XSLaren edukia

Aipamenak eta Ibilbideak

Aipamenak

Ikasketa hauek aipamen EZ lotesleak dauzkate. Nahi izanez gero, aipamenetako bat ikas dezakezu

Gizarte Arazoen Analisia eta Kudeaketa

Irakasgai zehatzak (planak):

 • Familia eta Gizarte Aldaketa (6.0 Kreditu)
 • Gizarte Partaidetza eta Partaidetza Metodologia (6.0 Kreditu)
 • Hizkuntzaren eta Kulturaren Soziologia (6.0 Kreditu)
 • Migrazioen Soziologia (6.0 Kreditu)
 • Zientzia, Teknologia eta Ezagutzaren Kudeaketa (6.0 Kreditu)

Gainditu beharreko kreditu kopurua: 30.0

Gizarte Erakundeak, Sareak eta Prozesuak

Irakasgai zehatzak (planak):

 • Erakundeen eta Enpresaren Soziologia (6.0 Kreditu)
 • Identitatearen eta Nazionalismoen Soziologia (6.0 Kreditu)
 • Kultura, Aisia eta Kontsumoa (6.0 Kreditu)
 • Migrazioen Soziologia (6.0 Kreditu)
 • Zientzia, Teknologia eta Ezagutzaren Kudeaketa (6.0 Kreditu)

Gainditu beharreko kreditu kopurua: 30.0

Gizarte Ongizatea

Irakasgai zehatzak (planak):

 • Aniztasuna, Desberdintasuna eta Gizarte Bazterketa (6.0 Kreditu)
 • Gizarte Politikak eta Ongizatea (6.0 Kreditu)
 • Gizartea eta Ingurumena (6.0 Kreditu)
 • Osasunaren Soziologia (6.0 Kreditu)
 • Soziodemografia (6.0 Kreditu)

Gainditu beharreko kreditu kopurua: 30.0

Curriculum-ibilbideak

Ikasketa hauek curriculum-ibilbide EZ lotesleak dauzkate. Nahi izanez gero, curriculum-ibilbideetako bat ikas dezakezu

Prestakuntza duala Unibertsitatea-Enpresa

Irakasgai zehatzak (planak):

 • Formación Dual II (18.0 Kreditu)
 • Prestakuntza Duala I (24.0 Kreditu)

Gainditu beharreko kreditu kopurua: 30.0