GRADO-RRLL-Salidas-profesionales y competencias de grado

Lan irteerak

Arlo nagusiak

Lan Harremanen eta Giza Baliabideetako Graduko ikasketek titulazioa bereganatu dutenak honako oinarrizko hiru eremuetan lan egiteko gaitzen ditu:

Lan Zuzenbidea eta Gizarte Segurantza

Aholkularitza eta kudeaketa gizarte eta lan gaietan, enpresaren barruan zein kanpoan:

 • Lan eta gizarte babesaren eremuko aholkularitza.
 • Enpresaren gizarte eta lan arloen kudeaketa: kontratuak, nominak eta gizarte segurantza
 • Epai-ordezkaritza gizarte arloko auzibidean.
 • Arazoen epaiketaz kanpoko irtenbide prozesuetan parte hartzea.
 • Negoziazio kolektiboan aholkularitza eta bitartekaritza.

Giza baliabideen kudeaketa

Giza baliabideen antolakuntzarako aholkularitza eta kudeaketa, enpresaren barruan edo kanpoan:

 • Orotariko estrategien definizioan parte hartzea.
 • Pertsonak kudeatzeko estrategiak eta politikak zehaztu:
  • Lanpostuen diseinua eta balioestea, gaikuntza eta motibazioa, aldaketaren eta kulturaren kudeaketa…
 • Gida-lerroak garatu:
  • Kalitatea eta prestakuntza.
  • Berdintasun eta bateragarritasun politikak.
  • Lan arriskuen prebentzioa…

Lan merkatuan esku-hartzea

Gizarte eta lan arloko politiken diseinua:

 • Lan merkatua:
  • Analisia eta diagnostikoa.
 • Lan politika aktiboak:
  • Diseinua, kudeaketa eta ebaluazioa.
  • Autoenplegua: mikroenpresak, gizarte ekonomia.
  • Aukera berdintasuna.
 • Toki garapena:
  • Inguruko estrategiaren analisia, ezarpena eta jarraipena.
  • Enpleguari buruzko ikerketa-guneak (behatokiak).
  • Prestakuntza eta gaikuntza politikak: diseinua, kudeaketa, ebaluazioa…

Todas estas funciones pueden desarrollarse tanto en el ejercicio libre de la profesión, dándose de alta en el Colegio Oficial de Graduad@s Sociales, como en distintos tipos de organizaciones, tales como empresas (en el departamento de recursos humanos), Administraciones públicas (en el departamento de recursos humanos, en servicios de empleo…), en organizaciones dedicadas a la prevención de riesgos laborales… Asimismo, las/os graduadas/s en Relaciones Laborales y Recursos Humanos también pueden dedicarse a la docencia y a la investigación.

Esperientzia profesionalaren Bideoa

UPV/EHUko Lan Harremanetan diplomatuen esperientzia profesionalak

UPV/EHUko Lan Harremanen Eskolan diplomatuak diren batzuek beren esperientzia profesionalak eta Eskolan egindako ikasketekin duten loturari buruzko ahozko adierazpenak

Espainiako Graduatu Sozialeko Aholku Orokorraren Lan Harreman eta Giza Baliabideetako Graduko bideoa