Titulo - Programa

Programa

XSLaren edukia

Prestakuntza Jardueren Plana

Prestakuntza plana

Doktorego Eskolaren jarduerak

Izaera

Hautazkoa

Orduak

12

Deskribapena

Nahitaez bertaratu behar da ikastaro honetara; modulu bakoitzaren azalpen teoriko bat emango da, eta parte-hartzaileek hainbat ariketa praktiko egin beharko dituzte saioetan zehar.

Emaitzak

Doktoregaiak informazioa modu etikoan biltzeko, ebaluatzeko, erabiltzeko eta zabaltzeko beharrezko tresnak eskuratuko ditu.

Ebaluazio-sistemak

Mintegia presentziala da, beraz, nahitaez bertaratu behar da; hori modulu bakoitzean jasotako sinaduren arabera kontrolatuko da. Jarduera amaitzean, horri esker lortutako gaitasunak baloratzea ahalbidetuko duen txosten bat eman beharko zaio tutoreari.

Izaera

Hautazkoa

Orduak

40

Deskribapena

Astebeteko egoitza erako mintegi intentsiboak dira. Ingelesez egiten dira, diziplina eta kultura anitzeko ingurune batean. Doktorego prestakuntzaren bigarren urtean dauden unibertsitate bakoitzeko berrogei ikertzailek beren etorkizuneko lan munduratzera bideratutako prestakuntza zehatza jasotzen dute, ingurune soziolaboral batean (baina ez beti unibertsitate ikerketarekin lotutako gune batean) eta/edo zentro publiko edo erdipublikoetan. Jarduera guztiak doktorialak antolatzen eta talde lana errazten adituak diren langileek dinamizatzen dituzte. Hauek dira programatutako jardueretako batzuk: bisitaldiak mugaren bi aldeetako enpresetara, ikerketa zentroetara eta kultura erakundeetara; doktore exekutiboen eta ekintzaileen lekukotasuna; eta topaketaren amaieran aurkeztuko den proiektu berritzaile bat prestatzeko taldeko lana. Doktorialetan parte hartzea hautazkoa da eta ez dakar inskripzio gasturik. Mantenuaren, egonaldiaren eta garraioaren gastuak unibertsitate antolatzaileek finantzatuko dituzte, Hezkuntza eta Kultura Ministerioak emandako finantziazioaren eta Eusko Jaurlaritzaren Akitania Euskadi lankidetza funtsaren laguntzarekin.

Emaitzak

Doktoregaiek prestakuntza praktikoa eskuratzen dute hainbat arlotan: komunikazioa, berrikuntza, taldeko lana, lidergoa eta ekintzailetza. Kulturaren eta hizkuntzaren arloko enpresa eta elkarteetan lan egiten duten hainbat profesionalek emandako lekukotasunetatik eta esperientzietatik abiatuz, eta enpresetara eta elkarteetara egindako bisitaldien bidez, doktoregaiek harreman zuzena izaten dute esperientzia profesionalarekin. Mintegi horiek diziplinartekoak dira eta, bertan, ikasleak jatorrizko unibertsitate eta ezagutza arlo desberdinak batzen dituzten unitateetan taldekatzen dira. Esperientziak etorkizuneko proiektu profesionala antolatzeko moduari buruzko ezagutza ugari eman behar dizkie ikasleei, bai Unibertsitatean bai bertatik kanpo.

Ebaluazio-sistemak

Kabinete pedagogiko batek kontrolatzen du doktorialen prozedura osoa. Kabinete horrek taldearen jarduera etengabe atzeraelikatuko duten eta doktoregaiek egunero egindako lana monitorizatuko duten hainbat aholkulari profesional barne hartzen ditu. Doktorialetan izena eman ondoren, nahitaezkoa da saioetara bertaratzea eta parte-hartze aktiboa izatea.

Programaren jarduerak

Izaera

Hautazkoa

Orduak

2

Deskribapena

UPV/EHUko Ekonomia Aplikatua III Sailak koordinatuta, Ekonometria eta Estatistika arloko ikerketa zabaltzeko eta eztabaidatzeko guneak dira, eta helburu nagusitzat dute prestakuntza sustatzea arlo honetako ikerketa teorikoen eta enpirikoen planteamendu eta diseinuan. Interesa duten ikasleek mintegien zerrendara jo dezakete, eta haien programa on-line kontsultatu (datak, ordutegiak eta ikasgelak).

Emaitzak

Doktoregaien ikerketa proiekturako garrantzitsuak diren ezagutza ekonometrikoak eskuratzea eta eguneratzea. Trukea eta komunikazioa hainbat unibertsitate eta arlo zientifikotako ikertzaileekin. Esperientzia hartzea emaitza zientifikoak komunitate zientifikoan hedatu eta zabaltzean.

Ebaluazio-sistemak

Tutoreak doktoregaia mintegira doala kontrolatuko du, eta lehentasuna emango die haren ikerketarekin lotura duten saioei. Beraz, bertaratzea nahitaezkoa izango da kasu honetan, eta hautazkoa, gainerako kasu guztietan. Bertaratze hau ikaslearen jardueren erregistroan jasoko da, eta programako batzorde akademikoak gainbegiratuko du urtero erregistro hori.

Izaera

Hautazkoa

Orduak

2

Deskribapena

UPV/EHUko Ekonomia Analisiaren Oinarriak I Sailak koordinatuta, Teoria Ekonomikoaren arloko ikerketa zabaltzeko eta eztabaidatzeko guneak dira, eta helburu nagusitzat dute prestakuntza sustatzea arlo honetako ikerketa teorikoen eta enpirikoen planteamendu eta diseinuan. Interesa duten ikasleek mintegien zerrendara jo dezakete, eta haien programa on-line kontsultatu (datak, ordutegiak eta ikasgelak).

Emaitzak

Doktoregaien ikerketa proiekturako garrantzitsuak diren Teoria Ekonomikoari lotutako ezagutzak eskuratzea eta eguneratzea. Trukea eta komunikazioa hainbat unibertsitate eta arlo zientifikotako ikertzaileekin. Esperientzia hartzea emaitza zientifikoak komunitate zientifikoan hedatu eta zabaltzean.

Ebaluazio-sistemak

Tutoreak doktoregaia mintegira doala kontrolatuko du, eta lehentasuna emango die haren ikerketarekin lotura duten saioei. Beraz, bertaratzea nahitaezkoa izango da kasu honetan, eta hautazkoa, gainerako kasu guztietan. Bertaratze hau ikaslearen jardueren erregistroan jasoko da, eta programako batzorde akademikoak gainbegiratuko du urtero erregistro hori.

Izaera

Hautazkoa

Orduak

15

Deskribapena

Espezializazio ikastaroak doktoregaiaren interesekoak diren arloetan, doktorego programari lotutako masterrean, gure unibertsitatean edo beste unibertsitate batzuetan, graduondoko ikastaroak badira betiere.

Emaitzak

Ezagutzak eskuratzea eta eguneratzea doktoregaien interesekoak diren arloetan.

Ebaluazio-sistemak

Tutoreak doktoregaia espezializazio ikastaroetara doala kontrolatuko du, eta lehentasuna emango die haren ikerketarekin lotura duten saioei. Beraz, bertaratzea nahitaezkoa izango da kasu honetan, eta hautazkoa, gainerako kasu guztietan. Bertaratze hau eta ikastaroaren ebaluazioa (ebaluaziorik balego) ikaslearen jardueren erregistroan jasoko dira, eta programako batzorde akademikoak gainbegiratuko du urtero erregistro hori.

Izaera

Orduak

40

Deskribapena

Bertaratzea eta/edo parte-hartze aktiboa, komunikazioak aurkeztuz estatuko eta atzerriko batzarretan, doktoregaiari interesatzen zaizkion arloetan.

Emaitzak

Ezagutzak eguneratzea doktoregaien interesekoak diren arloetan. Trukea eta komunikazioa eremu zientifiko bereko ikertzaileekin. Esperientzia hartzea emaitza zientifikoak komunitate zientifikoan hedatu eta zabaltzean.

Ebaluazio-sistemak

Ikasleak bertaratze ziurtagiria eta komunikazioaren aurkezpen ziurtagiria aurkeztuko ditu. Bertaratze hau ikaslearen jardueren erregistroan jasoko da, eta programako batzorde akademikoak gainbegiratuko du urtero erregistro hori.

Izaera

Hautazkoa

Orduak

2

Deskribapena

UPV/EHUko Ekonomia Aplikatua IV Sailak eta Ekonomia Analisiaren Oinarriak I Sailak koordinatuta, Jokoen Teoria arloko ikerketa zabaltzeko eta eztabaidatzeko guneak dira, eta helburu nagusitzat dute prestakuntza sustatzea arlo honetako ikerketa teorikoen eta enpirikoen planteamendu eta diseinuan. Interesa duten ikasleek mintegien zerrendara jo dezakete, eta haien programa on-line kontsultatu (datak, ordutegiak eta ikasgelak).

Emaitzak

Doktoregaien ikerketa proiekturako garrantzitsuak diren Jokoen Teoriari lotutako ezagutzak eskuratzea eta eguneratzea. Trukea eta komunikazioa hainbat unibertsitate eta arlo zientifikotako ikertzaileekin. Esperientzia hartzea emaitza zientifikoak komunitate zientifikoan hedatu eta zabaltzean.

Ebaluazio-sistemak

Tutoreak doktoregaia mintegira doala kontrolatuko du, eta lehentasuna emango die haren ikerketarekin lotura duten saioei. Beraz, bertaratzea nahitaezkoa izango da kasu honetan, eta hautazkoa, gainerako kasu guztietan. Bertaratze hau ikaslearen jardueren erregistroan jasoko da, eta programako batzorde akademikoak gainbegiratuko du urtero erregistro hori.

Izaera

Hautazkoa

Orduak

2

Deskribapena

Kantabriako Unibertsitateko Ekonomia Sailak koordinatuta, Ekonomia Analisia arloko ikerketa zabaltzeko eta eztabaidatzeko guneak dira, eta helburu nagusitzat dute prestakuntza sustatzea arlo honetako ikerketa teorikoen eta enpirikoen planteamendu eta diseinuan. Interesa duten ikasleek mintegien zerrendara jo dezakete, eta haien programa on-line kontsultatu (datak, ordutegiak eta ikasgelak).

Emaitzak

Doktoregaien ikerketa proiekturako garrantzitsuak diren Ekonomia Analisiari lotutako ezagutzak eskuratzea eta eguneratzea. Trukea eta komunikazioa hainbat unibertsitate eta arlo zientifikotako ikertzaileekin. Esperientzia hartzea emaitza zientifikoak komunitate zientifikoan hedatu eta zabaltzean.

Ebaluazio-sistemak

Tutoreak doktoregaia mintegira doala kontrolatuko du, eta lehentasuna emango die haren ikerketarekin lotura duten saioei. Beraz, bertaratzea nahitaezkoa izango da kasu honetan, eta hautazkoa, gainerako kasu guztietan. Bertaratze hau ikaslearen jardueren erregistroan jasoko da, eta programako batzorde akademikoak gainbegiratuko du urtero erregistro hori.

Izaera

Orduak

80

Deskribapena

Kantabriako Unibertsitateko Doktorego Eskolaren Zeharkako Prestakuntza Programa hiru modulutan egituratuta dago (I., II. eta III. moduluak), eta bereiz egin daitezke. Edonola ere, modulu bakoitzaren barnean, gaiak derrigorrezkoak dira. Espezializazio ikastaroa: Zeharkako Prestakuntza, Doktoregorako Sarrera Etengabeko Prestakuntzako Ikastaroak: I. modulua: Doktoregoaren esparru orokorra, Etika eta ikerketa politikak II. modulua: Ikerketa proiektuen lanketa eta jarraipena, Ezagutzaren transferentzia eta berrikuntza, Etorkizun profesionala III. modulua: Tailerra: Zientzia liluraz komunikatzea, Komunikazio zientifikoa (I). Artikulu zientifikoak idaztea eta argitaratzea, Komunikazio zientifikoa (II). Emaitza zientifikoak jendaurrean aurkeztea: ahozko aurkezpenak eta posterrak, Dibulgazio zientifikoa, Komunikazio zientifikoa espezializazioaren esparruan.

Emaitzak

Doktoregoaren egoeraren analisia EUEren testuinguru berrian Ikerketaren zientziaren alderdi etikoak aztertzea enpresaren ikuspegitik Komunikazio zientifikoa, ahozkoa edo idatzizkoa, hedabide espezializatuetatik publiko zabalari zuzendutako zientzia dibulgazioraino.

Ebaluazio-sistemak

Banaka kontrolatuko da ikasleak ikastarora doazela. Bertaratze hau ikaslearen jardueren erregistroan jasoko da, eta programako batzorde akademikoak gainbegiratuko du urtero erregistro hori.

Izaera

Orduak

480

Deskribapena

Doktorego programako batzorde akademikoak eman beharko dio onespena proposatzen den mugikortasun ekintza bakoitzari. Proposamenak, gutxienez, puntu hauek izan beharko ditu: - Egonaldia egingo duen doktoregaiaren izena. - Ekintzaren helburuak. - Xede unibertsitatea edo ikergunea. - Denboraren plangintza. - Harremanetarako pertsona xede ikergunean.

Emaitzak

Prestakuntza jarduerak egitea, lana ikerketa taldeetan doktoregaiak doktorego tesian egiten duen lana hobetzeko.

Ebaluazio-sistemak

Tutoreak doktoregaiaren egonaldiaren jarraipena egingo du, eta harremanetan egongo da ikaslearekin (hamabost egunean behin, gutxienez). Egonaldia amaitzean, programako batzorde akademikoak jarduerei buruzko txostena eskatuko die ikasleari eta harrera zentroko tutoreari. Egonaldia eta txostenak ikaslearen jardueren erregistroan jasoko dira, eta programako batzorde akademikoak gainbegiratuko du urtero erregistro hori.

Izaera

Hautazkoa

Orduak

2

Deskribapena

Oviedoko Unibertsitateko Ekonomia Sailak koordinatuta, Ekonomia Analisia arloko ikerketa zabaltzeko eta eztabaidatzeko guneak dira, eta helburu nagusitzat dute prestakuntza sustatzea arlo honetako ikerketa teorikoen eta enpirikoen planteamendu eta diseinuan. Interesa duten ikasleek mintegien zerrendara jo dezakete, eta haien programa on-line kontsultatu (datak, ordutegiak eta ikasgelak).

Emaitzak

Doktoregaien ikerketa proiekturako garrantzitsuak diren Ekonomia Analisiari lotutako ezagutzak eskuratzea eta eguneratzea. Trukea eta komunikazioa hainbat unibertsitate eta arlo zientifikotako ikertzaileekin. Esperientzia hartzea emaitza zientifikoak komunitate zientifikoan hedatu eta zabaltzean.

Ebaluazio-sistemak

Tutoreak doktoregaia mintegira doala kontrolatuko du, eta lehentasuna emango die haren ikerketarekin lotura duten saioei. Beraz, bertaratzea nahitaezkoa izango da kasu honetan, eta hautazkoa, gainerako kasu guztietan. Bertaratze hau ikaslearen jardueren erregistroan jasoko da, eta programako batzorde akademikoak gainbegiratuko du urtero erregistro hori.

Izaera

Orduak

75

Deskribapena

Planaren helburua da ikerketari, laneratzeari eta enpleguari lotutako komunikazio eta hedapen trebetasunak lantzea. Prestakuntza malgua eta operatiboa eskaintzeko helburuarekin, programa Doktoregoko Ikastaro eta Jardunaldietan egituratu da. 1. Ikastaroak: lau mintegik eratuak (5 ordukoa bakoitza), eta hiru bloke tematiko handitan antolatuak. 2. Doktorego jardunaldiak: unibertsitateko doktoregai multzo osoari zuzenduak, jardunaldi hauek hitzaldiak, panelak eta saio parte-hartzaileak konbinatzen dituzte, baita tesien edukiei eta doktoregaien ikerketen aurrerapenei buruzko poster azalpenak ere.

Emaitzak

Ikerketaren hedapen eta komunikaziorako trebetasunak Kalitatezko laneratzerako trebetasunak Enplegu orientazioa Doktoregaiek elkar ezagutzea Ikerketa jarduera zabaltzea eta hedatzea Asturiasko enpresa eta gizarte osora

Ebaluazio-sistemak

Banaka kontrolatuko da ikasleak ikastarora eta jardunaldietara doazela. Bertaratze hau ikaslearen jardueren erregistroan jasoko da, eta programako batzorde akademikoak gainbegiratuko du urtero erregistro hori.

Izaera

Hautazkoa

Orduak

2

Deskribapena

UPV/EHUko Ekonomia Analisiaren Oinarriak I Sailak eta Basque Centre for Climate Change (BC3) zentroak koordinatuta, Ingurumenaren Ekonomia arloko ikerketa zabaltzeko eta eztabaidatzeko guneak dira, eta helburu nagusitzat dute prestakuntza sustatzea arlo honetako ikerketa teorikoen eta enpirikoen planteamendu eta diseinuan. Interesa duten ikasleek mintegien zerrendara jo dezakete, eta haien programa on-line kontsultatu (datak, ordutegiak eta ikasgelak).

Emaitzak

Doktoregaien ikerketa proiekturako garrantzitsuak diren Ingurumenaren Ekonomiari lotutako ezagutzak eskuratzea eta eguneratzea. Trukea eta komunikazioa hainbat unibertsitate eta arlo zientifikotako ikertzaileekin. Esperientzia hartzea emaitza zientifikoak komunitate zientifikoan hedatu eta zabaltzean.

Ebaluazio-sistemak

Tutoreak doktoregaia mintegira doala kontrolatuko du, eta lehentasuna emango die haren ikerketarekin lotura duten saioei. Beraz, bertaratzea nahitaezkoa izango da kasu honetan, eta hautazkoa, gainerako kasu guztietan. Bertaratze hau ikaslearen jardueren erregistroan jasoko da, eta programako batzorde akademikoak gainbegiratuko du urtero erregistro hori.

Oferta Anual Actividades - Comun