Barne-deialdiak. Pertsonal funtzionarioa

Arau aplikagarriak

►Akordioa, 2017ko uztailaren 18koa, Universidad del País Vasco / Euskal Herriko Unibertsitateko AZP Funtzionarioen Plangintza Batzordearena, AZP funtzionarioari zerbitzuen betekizunak esleitzeko prozedura barematua ezartzeko.

Langile Funtzionarioak