Contenidos-TUTORIA-ENTRE-IGUALES

Zeintzuk dira landu daitezkeen edukiak?

Akademikoak

 • Graduen egitura. Ikasketa planak
 • Irakasgaien ezaugarriak
 • Tutoretza akademikoen funtzionamendua
 • Barne eta kanpo praktikak
 • Ikasketa ohitura eta teknikei buruzko oinarrizko aholkularitza
 • Ebaluazio araudia: datak, ordutegiak, ikasgelak
 • Campus Birtuala…

Kudeaketakoak

 • UPV/EHUren antolamendua
 • Unibertsitatearen egitura
 • UPV/EHUko Estatutuak
 • Ikasleen eskubideak eta betebeharrak
 • Ikasleen ordezkaritza: ikasleen kontseiluak, ordezkariak, etab.
 • Unibertsitateko elkarteak
 • Boluntariotza
 • Garapenerako lankidetza…

Administratiboak

 • Ikastegiko idazkaritzaren, erregistroaren eta abarren funtzionamendua
 • Araudi akademikoak: gestiokoa, unibertsitatean jarraitzekoa, ebaluaziokoa, etab.
 • Bekak eta bestelako laguntzak
 • Truke programak
 • Tramiteak: matrikularako, automatrikularako, baliozkotzeetarako, lekualdaketetarako, etab.
 • Ebaluazio deialdiak
 • UPV/EHUren informazioa transmititzeko bitarteko eta baliabideak (web orriak, pantailak, iragarki taulak, etab.)

Zerbitzuekin lotutakoak

 • Liburutegi zerbitzua
 • Kirol eta kultura jarduerak
 • Unibertsitateko Orientazioa
 • Desgaitasunak dituzten ikasleen integrazioa
 • Berdintasuna
 • Orientazio psikologikoa eta psikosexuala
 • Enplegu eta autoenplegu unitateak: laneratzea
 • Ostatua eta garraioa
 • Informatika zerbitzuak
 • Unibertsitateko jangelak