GRADO-TRABAJO-SOCIAL-Cabecera

Gizarte Langintzako Gradua

Prácticas externas curriculares (Trabajo Social)

CURRICULUMeko KANPOKO PRAKTIKAK

----------------------------------------------------------------------------------------

OHARRAK

PRAKTIKA-GUNEEN ESLEIPEN-PROZESUA (Graduko 3. maila)

 • Egunak: apirilaren 18 eta 19.
 • Tokia: Teams-en bidez egingo da esleipena.
 • Esleipena egiten den egunetan, Informatika-gela egokituko da, behar duten ikasleen konexioa errazteko.
 • Informazio gehiago: ESLEIPEN-KOADROA (pdf, 396 kb)

 

LANKIDETZA-PRAKTIKAK

Hauek dira garapenerako lankidetzako praktika-eremuak hautatzeko batez besteko notak

Otsailaren 20an, asteartean, bilduko gara, aurrez aurre, 10:00etatik 11:00etara, Jane Adams aretoan, lehen solairuan.

 

ADI EGON: PRAKTIKETAKO ESLEIPEN-OHARRA (2024-2025 IKASTURTEA)

Dokumentuan dituzue batezbesteko nota orokorrak. Hortik kanpo geratuko dira ondorengo ikastaroetarako praktikak uzten dituzten eta horren berri ematen diguten ikasleak, autopracticumeko proposamen egiaztatuak eta bestelako egoera anitzak...

Batez besteko nota orokorrak  24-25 (pdf, 356 kb) (azken eguneratzea 2024-02-16)

 

LANKIDETZA-PRAKTIKAK BILERA

Asteartean, otsailak 6, 10:00etatik 11:00etara, Practicumari buruzko bilera egingo dugu. Bilera birtuala izango da esteka honen bidez: 

https://teams.microsoft.com/l/meetup-join/19%3ameeting_YjlmMTRlZTUtNDIxNi00NzY0LTljMTMtZWYwZjI3Zjg2ZGJj%40thread.v2/0?context=%7b%22Tid%22%3a%2283c2d98e-37ae-46c5-a435-b7f2d378a5fe%22%2c%22Oid%22%3a%22e72ef48c-fce5-4b1c-8b21-c6407aeabe93%22%7d

Bilera baino lehen, proposatutako praktika-eremuak bidaliko.

Interesa duenak oso garrantzitsua da eskaera otsailaren 5a baino lehen betetzea.

Kronograma hau izango da:

 • Lankidetza-praktiken eremuak argitaratzea: otsailaren 5ean, lankidetza-praktiken eremuak
 • Batez besteko notak eGelapin eta webgunean argitaratzea: otsailaren 15ean
 • Praktika-esparruen aurrez aurreko esleipena 10:00etatik 11:00etara Jane Adamsen: otsailak 20, asteartea
 • Praktika-eremuak esleitzeko prozesua otsailaren 29an itxiko da

 

----------------------------------------------------------------------------------------

 1. DOKUMENTAZIO OROKORRA

 2. ESLEIPEN-PROZESUA: IZAPIDEAK ETA BALDINTZAK

 3. 2023-24 IKASTURTEA

 4. GARAPENERAKO LANKIDETZAKO KANPO PRAKTIKAK

 5. DOKUMENTAZIO GEHIGARRIA

 6. FORMAKUNTZA

--------------------------------------------------------------------------------------------

HARREMANETARAKO

Miren Edurne Aranguren Vigo: Curriculumeko Praktika eta Garapenerako Kooperazioko Dekanoordea

Telefonoa: 945 01 4281 (Edurne)
E-maila: edurne.aranguren@ehu.eus

Blanca Rescalvo González: Ikastegiko teknikaria

Telefonoa: 945 014 270
E-maila: ar-lh-gl.teknikaria@ehu.eus