Amaitu Gabeko Barne-Deialdiak: Langileak

Lanpostu hornikuntza eta barne promozioa (2017)

Eginkizunen esleipenak

►2017ko uztailaren 18ko Akordioa, Administrazio eta Zerbitzuetako Lan Kontratudun Langileen Plangintza Batzordearena, eginkizunak esleitzeko prozedura barematua ezartzeari buruzkoa.