Tesiak

Itzulpengintzaren errepresentazioak euskal literatura garaikidean: eremuaren autonomizazioa, literatur historiografiak eta itzultzaileak fikzioan/Representations of translation in contemporary Basque literature: the autonomization of the field, literary

Doktoregaia:
Miren Ibarluzea Santisteban
Urtea:
2017
Zuzendaria(k):
Maria José Olaziregi Alustiza