XSLaren edukia

Ikasketa plana

Eskuratutako gaitasunak

Hauek dira gradu hau amaitzear eskuratuko dituzun gaitasun nagusiak:

 • Adin guztietako gaixoen aho eta hortzen patologiarik ohikoenerako oinarrizko tratamendua ezagutu eta aplikatzea. Prozedura terapeutikoek gutxieneko inbasio kontzeptuan eta aho eta hortzen tratamenduaren ikuspegi global eta integratu batean oinarrituta egon beharko dute.
 • Adin orotako gaixoentzat eta zainketa bereziak behar dituzten gaixoentzat diziplina anitzeko eta konplexutasun txikiko odontologia-tratamendu sekuentzial eta integratuak planifikatzen eta egiten jakitea.
 • Aparatu estomatognatikoaren egitura eta funtzio normala ulertu eta ezagutzea (maila molekularrean, zelularrean, ehun-mailan, maila organikoan eta sistema-mailan), bizitzaren etapa guztietan.
 • Dentistak ahoko gaixotasunen prebentzio- eta babes-ekintzetan eta osasunari eusteko eta sustatzeko ekintzetan betetzen duen zeregina ezagutzea, maila indibidualean zein komunitarioan.
 • Dentistaren lanbidearen oinarrizko elementuak ezagutzea, printzipio etikoak eta lege-erantzukizunak barne.
 • Ezarritako ezagutzak eta informazio berria balioesteko metodo zientifikoa ezagutzea eta gaitasun kritikoa izatea, eta metodo zientifikoari jarraiki problemak ebaztea ahalbidetuko duten hipotesiak egiteko eta informazioa bildu eta kritikoki balioesteko gai izatea.
 • Gaixoaren kezkak eta aurreikuspenak identifikatzen eta gaixoekin, senideekin, komunikabideekin eta beste profesional batzuekin ahoz eta idatziz eraginkortasunez eta garbi komunikatzen jakitea.
 • Gaixotasunaren prozesu orokorrak ezagutzea (eta, horien artean, infekzioa, inflamazioa, immunitate-sistemaren alterazioak, endekapena, neoplasia, alterazio metabolikoak eta desoreka genetikoak).
 • Genero-indarkeriaren ondoriozko arazo psikologiko eta fisikoak ezagutu eta identifikatzea, ikasleak indarkeria mota horren prebentzioan, garaiz detektatzeko zereginean, laguntzan eta biktimen errehabilitazioan trebatzeko.
 • Informazio garrantzitsu guztia bilduko duen historia kliniko bat lortu eta egitea.
 • Lanbide-jardunbidea gaixoaren autonomia, sinesmenak eta kultura errespetatuta betetzearen garrantzia ulertzea.
 • Odontologiaren oinarri diren zientzia biomedikoak ulertzea, aho eta hortzen asistentzia zuzena ziurtatzeko.
 • Sistema organikoak eraginpean hartzen dituzten (eta, bereziki, ahoan eragina duten) gaixotasun eta nahasmenduen ezaugarri patologiko orokorrekin ohituta egotea.