Eduki publikatzailea

Lan Harreman eta Giza Baliabideak

Irakasleen ikerkuntza-lerroak

AIZPURU MURUA, MIKEL:

• Nazionalismoa Espainian eta Euskal Herrian

ALBERDI, XABIER:

• Euskararen tratamendu-sistemak (hitanoa, zuka, berorika…).

• Euskararen gramatika eta morfologia (zein erlatiboak, izenen mendeko perpaus osagarriak, -tar atzizkia, aditz mailegatuen erregimena…)

• Euskarazko komunikazio espezializatua (lan-zuzenbideko terminologia, definizioen idazkera, kalko linguistikoa, diskurtso-markatzaileak, eta abar.)

ALBIZU, ENEKA:

• Zuzendaritza arduradunen formaketa eta garapen tresnak: mentoring eta coaching

• Berrikuntza, antolakuntza eta pertsona kudeaketa

• Hezkuntza eta enpresa arteko harremanak: Lanbide Heziketa

• Giza baliabideen zuzendaritza estrategikoa

ARBAIZA VILALLONGA, MERCEDES

• Generoa eta lana

• Emozioak eta gizarte-aldaketa

• Feminismoa

ARRESE, Mª NIEVES:

• Administrazio zuzenbidea

• Giza eskubideak

• Atzerritartasuna

• Komunikazio-askatasunak

ARRUE MENDIZABAL, MARTA

• Langileen lanekoak ez diren oinarrizko eskubideak erabiltzea (intimitatea, datuen babesa, irudia, komunikazioen sekretua...).

BASÁÑEZ, AITOR:

• Erakundeen Ingurumen kudeaketarako tresnak

• Laneko segurtasun eta osasunaren kudeaketa

BELAUSTEGI IBARLUZEA, LUIS:

• Antolaketen soziologia

• Enpresa kultura

• Lan harremanen teoria

• Enpresen soziologia

CAMPELO, PATRICIA:

• Lanaren soziologia

• Hiri soziologia

CERRATO ALLENDE, FRANCISCO JAVIER:

• Erakundearen portaera eta garapena

• Lan-familia interfazea

• Estresa eta arrisku psikosozialak lanean

• Gizarte-irudikapenak eta lan-giroa

ELÍAS ORTEGA, ÁNGEL:

• Lan zuzenbidea

• Laneko arriskuen prebentzioa

• Baldintzarik gabeko oinarrizko errenta

GALDÓS LOYOLA, ELENA:

• Enpresarioen betebeharrak laneko arriskuen prebentzioan

• Lan istripuetan eta lanbideko gaixotasunetan prestazio-errekarguaren gaineko erantzukizuna

GOIRIA MONTOYA, MADALEN:

• Zuzenbide zibila

• Ondarezko zuzenbide zibila

• Eskolarik gabeko heziketaren egoera lege sistemaren barruan (homeschool)

ISPIZUA DORNA, ENEA:

• Lanaren Zuzenbidea

• Gizarte-babes osagarria

• Laneko arriskuen prebentzioa

LAS HAYAS GIL, ABEL:

 • Erakundeetan akatsak kudeatzea eta berrikuntza-giroa.

• Proaktibitatea, jardun aktiboa eta ekimen pertsonala.

• Ongizate eta osasun okupazionala.

LEIÑENA, ELENA:

• Sozietateen zuzenbidea (gobernu korporatiboa, fundazioak)

• Lehia desleialaren zuzenbidea (praktika desleialak publizitatean)

• Kontratuen zuzenbidea (interes gatazkak besteen interesen kudeaketan)

• Garraioaren zuzenbidea (logistika garraioetan)

• Genero berdintasuna enpresetako goi mailako zuzendaritzan

MARTÍNEZ DE VIERGOL LANZAGORTA, AMAYA:

• Jenero berdintasuna

• Goi hezkuntza

• Administrazioaren zerbitzura dauden langileak

• Jenero biolentzia

ODRIOZOLA, ALAZNE:

• Banakako lan harremanak

• Lan gatazken auzibidez kanpoko prozedurak

OLEA OGANDO, JESÚS:

• Ekonomia ekologikoa eta zergak

OTAZUA GARMENDIA, GARIKOITZ:

• Lan-Ekonomia

ZAPIRAIN BILBAO, ANA ISABEL:

• Lan arloko zuzenbide prozesala

• Gizarte segurantzaren zuzenbidea

• Berdintasunerako planak eta negoziazio kolektiboa