XSLaren edukia

Ikasketa plana

Eskuratutako gaitasunak

Hauek dira gradu hau amaitzear eskuratuko dituzun gaitasun nagusiak:

 • Antolatzeko eta planifikatzeko gaitasuna, enpresaren eta beste instituzio eta erakunde batzuen arloan.
 • Arazoak konpontzeko gaitasuna, ekimenez, erabakiak hartuta, sormena erabilita, arrazoiketa kritikoaz, eta industria ingeniaritzaren arloan ezaguerak, trebetasunak eta abileziak komunikatzeko eta transmititzeko gaitasuna.
 • Aurreko epigrafean zehaztutako ingeniaritza proiektuen xede diren jarduerak zuzentzeko gaitasuna.
 • Hizkuntza eta diziplina anitzeko ingurune batean lan egiteko gaitasuna.
 • Industria ingeniari tekniko lanetan aritzeko beharrezko legeria aplikatzeko beharrezko ezagutza, ulermena eta gaitasuna.
 • Industria ingeniaritzaren arloko proiektuak idazteko, sinatzeko eta garatzeko gaitasuna. Proiektu horien helburua, CIN/351/2009 Ministro Aginduaren 5. atalari jarraiki eskuratu beharreko ezagutzen ezagueren arabera, honako elementu hauek eraikitzea, berritzea, konpontzea, zaintzea, eraistea, fabrikatzea, instalatzea, muntatzea edo ustiatzea da: egiturak, ekipo mekanikoak, instalazio energetikoak, instalazio elektrikoak eta elektronikoak, instalazio industrialak, eta fabrikazio eta automatizazio prozesuak.
 • Kalitate printzipioak eta metodoak aplikatzeko gaitasuna.
 • Konponbide teknikoen gizarte eta ingurumen eragina aztertzeko eta baloratzeko gaitasuna.
 • Laneko jarrera arduratsua eta ordenatua izatea, eta beti ikasteko prest agertzea, etengabeko prestakuntzak dakarren erronka kontuan hartuta.
 • Metodo eta teoria berriak ikasteko gaitasuna eta egoera berrietara egokitzeko moldakortasuna emango dieten oinarrizko gaien eta gai teknologikoen berri izatea.
 • Metodologia zientifikoaren berezko estrategiak aplikatzea: egoera problematikoa kualitatiboki eta kuantitatiboki analizatzea, hipotesi eta soluzioak proposatzea industria ingeniaritzako mekanika espezialitateko eredu propioak erabilita.
 • Nahitaez bete beharreko zehaztapenekin, araudiekin eta arauekin lan egiteko gaitasuna.
 • Neurketak, kalkuluak, balorazioak, tasazioak, peritazioak, azterketak, txostenak, lanen planak eta antzeko beste lan batzuk egiteko ezaguerak.
 • Taldean modu eraginkorrean lan egitea, industria ingeniaritzako mekanika espezialitatearen arloan erabakiak hartzeko.