Tesiak

Identitatearen eraldatzea XXI. mendeko euskal narratiban: subjektu literario postmodernoa/Transformación de la identidad en la narrativa vasca del siglo XXI: el sujeto litarario postmoderno

Doktoregaia:
Iratxe Esparza Martin
Urtea:
2017
Zuzendaria(k):
Jon Kortazar Uriarte