Menua Webgunearen menua ireki/itxi

Titulo - Matrícula

Matrikula

Perfil de ingreso - Globalización al examen

Onartua izateko irizpideak

Sarrera-profila

Programan sartzeko programako ikerketa lerroetakoren batekin (edo batzuekin) zerikusia edo lotura duen edozein jakintza arlotako Master ofizial bat behar da.

Gaitasun kognitiboak eta linguistikoak eskatuko dira, eta teknologia informatikoak erabiltzeko gaitasuna, erabiltzaile mailan. Atzerriko beste hizkuntza batzuk irakurmen eta idazmen mailan jakitea positiboki baloratuko da.

Onarpen prozesuaz Batzorde Akademikoa arduratuko da, eta, behar izanez gero, elkarrizketa pertsonala egingo da ideia abstraktuak antolatzeko gaitasuna, ikerketa proposamen bati ekiteko gaitasuna eta kritika, autokritika eta kritika analitikorako gaitasuna baloratzeko.

Honako hauek ere baloratuko dira:

  • Hautagaien analisi eta sintesirako gaitasuna eta gai konplexuei modu kritikoan eta irekian heltzeko gaitasuna.
  • Argumentatzeko gaitasuna.
  • Komunikatzeko gaitasuna.

XSLaren edukia

Prestakuntza lortuko da UPV/EHUk arloan (zuzenbidea, ekonomia, filosofia, hezkuntza eta hizkuntza politikak) eskainitako master ofizialetako irakasgaietako 6 ECTS kreditutik 15era bitartean eginda, edo ikerketako konpetentzietan pareko prestakuntza eginda. Ikaslea horietan matrikulatuko da bere tutoreak edo tesiaren zuzendariak aholkatuta behin Doktorego Programan matrikulatu ondoren. Dena den, eta adibide moduan, Batzorde Akademikoari bidezko irudituko balitzaio, hona hemen arlo bakoitzeko prestakuntza osagarri batzuk: FILOSOFIA. Garaiko gizakiaren arazoranzko hurbilketa filosofikoa. 30 ord.EKONOMIA Gobernantza berria globalizazioaren testuinguruan. 30 ord.ZUZENBIDEA. Globalizazio neoliberala. 30 ord.HEZKUNTZA. Teknologia, ikaskuntza eta hezkuntzaren ikerketa. 3 kredituHIZKUNTZA POLITIKAK.-LEHEN AUKERA. Hizkuntza Planifikazio Integral baten Esparruak eta Europan horiek nola aplikatu. 30 ord.-BIGARREN AUKERA Hizkuntza minoritarioak babesteko eredu juridikoak eta hizkuntza eskubideak. 30 ord.SOCIOLOGY OF LAW: Doktorego programako prestakuntza osagarria doktoregaiak eta tesiaren zuzendariak adostuko dute, eta horren berri Batzorde Akademikoari emango diote. Sociology of Law/Soziologia Juridikoaren arloan bi aukera daude: a) apiriletik irailera Soziologia Juridikoaren Nazioarteko Institutuan antolatu ohi diren edo kideko beste erakunde akademiko edo ikertzaile batek antolatzen dituen bi workshop edo mintegi jarraitzea (eskaintzen diren 12-14ren artean hautatuta); b) bi ikastaro espezifiko jarraitzea (guztira: 30 ordu, 5 ECTS kreditu) urritik martxora bitartean aipatutako Soziologia Juridikoaren Nazioarteko Institutuak urtero antolatu ohi dituen 10-13 ikastaroen artean hautatuta.
Irizpideen balorazio zehatza hau da: Masterraren kalifikazioa (% 75), hizkuntza gaitasunak (% 10), analisi kritiko eta analitikorako eta lanerako gaitasuna (% 15).

Gaztelania

Euskara

Ingelesa

Alemana

Frantsesa

Portugalera

Botones matrícula - Común

Matricula Procedimiento Asignacion - Común

Doktorego tesien tutore edo zuzendari izango diren irakasleak esleitzeko prozedura

Doktorego programan onartua izateko prozedura ebatzi ondoren, Batzorde Akademikoak tutore bat esleituko dio doktoregai bakoitzari, doktorego programan parte hartzen duten UPV/EHUko irakasleen artetik, eta berak zaindu beharko du doktoregaiaren eta Batzorde Akademikoaren arteko interakzioa. Horrez gain, tutorea prestakuntza eta ikerlana doktorego programaren eta Doktorego Eskolaren printzipioetara egokitzeko arduraduna ere izango da.

Matrikula egin ondorengo hiru hilabeteen barruan, Batzorde Akademikoak doktorego tesirako zuzendari bat esleituko dio, programako edozein irakasle izan ahalko dena, eta tutorea bera izan liteke edo ez. Zuzendari hori honakoetan izango da arduraduna: doktoregaiaren prestakuntza eta ikerketa lanak zuzentzen, jarduera horien koherentzian eta egokitasunean, tesiaren gaiaren arloan izango duen inpaktuan eta berritasunean, plangintza eramaten, eta, behar izanez gero, doktoregaiak izena ematen duen beste proiektu eta jardueretara egokitzen.

Zuzendaria UPV/EHUkoa ez bada, tutoreak egingo du unibertsitatearekiko lotura lana.

Tesia zuzendarikidetzan ere egin ahal izango da beste zuzendarikide batekin eta zuzendarikide hori doktorego programakoa izatea ez da nahitaezkoa izango.  Horrez gain, tutorearen edo zuzendariaren izendapena aldatu ahal izango da doktoregoa amaitu aurreko edozein momentutan.

Informazio gehiago behar izanez gero, kontsultatu izapideak eta arautegia.