Tesiak

Zuberoako euskararen azterketa diakronikoa: XVI-XIX. mendeak / Analyse diachronique du dialecte souletin: XVI-XIX siècles

Doktoregaia:
Manuel Padilla Moyano
Urtea:
2017
Zuzendaria(k):
Blanca Urgell Lázaro