XSLaren edukia

Ikasketa plana

Eskuratutako gaitasunak

Hauek dira gradu hau amaitzear eskuratuko dituzun gaitasun nagusiak:

  • Gai izatea graduko jakintza espezifikoa hurbileko beste arlo eta diziplina batzuekin lotzeko eta aplikatzeko.
  • Ikasleak gai izatea ahoz eta idatziz behar bezala komunikatzeko.
  • Ikasleak gai izatea autonomiaz eta taldean lan egiteko.
  • Ikasleak gai izatea etengabe ikasteko eta eguneratzeko.
  • Informazio geografikoa lurraldea deskribatu, aztertu, interpretatu eta antolatzeko baliabide gisa erabiltzea, informazioa kartografikoki adieraztea, informazio estatistikoa landu eta interpretatzea, eta ikerketaren emaitzak aztertu eta jakinaraztean IKTak erabiltzea.
  • Jakintza geografikoak azaldu eta transmititzea, eta problemak era multidimentsionalean ulertzea.
  • Leku, eskualde eta kokalekuen aniztasuna azaltzea eta erlazio eta prozesu espazialak ulertzea. Fenomenoak hainbat lurralde-eskalatan erlazionatzea.
  • Lurraldea antolatu eta kudeatzeko eta zerbitzuak eta jarduerak kokatzeko proposamenak egitea.
  • Lurraldea ezagutu, ulertu eta interpretatzea, eta ingurune fisikoa alderdi sozialarekin eta giza alderdiarekin erlazionatzea.