Lan harremanak enviar artículo

CALL FOR PAPERS

CALL FOR PAPERS 49 ZBK.

ETENGABEKO PRESTAKUNTZA: TRANTSIZIOAN DAGOEN MUNDU BATEN ERRONKAK

​​​​Epemuga: 2023ko maiatzaren 15a

Mundu globalizatu batean, aldaketak gero eta handiagoak dira, eta badirudi gero eta azkarrago eta bat-batean gertatzen direla. Arlo teknologikoak, bi joera horiek errepikatzeaz gain, elikatu eta indartu egiten ditu. Eta, jakina, lana, lanbideak, zerbitzuak emateko moduak, tresnak eta lan-baldintzak, oro har, ez dira bilakaera horretatik kanpo geratzen. Jakina, teknologiaren gaur egungo aurrerapenaren eta aurreko iraultzetakoen ezaugarriak desberdinak izan arren, berez, ez da fenomeno berria. Izan ere, esan daiteke, ohitu garela eguneroko jarduerak errazten dizkigun teknologia adimenduna eta intuitiboa duten tresnez inguratuta bizitzera, herrialde garatuenetan behintzat.

Hala ere, trantsizio digitalak eta horri lotutako prozesuek, abantailez gain, eragozpenak edo erronkak ere dakartzate, eta horiei aurre egin behar diegu enplegu-trantsizioen esparruan. Erronka horiek, trantsizio ekologikoari, demografikoari eta lurralde-trantsizioari dagozkienei gehituta, zalantzazko etorkizuna planteatzen dute; gure egungo erabakiek eragin handia izango duten etorkizuna. Ziurgabetasun hori lan-eremuan islatzen da, eta, aldi berean, lanbide-heziketaren eremuan. Zalantzarik gabe, ordea, etorkizuneko lana edozein dela ere, eta produkzio- eta zerbitzu-sistemaren erabateko automatizaziotik oso urrun egonik, beharrezkoa da langileen etengabeko prestakuntzan banaka eta taldean inbertitzea.

Ildo horretan, galdera hauek egin ahal genizkioke geure buruari: etorkizuneko lanbideak zeintzuk izango diren, gizakiak jarduera bakoitzean zer eginkizun hartuko duen, zer gaitasun eskatuko zaizkion, nola planifikatu eta erraztu daitekeen beharrezko prestakuntza eskuratzea, zer irtenbide plantea daitezkeen zerbitzuak benetan ematea eta prestakuntza-betebeharrak uztartzea ahalbidetzeko, nola eta nork finantzatu behar dituen prestakuntza-ekintzak, eta abar.

Azken batean, bizialdi osoko ikaskuntzak eta etengabeko prestakuntzak inposatzen den bizimodua adierazten dute, lan-harremanetan eragin zuzena duena. Azken urteotan, gure ordenamendu juridiko-laboralean eta lanbide-heziketako sisteman hainbat aldaketa egin eta neurri hartu dira egoera berrietara egokitzeko, hala nola Covid 19ak eragindakoa, edo egiturazko arazoei aurre egiteko, gazteen langabezia-tasa handiei edo lanbide teknikoetako emakumeen ordezkaritza txikiagoari erantzuna emateko. Ildo horretan, honako hauek azpimarra daitezke: lanbide-heziketako sistemaren antolamendua eta integrazioa, prestakuntza-kontratuen erreforma, bekadunaren estatutuaren datorren erregulazioa, aldi baterako lan-erregulazioen eraginpean dauden pertsonek lehentasuna izatea prestakuntzara iristeko, SARE mekanismoak adierazten duen paradigma-aldaketa, gaitasun digital eta berdeen garapena, prestakuntzako banakako kontuak eta gaitasunak aintzatesteko eta baliozkotzeko tresnak.

Zenbaki honekin, beraz, egileak lan-kontratazioaren eta prestakuntzaren arloko erreformei buruz hausnartzera gonbidatu nahi ditugu, gai horiei buruz hainbat ikuspuntutatik (Zuzenbidea, Soziologia eta Ekonomia, esaterako) gogoeta egiteko artikulu baliagarriak izan daitezen.

CALL FOR PAPERS

ATAL IREKIA - ZENBAKIRIK GABE

Epemugarik gabe

Atal honetan aldizkarian lantzen diren gaien inguruko gainontzeko edozein ekarpen argitaratzeko aukera dago.

Gogoratu artikulu proposamenak bidal ditzakezula edozein momentutan, epemugarik gabe, gure atal irekirako. Kasu guztietan LAN HARREMANAK kanpo ebaluatzaileak erabiltzen ditu, peer review, erabakitzeko zein artikulu argitaratzen diren jasotako proposamenen artean; autore bezala, aukera izango duzu prozesua jarraitzeko OJS (Open Journal System) bitartez.