reconocimiento_practicas_externas

Kanpoko praktika akademikoengatik kredituen onarpena eta transferentzia

  kredituak transferitu eta onartzea...

Salbuespen gisa, haien ikasketak amaitzekotan diren eta curriculumetik kanpoko praktika akademikoengatik kredituak aitortzeko dituzten Filosofiako 4. mailako ikasleek aitorpen hori eta dagokion ziurtagiria eska ditzakete ikastegiko idazkaritzan, Gradu Amaierako Lanaren (GRAL) matrikula egin baino aste bete lehenago.

Egiten ari den UPV/EHUko tituluaren ikasketa planak hala jasoz gero, ikasleak curriculumetik kanpo egindako praktikak hautazko kreditu gisa aitortu ahalko dira.

Praktika horien aitorpena arau honetan ezarritakoaren arabera egingo da, curriculumari ez dagozkion kanpo praktiken araudian edo hezkuntza lankidetzarako programetan jasotakoarekin bat eginda

Kredituen aitorpenari begira, curriculumari ez dagozkion kanpo praktikak direla-eta, 25 praktika ordu ECTS kreditu bat izango da.

Kreditu horiek aitortuta, ikasleak irakasgaia ordaindu egin beharko du, ez baitzaio bajarik emango.

Ehuko araudiaren arabera ezin izango da irakasgai solterik baliogabetu.