XSLaren edukia

Aipamenak eta Ibilbideak

Aipamenak

Ikasketa hauek aipamen EZ lotesleak dauzkate. Nahi izanez gero, aipamenetako bat ikas dezakezu

Enpleguaren Kudeaketa

Irakasgai zehatzak (planak):

 • Berdintasunerako Planak eta Negoziazio Kolektiboa (6.0 Kreditu)
 • Enplegurako Politika Aktiboak (4.5 Kreditu)
 • Funtzio Publikoa (4.5 Kreditu)
 • Globalizazioa eta Lan Mundua (4.5 Kreditu)
 • Laneko Arriskuen Prebentzioa Lanaren Antolakuntzan (6.0 Kreditu)
 • Sindikatuen Egungo Erronkak (4.5 Kreditu)

Gainditu beharreko kreditu kopurua: 30.0

Enpresari Aplikatutako Kudeaketa

Irakasgai zehatzak (planak):

 • Enpresaren Zerga Araubidea (6.0 Kreditu)
 • Enpresen Kudeaketa III: Estrategia Zuzendaritza (6.0 Kreditu)
 • Finantza Egoeren Analisia (6.0 Kreditu)
 • Ikasgelako Praktikak II (6.0 Kreditu)
 • Nominen Kudeaketa (6.0 Kreditu)

Gainditu beharreko kreditu kopurua: 30.0

Curriculum-ibilbideak

Ikasketa hauek curriculum-ibilbide EZ lotesleak dauzkate. Nahi izanez gero, curriculum-ibilbideetako bat ikas dezakezu

Formación Dual Universidad-Empresa

Irakasgai zehatzak (planak):

 • Auditoria Soziolaborala (6.0 Kreditu)
 • Enpresako Egonaldia I (24.0 Kreditu)
 • Enpresako Egonaldia II (24.0 Kreditu)
 • Gradu-amaierako lana (6.0 Kreditu)

Gainditu beharreko kreditu kopurua: 60.0