Haltzak badu bihotzikIñaki MendigurenElkar, 1990
JoelIsabel-Clara Simó (Iñaki Ugarteburu)Elkar, 1990
Grimm anaien ipuinak - IJ. Grimm / W. Grimm (Juan Mari Sarasola)Mensajero, 1990
Grimm anaien ipuinak - IIJ. Grimm / W. Grimm (Juan Mari Sarasola)Mensajero, 1990
Peter Pan eta WendyJ.M. Barrie (Juan Mari Sarasola)Mensajero, 1990
IhesiJean Louis Davant1990
AnttonJean Pierre Iratxet1990
Orrela ziran gauzakJesus Lete SarasolaAuspoa, 1990
Gulliver-en bidaiakJonathan Swift (Iñaki Mendiguren)Ibaizabal, 1990
Euskara, euskaldunon hizkuntzaJoseba IntxaustiEusko Jaurlaritza, 1990
Ifar aldeko orduakJoseba SarrionandiaElkar, 1990
Ehiztariaren erotikaJoseba ZulaikaErein, 1990
Ehiztariaren erotikaJoseba ZulaikaErein, 1990
SixtiesJosemari Velez de MendizabalElkar, 1990
SixtiesJosemari Velez de MendizabalElkar, 1990
Bihar / Haur idiotak / Aurrerakuntzaren aurrelariaJoseph Conrad (Xabier Galarreta)Txertoa, 1990
Ez dira ilunakJoxe Belmonte Fdz de LarrinoaErein, 1990
GoseaKnut Hamsum (Juan Mari Mendizabal)Ibaizabal, 1990
Ispiluan barrenaLewis Carroll (Manu Lopez Gaseni)Pamiela, 1990
Angeles Sorazu: bizia eta mezuaLuis VillasanteErein, 1990
AlienistaMachado de Assis (Joseba Urteaga)Igela, 1990
Huckleberry Finn-en abenturakMark Twain (Aintzane Ibarzabal)Ibaizabal, 1990
Itzulera baten historiaMartin UgaldeElkar, 1990
Lezo UrreiztietaMartin UgaldeElkar, 1990
Batasun eta zatiketen arteanMartin UgaldeElkar, 1990
Bihotza golkoanMartin UgaldeErein, 1990
Itzulera baten historiaMartin UgaldeElkar, 1990
Lezo Urreztieta (1907-1981)Martin UgaldeElkar, 1990
MarxkaradaMarx anaiakSusa, 1990
Gezurrezko ezkontza / Zipionen eta Bergantzaren elkarrizketaMiguel de Cervantes (Lukas Dorronsoro)Baroja, 1990
Kristalezko bularrakPablo SastreSusa, 1990
KrisalidaPako AristiErein, 1990
Harripilatan ezkutatzen zeneko apo tipiaren burutazioakPatziku PerurenaErein, 1990
Eiherazainaren ipui hautatuakPiarres Lafitte1990
Dr. Jekyll eta mr. HydeR.L. Stevenson (Xabier Galarreta)Txertoa, 1990
Ilargia putzuan ageriRafa EgigurenErein, 1990
Ilargia putzuan ageriRafael EgigurenErein, 1990
KimRudyard Kipling (Koro Navarro)Ibaizabal, 1990
Bakarkako isolamenduaTahar Ben Jelloun (Bego Montorio)Susa, 1990
GautxoriakTormod Haugen (R. Artola / A. Barandiaran)Elkar, 1990
SantutegiaWilliam Faulkner (Xabier Olarra)Elkar, 1990
Eulien ugazabaWilliam Golding (Joxe Austin Arrieta)Elkar, 1990
Murruaz bestaldeanXabier GalarretaTxertoa, 1990
Aztia usnariXalbador ZapirainAuspoa, 1990
Ur uherrakAingeru EpaltzaPamiela, 1991
Kapitain FrakasaAnjel LertxundiErein, 1991
Denboraldi bat infernuanArthur Rimbaud (Mikel Lasa)Erein, 1991
Argia - ElkarrizketakAskoren artean1991
AmerikaAskoren artean1991
Zintzhilik. 6Askoren artean1991
Mazantini-1Askoren artean1991
Olerti 1991Askoren artean1991
Frantzesteko bertsoakAskoren arteanAuspoa, 1991
Pamiela-13Askoren artean1991
Plazara. 17 zkia.Askoren artean1991
Plazara. 18 zkia.Askoren artean1991
Lurraren indarraAskoren artean (Mitxel Sarasketa)Susa, 1991
Zaldupe'ko txikienaAugustin ZubikaraiEgilea editore, 1991
Deabruak ostutako urteakBasilio PuxanaAuspoa, 1991
Behi euskaldun baten memoriakBernardo AtxagaPamiela, 1991
Egun bat nire bizitzanBobby Sands (Mitxel Sarasketa)Txalaparta, 1991
La FanfarloCharles Baudelaire (Juan Kruz Igerabide)Erein, 1991
Imabelleren amodiozChester Himes (Jexux Eizagirre)Igela, 1991
Speed gauakEdorta JimenezSusa, 1991
Fusilak pizten dituen suaF. Guerra / F. Escobar (Fernando Arburua)Txalaparta, 1991
Don Iban eta Ibai GorriGillaume Irigoien1991
Bartleby izkribatzaileaHerman Melville (Juan Garzia)Erein, 1991
Zekale artean harrapakaJ.D. Salinger (Iñaki Iñurrieta)Elkar, 1991
Maizter misteriotsuaJ.S. Le Fanu (Luigi Anselmi)Erein, 1991
BatardJack London (Iñaki Ibañez)Erein, 1991
Pirataren ibilaldiaJack London (Karlos Gorrindo)Elkar, 1991
Midasen kuttunakJack London (Xabier Olarra)Igela, 1991
GalbideaJames M. Cain (Xabier Olarra)Igela, 1991
Zaindaritza zorrotza - Lau orduz XatilanJean Genet (Mikel Antza)Susa, 1991
Lehengo oraiko gora-beherakJean-Baptiste Etcheberry1991
IhesaJim Thompson (Juantxo Ziganda)Igela, 1991
Bunker Hilleko ametsakJohn Fante (Aintzane Ibarzabal)Elkar, 1991
Gure planeta aldakorraJohn Gribbin (Elhuyar)Elkar, 1991
Modernitatearen aldeJon SudupeKutxa, 1991
Dagazinda eta beste ipuinakJose Luis Merino (Bernardo Atxaga)Pamiela, 1991
Euskal eskolaren iraganazJoseba IntxaustiEusko Jaurlaritza, 1991
Historia baten bila - Euskal eskolaren iraganazJoseba IntxaustiIrargi, 1991
Gizaberearen bakeak eta gerrakJoxe AzurmendiElkar, 1991
Igaroari begiraJoxe Mari LertxundiAuspoa, 1991
EldarnioakKarlos LinazasoroErein, 1991
Ivan Ilitxen heriotzaLeon Tolstoi (Xabier Mendiguren Bereziartu)Ibaizabal, 1991
Hontzaren egunaLeonardo Sciacia (Koldo Biguri)Ibaizabal, 1991
Itsaso ardo koloreaLeonardo Sciascia (Josu Zabaleta)Erein, 1991
Amikuzeko Toberak 1991Mattin Irigoien1991
Etorriko haiz nirekin?Mikel Hernandez AbaituaElkar, 1991
Jacques eta NagusiaMilan KunderaSusa, 1991
Josefa LarramendiNemesio ArzalluzKutxa, 1991
GabriellePatxi ZubizarretaErein, 1991
Altxor uharteaR.L. Stevenson (Maria Garikano)Ibaizabal, 1991
Ez adiorikRaymond Chandler (Xabier Olarra)Igela, 1991
XalbadorRoger Idiart1991
Eskerregite Eguneko BisitariaTruman Capote (Iñaki Iñurrieta)Ibaizabal, 1991
Gabonetako ipuinakTruman Capote (Joseba Urteaga)Igela, 1991
Lehenengo maisuaTxingiz Aitmatov (Jesus Mari Lasa)Elkar, 1991
Rudi Mutturko txerri lasterkariaUwe Timm (Xabier Mendiguren Bereziartu)Elkar, 1991
Hamazazpi hilabete Afrikako bihotzeanXabier Iratzeder1991
Azkeneko saskigilleaXalbador ZapirainAuspoa, 1991
IzurriaAlbert Camus (Imanol Tapia)Ibaizabal, 1992
Sisyforen mitoaAlbert Camus (Xabier Kintana)Klasikoak, 1992
InmoralistaAndré Gide (Imanol Unzurrunzaga)Ibaizabal, 1992
Zendako presoaAnthony Hope (Koro Navarro)Elkar, 1992
Ezer baino lehenArantxa IturbeElkar, 1992
Argia - ElkarrizketakAskoren artean1992
Enseiucarrean-6Askoren artean1992
Enseiucarrean-7Askoren artean1992
Enseiucarrean-8Askoren artean1992
Susa-28Askoren artean1992
PoliziaAskoren artean1992
Txistu y Tamboliñ... y aquí se mata a quien haga faltaAskoren artean1992
Zintzhilik. 7Askoren artean1992
Garziarena-1Askoren artean1992
Garziarena-2Askoren artean1992
Mazantini-2Askoren artean1992
Mazantini-3Askoren artean1992
Pamiela-14Askoren artean1992
Plazara. 19 zkia.Askoren artean1992
Plazara. 20 zkia.Askoren artean1992
Begirada urduriaAskoren artean (Askoren artean)Gipuzkoako Foru Aldundia, 1992
Autonomi ogasunak eta Europako Komunitateko aurrekontuakBaleren BakaikoaUEU, 1992
Nere bordatxotikBasarriAuspoa, 1992
Kez egindako erretratuaBill S. Ballinger (Joxemari Iturralde)Igela, 1992
Ttu eginen dut zuen hilobietanBoris Vian (Juantxo Ziganda)Igela, 1992
Muinoko etxeaCesare Pavese (Koldo Biguri)Ibaizabal, 1992
Aingeruak nekez ausartzen diren tokianE.M. Forster (Idoia Santamaria)Ibaizabal, 1992
Ipuin fantastikoakE.T.A. Hoffmann (Antton Garikano)Ibaizabal, 1992
Hareetako gizonaE.T.A. Hoffmann (Pello Zabaleta)Erein, 1992
Mandarin zaharraEça de Queiroz (Jesus Mari Lasa)Ibaizabal, 1992
Irudia: argazkilaritza eta bideogintzaEdorta GonzalezElhuyar, 1992
MatxuraFriedrich Dürrenmatt (Xabier Mendiguren Bereziartu)Erein, 1992
Honela mintzatu zen ZaratustraFriedrich Nietzsche (Xabier Mendiguren Bereziartu)Klasikoak, 1992
Koronelari ez dio inork idaztenGabriel Garcia Marquez (Tomas Sarasola)Ibaizabal, 1992
PozaGiuseppe Ungaretti (Eduardo Gil Bera)Erein, 1992
Hautapen ahaidetasunakGoethe (Xabier Mendiguren Bereziartu)Ibaizabal, 1992
Salomon erregearen meategiakH.R. Haggard (Aintzane Ibarzabal)Elkar, 1992
Peter CamenzindHermann Hesse (Xabier Mendiguren Bereziartu)Ibaizabal, 1992
Antzarra eta ispiluaIñaki AldekoaErein, 1992
Patuaren pasadizoakIsak Dinesen (Juan Mari Mendizabal)Elkar, 1992
Marcovaldo edo urtaroak hirianItalo Calvino (Koldo Biguri)Ibaizabal, 1992
Artistaren gaztetako portretaJames Joyce (Irene Aldasoro)Ibaizabal, 1992
Xveik soldadu onaren menturak IJaroslav Hasek (Carlos Cid Abasolo)Ibaizabal, 1992
Ume terribleakJean Cocteau (Jose Antonio Sarasola)Ibaizabal, 1992
Jean Etchepare Mirikuaren (1877-1935) idazlanak. IV Kazetaritza (B) (1916-1935)Jean Etxepare1992
Aitaren etxerat. Mundu berri eliza berriJean Hiriart-Urruty1992
Amazonen deiaJean Irigaray1992
Hasperen ttantta bihoztiakJesus Maria EtxezarretaAuspoa, 1992
AdlotseJokin UrainTxalaparta, 1992
Hitz etena, Eustakio Mendizabal "Txikia"ren olerkiakJon AranoSusa, 1992
Espainolak eta euskaldunakJoxe AzurmendiElkar, 1992
Gerraurreko gizarte hizkuntzalaritza Euskal HerrianJoxe Manuel OdriozolaUEU, 1992
OktaedroaJulio Cortazar (Gerardo Markuleta)Ibaizabal, 1992
Santa KruzJunes Casenave-Harigile1992
Gure izkuntzaren mugatikLino AiestaAuspoa, 1992
Idazlan guztiak - 3Lino AkesoloKarmel, 1992
Gauaren muturrerainoko bidaiaLouis Ferdinand Celine (Matias Mugica)Igela, 1992
Beranduko lanakManuel LasarteAuspoa, 1992
Entseiuak IMichel Eyquem de Montaigne (Eduardo Gil Bera)Klasikoak, 1992
Abel SanchezMiguel de Unamuno (Aintzane Atela / Miren Arratibel)Ibaizabal, 1992
SudurraNikolai Gogol (Xabier Mendiguren Bereziartu)Elkar, 1992
Lord Arthur Savile-ren krimenaOscar Wilde (Felipe Juaristi)Erein, 1992
Mariaren mendeaPablo SastreSusa, 1992
Koloreak euskal usarioanPatziku PerurenaErein, 1992
Biziaren bazterreanPiarres Aintziart1992
CarmenProsper Merimee (Maria Garikano)Pamiela, 1992
Eskua bete izarRafik Schami (Xabier Mendiguren)Elkar, 1992
Botilako deabruaRobert Louis Stevenson (Maria Garikano)Elkar, 1992
Heldu orainariSaul Bellow (Juan Mari Mendizabal)Ibaizabal, 1992
Bitxilandiako animalia miresgarriakStefano Benni (Koldo Biguri)Erein, 1992
Adrian Moleren egunkari ezkutuaSue Townsend (Iñaki Mendiguren)Elkar, 1992
San Luis Reyren zubiaThornton Wilder (Xabier Angulo)Ibaizabal, 1992
Herioa VenezianTomas Mann (Xabier Mendiguren Bereziartu)Ibaizabal, 1992
UtopiaTomas Moro (Piarres Xarriton)Klasikoak, 1992
Triangelu hautsiaTxema Garcia VianaIgela, 1992
Antigua 1900TxillardegiGAK, 1992
Txirrita: bizitza eta bertsoakTxirritaAuspoa, 1992
Hotsa eta ardailaWilliam Faulkner (Maria Garikano)Ibaizabal, 1992
Sei ipuin amodiozkoXabier MendigurenSusa, 1992
Emakume bibotedunaXabier MontoiaSusa, 1992
Itzala barneanXan Irigaray1992
Postariak beti deitzen du mila aldizA. Martin / J. Ribera (Iñaki Ugarteburu)Elkar, 1993
Erromako emakumeaAlberto Moravia (Koldo Biguri)Ibaizabal, 1993
Kameliadun damaAlexandre Dumas (Iñaki Azkune)Erein, 1993
Mozkor bat sasirik sasiAmos Tutuola (Maria Garikano)Pamiela, 1993
Patxiko TxerrenAntero Apaolaza / Anjel LertxundiErein, 1993
PoemakArthur Rimbaud (Mikel Lasa)Erein, 1993
Argia - ElkarrizketakAskoren artean1993
Enseiucarrean-9Askoren artean1993
MugapeanAskoren artean1993
Hegaberak lubakietanAskoren artean1993
Txistu y Tamboliñ... y cría cuervos y tendrás muchosAskoren artean1993
Zintzhilik. 8Askoren artean1993
Garziarena-3Askoren artean1993
Garziarena-4Askoren artean1993
Garziarena-5Askoren artean1993
Garziarena-6Askoren artean1993
Garziarena-7Askoren artean1993
Garziarena-8Askoren artean1993
Garziarena-9Askoren artean1993
Mazantini-4Askoren artean1993
Olerti 1992-1993Askoren artean1993
Euskal eskola berriaAskoren arteanEHU, 1993
Pamiela-15Askoren artean1993
Atari AhantziakAurelia Arkotxa1993
Gizona bere bakardadeanBernardo AtxagaPamiela, 1993
Birjina eta ijitoaD.H. Lawrence (Irene Aldasoro)Ibaizabal, 1993
Giza ezagutzari buruzko ikerketaDavid Hume (Xabier Amuriza)Klasikoak, 1993
Azken fusilaEdorta JimenezSusa, 1993
Hezkuntza eta SoziologiaEmile Durkheim (Paulo Iztueta)Klasikoak, 1993
Askatasunetik iheskaErich Fromm (Alberto Gabikagojeaskoa)Klasikoak, 1993
Ateismoa kristautasuneanErnst Bloch (Pello Zabaleta)Klasikoak, 1993
JokalariaFedor Dostoievski (Antton Garikano)Ibaizabal, 1993
Indio aurkitu berriakFrancisco de Vitoria (Piarres Xarritton)Klasikoak, 1993
UhaldeanFrançoise Xenakis (J.L. Alvarez Santacristina)Txalaparta, 1993
ProzesuaFranz Kafka (Antton Garikano)Elkar, 1993
Giza ezagutzaren printzipioei buruzko tratatuaGeorge Berkeley (Alberto Gabikagojeaskoa)Klasikoak, 1993
Bi txangoGerald Durrell (Iñaki Mendiguren)Elkar, 1993
Madame BovaryGustave Flaubert (Patxi Apalategi)Ibaizabal, 1993
Aprendiz postu bila nabilHans-Georg Noack (Lurdes Auzmendi)Desclee De Brouwer, 1993
AutoaHarry Crews (Eduardo Matauko / Kristin Addis)Susa, 1993
Michael KolhaasHeinrich Von Kleist (Xabier Mendiguren Bereziartu)Ibaizabal, 1993
Koxka bat estuagoHenry James (Joseba Urteaga)Igela, 1993
Zirkuluaren hutsminaIñaki AldekoaAlberdania, 1993
Zubi madarikatuaJ.B. Etxarren-Lohigorri1993
Xveik soldadu onaren menturak IIJaroslav Hasek (Carlos Cid Abasolo)Ibaizabal, 1993
Gizarte-HitzarmenaJean-Jacques Rousseau (Beñat Oihartzabal)Klasikoak, 1993
Consummatum estJoan Mari IrigoienElkar, 1993
VanpiroaJohn W. Polidori (Luigi Anselmi)Erein, 1993
Soziolinguistikaren atarianJoxe Manuel OdriozolaEuskaltzaindia BBK, 1993
Zuzenbideaz teoria kritiko trinkoaJoxerramon BengoetxeaIVAP, 1993
Itzalen itzalJuan GarciaAlberdania, 1993
Bularretik mintzoraJuan Kruz IgerabideErein, 1993
Alegia deus ezLeon Leon1993
Loitzu herrian uda-parteanLuis Mari MujikaErein, 1993
Zozoaren kantaMailuix Legorburu1993
Hadleyburg usteldu zuen gizonaMark Twain (Javi Cillero)Erein, 1993
Entseiuak IIMichel Eyquem de Montaigne (Eduardo Gil Bera)Klasikoak, 1993
Amodio barregarriakMilan Kundera (Karlos Cid Abasolo)Erein, 1993
Marasmus femeninusPatziku PerurenaElkar, 1993
Euskarak sorgindutako numeroakPatziku PerurenaKutxa, 1993
Pedro María Otaño eta bere inguruaPedro Mari OtañoAuspoa, 1993
PoliteiaPlaton (Juan Jose Pujana)Klasikoak, 1993
Intxixuen artxibotikRafael Dieste (Koldo Izagirre)Elkar, 1993
KatedralaRaymond Carver (Juan Mari Mendizabal)Elkar, 1993
EhiztariaRichard Stark (Iñaki Mendiguren)Elkar, 1993
Bizitzaren laburtasunazSeneka (Imanol Unzurrunzaga)Klasikoak, 1993
Odol hotzeanTruman Capote (Xabier Olarra)Igela, 1993
Xenpelar eta bere inguruaXenpelarAuspoa, 1993
MoralistakA. Shaftesbury (Xabier Arregi Gordoa)Klasikoak, 1994
Filosofiaren KontsolamenduaA.M. Boezio (Boni Urkizu)Klasikoak, 1994
Otto PetteAnjel LertxundiAlberdania, 1994
Sherlock Holmes eta Itsas tratatuaArthur Conan Doyle (Iñaki Mendiguren)Elkar, 1994
Naturako nahimenaArthur Schopenhauer (Xabier Mendiguren Bereziartu)Klasikoak, 1994
Argia - ElkarrizketakAskoren artean1994
Enseiucarrean-10Askoren artean1994
Hau muturreko pila!Askoren artean1994
Afrika, suzko geziaAskoren artean1994
ZintzhilikAskoren artean1994
Garziarena-10Askoren artean1994
Garziarena-11Askoren artean1994
Bake biderako topaketakAskoren arteanGakoa, 1994
333 oroipen eta ikuspegiAugustin ZubikaraiEgilea editore, 1994
Espezieen jatorriazCharles Darwin (Alberto Gabikagojeaskoa)Klasikoak, 1994
Garai LatzakCharles Dickens (Javi Cillero)Ibaizabal, 1994
La nuova innocenzaClaudio Magris (Boni Urkizu)Erein, 1994
Batita HaundiaDaniel Landart1994
Arinago duk haizea, AbsalonFelipe JuaristiErein, 1994
Katua eta SaguaGunter Grass (Xabier Mendiguren Bereziartu)Ibaizabal, 1994
Ipuin ankerrakHerodoto / Ovidio (Juan Mari Mendizabal)Erein, 1994
Hautsaren kronikaInazio Mujika IraolaAlberdania, 1994
Emon biar yakoIñigo AranbarriSusa, 1994
Hiru arkuko zubiaIsmail Kadare (Juan Mari Arzallus)Elkar, 1994
Bakean ützi arteItxaro BordaSusa, 1994
Masen ErreboltaJ. Ortega y Gasset (Juan Antonio Letamendia)Klasikoak, 1994
Urrezko abarra IJames George Frazer (Iñaki Iñurrieta)Klasikoak, 1994
Emakume demonioaJim Thompson (Idoia Gillenea)Elkar, 1994
Zeruko BelardiakJohn Steinbeck (Maria Garikano)Ibaizabal, 1994
Ilustrazioaren kriseilupeanJon SudupeAlberdania, 1994
Bidez bideJose ArtetxeErein, 1994
Euskaldungoa erroizturikJose Maria LarreaPamiela, 1994
Euskaldunen AmerikaJoseba EtxarriElkar, 1994
Sorlekuaren kezkaJoxe Mari LertxundiAuspoa, 1994
Kutsidazu bidea, IxabelJoxean SagastizabalAlberdania, 1994
SakonetaJuan Luis ZabalaSusa, 1994
Hegoaldeko autopistaJulio Cortazar (Gerardo Markuleta)Erein, 1994
San Mixel GarikoitzJunes Casenave-Harigile1994
Zer gerta ereKarlos LinazasoroAlberdania, 1994
Erloju handiaKenneth Fearing (Lurdes Argiñano)Igela, 1994
Dena dela... BaxenabarrekoKoldo Ameztoi1994
Nerea eta biokLaura MintegiTxalaparta, 1994
Irriz eta malkozLazkao TxikiAuspoa, 1994
HizkuntzaLeonard Bloomfield (Itziar Laka)Klasikoak, 1994
Bizitza pilpirak eta ondotik Nafarroari poema irekia. Herri honen erraietanManex Erdozaintzi-Etxart1994
Lazkao-Txiki gogoanManuel LasarteAuspoa, 1994
Aitaren bilaMargaret West (Iñaki Mendiguren)Elkar, 1994
Hiru kontakizunMark Twain (Koro Navarro)Elkar, 1994
PedrotxoMartin UgaldeEuskaltzaindia BBK, 1994
Diamantearen plazaMerce Rodoreda (Maite Gonzalez Esnal)Elkar, 1994
Entseiuak IIIMichel Eyquem de Montaigne (Eduardo Gil Bera)Klasikoak, 1994
Bizitzaren sentimendu tragikoazMiguel de Unamuno (Xabier Kintana)Klasikoak, 1994
Pertsiar GutunakMontesquieu (Patri Urkizu)Ibaizabal, 1994
Negarrik ez, haurraNgugi wa Thiong'o (Pernando Barrena)Txalaparta, 1994
Auto stopeko ipuinakPako AristiErein, 1994
Euskaldunon aberiaPako AristiKriselu, 1994
SargoriPello LizarraldePamiela, 1994
Benek Anna maite duPeter Hartling (David Urbistondo)Elkar, 1994
Lena teilatuanPeter Härtling (Pello Zabaleta)Elkar, 1994
IheskariaPramoedya Ananta Toer (Jose Emilio Txoperena)Txalaparta, 1994
BahituaR.L. Stevenson (Susana Preboste)Igela, 1994
Ballantraeko premuaR.L. Stevenson (Xabier Olarra)Igela, 1994
Eromenaren laudorioaRotterdamgo Erasmo (Julen Kalzada)Klasikoak, 1994
Seduzitzailearen egunkariaSoren Kierkegaard (Juan Mari Mendizabal)Klasikoak, 1994
LeviathanThomas Hobbes (Josu Naberan)Klasikoak, 1994
Euskal Herria helburuTxillardegiTxalaparta, 1994
Soziolinguistika matematikoaTxillardegiUEU, 1994
Nora goaz?Xalbador ZapirainAuspoa, 1994
Arratsaldeko atoiuntziaYukio Mishima (Hiromi Yoshida)Ibaizabal, 1994
Peter Schlemihls-en istorio miresgarriaA. Von Chamisso (Antton Garikano)Ibaizabal, 1995
AxunAbelin LinazisoroSusa, 1995
Bizi naiak lege zorrotzakAgustin ZinkunegiAuspoa, 1995
Hilketa euskal herri kulturanAitxus IñarraIralka, 1995
Amerikako demokraziaAlexis de Tocqueville (Iñaki Mendiguren)Klasikoak, 1995
Piztiaren izenaAnjel LertxundiAlberdania, 1995
KoskotenekoakAntton KazabonAuspoa, 1995
Lehenago zen beranduArantxa IturbeAlberdania, 1995
Argia - ElkarrizketakAskoren artean1995
Enseiucarrean-11Askoren artean1995
Lur entziklopedia - HiztegiaAskoren arteanLur, 1995
Lur entziklopedia - HiztegiaAskoren arteanLur, 1995
Lur entziklopedia - HiztegiaAskoren arteanLur, 1995
Lur entziklopedia - HiztegiaAskoren arteanLur, 1995
Lur entziklopedia - HiztegiaAskoren arteanLur, 1995
Lur entziklopedia - HiztegiaAskoren arteanLur, 1995
Lur entziklopedia - HiztegiaAskoren arteanLur, 1995
Lur entziklopedia - HiztegiaAskoren arteanLur, 1995
Lur entziklopedia - HiztegiaAskoren arteanLur, 1995
Lur entziklopedia - HiztegiaAskoren arteanLur, 1995
Lur entziklopedia - HiztegiaAskoren arteanLur, 1995
Lur entziklopedia - HiztegiaAskoren arteanLur, 1995
Lur entziklopedia - HiztegiaAskoren arteanLur, 1995
Lur entziklopedia - HiztegiaAskoren arteanLur, 1995
Lur entziklopedia - HiztegiaAskoren arteanLur, 1995
Lur entziklopedia - HiztegiaAskoren arteanLur, 1995
Lur entziklopedia - HiztegiaAskoren arteanLur, 1995
Lur entziklopedia - HiztegiaAskoren arteanLur, 1995
Lur entziklopedia - HiztegiaAskoren arteanLur, 1995
Olerti 1994Askoren artean1995
Istorio hiperlaburrakAskoren artean (Gerardo Markuleta)Erein, 1995
Zeru horiekBernardo AtxagaErein, 1995
Lanik gabe ezin biziBizente BarandiaranAuspoa, 1995
MugakClaudio Magris (Koldo Biguri)Erein, 1995
Bill Gates eta MicrosoftDavid Marshal (M. Apraiz / J.A. Sarasola)Ibaizabal, 1995
Ekonomia politikoaren eta tributazioaren printzipioakDavid Ricardo / Baleren BakaikoaKlasikoak, 1995
Hau ez da ipuinaDenis Diderot (Iñaki Iñurrieta)Ibaizabal, 1995
Gizakiari buruzko entseiuaErnst Cassirer (Paulo Agirrebaltzategi)Klasikoak, 1995
Dickens atsegin zuen gizonaEvelyn Waugh (Juan Mari Mendizabal)Erein, 1995
IpuinakFranz Kafka (Xabier Kintana)Erein, 1995
GattopardoG. Tomasi di Lampedusa (Koldo Biguri)Ibaizabal, 1995
Negu Gorriak - Ideia Zabaldu Tour 95Garbiñe UbedaSusa, 1995
Edertasun senaGeorge Santayana (Alberto Gabikagojeaskoa)Klasikoak, 1995
KaleaGerry Adams (Mikel Mendizabal)Txalaparta, 1995
Zer duzu, Nuria?Gloria Llobet (Ales Bengoetxea)Elkar, 1995
AlajainetaHasier EtxeberriaElkar, 1995
ProlegomenoakInmanuel Kant (Fernando Mendizabal)Klasikoak, 1995
Amonaren ipuin irlandarrakInnis Fodhla (Karlos del Olmo)R&B, 1995
Hizkuntzaren jatorriari buruzko tratatuaJ.G. Herder (Antton Garikano)Klasikoak, 1995
Sua piztuJack London (Iñaki Ibañez)Erein, 1995
Hego itsasoetako hiru istorioJack London (Javi Cillero)Elkar, 1995
Urrezko abarra IIJames George Frazer (Iñaki Iñurrieta)Klasikoak, 1995
Hegiko bordatikJanbattitt Dirassar1995
Euskal prentsaren sorrera eta garapenaJavier Diaz NociEusko Ikaskuntza, 1995
PonttokeriakJean Haritxelhar1995
Aguirre presidentaJean Louis Davant1995
Tortilla flatJohn Steinbeck (Koro Navarro)Elkar, 1995
HausturakJokin MuñozAlberdania, 1995
Katebegi galduaJon AlonsoSusa, 1995
Iztueta, dantzarien maisuJose GarmendiaAlberdania, 1995
Ondarroa'ko kontuakJoxe Mari EtxaburuAuspoa, 1995
Fadoa CoimbranJuan GarziaAlberdania, 1995
AntologiaK.P. Kavafis (Andolin Eguzkitza)Pamiela, 1995
Ez duk erraza, konpai!Koldo IzagirreSusa, 1995
Udarbe eta Urtuella lekukoLuis Mari MujikaKriselu, 1995
Enbor zarraren ezpalakManuel LasarteAuspoa, 1995
AmaMaxim Gorki (Jose Morales Belda)Ibaizabal, 1995
Jon Miranderen gutunak (1948-1972)Patri UrkizuSusa, 1995
Zoazte hemendik!Patri UrkizuSusa, 1995
Ripleyren jokoaPatricia Highsmith (Maria Garikano)Igela, 1995
Badena dena daPatxi ZabaletaTxalaparta, 1995
Zurian zirikaPatziku PerurenaElkar, 1995
Intelligentsia kimatuaren orbelakPaulo IztuetaKutxa, 1995
Itzuliko naizPello EsnalAuspoa, 1995
Mateo Falcone eta beste zenbait istorioProsper Merimee (Koldo Izagirre)Elkar, 1995
AlfanhuiR. Sanchez Ferlosio (Eskarne Mujika Gallastegi)Ibaizabal, 1995
Hamaika pausoRamon SaizarbitoriaErein, 1995
Betiko loaRaymond Chandler (Iñaki Ibañez)Igela, 1995
Hiltzailea euripeanRaymond Chandler (Javi Cillero)Erein, 1995
Gerraren antzeaSun Tzu (Xabier Izaga)Txalaparta, 1995
Langosta baten inguruanTelesforo MonzonElkar, 1995
Gaueko hitzakToni Morrison (Itziar Iriondo )Erein, 1995
Gutun FilosofikoakVoltaire (Jon Sudupe)Klasikoak, 1995
Izpiritu-zientzietarako sarreraWilhelm Dilthey (Xabier Mendiguren Bereziartu)Klasikoak, 1995
Lotsaren igesXalbador ZapirainAuspoa, 1995
Kapitainaren alabaAlexandr Pushkin (Jose Morales Belda)Ibaizabal, 1996
Han-hemengo jendeaAlvaro Cunqueiro (Mikel Iriarte)Ibaizabal, 1996
Azkenaz besteAnjel LertxundiAlberdania, 1996
Auspoaren auspoaAntonio ZabalaAuspoa, 1996
Jose Joakin Mitxelena bertsolariaAntton KazabonAuspoa, 1996
Argia - ElkarrizketakAskoren artean1996
Enseiucarrean-12Askoren artean1996
Zantzoa-1Askoren artean1996
Zaarrak berrituzBartolo AierbeAuspoa, 1996
Estetika brebiarioaBenedetto Croce (Koldo Biguri)Klasikoak, 1996
Antropologia estrukturalaClaude Lévi-Strauss (Patxi Apalategi)Klasikoak, 1996
Uzta gorriaDashiell Hammet (Xabier Olarra)Igela, 1996
Rue Morgueko hilketakEdgar Allan Poe (Iñaki Mendiguren)Elkar, 1996
Gutun ebatsiaEdgar Allan Poe (Juan Mari Mendizabal)Erein, 1996
Laudanoa eta sutautsaEdorta JimenezTxalaparta, 1996
Nire gazte denporaFaustino EtxebarriaAuspoa, 1996
Babiloniara itzultzeaFrancis Scott Fitzgerald (Javi Cillero)Erein, 1996
Giza adimenari buruzko entseiu berriakG.W. Leibnitz (Imanol Unzurrunzaga)Klasikoak, 1996
Bihotz sinpleaGustave Flaubert (Patxi Apalategi)Erein, 1996
Beluna JazzHarkaitz CanoSusa, 1996
Goriot ZaharraHonoré de Balzac (Pedro Diez de Ulzurrun)Ibaizabal, 1996
Zientzietarako argimenen azterketaHuarte de San Juan (Xabier Kintana)Klasikoak, 1996
Suetena BelfastenImanol Murua Uria / Humberto UnzuetaSusa, 1996
Arrotza paradisuanInaki IrazabalbeitiaElkar, 1996
Amorezko pena bañoItxaro BordaSusa, 1996
Bizi nizano munduanItxaro BordaSusa, 1996
Lizardi eta erotismoaJ. Elordi / K. UribeAlberdania, 1996
Zoaz mendira aldarrikatzeraJames Baldwin (Juan Mari Mendizabal)Ibaizabal, 1996
Harrotasuna eta aurrejuzkuaJane Austen (Ana Isabel Morales)Ibaizabal, 1996
Adimenaren sorrera haurrarenganJean Piaget (Elisabete Etxeberria Otaegi)Klasikoak, 1996
Kalamidadeen liburuaJoan Mari IrigoienElkar, 1996
Besteen ametsakJohn Irving (Idoia Gillenea)Txalaparta, 1996
Arthur erregearen egintzakJohn Steinbeck (Joseba Urteaga)Igela, 1996
Arkatz fantastikoaJoles Sennell (David Urbistondo)Elkar, 1996
Mundu mingotsaJosef Skvorecky (Karlos Cid Abasolo)Alberdania, 1996
SalatariaJoseph Conrad (Juan Mari Mendizabal)Erein, 1996
Beti festara begiakJoxe Mari LertxundiAuspoa, 1996
ElgetaJoxean AgirreGipuzkoa Donostia Kutxa, 1996
Galdu arteJuan Luis ZabalaSusa, 1996
AltzetaKarlos LinazasoroAlberdania, 1996
Gure zinemaren historia petralaKoldo IzagirreSusa, 1996
Urrezko astoaLuzio Apuleio (Anjel Lertxundi / Juan Kruz Igerabide)Ibaizabal, 1996
Bigarren jatorriko makinizkribuaManuel de Pedrolo (Jokin Lasa)Elkar, 1996
MaitaleaMarguerite Duras (Mikel Garmendia)Ibaizabal, 1996
Ekialdeko kontakizunakMarguerite Yourcenar (Imanol Zurutuza)Ibaizabal, 1996
2016a... bi mila hamaseia!!!Mattin Irigoien1996
Kristautasunaren agoniaMiguel de Unamuno (Xabier Kintana)Elkar, 1996
Gure garaiko heroiaMikhail Lermontov (Jose Morales Belda)Ibaizabal, 1996
Itzalaren ertzeanPablo SastreSusa, 1996
Arian ariPatxi ZabaletaTxalaparta, 1996
ColombaProsper Mérimée (Iñaki Azkune)Erein, 1996
Bihotz biRamon SaizarbitoriaErein, 1996
Ilargia ihesiRax Rinnekangas (Jose Fran Ispizua)Erein, 1996
Zazie metroanRaymond Queneau (Joxan Elosegi)Ibaizabal, 1996
Ixtorio hautatuakRoald Dalh (Luis Berrizbeitia)Elkar, 1996
PsikosiaRobert Bloch (Javi Cillero)Elkar, 1996
Törless ikaslearen nahasmenduakRobert Musil (Koldo Morales Belda)Ibaizabal, 1996
Idazkuntzaren zero gradua / Testuaren atseginaRoland Barthes (Juan Garzia)Klasikoak, 1996
Psikoanalisiaren aurkezpenaSigmund Freud (Lontxo Oihartzabal)Klasikoak, 1996
Errekaldeko intxaurraren itzalaTeodoro MuxikaAuspoa, 1996
Apatxe zuriaThomas Jeier (Pello Zabaleta)Elkar, 1996
Lingua navarrorumTxillardegiOrain, 1996
Askatasun billaXalbador ZapirainAuspoa, 1996
EnbataXipri ArbelbideKutxa, 1996
EnbataXipri Arbelbide1996
Koaderno handiaAgota Kristof (Eskarne Mujika)Alberdania, 1997
Aitaren bateanAndoni EgañaElkar, 1997
Zozoak beleariAndoni Egaña / Jon SarasuaAlberdania, 1997
Oiñez eta jakin miñezAntonio ZabalaAuspoa, 1997
Abere madarikatuakAntxon GomezSusa, 1997
MetafisikaAristoteles (Javier Aguirre Santos)Klasikoak, 1997
Sherlock Holmesen abenturak 1Arthur Conan Doyle (Fernando Rey)Igela , 1997
Sherlock Holmesen abenturak 2Arthur Conan Doyle (Fernando Rey)Igela, 1997
Garziarena Berria-1Askoren artean1997
Vladimir. 1. aleaAskoren artean1997
Vladimir. 2. aleaAskoren artean1997
Zantzoa-2Askoren artean1997
Zantzoa-3Askoren artean1997
Zantzoa-4Askoren artean1997
Leiho oihalen mugetanAskoren arteanErein, 1997
Ipuin gogoangarriakAskoren artean (Askoren artean)Erein, 1997
OiuakBasilio PuxanaAuspoa, 1997
Kristo Ebolin geratu zenCarlo Levi (Koldo Biguri)Alberdania, 1997
Bizitza lanbideCesare Pavese (Maite Lopetegi)Ibaizabal, 1997
Harreman arriskutsuakChoderlos de Laclos (Jon Muñoz)Ibaizabal, 1997
Robinson CrusoeDaniel Defoe (Aintzane Ibarzabal)Ibaizabal, 1997
Maltako belatzaDashiell Hammet (Xabier Olarra)Igela, 1997
Garazi 97Emile Larre1997
Moralaren genealogiaFriedrich Nietzsche (Xabier Mendiguren Bereziartu)Klasikoak, 1997
Ostegun izan zen gizonaG.K. Chesterton (Juan Garzia)Ibaizabal, 1997
Finzi-Kontinitarren lorategiaGiorgio Bassani (Koldo Biguri)Ibaizabal, 1997
Giza FaktoreaGraham Greene (Inaxio Lopez de Arana)Ibaizabal, 1997
Hemeretzi ipuinH.C. Andersen (Martxel Eguen)Ibaizabal, 1997
Gizon ikusezinaH.G. Wells (Miren Arratibel)Ibaizabal, 1997
Telefono kaiolatuaHarkaitz CanoAlberdania, 1997
Karramarroaren aztarnakHasier EtxeberriaElkar, 1997
EuroparrakHenry James (Irene Aldasoro)Ibaizabal, 1997
HistoriakHerodoto (Iñaki Usabiaga)Klasikoak, 1997
Bizitza izbideInozentzio OleaAuspoa, 1997
Zapata-ren oihanaIñigo AranbarriSusa, 1997
Bihotzeko MinaJanbattitt Dirassar1997
Beirazko giltzakJaume Fuster (Joxe Agustin Arrieta)Elkar, 1997
Mistika liburuakJohannes Eckhart (Johannes Tauler / Juan Mari Lekuona)Klasikoak, 1997
OstegunakJon ArretxeElkar, 1997
Muniberen ametsa: euskaltasuna eta modernitateaJon SudupeKutxa, 1997
JubiabaJorge Amado (Valentin Olaetxea)Ibaizabal, 1997
Alkarrentzat jaioakJose AzpirotzAuspoa, 1997
Hitzen ondoezaJoseba SarrionandiaTxalaparta, 1997
Alako bateanJoxe AierbeAuspoa, 1997
Demokratak eta biolentoakJoxe AzurmendiElkar, 1997
BidezkoakJoxe Ramon ZubimendiAuspoa, 1997
Txirritaren baratzea Norteko trenbidetikJuan GarziaAlberdania, 1997
Basabürüko ipuinakJunes Casenave-Harigile1997
Kantari naiz biziKasiano IbargurenAuspoa, 1997
Ikusiak eta entzunakLino AiestaAuspoa, 1997
Maitasun eleberriak irakurtzen zituen agureaLuis Sepulveda (Ana Santos Elortza)Txalaparta, 1997
Kantuaren ordaiñezManuel LasarteAuspoa, 1997
Justine edo Bertutearen zorigaitzakMarqés de Sade (Mikel Hoyos Sein)Ibaizabal, 1997
Hautsi da kristala!Mattin Irigoien1997
Metodoari buruzko diskurtsoaRené Descartes (Xabier Arregi)Klasikoak, 1997
Hil aurreko begiradaRoss Macdonald (Javi Cillero)Igela, 1997
SagardotegiakSebastian SalaberriaAuspoa, 1997
EtikaSpinoza (Piarres Xarriton)Klasikoak, 1997
Gauak eta hiriakUr Apalategi1997
Parisko Andre MariaVictor Hugo (Iñaki Azkune)Erein, 1997
Haur eta gazte literaturaXabier EtxanizPamiela, 1997
Berriro igo nauzuXabier MendigurenElkar, 1997
Gasteizko hondartzakXabier MontoiaSusa, 1997
Pete AguereberryXipri Arbelbide1997
Alatriste kapitainaA. / C. Perez Reverte (Xabier Iaben)Zubia, 1998
Ez zaigu ahaztuAlberto BarandiaranSusa, 1998
Herioaren itzalpeetanAndolin EguzkitzaTxalaparta, 1998
Pausoa noiz luzatuAndoni EgañaEEF / Alberdania, 1998
Argizariaren egunakAnjel LertxundiAlberdania, 1998
BotoiletanAntton Luku1998
Eibarko euskara: gutxiespenaren historiaAntxon NarbaizaEibarko Udala, 1998
Koaderno gorriaArantxa UrretabizkaiaErein, 1998
Garziarena Berria-2Askoren artean1998
Garziarena Berria-3Askoren artean1998
Garziarena Berria-4Askoren artean1998
Garziarena Berria-5Askoren artean1998
Vladimir. 3. aleaAskoren artean1998
Vladimir. 4. aleaAskoren artean1998
Vladimir. 5. aleaAskoren artean1998
Vladimir. 6. aleaAskoren artean1998
Vladimir. 7. aleaAskoren artean1998
Vladimir. 8. aleaAskoren artean1998
Vladimir. 9. aleaAskoren artean1998
Vladimir. 10. aleaAskoren artean1998
Vladimir. 11. aleaAskoren artean1998
Zantzoa-5Askoren artean1998
Groenlandiako lezioaBernardo AtxagaErein, 1998
Haxixaren poemaCharles Baudelaire (Oier Alonso)Infomart, 1998
Wagner ParisenCharles Baudelaire (Oier Alonso)Infomart, 1998
Opor eleberria Charles Dickens (Xabier Mendiguren)Elkarlanean, 1998
Mari-AlderraiColette (Periko Diez de Ulzurrun Sagalá)Ibaizabal, 1998
Kamoren ihesaldiaDaniel Pennac (Mikel Garmendia)Elkar, 1998
TeosofoakDenis Diderot (Pedro Diez de Ultzurrun)Infomart, 1998
Francis Macomber eta beste zenbait ipuinErnest Hemingway (J. Cillero / X. Olarra)Igela, 1998
Alderdi komunistaren manifestuaF. Engels / K. Marx (Xabier Kintana)Jakin, 1998
Hizkuntzalaritza orokorreko ikastaroaFerdinand de Saussure (Isabel Arrigain)Klasikoak, 1998
Naufrago baten kontakizunaGabriel Garcia Marquez (Xalbador Garmendia)Ekain, 1998
Mari Gizen eta beste zenbait ipuinGuy de Maupassant (Matias Mugica)Igela, 1998
AlumaGuy de Maupassant (Mikel Garmendia)Infomart, 1998
Bizkarrean tatuaturiko mapakHarkaitz CanoElkar, 1998
Palestina zaurituaImanol Murua UriaSusa, 1998
Mendebaldea eta narraziogintzaIñaki AldekoaErein, 1998
Desioen hiriaIsidro RicartePamiela, 1998
H. dosierraIsmail Kadare (Juan Mari Arzalluz / Antton Olano)Ibaizabal, 1998
Bidaia sentimental laburraItalo Svevo (Maite Lopetegi)Ibaizabal, 1998
TentazioakJasone OsoroElkar, 1998
Hollywood eta biokJavi CilleroAlberdania, 1998
14eko Gerla HandiaJean Saint-Pierre1998
Camembert helburuJon AlonsoSusa, 1998
OroituzJon ArretxeElkar, 1998
Euskal historialariak eta frantziskotarrakJoseba IntxaustiEFA, 1998
Samurai berriaJosemari Velez de MendizabalElkar, 1998
LeviatanaJoseph Roth (Edorta Matauko)Susa, 1998
Komunikazioa eta gizarteaJosu AmezagaTxalaparta, 1998
Oraingo gazte eroakJoxe AzurmendiEnbolike, 1998
Teknikaren meditazioaJoxe AzurmendiKutxa, 1998
Euskararen ostarteakJuan San MartinErein, 1998
Mandelaren AfrikaJuanjo OlasagarreSusa, 1998
Lorategiko festaKatherine Mansfield (Antton Garikano Iruretagoiena)Ibaizabal, 1998
Euskararen Historia txikia Donostian (1800-1998)Koldo IzagirreSusa, 1998
Nik ere Germinal! egin gura nuen aldarriKoldo IzagirreSusa, 1998
Jose Joakin Mitxelena gogoanKosme LizasoAuspoa, 1998
Bidaia sentimentala Frantzia eta Italian zeharLawrence Sterne (Josu Barambones Zubiria)Ibaizabal, 1998
Etxepare pornoLuis FernandezAlberdania, 1998
Patagonia ExpressLuis Sepulveda (Ima F. Garbizu)Txalaparta, 1998
Zazpi demonioen bidaiaM. Mújica Lainez (Joxe Migel Esnaola)Ibaizabal, 1998
Clevesko PrintzesaMadame de La Fayette (Mikel Hoyos Sein)Ibaizabal, 1998
Apoa eta beste ipuinakMailuix Legorburu1998
LainoMiguel Unamuno (Mikel Garmendia)Elkar, 1998
Arima hilakNikolai Gogol (Jose Morales Belda)Ibaizabal, 1998
Beranduko birigarroaNikolas ZendoiaAuspoa, 1998
Gauzak apur bat konplikatu diraPablo SastreElkar, 1998
Urregilearen orduakPako AristiErein, 1998
Herriko semeakPatrick Queheille1998
Atlas sentimentalaPatxi ZubizarretaAlberdania, 1998
EtorrerakoakPatziku PerurenaTxalaparta, 1998
Un ange passePello LizarraldeErein, 1998
Gauza baten ametsaPier Paolo Pasolini (Josu Zabaleta)Alberdania, 1998
Sistema periodikoaPrimo Levi (Juan Garzia)Alberdania, 1998
Gauza guztien zergatiaQuim Monzo (Luis Berrizbeitia)Elkar, 1998
Loreak udan intza bezelaSegundo KalonjeAuspoa, 1998
Ilusio baten etorkizunaSigmund Freud (Askoren artean)Jakin, 1998
Abner judua eta Gizon-tximinoaWilhelm Hauff (Feliciano Pelaez)Infomart, 1998
Gure barrioaXabier MendigurenElkar, 1998
Mugaldeko jendeaXose Luis Mendez Ferrin (Bego Montorio)Elkar, 1998
Oinarrizko programazioaA. Diaz de Illarraza / K. Sarasola / UEU1999,
Idazlan hautatuakAndima IbinagabeitiaElkar, 1999
Gogoa zubiAnjel LertxundiAlberdania, 1999
Ai ama!Arantxa IturbeAlberdania, 1999
Mundua nahimen eta errepresentazio gisaArthur Schopenhauer (Xabier Mendiguren Bereziartu)Klasikoak, 1999
Vladimir. 12. aleaAskoren artean1999
Vladimir. 13. aleaAskoren artean1999
Lur entziklopedia tematikoaAskoren arteanLur, 1999
Lur entziklopedia tematikoaAskoren arteanLur, 1999
Lur entziklopedia tematikoaAskoren arteanLur, 1999
Lur entziklopedia tematikoaAskoren arteanLur, 1999
Lur entziklopedia tematikoaAskoren arteanLur, 1999
Lur entziklopedia tematikoaAskoren arteanLur, 1999
Lur entziklopedia tematikoaAskoren arteanLur, 1999
Lur entziklopedia tematikoaAskoren arteanLur, 1999
Lur entziklopedia tematikoaAskoren arteanLur, 1999
Lur entziklopedia tematikoaAskoren arteanLur, 1999
Lur entziklopedia tematikoaAskoren arteanLur, 1999
Lur entziklopedia tematikoaAskoren arteanLur, 1999
Keuner jaunaren kondairakBertolt Brecht (Joxerra Garzia)Alberdania, 1999
TratabideakBizente BarandiaranAuspoa, 1999
Delituez eta zigorrezCesare Beccaria (Juan Martin Elexpuru)Klasikoak, 1999
Singleton kapitainaren ibilerakDaniel Defoe (Kris Glass Aranbarri)Mensajero, 1999
Anaiaren azken hitzaDaniel LandartElkar, 1999
Artistakume baten erretratuaDylan Thomas (Koro Navarro)Alberdania, 1999
Bi argazki eta hainbat polaroidFelipe RiusPamiela, 1999
Historiarik goibelenaFord Madox Ford (Xabier Olarra)Igela, 1999
Negu bat MallorcanGeorge Sand (Miren Arratibel / Aintzane Atela)Ibaizabal, 1999
Ilargi-errainuaGustavo Adolfo Becquer (Manu Lopez Gaseni)Infomart, 1999
HorlaGuy de Maupassant (Periko Diez de Ultzurrun)Infomart, 1999
Pasaia blues Harkaitz CanoSusa, 1999
Arrainak ura bainoHasier EtxeberriaKutxa, 1999
Gerezi denboraInazio Mujika IraolaAlberdania, 1999
Arrazoimen hutsaren kritikaInmanuel Kant (Ibon Uribarri)Klasikoak, 1999
Ilunkerako xuxurlakIñaki MendigurenKutxa, 1999
Gay nauzuIñigo LamarcaAlberdania, 1999
DublindarrakJames Joyce (Irene Aldasoro)Alberdania, 1999
Isiltasuna bihotzeanJaume Cela (Gerardo Markuleta)Elkar, 1999
Enpresaren etikaJavier Gorosquieta / R. Etxebeste / I. NavarroDeustuko Unibertsitatea, 1999
Giza adimenari buruzko entseiuaJohn Locke (Alberto Gabikagojeaskoa)Klasikoak, 1999
Enplegu, interes eta diruari buruzko teoria orokorraJohn Maynard Keynes (Carmelo Busturia Jimeno)Klasikoak, 1999
Haizea mindu gabeJon GaztelumendiSusa, 1999
Euri kontuak Jose Luis OtamendiSusa, 1999
Mende laurdeneanJosemari Velez de MendizabalArabako Foru Aldundia, 1999
Euskal Herria krisianJoxe AzurmendiElkar, 1999
Euskal Herria krisianJoxe AzurmendiElkarlanean, 1999
Bertso kontuakJoxe Mari AranaldeAuspoa, 1999
Bihotzak dion huraJoxe Mari AranaldeAuspoa, 1999
Bihotzak dion huraJoxe Mari AranaldeAuspoa, 1999
Hamabi galdera pianoariJuan Kruz IgerabideAlberdania, 1999
Zeberioko kantakJuan Manuel EtxebarriaAuspoa, 1999
Ama Birjiñaren bizitzaJustina AldalurAuspoa, 1999
Agirre zaharraren kartzelaldi berriakKoldo IzagirreElkar, 1999
Euskal senaLatxagaAuspoa, 1999
Giza eskubideakLeah Levin (Askoren artean)Eusko Jaurlaritza, 1999
Eta emakumeari sugeak esan zionLourdes OñederraErein, 1999
Bideko prosak: nafarroaLuis Mari MujikaHiria, 1999
AntologiaManuel Bandeira (Joseba Sarrionandia)Pamiela, 1999
Uztapide gogoanManuel LasarteAuspoa, 1999
Michel LabeguerieMixel Itzaina1999
Legeen espirituazMontesquieu (Iñaki Iñurrieta)Klasikoak, 1999
Whiskey koloreko gauakPaddy RekaldeTxalaparta, 1999
Ripley trebeaPatricia Highsmith (Asun Garikano)Igela, 1999
Kattalinen gogoetakPierre Narbaitz1999
Sokratesen defentsaPlaton (J.M. Arrojeria / J. Peña)Jakin, 1999
Aberriaren alde (eta kontra)Ramon SaizarbitoriaAlberdania, 1999
Xake nobelaStefan Zweig (Xabier Mendiguren Bereziartu)Alberdania, 1999
Onofre, gizon amorraziaTheophile Gautier (Gerardo Markuleta)Infomart, 1999
Aita-semeakTurgenev (Jose Morales Belda)Ibaizabal, 1999
PutzuTxillardegiElkar, 1999
Berandu da gelditzekoUnai IturriagaSusa, 1999
Enaz banazXabier AmurizaBertsolari Liburuak, 1999
Nerabearen biluziaXabier MendigurenElkar, 1999
Zanpa ezak sugeaYasar Kemal (Xabier Aranburu)Txalaparta, 1999
Txirringaren aieneanA. Elosegi / E. MugertzaTxalaparta, 2000
Rock'n'rollAingeru EpaltzaElkar, 2000
OnanAitor AranaTxalaparta, 2000
Berlin AlexanderplatzAlfred Döblin (Antton Garikano)Ibaizabal, 2000
Erbestetik barne-minez (gutunak 1935-1967) Andima IbinagabeitiaSusa, 2000
Ene OndarruAndoni BasterretxeaAuspoa, 2000
Gabriel Aresti (biografia) Angel ZelaietaSusa, 2000
Historiaren azterketa IArnold Toynbee (Iñaki Mendiguren)Klasikoak, 2000
Historiaren azterketa IIArnold Toynbee (Iñaki Mendiguren)Klasikoak, 2000
Vladimir. Ale bereziaAskoren artean2000
Beilaria zertan da gaua?Beñat Dagorret2000
Lehen amodioaCesare Pavese (Joseba Urteaga)Igela, 2000
MetamorfosiaFranz Kafka (Rufino Iraola)Hiria, 2000
SylvieGerard de Nerval (Joseba Urteaga)Igela, 2000
Piano gainean gosaltzenHarkaitz CanoErein, 2000
UlisesHomero (Juan Kruz Igerabide)Erein, 2000
101 gauJ.M. Olaizola, "Txiliku"Elkar, 2000
Lur bat haratagoJoan Mari IrigoienElkar, 2000
Artaziak. Euskal liburuak eta Francoren zentsuraJoan Mari TorrealdaiSusa, 2000
OstiralakJon ArretxeElkar, 2000
Euliak ez dira argazkietan azaltzenJoxemari IturraldeErein, 2000
Agur, EuzkadiJuan Luis ZabalaSusa, 2000
Ez balego beste mundurikKarlos LinazasoroAlberdania, 2000
Senda-belarrakMariano OstolaitzAuspoa, 2000
Urti Antso eta beste ohoin zonbait!Mattin Irigoien2000
Henriren irudiaPablo SastreSusa, 2000
Jeans-ak hozkailuanPatxi ZubizarretaAlberdania, 2000
Santiago oinezPiarres AintziartElkar, 2000
Gorde nazazu lurpeanRamon SaizarbitoriaErein, 2000
Besteen odolaSimone de Beauvoir (Oier Alonso)Ibaizabal, 2000
Arantza eta larrosaTomas GerrikagoitiaAuspoa, 2000
Arkitekturaz hamar liburuakVitruvio (Santiago Iruretagoiena)Klasikoak, 2000
BazterrekoakXabier AldaiSusa, 2000
Ondaretzat gorrotoaXalbador ZapirainAuspoa, 2000
 
 

Egileak: Ibon Sarasola (Euskal Herriko
Unibertsitatea UPV/EHU), Pello Salaburu
(Euskal Herriko Unibertsitatea UPV/EHU),
Josu Landa (Ametzagaiña).

ISBN: bidean

 
kk1
kk2
 • Besterik gabe, lemak bilatzen dira. Lemaren lehen letrak idazten hasita, hasiera hori duten lemen zerrenda ageri da:

  bukatu

  “bukatu” lemaren forma guztiak aintzat hartuko dira.

 • Hitz edo forma soila bilatu nahi bada, aurretik itsatsita marratxoa (“-”) ipini. Adibidez:

  -bukatzerakoan

 • Hasiera zehatz bateko hitz edo forma guztiak bilatu nahi badira, amaieran itsatsita izartxoa (“*”) ipini. Adibidez:

  -bukatze*

  “bukatze” hasiera duten hitz guztiak kontuan hartuko dira.

  Oharra: izartxoa erabiltzeak asko moteltzen du bilaketa.

 • Hitz edo lemen segidak ere bila daitezke. Adibidez:

  -bukatutzat eman

  “bukatutzat” hitza eta ondoren “eman” lema duten kateak bilatuko dira.

 • Hitz edo lema horien arteko gehienezko distantzia ere zehaztu daiteke, tartean zenbaki bat idatziz:

  -bukatutzat 3 eman

  “bukatutzat” hitzaren eta “eman” lemaren artean bi hitz egon ahal izango dira.

 • Lemak elkarren artean erka daitezke, “|” zeinuaz banatuta. Adibidez:

  bukatu | amaitu | bururatu

  “bukatu”, “amaitu” eta “bururatu” lemen emaitzak batera bistaratzen dira. Gehienez, lau lema idatzi.

Nodoa: liferay1.lgp.ehu.eus