XSLaren edukia

Ikasketa plana

Eskuratutako gaitasunak

Hauek dira gradu hau amaitzear eskuratuko dituzun gaitasun nagusiak:

 • Bere eremuan azpiegiturak mantendu, kontserbatu eta ustiatzeko gaitasuna.
 • Bere eremuan baliabide hidrauliko eta energetikoak mantendu eta kontserbatzeko gaitasuna.
 • Bere eremuan lurgaineko edo lurpeko uren inguruko azterketak egiteko eta kaptazioak diseinatzeko gaitasuna.
 • Bere eremuan lurralde-plangintzari eta azpiegituren inguruko ingurumen-alderdiei buruzko azterketak egiteko gaitasuna.
 • Bere eremuan obrak proiektatu, ikuskatu eta zuzentzeko gaitasuna.
 • Enpresa-kudeaketako teknikak eta lan-arloko legeria ezagutzea eta aplikatzeko gaitasuna izatea.
 • Herri-lan baten eraikuntzan planteatzen diren baldintzapen tekniko eta legal ugariak ulertzea eta metodo kontrastatuak eta teknologia egiaztatuak erabiltzeko gaitasuna izatea eraikuntzan eraginkortasunik handiena lortzeko, betiere ingurumena errespetatuz eta herri-laneko langileen eta erabiltzaileen segurtasuna eta osasuna babestuz.
 • Herri-lanetako ingeniari teknikoaren lanbidean jardutean beharrezkoa den legeria aplikatzeko jakintza, ulermena eta gaitasuna.
 • Herri-lanetako ingeniari teknikoaren lanbidean jarduteko trebakuntza zientifiko-teknikoa izatea eta aholkularitza, azterketa, diseinu, kalkulu, proiektu, eraikuntza, mantentze, kontserbazio eta ustiapenari lotutako funtzioak ezagutzea.
 • Ingeniaritza zibilaren historia ezagutzea eta eraikuntza -oro har- eta herri-lanak -bereziki- aztertu eta balioesteko trebakuntza izatea.
 • Jarduerarako beharrezkoa denean, lan-taldeetan txertatzea.